TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Türkçe Yazım/İmla Kılavuzu C-Ç Harfi

c, C
C
Ca
caba
cabadan
cacık, -ğı
cadaloz
cadalozlaşma
cadalozlaşmak
cadalozluk, -ğu
cadde
cadı
cadı kazanı
cadılaşma
cadılaşmak
cadılık, -ğı
cadısüpürgesi
cafcaf
cafcaflı
cafcaflılık, -ğı
Caferi
Caferilik, -ği
cağ
cağ kebabı
cağlık, -ğı
cahil
cahilane
cahilce
cahilcesine
Cahiliye Dönemi
cahiliyet
cahilleşebilme
cahilleşebilmek
cahilleşme
cahilleşmek
cahillik, -ği
caiz
caize
caka
cakacı
cakacılık, -ğı
cakalanma
cakalanmak
cakalı
cakasız
calip
cam
camadan
camadanlı
cambaz
cambazhane
cambazlık, -ğı
cambul cumbul
camcı
camcı elması
camcılık, -ğı
camcı macunu
cam çivisi
camekan
camekanlı
camekanlı kutu
camekansız
cam elyafı
camevi
camgöbeği
camgöz (balık)
cam göz
camgüzeli
camız
cami, -i, -si (namaz kılınan yer)
cami
camia
camit
cam kanatlılar
cam kaya
camlama
camlamak
camlanma
camlanmak
camlaşma
camlaşmak
camlatılma
camlatılmak
camlatma
camlatmak
camlı
camlık, -ğı
camlı köşk
cam lifi
cam macunu
cam mozaik, -ği
cam resim, -smi
camsı
camsız
cam suyu
cam yuvası
cam yünü
can
cana
can acısı
can alıcı
can alıcılık, -ğı
canan
cananlık, -ğı
can arkadaşı
canavar
canavarca
canavarcasına
canavar düdüğü
canavarlaşabilme
canavarlaşabilmek
canavarlaşma
canavarlaşmak
canavarlaştırma
canavarlaştırmak
canavarlık, -ğı
canavar otu
canavar otugiller
cana yakın
cana yakınlık, -ğı
can bunaltısı
cancağız
canciğer
canciğerlik, -ği
can çabası
can damarı
candan
candanlık, -ğı
candan yürekten
candaş
candaşlık, -ğı
can direği
can dostu
can düşmanı
can eriği
canevi
can feda
canfes
canfeza
cangıl
cangıl cungul
can havliyle
canhıraş
canı burnunda
canı cebinde
canıgönülden
canına düşkün
canı pek
canı sıkkın
canı sıkkınlık, -ğı
canı tatlı
canı tez
canı tezlik, -ği
canıyürekten
cani
canice
canicesine
Canik
canilik, -ği
canip, -bi
caniyane
can korkusu
cankulağı
can kurban
cankurtaran
cankurtaran çanı
cankurtaran düdüğü
cankurtaran gemisi
cankurtaran kulübesi
cankurtaranlık, -ğı
cankurtaran salı
cankurtaran sandalı
cankurtaran simidi
cankurtaran şamandırası
cankurtaran yeleği
can kuşu
canla başla
canlanabilme
canlanabilmek
canlandırabilme
canlandırabilmek
canlandırıcı
canlandırıcılık, -ğı
canlandırılabilme
canlandırılabilmek
canlandırılış
canlandırılma
canlandırılmak
canlandırım
canlandırış
canlandırıverme
canlandırıvermek
canlandırma
canlandırmak
canlanış
canlanıverme
canlanıvermek
canlanma
canlanmak
canlı
canlı bomba
canlı canlı
canlı cenaze
canlıcı
canlıcılık, -ğı
canlılık, -ğı
canlı model
canlı müzik, -ği
canlı özdekçi
canlı özdekçilik, -ği
canlı resim, -smi
canlı yayın
canlı yayın aracı
can noktası
can pahasına
can pazarı
can sağlığı
can sıkıntısı
cansız
cansızca
cansızcasına
cansız hedef
cansızlaşabilme
cansızlaşabilmek
cansızlaşma
cansızlaşmak
cansızlaştırılma
cansızlaştırılmak
cansızlaştırma
cansızlaştırmak
cansızlık, -ğı
can simidi
cansiparane
can sohbeti
can suyu
can tahtası
can yeleği
can yoldaşı
capcanlı
car
carcar (geveze)
car car
carcur
cari
cari gider
cari hesap, -bı
cari kur
cari masraf
cari para
cari ücret
cariye
cariyelik, -ği
carlama
carlamak
carlı
carsız
cart
carta
cartadak
cartadan
cart curt
cartlak kebabı
cascavlak
casus
casusluk, -ğu
cavalacoz
cavlak
cavlaklık, -ğı
cavlama
cavlamak
cayabilme
cayabilmek
caydırabilme
caydırabilmek
caydırıcı
caydırıcılık, -ğı
caydırılabilme
caydırılabilmek
caydırılış
caydırılma
caydırılmak
caydırış
caydırma
caydırmak
caygın
cayır cayır
cayırdama
cayırdamak
cayırdatma
cayırdatmak
cayırdayış
cayırtı
cayırtılı
cayış
cayıverme
cayıvermek
cayma
caymak, -ar
caz
cazbant, -dı
cazbantçı
cazcı
cazcılık, -ğı
cazgır
cazgırlık, -ğı
cazır cazır
cazırdama
cazırdamak
cazırdatma
cazırdatmak
cazırdayış
cazırtı
cazırtılı
cazırtısız
cazibe
cazibedar
cazibedarlık, -ğı
cazibeleşme
cazibeleşmek
cazibeleştirme
cazibeleştirmek
cazibeli
cazibelilik, -ği
cazibesiz
cazibesizlik, -ği
cazip
cazipleşebilme
cazipleşebilmek
cazipleşme
cazipleşmek
cazipleştirebilme
cazipleştirebilmek
cazipleştirilebilme
cazipleştirilebilmek
cazipleştirilme
cazipleştirilmek
cazipleştirme
cazipleştirmek
caziplik, -ği
cazlı
cazsız
caz takımı
Cb
cc
Cd
ce
Ce (kimyasal simge)
cebbar
Cebbar (takımyıldız)
cebe
cebeci
cebel
cebeli
cebelleşme
cebelleşmek
cebellezi
ceberut
ceberutluk, -ğu
cebi delik
cebin
cebir, -bri
cebire
cebirsel
cebirsel deyim
cebirsel formül
cebirsel ifade
Cebrail
cebren
cebretme
cebretmek, -der
cebrî
cebrinefis, -fsi
cebriye
cebrî yürüyüş
cedel
cedelleşme
cedelleşmek
Cedi (Oğlak burcu)
cedit
cedre
cefa
cefakar
cefakarlık, -ğı
cefakeş
cefakeşlik, -ği
cefalı
ceffelkalem
cehalet
cehdetme
cehdetmek, -der
cehennem
cehennem azabı
cehennem hayatı
cehennemî
cehennem kütüğü
cehennemleşme
cehennemleşmek
cehennemlik, -ği
cehennem sıcağı
cehennem taşı
cehennem zebanisi
cehil, -hli
cehre
cehri
ceht, -hdi
ceket
ceketli
ceketsiz
celadet
celal, -li
Celali
Celalilik, -ği
celallenebilme
celallenebilmek
celalleniverme
celallenivermek
celallenme
celallenmek
celalli
celallice
celallilik, -ği
celbe
celbetme
celbetmek, -der
celep, -bi
celepçi
celepçilik, -ği
celeplik, -ği
celi
celil
celi yazı
cellat, -dı
cellatlık, -ğı
celp, -bi
celp kağıdı
celpname
celse
cem
cemaat, -ti
cemaatimüslimin
cemaatleşme
cemaatleşmek
cemaatleştirme
cemaatleştirmek
cemaatli
cemaatsiz
cemaatsizlik, -ği
cemadat
cemal, -li
ceman
ceman yekûn
cem ayini
cemaziyelahir
cemaziyelevvel
cembiye
cembiyeli
cembiyesiz
cemetme
cemetmek, -der
cemevi
cemi
cemil
cemile
cemiyet
cemiyetli
cemre
cemşat
cenabet
cenabetlik, -ği
Cenabıhak, -kk’ı
cenah
cenap, -bı
cenaze
cenaze alayı
cenaze duası
cenaze levazımatı
cenaze merasimi
cenaze namazı
cenaze töreni
cendere
cendereleşme
cendereleşmek
cengaver
cengaverce
cengaverlik, -ği
cengel
cenin
ceninisakıt
cenk, -gi
cenkçi
cenkçilik, -ği
cenkleşme
cenkleşmek
cennet
cennet balığı
cennet balığıgiller
cennet biberi
cennet kuşu
cennet kuşugiller
cennetleşme
cennetleşmek
cennetlik
cennetmekan
cennet öküzü
cennet taamı
centilmen
centilmence
centilmenlik, -ği
centilmenlik anlaşması
cenubi
cenup, -bu
Cenuplu
cep, -bi
cepçi
cepçilik, -ği
cep defteri
cep faresi
cep feneri
cephane
cephaneci
cephanecilik, -ği
cephanelik, -ği
cep harçlığı
cephe
cephelenme
cephelenmek
cepheleşme
cepheleşmek
cepheli
cepken
cep kitabı
cepleme
ceplemek
cep saati
cep sözlüğü
cep takvimi
