TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Arama Sonucu – "cet"

becet

– hayvan bilimi. Serçegillerden, küçük bir kuş (Passer) ...

BEHçET

(Ar.) Er. 1. Sevinç. 2. Güzellik, güleryüzlülük. 3. şirinlik. Bu kelime Kuran-ı Kerimin Neml suresi 60. ayetinde geçmektedir. ...

Behçet hastalığı

– tıp. Ağızda, gözde ve döl yolu çevresinde oluşan yaralarla seyreden, ayrıca deri, göz, eklemler, damarlar başta olmak üzere vücuttaki tüm organ ve dokuları tutabilen bir hastalık ...

BöRçETiN

(Tür.) Er. – Eski tarihçilere göre Türkleri Ergenekondan kurtaran demircinin adı. ...

cet

– Dede, büyükbaba, ata – Erzurum taşı ...

çete

– Yasa dışı işler yapmak veya etrafındakileri korkutmak amacıyla bir araya gelmiş topluluk. – tarih. Ordu birliklerinden olmayan silahlı küçük birlik: ...

çeteci

– Çeteden olan kimse – Zahire tüccarının, bir bölgedeki köylerden alım yapmak üzere görevlendirdiği kimse ...

çetele

– çizilerek veya oyularak açılan kertik. – Ekmekçi, sütçü vb. esnafın, uzunlamasına ikiye bölüp üzerine kertikler çenterek hesap tuttukları ağaç dalı. – Ortak mal ve mülk ayrılırken ...

ceteris paribus

– İktisadi analizlerde “diğer koşullar sabitken” ya da “diğer bütün değişkenler sabitken” anlamına gelen latince bir varsayım ...

çetik

– Mes, yünden örülmüş terlik – Çarık – Çocuk ayakkabısı – Çekirge – Köpek yavrusu – Ekilmeyen toprak – Fidan – Karışık, birbirine girmiş, dolaşık – ...

cetik

– Yünden veya keçeden yapılmış terlik. – Su koymaya yarayan kap. ...

çetin

– sıfat. Amaçlanan duruma getirilmesi, elde edilmesi, çözümlenmesi, işlenmesi güç veya engeli çok olan, güç (II), zor, müşkül ...

çetin ceviz

– Kırılıp ayıklanması güç olan, sert kabuklu ceviz – Yola getirilmesi güç olan kimse – Yapılması zor olan iş ...


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020