TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Kategori: Biyoloji

abdomen

– anat. Karın. – Lat. abdomen – İng. abdomen ...

abiyogenez

– Hayatın kökeni olarak canlıların cansızlardan meydana gelmesi; mikroorganizmaların ve yüksek organizmaların birdenbire cansızlardan meydana geldiğini ileri süren teori. Spontane generasyon. &# ...

abiyotik

– Canlılık göstermeyen, cansız. – Çevredeki su ve toprak gibi cansız maddeler – cansız(lıkla ilgili) – İng. abiotic ...

ABO kan grupları sistemi

– Dokuz numaralı insan kromozomunda bulunan ve kırmızı kan hücresinde belli antijenleri gösteren bir alel sistemi. – İng. ABO blood groups system ...

absorpsiyon

– bk. emme – bk. soğurma, soğurum – gazların ve sıvıların hücreler tarafından alınması, emilim – biy.bir maddenin deri ve sindirim kanalı mukozası tarafından alınması ...

açelya

– bit. b. Kokusuz, güzel renkli çiçekler açan bir bitki (Rhododendron). – Ericaceae familyasından, çok yıllık, çalı şeklinde, beyaz, pembe, krem rengi çiçekli, saksılarda süs bitkisi olara ...

acı çiğdem

– bit. b. Zambakgillerden, 10-30 santimetre boyunda, şerit yapraklı ve açık renk çiçekli, tohumları romatizma tedavisinde kullanılan zehirli bir tür çiğdem, güz çiğdemi (Colchicum autumnale). &# ...

açık dolaşım sistemi

– hay. b. Genellikle bütün eklem bacaklılarda ve birçok yumuşakçada bulunan atardamar ve kan boşluğundan oluşmuş açık bir dolaşım sistemi. – Arterler ve kan boşluğundan meydana gelmiş olan ...

açınmak

– (nsz) biy. Gelişmek. – mec. İçindeki yetenekler uyanarak amacına varmak, gelişmek, inkişaf etmek. – Açılmak, görünmek ...

adaptasyon

– Uyum, uyma, alışma, uyarlanma – Tiyatro için hazırlanmış bir yabancı oyunu, yöresel koşullar gözönüne alınarak uygun biçimde kendi diline çevirmek, çıkartmalar ve eklemeler yapmak. ̵ ...


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020