cep telefonu
cep televizyonu
cer, -rri
cerahat, -ti
cerahatlenme
cerahatlenmek
cerahatli
cerahatsiz
cerbeze
cerbezeli
cereme
ceren
cereyan
cereyanlı
cerh
cer hocası
ceride
ceriha
Cermen
Cermence
Cermen dilleri
cermen menteşe
cerrah
cerrahi
cerrahi müdahale
cerrahlık, -ğı
cerrar
cesamet
cesametli
cesaret
cesaretlendirebilme
cesaretlendirebilmek
cesaretlendirilme
cesaretlendirilmek
cesaretlendirme
cesaretlendirmek
cesaretlenme
cesaretlenmek
cesaretli
cesaretlilik, -ği
cesaretsiz
cesaretsizce
cesaretsizlik, -ği
ceset, -di
cesim
ceste ceste
cesur
cesurane
cesurca
cesurluk, -ğu
cet, -ddi
cetbecet
cetvel
cevaben
cevabi
cevahir
cevahirci
cevahircilik, -ği
cevap, -bı
cevap anahtarı
cevap hakkı
cevap kağıdı
cevaplama
cevaplamak
cevaplandırılma
cevaplandırılmak
cevaplandırma
cevaplandırmak
cevaplanış
cevaplanma
cevaplanmak
cevaplayabilme
cevaplayabilmek
cevaplayış
cevaplı
cevaplı telgraf
cevapsız
cevapsızlık, -ğı
cevaz
cevelan
cevher
cevherli
cevhersiz
cevir, -vri
ceviz
cevizgiller
cevizî
ceviz içi
cevizimsi
cevizli
cevizlik, -ği
cevretme
cevretmek, -der
cevval
cevvaliyet
cevvallik, -ği
cevvi
Cevza (İkizler burcu)
Ceyhan
ceylan
ceylan bakışlı
Ceylanpınar
ceza
ceza alanı
ceza atışı
cezaevi
ceza hukuku
cezai
cezalandırabilme
cezalandırabilmek
cezalandırılabilme
cezalandırılabilmek
cezalandırılış
cezalandırılma
cezalandırılmak
cezalandırış
cezalandırma
cezalandırmak
cezalanma
cezalanmak
cezalı
ceza reisi
ceza sahası
cezasız
cezasızca
cezasızlık, -ğı
ceza vuruşu
Cezayirli
Cezayir menekşesi
cezbe
cezbediş
cezbelenme
cezbelenmek
cezbeli
cezbesiz
cezbetme
cezbetmek, -der
cezerye
cezir, -zri
cezire
cezp, -bi
cezrî
cezve
Cf
cıbıl
cıbıldak
cıbıldaklık, -ğı
cıbıllık, -ğı
cıcık, -ğı
cıdağı
cık
cılız
cılızlaşma
cılızlaşmak
cılızlık, -ğı
cılk
cılkava
cılklaşma
cılklaşmak
cılklık, -ğı
cımbar
cımbarlama
cımbarlamak
cımbız
cımbızcı
cımbızcılık, -ğı
cımbızlama
cımbızlamak
cıncık, -ğı
cıncık boncuk, -ğu
cıngıl
cırboğa
cırcır (fermuar; böcek)
cır cır
cırcır böceği
cırcır delgi
cırcır kolu
cırdaval
cırıldama
cırıldamak
cırıltı
cırlak, -ğı
cırlak cırlak
cırlama
cırlamak
cırlatma
cırlatmak
cırlayık, -ğı
cırlayış
cırmalama
cırmalamak
cırmık, -ğı
cırnak, -ğı
cırnaklama
cırnaklamak
cırnık, -ğı
cırt
cırtatan domatesi
cırtlak
cırtlaklık, -ğı
cırtlama
cırtlamak
cıs
cıva
cıvadra
cıvalı
cıvalı zar
cıvata
cıvatalama
cıvatalamak
cıvatalı
cıvık
cıvıklaşabilme
cıvıklaşabilmek
cıvıklaşma
cıvıklaşmak
cıvıklaştırılma
cıvıklaştırılmak
cıvıklaştırma
cıvıklaştırmak
cıvıklı
cıvıklık, -ğı
cıvık mantarlar
cıvıl cıvıl
cıvıldama
cıvıldamak
cıvıldaşma
cıvıldaşmak
cıvıldayış
cıvıltı
cıvıltılı
cıvıltısız
cıvıma
cıvımak
cıvıtabilme
cıvıtabilmek
cıvıtılma
cıvıtılmak
cıvıtıverme
cıvıtıvermek
cıvıtma
cıvıtmak
cıvma
cıvmak, -ar
cıyak cıyak
cıyaklama
cıyaklamak
cıyaklatma
cıyaklatmak
cıyırdama
cıyırdamak
cıyırdatma
cıyırdatmak
cıyırtı
cız
cızbız
cızgara
cızık, -ğı
cızıktırma
cızıktırmak
cızıldama
cızıldamak
cızıldatma
cızıldatmak
cızıltı
cızıltılı
cızır cızır
cızırdama
cızırdamak
cızırdatma
cızırdatmak
cızırtı
cızırtılı
cızırtısız
cızlam
cızlama
cızlamak
cız sineği
cibilliyet
cibilliyetsiz
cibilliyetsizlik, -ği
cibin
cibinlik, -ği
cibre
cici
cicianne
cicibaba
cici bici
cicik, -ği
cicili bicili
cicim
cicimama
cicimayı
cicoz
cicozlama
cicozlamak
cicozluk, -ğu
cidal, -li
cidalci
cidar
cidden
ciddi
ciddileşebilme
ciddileşebilmek
ciddileşiverme
ciddileşivermek
ciddileşme
ciddileşmek
ciddilik, -ği
ciddiyet
ciddiyetsiz
ciddiyetsizlik, -ği
Cide
cife
ciğer
ciğer acısı
ciğerci
ciğercilik, -ği
ciğerdeldi
ciğer kebapçısı
ciğer otları
ciğer otu
ciğerpare
ciğer sarma
ciğer sotesi
ciğer taptapası
ciğer yarası
cihan
Cihanbeyli
cihangir
cihangirane
cihangirlik, -ği
cihannüma
cihanşinas
cihanşinaslık, -ğı
cihanşümul
cihanşümullük, -ğü
cihar
ciharıdü
ciharıse
ciharıyek
cihat, -dı
cihaz
cihazlanma
cihazlanmak
cihet
cihetiyle
cikcik, -ği
ciklet
cila
cilacı
cilacılık, -ğı
cilalama
cilalamak
cilalanma
cilalanmak
cilalatılma
cilalatılmak
cilalatma
cilalatmak
cilalayabilme
cilalayabilmek
cilalı
Cilalı Taş Devri
cilasız
cilasızlık, -ğı
cilasun
cila topu
cila yağı
cilban
cilbent, -di
cildiye
cildiyeci
cildiyecilik, -ği
cillop
cilt, -di
ciltçi
ciltçilik, -ği
ciltevi
cilt kapağı
ciltleme
ciltlemek
ciltlenebilme
ciltlenebilmek
ciltlenme
ciltlenmek
ciltletebilme
ciltletebilmek
ciltletme
ciltletmek
ciltleyebilme
ciltleyebilmek
ciltli
ciltlik, -ği
ciltsiz
cilve
cilvebaz
cilvekar
cilvelenme
cilvelenmek
cilveleşebilme
cilveleşebilmek
cilveleşme
cilveleşmek
cilveli
cilvelilik, -ği
cilvesiz
cilvesizlik, -ği
cim
cima
cimbakuka
cimcime
cimdallı
cimri
cimrice
cimrileşebilme
cimrileşebilmek
cimrileşme
cimrileşmek
cimrilik, -ği
cin
cinai
cinas
cinaslı
cinayet
cinci
cincilik, -ği
cin çalığı
cin damarı
cin darısı
cin fikirli
cin fikirlilik, -ği
cingöz
cingözlük, -ğü
cinlendirme
cinlendirmek
cinlenme
cinlenmek
cinleşme
cinleşmek
cinli
cin mısırı
cinnet
cins
cinsaçı
cins cibilliyet
cins cins
cinsel
cinsellik, -ği
cinsellik bilimci
cinsellik bilimi
cinsellik bilimsel
cinsel sapık, -ğı
cinsel sapıklık, -ğı
cinsel taciz
cinsî
cinsilatif
cins isim, -smi
cinsiyet
cinslik, -ği
cinslik bilimi
cinsliksiz
cinyolu
cip
cips
ciranta
cirim, -rmi
cirit, -di
cirit atma
ciritçi
ciritçilik, -ği
cirit oyunu
cirit ucu
ciro
cisim, -smi
cisimcik, -ği
cisimlendirme
cisimlendirmek
cisimlenme
cisimlenmek
cisimleşebilme
cisimleşebilmek
cisimleşme
cisimleşmek
cisimleştirme
cisimleştirmek
cismani
cismanilik, -ği
cismen
civan
civankaşı
civanlık, -ğı
civanmert
civanmertlik, -ği
civanperçemi
civar
civciv
civcivli
civcivlik, -ği
civciv sarısı
civelek, -ği
civeleklik, -ği
ciyak ciyak
ciyaklama
ciyaklamak
ciyaklatma
ciyaklatmak
Cizre
cizvit
cizye
Cl
Cm
Co
coğrafi
coğrafi durum
coğrafya
coğrafyacı
coğrafyacılık, -ğı
conta
contalama
contalamak
cop
coplama
coplamak
coplanma
coplanmak
coplatma
coplatmak
corum
coşabilme
coşabilmek
coşku
coşkulanabilme
coşkulanabilmek
coşkulandırabilme
coşkulandırabilmek
coşkulandırma
coşkulandırmak
coşkulanma
coşkulanmak
coşkulu
coşkululuk, -ğu
coşkun
coşkunca
coşkunlaşma
coşkunlaşmak
coşkunluk, -ğu
coşkusuz
coşkusuzluk, -ğu
coşma
coşmak, -ar
coşturabilme
coşturabilmek
coşturma
coşturmak
coşturulma
coşturulmak
coşum
coşumcu
coşumculuk, -ğu
coşuntu
coşuş
coşuverme
coşuvermek
cömert
cömertçe
cömertleşebilme
cömertleşebilmek
cömertleşme
cömertleşmek
cömertlik, -ği
cönk, -gü
Cr
Cs
Cu
cudam
cuk
cukka
cuma
cuma gecesi
cuma namazı
cumartesi, -yi
Cumayeri
cumba
cumbadak
cumbalak, -ğı
cumbalama
cumbalamak
cumbalatma
cumbalatmak
cumbalı
cumbasız
cumbul cumbul
cumbuldama
cumbuldamak
cumbuldatma
cumbuldatmak
cumburdama
cumburdamak
cumburlop
cumburtu
cumhur
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
cumhurca
cumhur cemaat
cumhuriyet
cumhuriyet altını
Cumhuriyet Bayramı
cumhuriyetçi
cumhuriyetçilik, -ği
cumhuriyetperver
cumhuriyetperverlik, -ği
cumhur reisi
cunda
cunta
cuntacı
cuntacılık, -ğı
cup
cuppadak
cura
curacı
curacılık, -ğı
cura zurna
curcuna
curcunalı
curcunasız
curnata
cuşiş
cuşuhuruş
cübbe
cübbeci
cübbecilik, -ği
cübbeli
cüce
cüce aynası
cüceleşme
cüceleşmek
cücelik, -ği
cücük, -ğü
cücüklenme
cücüklenmek
cücüklü
cüda
cühela
cülus
cülusiye
cümbür cemaat
cümbüş
cümbüşçü
cümbüşçülük, -ğü
cümbüşlü
cümle
cümle alem
cümle bilgisi
cümlecik, -ği
cümle kapısı
cümlelik
cümlesi
cümleten
cümudiye
cünha
cünun
cünüp
cünüplük, -ğü
cüret
cüretkar
cüretkarlık, -ğı
cüretlendirme
cüretlendirmek
cüretlenme
cüretlenmek
cüretli
cüretlilik, -ği
cüretsiz
cüretsizce
cüretsizlik, -ği
cürmümeşhut, -du
cüruf
cürüm, -rmü
cüsse
cüsseli
cüsselilik, -ği
cüssesiz
cüz
cüzdan
cüzi
cüzzam
cüzzamlı
ç, Ç
çaba
çabalama
çabalamak
çabalanma
çabalanmak
çabalatma
çabalatmak
çabalayabilme
çabalayabilmek
çabalayadurma
çabalayadurmak
çabalayış
çabasız
çabasızca
çabasızcasına
çabasızlık, -ğı
çabucacık
çabucak
çabuk
çabukça
çabuklaşabilme
çabuklaşabilmek
çabuklaşma
çabuklaşmak
çabuklaştırabilme
çabuklaştırabilmek
çabuklaştırılabilme
çabuklaştırılabilmek
çabuklaştırılma
çabuklaştırılmak
çabuklaştırma
çabuklaştırmak
çabukluk, -ğu
çaça
çaça balığı
çaçaça
çaçalık, -ğı
çaçaron
çaçaronca
çaçaronluk, -ğu
çadır
çadır ağırşağı
çadır bezi
çadırcı
çadırcılık, -ğı
çadır çanağı
çadır çatı
çadır çiçeği
çadır devlet
çadır direği
çadır kent
çadırlı
çadırlı ordugah
çadır tiyatrosu
çadıruşağı
çağ
çağa
çağanoz
Çağatayca
çağcıl
çağcıllaşma
çağcıllaşmak
çağcıllaştırma
çağcıllaştırmak
çağcıllık, -ğı
çağdaş
çağdaşlaşabilme
çağdaşlaşabilmek
çağdaşlaşma
çağdaşlaşmak
çağdaşlaştırabilme
çağdaşlaştırabilmek
çağdaşlaştırılabilme
çağdaşlaştırılabilmek
çağdaşlaştırılma
çağdaşlaştırılmak
çağdaşlaştırma
çağdaşlaştırmak
çağdaşlık, -ğı
çağ dışı
çağ dışılık, -ğı
çağıl çağıl
çağıldama
çağıldamak
çağıldayış
çağıltı
çağıltılı
çağırabilme
çağırabilmek
çağırım
çağırış
çağırıverme
çağırıvermek
çağırma
çağırmak
çağırtabilme
çağırtabilmek
çağırtı
çağırtılma
çağırtılmak
çağırtkan
çağırtma
çağırtmaç, -cı
çağırtmak
çağla
çağlama
çağlamak
çağlar
çağlayabilme
çağlayabilmek
çağlayan
Çağlayancerit, -t'i
çağla yeşili
çağlayık, -ğı
çağlayış
çağlayıverme
çağlayıvermek
çağma
çağmak, -ar
çağnak, -ğı
çağrı
çağrı belgesi
çağrıcı
çağrıcılık, -ğı
çağrı cihazı
çağrı kağıdı
çağrılabilme
çağrılabilmek
çağrılı
çağrılık, -ğı
çağrılış
çağrılma
çağrılmak
çağrım
çağrısız
çağrışım
çağrışımcı
çağrışımcılık, -ğı
çağrışımlı
çağrışımsal
çağrışımsız
çağrışma
çağrışmak
çağrıştırabilme
çağrıştırabilmek
çağrıştırış
çağrıştırıverme
çağrıştırıvermek
çağrıştırma
çağrıştırmak
çak
çakabilme
çakabilmek
çakal
çakal armudu
çakalboğan
çakal eriği
çakaloz
çakal yağmuru
çakar
çakaralmaz
çaker
çakı
çakıcı
çakıcılık, -ğı
çakıl
çakılabilme
çakılabilmek
çakılayazma
çakılayazmak
çakıl çukul
çakıldak, -ğı
çakıldama
çakıldamak
çakıldatma
çakıldatmak
çakılı
çakılış
çakılıverme
çakılıvermek
çakıl kuşu
çakıllı
çakıllık, -ğı
çakılma
çakılmak
çakıl taşı
çakıltı
çakıl yol
çakım
çakın
çakıntı
çakıntılı
çakıntısız
çakır
çakır ayaz
çakırcı
çakırcılık, -ğı
çakır çukur
çakırdiken
çakırdikenlik, -ği
çakırdoğan
çakırkanat, -dı
çakırkeyif
çakırkeyiflik, -ği
çakırlaşma
çakırlaşmak
çakır pençe
çakır pençelik, -ği
çakısız
çakış
çakışabilme
çakışabilmek
çakışık
çakışıklık, -ğı
çakışma
çakışmak
çakışmalı
çakıştırabilme
çakıştırabilmek
çakıştırılma
çakıştırılmak
çakıştırma
çakıştırmak
çakıverme
çakıvermek
çakma
çakmacı
çakmacılık, -ğı
çakmak, -ar
çakmak, -ğı
çakma kapı
çakmak çakmak
çakmakçı
çakmakçılık, -ğı
çakmaklama
çakmaklamak
çakmaklaşma
çakmaklaşmak
çakmaklı
çakmaklık, -ğı
çakmaksız
çakmak taşı
çakozlama
çakozlamak
çakra
çakşır
çakşırlı
çakşırsız
çaktırabilme
çaktırabilmek
çaktırılma
çaktırılmak
çaktırış
çaktırma
çaktırmadan
çaktırmak
çal
Çal (ilçe)
çalabilme
çalabilmek
çalacak, -ğı
çalak
çalakalem
çalakamçı
çalakaşık
çalakılıç
çalakürek
Çalap, -p’ı
çalapaça
çalar
çalarma
çalarmak
çalar saat, -ti
çalçene
çalçenelik, -ği
çaldırabilme
çaldırabilmek
Çaldıran
çaldırılma
çaldırılmak
çaldırış
çaldırma
çaldırmak
çalgı
çalgı aleti
çalgıcı
çalgıcı böcek, -ği
çalgıcılık, -ğı
çalgıcı otu
çalgıç, -cı
çalgı çağanak
çalgıhane
çalgılı
çalgılı çağanaklı
çalgın
çalgı orağı
çalgısal
çalgısız
çalı
çalı bülbülü
çalı çırpı
çalı dikeni
çalı fasulyesi
çalı horozu
çalık, -ğı
çalı kakıcı
çalık kavak, -ğı
çalı kuşu
çalı kuşugiller
çalılandırma
çalılandırmak
çalılı
çalılık, -ğı
çalım
çalımcı
çalımlama
çalımlamak
çalımlanış
çalımlanma
çalımlanmak
çalımlayabilme
çalımlayabilmek
çalımlayış
çalımlı
çalımlı çalımlı
çalımlık
çalımlılık, -ğı
çalımsız
çalımsızlık, -ğı
çalınabilme
çalınabilmek
çalınış
çalınıverme
çalınıvermek
çalınma
çalınmak
çalıntı
çalısız
çalı süpürgesi
çalış
çalışabilme
çalışabilmek
çalışan
çalışılma
çalışılmak
çalışım
çalışkan
çalışkanlık, -ğı
çalışma
çalışma barışı
çalışma belgesi
çalışmacı
çalışmacılık, -ğı
çalışma dolabı
çalışma gezisi
çalışma günü
çalışma hayatı
çalışma izni
çalışmak
çalışma kampı
çalışma karnesi
çalışma odası
çalışma ruhsatı
çalışma saati
çalışma yöntemi
çalıştay
çalıştırabilme
çalıştırabilmek
çalıştıran
çalıştırıcı
çalıştırıcılı
çalıştırıcılık, -ğı
çalıştırıcısız
çalıştırıcısızlık, -ğı
çalıştırılabilme
çalıştırılabilmek
çalıştırılış
çalıştırılma
çalıştırılmak
çalıştırış
çalıştırıverme
çalıştırıvermek
çalıştırma
çalıştırmak
çalıştırtma
çalıştırtmak
çalıverme
çalıvermek
çalkağı
çalkak, -ğı
çalkalama
çalkalamak
çalkalanabilme
çalkalanabilmek
çalkalanış
çalkalanma
çalkalanmak
çalkalatış
çalkalatma
çalkalatmak
çalkalayabilme
çalkalayabilmek
çalkalayış
çalkama
çalkamak
çalkanabilme
çalkanabilmek
çalkanış
çalkanma
çalkanmak
çalkantı
çalkantılı
çalkantı sacı
çalkantısız
çalkar
çalkatma
çalkatmak
çalkayış
çalkı
çalma
çalmacı
çalmacılık, -ğı
çalmaç, -cı
çalmak, -ar
çalpara
çaltı
çaltılık, -ğı
çalyaka
çam
Çamardı
Çamaş
çamaşır
çamaşır azgını
çamaşırcı
çamaşırcılık, -ğı
çamaşır deterjanı
çamaşır dolabı
çamaşırhane
çamaşır ipeği
çamaşır ipi
çamaşır kazanı
çamaşır leğeni
çamaşırlık, -ğı
çamaşırmakinesi
çamaşır mandalı
çamaşır sabunu
çamaşır sepeti
çamaşır sodası
çamaşır suyu
çamaşır takımı
çamat, -dı
çam balı
çam bölmesi
çamça
çamçak, -ğı
çamçak çamçak
Çameli
çam fıstığı
çamgiller
Çamlıdere
Çamlıhemşin
çamlık, -ğı
Çamlıyayla
Çamoluk, -k’u
çam sakızı
çamuka
çamur
çamur banyosu
çamurcuk, -ğu
çamurcun
çamur deryası
çamur ığrıbı
çamur kalemi
çamurlama
çamurlamak
çamurlanabilme
çamurlanabilmek
çamurlanma
çamurlanmak
çamurlaşabilme
çamurlaşabilmek
çamurlaşma
çamurlaşmak
çamurlatma
çamurlatmak
çamurlayabilme
çamurlayabilmek
çamurlu
çamurluk, -ğu
çamurlukçu
çamurlukçuluk, -ğu
çamursuz
çam yarması
çam yeşili
çan
Çan (ilçe)
çanak, -ğı
çanak ağızlı
çanak anten
çanakçı
Çanakçı (ilçe)
çanakçık, -ğı
çanakçılık, -ğı
çanak çömlek, -ği
Çanakkale
Çanakkaleli
Çanakkalelilik, -ği
çanaklık, -ğı
çanaksı
çanaksı hücreler
çanak üzengi
çanak yalayıcı
çanak yalayıcılık, -ğı
çanak yaprak, -ğı
çancı
çancılık, -ğı
çan çan
çan çiçeği
çan çiçeğigiller
çandı
çandır
Çandır (ilçe)
çangal
çangıl çungul
çangır çungur
çangırdama
çangırdamak
çangırtı
Çankaya
Çankırı, -yı
Çankırılı
Çankırılılık, -ğı
çan kulesi
çanlı
çanlı şamandıra
çansız
çanta
çantacı
çantacılık, -ğı
çanta çiçeği
çantada keklik
çantalı
çantasız
çap
çapa
çapacı
çapacılık, -ğı
çapaçul
çapaçulcu
çapaçulculuk, -ğu
çapaçullaştırma
çapaçullaştırmak
çapaçulluk, -ğu
çapak, -ğı
çapaklanabilme
çapaklanabilmek
çapaklanış
çapaklanma
çapaklanmak
çapaklı
çapaksız
çapalama
çapalamak
çapalanabilme
çapalanabilmek
çapalanış
çapalanma
çapalanmak
çapalatma
çapalatmak
çapalayabilme
çapalayabilmek
çapalayış
çapalı
çapanoğlu
çapar
çaparız
çapari
çapasız
çapçak, -ğı
çapkıma
çapkımak
çapkın
çapkınca
çapkınlaşma
çapkınlaşmak
çapkınlık, -ğı
çapla
çaplama
çaplamak
çaplı
çaplılık, -ğı
çapma
çapmak, -ar
çaprak, -ğı
çapraşık
çapraşıklaşma
çapraşıklaşmak
çapraşıklık, -ğı
çapraşma
çapraşmak
çapraz
çapraz ateş
çapraz kafiye
çapraz kur
çaprazlama
çaprazlamak
çaprazlamasına
çaprazlaşma
çaprazlaşmak
çaprazlaştırma
çaprazlaştırmak
çaprazlık, -ğı
çaprazölçer
çapraz sorgu
çapraz sorgulama
çaprazvari
çapsız
çapsızlık, -ğı
çapul
çapula
çapulacı
çapulacılık, -ğı
çapulcu
çapulculuk, -ğu
çapullama
çapullamak
çapullanma
çapullanmak
çaput
çaputlama
çar
çarçabuk
çarçur
çardak, -ğı
Çardak, -k’ı (ilçe)
çardaklı
çardaksız
çardaş
çare
çaresiz
çaresizce
çaresizcesine
çaresizlik, -ği
çareviç
çargah
çarık, -ğı
çarıkçı
çarıkçılık, -ğı
çarıklı
çarıklı erkanıharp, -bi
çarıklık, -ğı
çarıksız
çariçe
çariçelik, -ği
çark
çarka
çarkacı
çarkçı
çarkçıbaşı
çarkçılık, -ğı
çarkıfelek, -ği
çarkıfelekgiller
çarkıt
çarklı
çarksız
çarlık, -ğı
çarliston
çarliston biber
çarliston marka
çarliston marka kereste
çarmıh
çarnaçar
çarpabilme
çarpabilmek
çarpan
çarpan balığı
çarpanlara ayırma
çarpayazma
çarpayazmak
çarpı
çarpıcı
çarpıcılık, -ğı
çarpık
çarpıkça
çarpık çurpuk
çarpık kentleşme
çarpıklaşma
çarpıklaşmak
çarpıklaştırılma
çarpıklaştırılmak
çarpıklaştırma
çarpıklaştırmak
çarpıklık, -ğı
çarpılabilme
çarpılabilmek
çarpılan
çarpılı
çarpılış
çarpılıverme
çarpılıvermek
çarpılma
çarpılmak
çarpım
çarpım cetveli
çarpım tablosu
çarpınma
çarpınmak
çarpıntı
çarpıntılı
çarpıntısız
çarpış
çarpışabilme
çarpışabilmek
çarpışılma
çarpışılmak
çarpışıverme
çarpışıvermek
çarpışma
çarpışmak
çarpıştırabilme
çarpıştırabilmek
çarpıştırılma
çarpıştırılmak
çarpıştırma
çarpıştırmak
çarpıtabilme
çarpıtabilmek
çarpıtılabilme
çarpıtılabilmek
çarpıtılış
çarpıtılma
çarpıtılmak
çarpıtış
çarpıtma
çarpıtmak
çarpıverme
çarpıvermek
çarpma
çarpma işareti
çarpmak, -ar
çarpma kapı
çarpmalı
çarpmasız
çarptırabilme
çarptırabilmek
çarptırılma
çarptırılmak
çarptırış
çarptırma
çarptırmak
çarpuk çurpuk
çarşaf
çarşaf çarşaf
çarşafçı
çarşafçılık, -ğı
çarşaflama
çarşaflamak
çarşaflanma
çarşaflanmak
çarşaflatma
çarşaflatmak
çarşaflı
çarşaflık
çarşafsız
çarşafsızlık, -ğı
çarşamba
Çarşamba (ilçe)
çarşamba karısı
çarşamba pazarı
çarşı
çarşı ağası
Çarşıbaşı
çarşı ekmeği
çarşılı
çarşısız
çasar
çaşıt, -dı
çaşıtlama
çaşıtlamak
çaşıtlık, -ğı
çat
Çat (ilçe)
çatabilme
çatabilmek
çatak, -ğı
Çatak, -k’ı (ilçe)
çatak bayrak, -ğı
çatal
çatal ağız, -ğzı
çatal aşı
çatal ayak, -ğı
çatal bel
çatal bıçak takımı
Çatalca
çatal çivi
çatal don
çatal flama
çatal iğne
çatal kaldıraç, -cı
çatalkara
çatal kargı
çatal kazık, -ğı
çatal kundak, -ğı
çatalkuyruk, -ğu (balık)
çatallanabilme
çatallanabilmek
çatallanış
çatallanma
çatallanmak
çatallaşabilme
çatallaşabilmek
çatallaşma
çatallaşmak
çatallaştırma
çatallaştırmak
çatallı
çatallı iğne
çatallık, -ğı
Çatalpınar
çatal sakal
çatal ses
çatalsız
çatal yürek
çatal yürekli
çatal yüreklilik, -ği
Çatalzeytin
çatal zıpkın
çatana
çatanacı
çatanacılık, -ğı
çatapat
çatı
çatı arası
çatıcı
çatıcılık, -ğı
çatı ekleri
çatı eteği
çatı faresi
çatık
çatı kaplayıcı
çatı katı
çatık çehre
çatık çehreli
çatık çehrelilik, -ği
çatı kirişi
çatık kaş
çatık kaşlı
çatık kaşlılık, -ğı
çatıklaşma
çatıklaşmak
çatıklık, -ğı
çatık surat
çatık suratlı
çatık suratlılık, -ğı
çatık yüz
çatık yüzlü
çatık yüzlülük, -ğü
çatılabilme
çatılabilmek
çatıldama
çatıldamak
çatılı
çatılış
çatılma
çatılmak
çatınma
çatınmak
çatı örtüsü
çatı penceresi
çatır çatır
çatır çutur
çatırdama
çatırdamak
çatırdatma
çatırdatmak
çatırdayabilme
çatırdayabilmek
çatırdayış
çatırtı
çatırtılı
çatırtısız
çatısız
çatış
çatışabilme
çatışabilmek
çatışık
çatışıklık, -ğı
çatışılma
çatışılmak
çatışkı
çatışma
çatışmacı
çatışmacılık, -ğı
çatışmak
çatışmasız
çatışmasızca
çatışmasızlık, -ğı
çatıştırabilme
çatıştırabilmek
çatıştırılma
çatıştırılmak
çatıştırma
çatıştırmak
çatıverme
çatıvermek
çat kapı
çatkı
çatkılı
çatkılık, -ğı
çatkın
çatkınlık, -ğı
çatkısız
çatlak, -ğı
çatlaklık, -ğı
çatlak ses
çatlak zurna
çatlama
çatlamak
çatlatabilme
çatlatabilmek
çatlatılabilme
çatlatılabilmek
çatlatılış
çatlatılma
çatlatılmak
çatlatış
çatlatma
çatlatmak
çatlayabilme
çatlayabilmek
çatlayış
çatlayıverme
çatlayıvermek
çatma
çatmacı
çatmacılık, -ğı
çatmak, -ar
çatma kaş
çatpat (eğlence fişeği)
çat pat
çatra patra
çattırma
çattırmak
çav
çavalye
çavdar
çavdar ekmeği
Çavdarhisar
çavdarlı
çavdarmahmuzu
çavdarsız
Çavdır
çavela
çavlan
çavlanma
çavlanmak
çavlı
çavma
çavmak, -ar
çavşır
Çavuldur (Oğuz boyu)
çavun
çavuş
çavuş kuşu
çavuş kuşugiller
çavuşluk, -ğu
çavuş üzümü
çay
Çay (ilçe)
çayağacı
çayan
çay bahçesi
çay bardağı
Çaybaşı
çaycı
çaycılık, -ğı
Çaycuma
çaydaçıra
çaydanlık, -ğı
Çayeli
çayevi
çay fincanı
çaygiller
çayhane
çayhaneci
çayhanecilik, -ği
çayır
Çayıralan
çayırgüzeli
çayır kuşu
çayırlama
çayırlamak
çayırlanma
çayırlanmak
çayırlaşma
çayırlaşmak
çayırlatma
çayırlatmak
çayırlı
Çayırlı (ilçe)
çayırlık, -ğı
çayır mantarı
çayırmelikesi
çayır otu
Çayırova
çayır peyniri
çayırsedefi
çayırsız
çayır tavuğu
çayır teresi
çayır tirfili
çayır yulafı
çaykara
Çaykara (ilçe)
çay kaşığı
çaylak, -ğı
çaylakça
çaylak fırtınası
çaylaklaşma
çaylaklaşmak
çaylaklık, -ğı
çaylı
çaylık, -ğı
çaylı kek
çay makinesi
çay ocağı
çay saati
çay servisi
çay şekeri
çay takımı
çe
çebiç, -ci
çecik, -ği
çeç
çeçe
Çeçen
Çeçence
çedene
çedik, -ği
çeğmel
çeğmellenme
çeğmellenmek
çehre
çehrece
çehreli
çehre züğürdü
çek
Çek (Slavların batı kolundan olan)
çekberi
Çekçe
çekçek, -ği
çekebilme
çekebilmek
çekecek, -ği
çekek, -ği
çekel
çekeleme
çekelemek
çekelez
çekem
çekememe
çekememek
çekemez
çekemezlik, -ği
çeker
Çekerek, -k’i
çeki
çekici
çekicilik, -ği
çekiç, -ci
çekiç atma
çekiçhane
çekiç kemiği
çekiçleme
çekiçlemek
çekiçlenebilme
çekiçlenebilmek
çekiçlenme
çekiçlenmek
çekiçletebilme
çekiçletebilmek
çekiçletilebilme
çekiçletilebilmek
çekiçletilme
çekiçletilmek
çekiçletme
çekiçletmek
çekiçleyebilme
çekiçleyebilmek
çekiçleyiverme
çekiçleyivermek
çekiç makinesi
çekidüzen
çekik
çekikçe
çekik göz
çekik gözlü
çekik gözlülük, -ğü
çekiklik, -ği
çekilebilme
çekilebilmek
çekiliş
çekiliverme
çekilivermek
çekilme
çekilmek
çekim
çekimci
çekim eki
çekimleme
çekimlemek
çekimlenebilme
çekimlenebilmek
çekimlenme
çekimlenmek
çekimleyebilme
çekimleyebilmek
çekimleyiş
çekimli
çekimli fiil
çekimölçer
çekimsenme
çekimsenmek
çekimser
çekimserce
çekimserlik, -ği
çekimsiz
çekimsizlik, -ği
çekince
çekinceli
çekincesiz
çekindirme
çekindirmek
çekinebilme
çekinebilmek
çekingen
çekingence
çekingenleşebilme
çekingenleşebilmek
çekingenleşme
çekingenleşmek
çekingenleştirme
çekingenleştirmek
çekingenlik, -ği
çekinik
çekiniklik, -ği
çekinilme
çekinilmek
çekiniş
çekinme
çekinmek
çekinti
çekirdecik, -ği
çekirdek, -ği
çekirdek aile
çekirdekçi
çekirdekçilik, -ği
çekirdek kahve
çekirdeklenme
çekirdeklenmek
çekirdekli
çekirdeksel
çekirdeksiz
çekirdeksiz üzüm
çekirdekten yetişme
çekirge
çekirge kuşu
çekirge ötleğeni
çekirge şalvar
çekiş
çekişebilme
çekişebilmek
çekişilme
çekişilmek
çekişken
çekişli
çekişme
çekişmek
çekişmeli
çekişmesiz
çekişte
çekiştirebilme
çekiştirebilmek
çekiştirilme
çekiştirilmek
çekiştiriş
çekiştirme
çekiştirmek
çekiverme
çekivermek
çekme
çekmece
çekmeceli
çekmecesiz
çekme demir
çekme halatı
çekmek, -er
çekme kapı
çekme kat
Çekmeköy
çekmeli
çekmelik, -ği
çekmeli vagon
çekmen
Çekoslovak, -k’ı
çektirebilme
çektirebilmek
çektiri
çektirici
çektiricilik, -ği
çektirilebilme
çektirilebilmek
çektirilme
çektirilmek
çektiriş
çektirme
çektirme ağı
çektirmek
çektirtme
çektirtmek
çekül
çek valf, -fi
çek vana
çekyat
çeldirebilme
çeldirebilmek
çeldirici
çeldirme
çeldirmek
çelebi
Çelebi (ilçe)
çelebice
çelebileşme
çelebileşmek
çelebilik, -ği
çelebilme
çelebilmek
çelek, -ği
çelen
çelenk, -gi
çelgi
çelik, -ği
çelik başlık, -ğı
çelik çember
çelik çomak, -ğı
çelik halat
Çelikhan
çelikhane
çelik kalemi
çelik kapı
çelik kasa
çelikleme
çeliklemek
çelikleşebilme
çelikleşebilmek
çelikleşme
çelikleşmek
çelikleştirme
çelikleştirmek
çelikli
çelik macunu
çelik metre
çelik pamuğu
çeliksi
çeliksiz
çelik yelek, -ği
çelim
çelimli
çelimsiz
çelimsizce
çelimsizlik, -ği
çelişebilme
çelişebilmek
çelişik
çelişiklik, -ği
çelişiklik ilkesi
çelişken
çelişkenlik, -ği
çeliçki
çeliçkili
çeliçkililik, -ği
çeliçkisiz
çeliçkisizlik, -ği
çelişme
çelişmek
çelişmeli
çelişmesiz
çelişmezlik, -ği
çelişmezlik ilkesi
çeliştirme
çeliştirmek
çello
çelme
çelmece
çelmek, -er
çelmeleme
çelmelemek
çelmeleniş
çelmelenme
çelmelenmek
çelmeleyebilme
çelmeleyebilmek
çelmeleyiş
çelmik, -ği
çeltek, -ği
çeltik, -ği
Çeltik, -k’i (ilçe)
çeltikçi
Çeltikçi (ilçe)
çeltikçilik, -ği
çeltikkargası
çeltikli
çeltiklik, -ği
çeltiksiz
çeltik tarlası
çembalo
çember
çemberimsi
çember kayık, -ğı
çemberleme
çemberlemek
çemberlenme
çemberlenmek
çemberletme
çemberletmek
çemberli
çember makası
çember sakal
çember sakallı
çember sakallılık, -ğı
çembersel bölge
çembersi
çembersiz
çemçe
çemen
çemenleme
çemenlemek
çemenlenme
çemenlenmek
çemenli
çemensiz
çemiç, -ci
çemiş
Çemişgezek, -k’i
çemişlik, -ği
çemkirebilme
çemkirebilmek
çemkiriş
çemkiriverme
çemkirivermek
çemkirme
çemkirmek
çemkirtme
çemkirtmek
çemrek
çemreme
çemremek
çemrenme
çemrenmek
çençen
çene
çenebaz
çenebazlık, -ğı
çene çukuru
çenek, -ği
çene kavafı
çenekli
çeneksiz
çeneleşme
çeneleşmek
çeneli
çenelilik, -ği
çenesi düşük
çenesi düşüklük, -ğü
çenesi kuvvetli
çenesiz
çenesizlik, -ği
çenet, -di
çenetli
çene yarışı
çene yarıştırma
çeneye kuvvet
çengel
çengel atış
çengel çeneliler
çengel iğnesi
çengelimsi
çengelleme
çengellemek
çengellenme
çengellenmek
çengelleyiş
çengelli
çengelli iğne
çengel sakızı
çengelsi
çengi
çengi kolu
çengilik, -ği
çengi takımı
çengüçağanak
çengüçegane
çenileme
çenilemek
çenk, -gi
çentebilme
çentebilmek
çentik, -ği
çentikleme
çentiklemek
çentiklenme
çentiklenmek
çentikli
çentiksiz
çentilebilme
çentilebilmek
çentilme
çentilmek
çentme
çentmek, -er
çepeçevre
çepel
çepelleme
çepellemek
çepellenme
çepellenmek
çepelli
çepellilik, -ği
çepelsiz
çeper
çeperli
çepersiz
çepez
çepin
Çepni (Oğuz boyu)
çerağ
çerağ dinlendirme
çerağ uyandırma
çerçeve
çerçeve anlaşma
çerçeveci
çerçevecilik, -ği
çerçeveleme
çerçevelemek
çerçevelenme
çerçevelenmek
çerçeveletebilme
çerçeveletebilmek
çerçeveletilme
çerçeveletilmek
çerçeveletme
çerçeveletmek
çerçevelettirme
çerçevelettirmek
çerçeveleyebilme
çerçeveleyebilmek
çerçeveli
çerçevesiz
çerçi
çerçilik, -ği
çer çöp
çerden çöpten
çerez
çerezci
çerezcilik, -ği
çerezlenme
çerezlenmek
çerezlik, -ği
çerge
çergeci
çergecilik, -ği
çergici
çergicilik, -ği
çeri
çeribaşı
çeribaşılık, -ğı
Çerkeş
Çerkez
Çerkezce
Çerkezköy
Çerkezlik, -ği
Çerkez peyniri
çerkeztavuğu
çermik, -ği
Çermik, -k’i (ilçe)
çerviş
çervişli
çervişsiz
çeşit, -di
çeşit çeşit
çeşitkenar
çeşitkenar üçgen
çeşitleme
çeşitlemek
çeşitlendirebilme
çeşitlendirebilmek
çeşitlendirilebilme
çeşitlendirilebilmek
çeşitlendirilme
çeşitlendirilmek
çeşitlendirme
çeşitlendirmek
çeşitlenebilme
çeşitlenebilmek
çeşitlenme
çeşitlenmek
çeşitli
çeşitlilik, -ği
çeşme
Çeşme (ilçe)
çeşme başı
çeşmibülbül
çeşni
çeşnici
çeşnicibaşı
çeşnicilik, -ği
çeşnileme
çeşnilemek
çeşnilendirme
çeşnilendirmek
çeşnilenme
çeşnilenmek
çeşnili
çeşnilik, -ği
çeşnisiz
çete
çeteci
çetecilik, -ği
çetele
çeteleşme
çeteleşmek
çeteleştirme
çeteleştirmek
çete savaşı
çetin
çetince
çetin ceviz
çetinleşme
çetinleşmek
çetinleştirme
çetinleştirmek
çetinlik, -ği
çetrefil
çetrefilce
çetrefilleşebilme
çetrefilleşebilmek
çetrefilleşme
çetrefilleşmek
çetrefilleştirme
çetrefilleştirmek
çetrefilli
çetrefillik, -ği
çetrefillilik, -ği
çetrefilsiz
çevgen
çevik
çevikçe
çevikleşme
çevikleşmek
çevikleştirme
çevikleştirmek
çeviklik, -ği
çevirebilme
çevirebilmek
çevirge
çevirgeç, -ci
çevirgi
çeviri
çevirici
çevirici dili
çeviricilik, -ği
çeviri dili
çevirim
çevirim senaryosu
çeviriş
çeviriverme
çevirivermek
çeviri yazı
çevirme
çevirme ağı
çevirmek
çevirmen
çevirmenlik, -ği
çevir sesi
çevir sinyali
çevirtebilme
çevirtebilmek
çevirtilebilme
çevirtilebilmek
çevirtilme
çevirtilmek
çevirtme
çevirtmek
çevirttirme
çevirttirmek
çevre
çevre açı
çevre bilimci
çevre bilimleri
çevre bilimsel
çevreci
çevrecilik, -ği
çevre felaketi
çevre kirliliği
çevreleme
çevrelemek
çevreleniş
çevrelenme
çevrelenmek
çevreleyebilme
çevreleyebilmek
çevreleyiş
çevrelik, -ği
çevren
çevre sağlığı
çevresel
çevresellik, -ği
çevre teker
çevre temizlik vergisi
çevre yolu
çevri
çevrik
çevrilebilme
çevrilebilmek
çevrileme
çevrilemek
çevrilgen
çevrilgenlik, -ği
çevrili
çevriliş
çevrilme
çevrilmek
çevrim
çevrim dışı
çevrim içi
çevrimli
çevrimsel
çevrimsellik, -ği
çevrinebilme
çevrinebilmek
çevrinme
çevrinmek
çevrinti
çevrintili
çevrintisiz
çeyiz
çeyizci
çeyizcilik, -ği
çeyizli
çeyizlik, -ği
çeyizsiz
çeyrek, -ği
çeyrek altın
çeyrek final, -li
çeyrek finalist
çeyrekleme
çeyreklemek
çeyrek son
çıban
çıban ağırşağı
çıbanbaşı
çıbanlaşma
çıbanlaşmak
çıdam
çıfıt
Çıfıt (Yahudi)
çıfıt çarşısı
çıfıtlık, -ğı
Çıfıtlık, -ğı (Yahudilik)
çığ
çığa
çığalanma
çığalanmak
çığıltı
çığır
çığırabilme
çığırabilmek
çığırış
çığırma
çığırmak
çığırtı
çığırtkan
çığırtkanlık, -ğı
çığırtma
çığırtmacı
çığırtmak
çığlık, -ğı
çığlık çığlığa
çığralık, -ğı
çıkabilme
çıkabilmek
çıkacak, -ğı
çıkagelme
çıkagelmek
çıkak, -ğı
çıkan
çıkar
çıkarabilme
çıkarabilmek
çıkarayazma
çıkarayazmak
çıkar budak, -ğı
çıkarcı
çıkarcılık, -ğı
çıkarılabilme
çıkarılabilmek
çıkarılış
çıkarılıverme
çıkarılıvermek
çıkarılma
çıkarılmak
çıkarım
çıkarış
çıkarıverme
çıkarıvermek
çıkarma
çıkarma birliği
çıkarma botu
çıkarma gemisi
çıkarma harekatı
çıkarma işareti
çıkarmak
çıkarma yeri
çıkarsama
çıkarsever
çıkarseverlik, -ği
çıkartabilme
çıkartabilmek
çıkartı
çıkartılabilme
çıkartılabilmek
çıkartılış
çıkartılma
çıkartılmak
çıkartış
çıkartıverme
çıkartıvermek
çıkartma
çıkartmak
çıkarttırma
çıkarttırmak
çıkar yol
çıkayazma
çıkayazmak
çıkı
çıkık, -ğı
çıkıkçı
çıkıkçılık, -ğı
çıkıklık, -ğı
çıkılabilme
çıkılabilmek
çıkılama
çıkılamak
çıkılanma
çıkılanmak
çıkılatma
çıkılatmak
çıkılma
çıkılmak
çıkın
çıkınlama
çıkınlamak
çıkıntı
çıkıntılı
çıkıntılık, -ğı
çıkıntısız
çıkır çıkır
çıkış
çıkışabilme
çıkışabilmek
çıkış belgesi
çıkış çizgisi
çıkış hakemi
çıkış işlemi
çıkış kapısı
çıkışlı
çıkışma
çıkışmak
çıkış noktası
çıkış takozu
çıkıştırabilme
çıkıştırabilmek
çıkıştırma
çıkıştırmak
çıkış tüneli
çıkış yeri
çıkış yolu
çıkıt
çıkıverme
çıkıvermek
çıkkın
çıkkınlaşma
çıkkınlaşmak
çıkma
çıkma durumu
çıkmak, -ar
çıkmaklık, -ğı
çıkmalı
çıkmalı tamlama
çıkmalı tümleç, -ci
çıkmaz
çıkmazlık, -ğı
çıkmaz sokak, -ğı
çıkra
çıkralık, -ğı
çıkrık, -ğı
çıkrıkçı
çıkrıkçılık, -ğı
çıkrıkçın
çıkrıklı
çıkrıksız
çıktı
çılbır
Çıldır
çıldırabilme
çıldırabilmek
çıldırasıya
çıldır çıldır
çıldırış
çıldırıverme
çıldırıvermek
çıldırma
çıldırmak
çıldırtabilme
çıldırtabilmek
çıldırtma
çıldırtmak
çılgın
çılgınca
çılgıncasına
çılgınlaşabilme
çılgınlaşabilmek
çılgınlaşma
çılgınlaşmak
çılgınlık, -ğı
çıma
çımacı
çımacılık, -ğı
çımariva
çımbar
çımkırma
çımkırmak
çın
çınar
Çınar (ilçe)
Çınarcık, -k’ı
çınargiller
çınarlı
çınarlık, -ğı
çınayaz
çın çın
çıngar
çıngı
çıngıl
çıngırak, -ğı
çıngırakçı
çıngırakçılık, -ğı
çıngıraklı
çıngıraklı yılan
çıngıraklı yılangiller
çıngır çıngır
çıngırdak, -ğı
çıngırdama
çıngırdamak
çıngırdatma
çıngırdatmak
çıngırtı
çınlak
çınlama
çınlamak
çınlamalı
çınlatabilme
çınlatabilmek
çınlatış
çınlatma
çınlatmak
çınlayabilme
çınlayabilmek
çınlayış
çınsabah
çıpa
çıpı çıpı
çıpıl çıpıl
çıpır
çıpırmakinesi
çıplak, -ğı
çıplak alev
çıplak at
çıplak gözle
çıplaklar kampı
çıplaklaşma
çıplaklaşmak
çıplaklaştırma
çıplaklaştırmak
çıplaklık, -ğı
çıplak maaş
çıplak maden
çıplak mülkiyet
çıplak resim, -smi
çıplak tohumlular
çıplak ücret
çıplanma
çıplanmak
çıra
çırağ
çırak, -ğı
çıraklık, -ğı
çırakma
çırakman
çıralı
çıralık, -ğı
çıramoz
çırasız
çırçıl
çırçıplak
çırçıplaklık, -ğı
çırçır (alet)
çır çır
çırçırlama
çırçırlamak
çırılçıplak
çırılçıplaklık, -ğı
çırnık, -ğı
çırpabilme
çırpabilmek
çırpı
çırpıcı
çırpıcılık, -ğı
çırpı ipi
çırpılabilme
çırpılabilmek
çırpılma
çırpılmak
çırpınabilme
çırpınabilmek
çırpınış
çırpınıverme
çırpınıvermek
çırpınma
çırpınmak
çırpıntı
çırpıntılı
çırpış
çırpışma
çırpışmak
çırpıştırılış
çırpıştırılma
çırpıştırılmak
çırpıştırış
çırpıştırıverme
çırpıştırıvermek
çırpıştırma
çırpıştırmak
çırpma
çırpmacı
çırpmacılık, -ğı
çırpmak, -ar
çırptırma
çırptırmak
çıt
çıta
çıtak
çıtçıt (kopça)
çıt çıt
çıtçıtçı
çıtçıtçılık, -ğı
çıtçıtlama
çıtçıtlamak
çıtı pıtı
çıtırbom
çıtır çıtır
çıtırdama
çıtırdamak
çıtırdatabilme
çıtırdatabilmek
çıtırdatış
çıtırdatma
çıtırdatmak
çıtırdayabilme
çıtırdayabilmek
çıtırdayış
çıtır pıtır
çıtırtı
çıtkırıldım
çıtkırıldımlık, -ğı
çıtlama
çıtlamak
çıtlatabilme
çıtlatabilmek
çıtlatılabilme
çıtlatılabilmek
çıtlatılış
çıtlatılma
çıtlatılmak
çıtlatış
çıtlatıverme
çıtlatıvermek
çıtlatma
çıtlatmak
çıtlayabilme
çıtlayabilmek
çıtlayış
çıtlık, -ğı
çıtpıt
çıvgar
çıvgın
çıvma
çıvmak, -ar
çıyan
çıyan gözlü
çıyanlık, -ğı
çızıktırma
çızıktırmak
çiçeği burnunda
çiçeğimsi
çiçek, -ği
çiçek aşısı
çiçek bahçesi
çiçek biti
çiçek boyası
çiçek bozuğu
çiçekçi
çiçekçilik, -ği
çiçek çocukları
Çiçekdağı
çiçek durumu
çiçek dürbünü
çiçekevi
çiçekleme
çiçeklemek
çiçeklendirme
çiçeklendirmek
çiçeklenebilme
çiçeklenebilmek
çiçekleniş
çiçekleniverme
çiçeklenivermek
çiçeklenme
çiçeklenmek
çiçekleşme
çiçekleşmek
çiçekli
çiçekli bitkiler
çiçeklik, -ği
çiçek pazarı
çiçek sapçığı
çiçek sapı
çiçeksever
çiçekseverlik, -ği
çiçeksi
çiçeksime
çiçeksimek
çiçeksiz
çiçeksiz bitkiler
çiçek soğanı
çiçek suyu
çiçek tacı
çiçek tozu
çiçek yağı
çiçek yaprağı
çift
çift atış
çift ayaklılar
çift camlı
çift cinsellik, -ği
çiftçi
çiftçilik, -ği
çift çubuk, -ğu
çift dalma
çift desimetre
çift dikiş
çift direkli
çift dirsek, -ği
çift dişliler
çifte
çifte bahis, -hsi
çifte demir
çifte dikiş
çiftehane
çifte kavrulmuş
çifte kavrulmuşluk, -ğu
çifte kıskaç, -cı
çifte kumrular
çifteleme
çiftelemek
çiftelenme
çiftelenmek
Çifteler
çifteleşme
çifteleşmek
çifteleyebilme
çifteleyebilmek
çifteli
çifte nağra
çifter çifter
çiftesiz
çifte standart, -dı
çifte standartlı
çifte standartlık, -ğı
çifte standartsız
çifte şans
çiftetelli
çifte vatandaş
çifte vatandaşlık, -ğı
çift kağıtlı
çift kanatlılar
çift kapı
çift kişilik
çift kol
çift küme
çiftleme
çiftlemek
çiftlenme
çiftlenmek
çiftleşebilme
çiftleşebilmek
çiftleşme
çiftleşmek
çiftleştirebilme
çiftleştirebilmek
çiftleştirilebilme
çiftleştirilebilmek
çiftleştirilme
çiftleştirilmek
çiftleştiriş
çiftleştirme
çiftleştirmek
çiftlik, -ği
Çiftlik, -k’i (ilçe)
çiftlik kahyası
çiftlik kebabı
Çiftlikköy
çiftlik mantısı
çift motorlu
çift parmaklılar
çift pencere
çift sayı
çift tabanca
çiftteker
çifttekerci
çifttekercilik, -ği
çift vuruş
çift yıldız
çift yumurta ikizi
çift zamanı
Çigan
Çigan müziği
çiğ
çiğ börek, -ği
çiğ çiğ
çiğde
çiğdem
Çiğil (Türk boyu)
çiğin
çiğindirik, -ği
çiğ iplik, -ği
çiğit, -di
çiğitli
çiğ köfte
çiğ köfteci
çiğ köftecilik, -ği
çiğleşme
çiğleşmek
Çiğli
çiğlik, -ği
çiğnek, -ği
çiğnem
çiğneme
çiğnemek
çiğnemik, -ği
çiğnemlik
çiğnenebilme
çiğnenebilmek
çiğneniş
çiğnenme
çiğnenmek
çiğnetebilme
çiğnetebilmek
çiğnetilme
çiğnetilmek
çiğnetme
çiğnetmek
çiğneyebilme
çiğneyebilmek
çiğneyiş
çiğneyiverme
çiğneyivermek
çiğ renkçi
çiğ renkçilik, -ği
çiğ toprak, -ğı
çikolata
çikolatacı
çikolatacılık, -ğı
çikolatalı
çikolatasız
çikolatasızlık, -ğı
çil
çil çil
çile
çileci
çilecilik, -ği
çileğimsi
çilehane
çilek, -ği
çilekçi
çilekçilik, -ği
çilekeş
çilekeşlik, -ği
çilek kompostosu
çilekli
çilek reçeli
çileksi
çilek suyu
çilek üzümü
çileli
çileme
çilemek
çilenti
çilesiz
Çilimli
çilingir
çilingirlik, -ği
çilingir sofrası
çillenme
çillenmek
çilli
çilsiz
çim
çimbali
çimçek, -ği
çim çim
çimdik, -ği
çimdikleme
çimdiklemek
çimdiklenme
çimdiklenmek
çimdirme
çimdirmek
çimek, -ği
çimen
çimenli
çimenlik, -ği
çimensiz
çimento
çimento boya
çimentocu
çimentoculuk, -ğu
çimentolama
çimentolamak
çimentolanma
çimentolanmak
çimentolatma
çimentolatmak
çimentolayabilme
çimentolayabilmek
çimentolu
çimentosuz
çim kayağı
çimleme
çimlemek
çimlendirebilme
çimlendirebilmek
çimlendirilebilme
çimlendirilebilmek
çimlendirilme
çimlendirilmek
çimlendirme
çimlendirmek
çimleniş
çimleniverme
çimlenivermek
çimlenme
çimlenmek
çimleyiş
çimme
çimmek, -er
Çin anasonu
Çince
Çin çamı
çinçilya
çinçilyagiller
Çine
çinekop
Çingen
Çingene
Çingene ahtapotu
Çingenece
Çingeneleşme
Çingeneleşmek
Çingenelik, -ği
Çingene palamudu
Çingene pavuryası
Çingene pembesi
Çin gülü
çini
çinici
çinicilik, -ği
çinili
çini mürekkebi
çinisiz
çinko
çinkograf
çinkografi
çinkolu
çinkomsu
çinkosuz
Çin lahanası
Çin leylağı
Çinli
çintemani
çintiyan
çip
çipil
çipilleşme
çipilleşmek
çipilti
çipo
çipura
çir
çiriş
çirişçi
çirişçi çanağı
çirişçilik, -ği
çirişleme
çirişlemek
çirişlenme
çirişlenmek
çirişli
çiriş otu
çirişsiz
çirkef
çirkefçe
çirkefleşebilme
çirkefleşebilmek
çirkefleşme
çirkefleşmek
çirkefli
çirkeflik, -ği
çirkin
çirkince
çirkinleşebilme
çirkinleşebilmek
çirkinleşiverme
çirkinleşivermek
çirkinleşme
çirkinleşmek
çirkinleştirebilme
çirkinleştirebilmek
çirkinleştirilebilme
çirkinleştirilebilmek
çirkinleştirilme
çirkinleştirilmek
çirkinleştirme
çirkinleştirmek
çirkinlik, -ği
çirkinseme
çirkinsemek
çiroz
çirozlaşma
çirozlaşmak
çirozluk, -ğu
çis
çise
çiseleme
çiselemek
çiseleyiverme
çiseleyivermek
çiseme
çisemek
çisen
çisenti
çiskin
çiş
çişik, -ği
çit
çita
çitari
çiten
çiti
çitileme
çitilemek
çitilenme
çitilenmek
çitili
çitilme
çitilmek
çitlembik, -ği
çitleme
çitlemek
çitme
çitmek, -er
çitmik, -ği
çit sarmaşığı
çit sarmaşığıgiller
çivi
çivici
çivicilik, -ği
çividi
çivileme
çivilemek
çivilenebilme
çivilenebilmek
çivilenme
çivilenmek
çiviletme
çiviletmek
çivileyebilme
çivileyebilmek
çivileyiverme
çivileyivermek
çivili
çivisiz
çivisiz kalkan
çivit, -di
çivitleme
çivitlemek
çivitlenme
çivitlenmek
çivitli
çivit mavisi
çivit otu
çivit rengi
çivitsiz
çivi yazısı
çiviyukarı
Çivril
çiy
çiyleme
çiylemek
çizdirebilme
çizdirebilmek
çizdirilebilme
çizdirilebilmek
çizdirilme
çizdirilmek
çizdirme
çizdirmek
çizebilme
çizebilmek
çizecek, -ği
çizelge
çizer
çizerlik, -ği
çizge
çizgi
çizgi film
çizgi hakemi
çizgi im
çizgileme
çizgilemek
çizgilenme
çizgilenmek
çizgileşme
çizgileşmek
çizgileştirme
çizgileştirmek
çizgili
çizgilik, -ği
çizgililik, -ği
çizginme
çizginmek
çizgi ölçek, -ği
çizgi resim, -smi
çizgi roman
çizgisel
çizgisiz
çizi
çizici
çizicilik, -ği
çizik, -ği
çizikli
çiziksiz
çiziktirebilme
çiziktirebilmek
çiziktiriş
çiziktiriverme
çiziktirivermek
çiziktirme
çiziktirmek
çizilebilme
çizilebilmek
çizili
çiziliş
çiziliverme
çizilivermek
çizilme
çizilmek
çizim
çizimci
çizimcilik, -ği
çizin çizin
çizinti
çizintili
çizintisiz
çiziş
çiziverme
çizivermek
çizme
çizmeci
çizmecilik, -ği
çizmek, -er
çizmeli
çoban
çobanaldatan
çobanaldatangiller
çoban böreği
çobançantası
çobandağarcığı
çobandeğneği
çobandüdüğü
çobaniğnesi
çoban kebabı
çoban köpeği
çobanlama
Çobanlar
çobanlık, -ğı
çoban merhemi
çobanpüskülü
çobanpüskülügiller
çoban salatası
çobansız
çobansızlık, -ğı
çobansüzgeci
çobantarağı
çobantuzluğu
çobanüzümü
Çoban Yıldızı
çocuk, -ğu
çocuk bahçesi
çocuk bakıcılığı
çocuk bakıcısı
çocuk başına
çocuk bezi
çocuk bilimci
çocuk bilimi
çocuk bilimsel
çocukcağız
çocukça
çocukçu
çocuk dili
çocuk doktoru
çocuk edebiyatı
çocuk felci
çocuk işi
çocuk lafı
çocuklama
çocuklamak
çocuklaşabilme
çocuklaşabilmek
çocuklaşma
çocuklaşmak
çocuklaştırma
çocuklaştırmak
çocuklu
çocukluk, -ğu
çocukluluk, -ğu
çocuk oyuncağı
çocuk oyunu
çocuk ruhlu
çocuk ruhluluk, -ğu
çocuksu
çocuksulaşma
çocuksulaşmak
çocuksuluk, -ğu
çocuksuz
çocuksuzluk, -ğu
çocuk yazını
çocuk yuvası
çoğalabilme
çoğalabilmek
çoğalış
çoğalıverme
çoğalıvermek
çoğalma
çoğalmak
çoğaltabilme
çoğaltabilmek
çoğaltan
çoğaltıcı
çoğaltılabilme
çoğaltılabilmek
çoğaltılma
çoğaltılmak
çoğaltım
çoğaltış
çoğaltıverme
çoğaltıvermek
çoğaltma
çoğaltmak
çoğaltma makinesi
çoğalttırma
çoğalttırmak
çoğu
çoğu kez
çoğul
çoğulcu
çoğulculuk, -ğu
çoğul eki
çoğullama
çoğullamak
çoğullaşma
çoğullaşmak
çoğullaştırılma
çoğullaştırılmak
çoğullaştırma
çoğullaştırmak
çoğulluk, -ğu
çoğumsama
çoğumsamak
çoğun
çoğunluk, -ğu
çoğunlukla
çoğunluk sistemi
çoğurcuk, -ğu
çok
çokal
çok anlamlı
çok anlamlılık, -ğı
çok ayaklılar
çokbilmiş
çokbilmişlik, -ği
çokça
çok çok
çokçu
çokçuluk, -ğu
çok düzlemli
çok eşli
çok eşlilik, -ği
çok fazlı
çok geçmeden
çokgen
çok gizli
çok gözeli
çok hücreli
çok hücreliler
çok hücrelilik, -ği
çok karılı
çok karılılık, -ğı
çok katlı otopark
çok kısa dalga
çok kocalılık, -ğı
çokları
çoklarınca
çoklu
çoklu gösterim
çokluk, -ğu
çokluk eki
çoklukla
çoklu ortam
çoklu zeka
çok ortaklı
çok ortaklılık, -ğı
çok partili
çok partililik, -ği
çokrağan
çoksama
çoksamak
çoksatar
çok sesli
çok seslilik, -ği
çok sözlü
çok sözlülük, -ğü
çok şiddetli fırtına
çoktan
çok tanrıcı
çok tanrıcılık, -ğı
çok tanrılı
çok taraflı
çok taraflılık, -ğı
çok terimli
çok uluslu
çok ulusluluk, -ğu
çok yanlı
çok yanlılık, -ğı
çok yıllık, -ğı
çok yönlü
çok yönlülük, -ğü
çok yüzlü
çok yüzlülük, -ğü
çolak
çolaklık, -ğı
çolpa
çolpalık, -ğı
Çolpan
çoluk çocuk, -ğu
çoluklu çocuklu
çomak, -ğı
çomaklama
çomaklamak
çomaklı
çomaksız
çomar
çopra
çopur
çopurina
çopurlaşma
çopurlaşmak
çopurlaştırma
çopurlaştırmak
çopurluk, -ğu
çor
çorak, -ğı
çoraklaşabilme
çoraklaşabilmek
çoraklaşma
çoraklaşmak
çoraklaştırabilme
çoraklaştırabilmek
çoraklaştırılma
çoraklaştırılmak
çoraklaştırma
çoraklaştırmak
çoraklık, -ğı
çorap, -bı
çorapçı
çorapçılık, -ğı
çorba
çorbacı
çorbacılık, -ğı
çorba kaşığı
çorbalık
çorba tabağı
çorlu
Çorlu (ilçe)
Çorum
Çorumlu
Çorumluluk, -ğu
çotanak, -ğı
çotira
çotiragiller
çotra
çotuk, -ğu
çöğdürme
çöğdürmek
çöğme
çöğmek, -er
çöğüncek, -ği
çöğünme
çöğünmek
çöğür
çöğürcü
çökebilme
çökebilmek
çökek, -ği
çökel
çökelek, -ği
çökelekli
çökelge
çökelme
çökelmek
çökeltebilme
çökeltebilmek
çökelti
çökeltilebilme
çökeltilebilmek
çökeltilme
çökeltilmek
çökeltme
çökeltmek
çökerme
çökermek
çökertebilme
çökertebilmek
çökerti
çökertilebilme
çökertilebilmek
çökertiliş
çökertilme
çökertilmek
çökerti sekisi
çökertiverme
çökertivermek
çökertme
çökertmek
çökkün
çökkünleşme
çökkünleşmek
çökkünlük, -ğü
çökme
çökmek, -er
çöktürme
çöktürme havuzu
çöktürmek
çöktürtme
çöktürtmek
çöktürülme
çöktürülmek
çöktürülüş
çökük
çöküklük, -ğü
çöküm
çöküntü
çöküntü gölü
çöküntü hendeği
çöküş
çöküşme
çöküşmek
çöküverme
çöküvermek
çöl
çöl iklimi
çölleşebilme
çölleşebilmek
çölleşme
çölleşmek
çölleştirilme
çölleştirilmek
çölleştirme
çölleştirmek
çöllük
çöl tavuğu
çöl tavuğugiller
çölyak
çömçe
çömelebilme
çömelebilmek
çömeliş
çömeliverme
çömelivermek
çömelme
çömelmek
çömeltilme
çömeltilmek
çömeltme
çömeltmek
çömez
çömezlik, -ği
çömlek, -ği
çömlekçi
çömlekçilik, -ği
çömlek hamuru
çömlek hesabı
çömlek kebabı
çömme
çömmek, -er
çöp
çöp arabası
çöpatlamaz
çöpçatan
çöpçatanlık, -ğı
çöpçü
çöpçülük, -ğü
çöp kebabı
çöp kovası
çöpleme
çöplenebilme
çöplenebilmek
çöpleniş
çöplenme
çöplenmek
çöplü
çöplük, -ğü
çöplükçü
çöplükçülük, -ğü
çöplük horozu
çöp sepeti
çöpsüz
çöpsüz üzüm
çöp şiş
çöp şişçi
çöpten çelebi
çöp tenekesi
çöp torbası
çöp vergisi
çördek, -ği
çörek, -ği
çörekçi
çörekçilik, -ği
çöreklenebilme
çöreklenebilmek
çörekleniş
çöreklenme
çöreklenmek
çöreklik
çörek mantarı
çörek otu
çöreotu
çörkü
çörten
çörtü
çöven
çöz
çözdürebilme
çözdürebilmek
çözdürme
çözdürmek
çözdürülebilme
çözdürülebilmek
çözdürülme
çözdürülmek
çözebilme
çözebilmek
çözelti
çözgü
çözgün
çözgünlük, -ğü
çözme
çözmek, -er
çözücü
çözücülük, -ğü
çözük
çözülebilme
çözülebilmek
çözülme
çözülmek
çözülüm
çözülüş
çözülüverme
çözülüvermek
çözüm
çözümcü
çözümcülük, -ğü
çözümleme
çözümlemek
çözümlemeli
çözümlenebilme
çözümlenebilmek
çözümleniş
çözümleniverme
çözümlenivermek
çözümlenme
çözümlenmek
çözümler
çözümleyebilme
çözümleyebilmek
çözümleyici
çözümleyicilik, -ği
çözümleyiş
çözümleyiverme
çözümleyivermek
çözümsel
çözümsüz
çözümsüzleşme
çözümsüzleşmek
çözümsüzleştirilme
çözümsüzleştirilmek
çözümsüzleştirme
çözümsüzleştirmek
çözümsüzlük, -ğü
çözüm yolu
çözündürebilme
çözündürebilmek
çözündürme
çözündürmek
çözündürülme
çözündürülmek
çözünebilme
çözünebilmek
çözünme
çözünmek
çözüntü
çözünürlük, -ğü
çözüş
çözüşme
çözüşmek
çözüştürme
çözüştürmek
çözüverme
çözüvermek
çöz yağı
çubuk, -ğu
Çubuk, -k’u (ilçe)
çubuk ağacı
çubukçu
çubukçuluk, -ğu
çubuk demir
çubuklama
çubuklamak
çubuklu
çubukluk, -ğu
çubuk makarna
çubuk odası
çubuksuz
çucu
çuha
çuhacı
çuhacılık, -ğı
çuha çiçeği
çuha çiçeğigiller
çuhadar
çuhadarlık, -ğı
çuhalı
çuhasız
çuhçuh
çuka
çukur
çukurca
Çukurca
çukur korozyonu
çukurlanma
çukurlanmak
çukurlaşma
çukurlaşmak
çukurlaştırılma
çukurlaştırılmak
çukurlaştırma
çukurlaştırmak
çukurlatma
çukurlatmak
çukurlu
çukurluk, -ğu
Çukurova
çul
çulcu
çulculuk, -ğu
çul çaput
çulha
çulha kuşu
çullama
çullamak
çullanabilme
çullanabilmek
çullandırabilme
çullandırabilmek
çullandırma
çullandırmak
çullanış
çullanıverme
çullanıvermek
çullanma
çullanmak
çulluk, -ğu
çullukgiller
Çulpan
çulsuz
çulsuz çuvalsız
çulsuzluk, -ğu
çultar
çultutmaz
Çumra
çupra
çupra balığı
çurçur
çurlatma
çurlatmak
çuşka
çuval
çuvalcı
çuvalcılık, -ğı
çuvaldız
çuvallama
çuvallamak
çuvallanma
çuvallanmak
çuvallatabilme
çuvallatabilmek
çuvallatma
çuvallatmak
çuvallayabilme
çuvallayabilmek
çuvallayış
çuvallayıverme
çuvallayıvermek
çuvallı
çuvalsız
Çuvaş
Çuvaşça
çük
çükündür
çükür
çülaki
Çüngüş
çünkü
çürük, -ğü
çürük boya
çürük çarık
çürükçül
çürük elma
çürük gaz
çürük iş
çürüklü
çürüklük, -ğü
çürük para
çürük raporu
çürük sakız
çürüksüz
çürüme
çürümek
çürütebilme
çürütebilmek
çürütme
çürütmek
çürütülebilme
çürütülebilmek
çürütülme
çürütülmek
çürütülüş
çürütüş
çürütüverme
çürütüvermek
çürüyüş
çürüyüverme
çürüyüvermek
çüş

Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020