TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Türkçe Yazım/İmla Kılavuzu Y Harfi

y, Y
Y
ya
yaba
yabalama
yabalamak
yaban
yaban arısı
yaban arısıgiller
yaban armudu
yaban asması
yaban baklası
yabancı
yabancı çıta
yabancı dil
yabancıl
yabancılama
yabancılamak
yabancılaşabilme
yabancılaşabilmek
yabancılaşma
yabancılaşmak
yabancılaştırma
yabancılaştırmak
yabancılık, -ğı
yabancıllık, -ğı
yabancı saha
yaban çileği
yaban defnesi
yaban domuzu
yaban enginarı
yaban eriği
yaban eşeği
yaban fesleğeni
yaban gülü
yaban havucu
yabanıl
yabanıllaşma
yabanıllaşmak
yabanıllık, -ğı
yabani
yabani akdiken
yabanice
yabani enginar
yabani gül
yabani hayvan
yabani ıspanak, -ğı
yabani incir
yabani kimyon
yabani kimyongiller
yabani kiraz
yabani lahana
yabanileşme
yabanileşmek
yabanileştirme
yabanileştirmek
yabanilik, -ği
yabani marul
yabani menekşe
yabani mercanköşk
yaban inciri
yabani sarımsak, -ğı
yabani turp
yaban kazı
yaban keçisi
yaban kedisi
yaban keteni
yaban koyunu
yabanlık, -ğı
yaban maydanozu
yaban mersini
yaban nanesi
yaban ördeği
yaban pancarı
yaban pazısı
yabansı
yabansılık, -ğı
yabansıma
yabansımak
yaban sümbülü
yaban tavşanı
yaban teresi
yabantırak, -ğı
yaban turpu
yaban yasemini
yabgu
yad
yad (anma)
ya da
yada taşı
yad el
yad eller
yad erklik, -ği
yad estetik
yad gerekirci
yad gerekircilik, -ği
yadımlama
yadırgama
yadırgamak
yadırganış
yadırganma
yadırganmak
yadırgatma
yadırgatmak
yadırgayış
yadırgı
yadigar
yadsıma
yadsımak
yadsınma
yadsınmak
yadsıyabilme
yadsıyabilmek
Yafa portakalı
yağlayabilmek
yağlayıcı
yağlayış
yağlı
yağlı ballı
yağlı bitki
yağlı boya
yağlı boyacı
Yağlıdere
yağlı güreş
yağlı güreşçi
yağlı harç, -cı
yağlı ip
yağlık, -ğı
yağlı kağıt, -dı
yağlı kapı
yağlı kara
yağlıkçı
yağlı kömür
yağlı kuyruk, -ğu
yağlılık, -ğı
yağlı müşteri
yağlı toprak, -ğı
yağma
yağmacı
yağmacılık, -ğı
yağmak, -ar
yağmalama
yağmalamak
yağmalanış
yağmalanma
yağmalanmak
yağmalatma
yağmalatmak
yağmalayabilme
yağmalayabilmek
yağ mantısı
yağ marulu
yağmur
yağmur bombası
yağmur borusu
yağmur bulutu
yağmurca
yağmur duası
yağmur kapanı
yağmur kuşağı
yağmur kuşu
yağmur kuşugiller
yağmurlama
yağmurlamak
yağmurlayıcı
yağmurlu
yağmurluk, -ğu
yağmur mevsimi
yağmur ormanları
yağmurölçer
yağmursuz
yağmursuzluk, -ğu
yağmur taşı
yağölçer
yağrın
yağsı
yağsız
yağsızlık, -ğı
yağ şalgamı
yağ taşı
yağ tulumu
yağ uru
yağ yakıt
yahey
yahni
yahşi
Yahşihan
yahşilik, -ği
yahu
Yahudi
Yahudi Almancası
Yahudi Arapçası
Yahudi baklası
Yahudice
Yahudi ebegümeci
Yahudilik, -ği
Yahudi pazarlığı
Yahudi takvimi
Yahudi tapınağı
Yahudi tavlası
yahut
Yahyalı
yak
yaka
yakabilme
yakabilmek
yakacak, -ğı
yaka kartı
Yakakent
yakalama
yakalamak
yakalanabilme
yakalanabilmek
yakalanış
yakalanıverme
yakalanıvermek
yakalanma
yakalanmak
yakalatabilme
yakalatabilmek
yakalatma
yakalatmak
yakalayabilme
yakalayabilmek
yakalayış
yakalayıverme
yakalayıvermek
yakalı
yakalık, -ğı
yakalı kamçılılar
yakalıklı
yakalıksız
yakamoz
yakamozlanma
yakamozlanmak
yakamozlu
yakan top
yaka paça
yakarabilme
yakarabilmek
yakarca
yakarı
yakarış
yakarma
yakarmak
yakasız
yakasız gömlek, -ği
yakasız mintan
yakaza
yakı
yakı ağacı
yakıcı
yakıcılık, -ğı
yakılabilme
yakılabilmek
yakılış
yakılma
yakılmak
yakım
yakımcı
yakın
yakınabilme
yakınabilmek
yakın akraba
yakın anlamlı
yakın anlamlılık, -ğı
yakın benzeşme
yakın benzeşmezlik, -ği
Yakın Çağ
yakında
yakından
Yakın Doğu
yakın dost
yakın göçüşme
yakınış
yakın koruma
yakınlarda
yakınlaşabilme
yakınlaşabilmek
yakınlaşma
yakınlaşmak
yakınlaştırabilme
yakınlaştırabilmek
yakınlaştırma
yakınlaştırmak
yakınlık, -ğı
yakınlık derecesi
yakınlık eylemi
yakınlık fiili
yakınma
yakınmak
yakınma kutusu
yakınmasız
yakınsak
yakınsaklık, -ğı
yakınsama
yakınsamak
yakın sesli
Yakın Şark
yakın takip, -bi
yakıntı
yakı otu
yakış
yakışabilme
yakışabilmek
yakışık, -ğı
yakışıklı
yakışıklılık, -ğı
yakışıksız
yakışıksızlık, -ğı
yakışma
yakışmak
yakıştırabilme
yakıştırabilmek
yakıştırılma
yakıştırılmak
yakıştırma
yakıştırmaca
yakıştırmak
yakıt
yakıtçı
yakıtçılık, -ğı
yakıt deposu
yakıt göstergesi
yakıt parası
yakıverme
yakıvermek
yakin
yakinen
yaklaşabilme
yaklaşabilmek
yaklaşık
yaklaşık bilgi
yaklaşık değer
yaklaşılabilme
yaklaşılabilmek
yaklaçılma
yaklaçılmak
yaklaşım
yaklaşıverme
yaklaşıvermek
yaklaşma
yaklaşma eylemi
yaklaşma fiili
yaklaşmak
yaklaştırabilme
yaklaştırabilmek
yaklaştırma
yaklaştırmak
yakma
yakmaç, -cı
yakmak, -ar
yakmalık, -ğı
yakma resim, -smi
yaktırabilme
yaktırabilmek
yaktırma
yaktırmak
yakut
Yakut (Türk topluluğu)
Yakutça
Yakutiye
yakutumsu
yal
yalabık, -ğı
yalabıma
yalabımak
yalak, -ğı
yalaka
yalakalık, -ğı
yalama
yalamak
yalama uçuş
yalama yazı
yalamuk, -ğu
yalan
yalancı
yalancı akasya
yalancı ayak, -ğı
yalancı biber
yalancı cep, -bi
yalancı dolma
yalancı dünya
yalancıktan
yalancılık, -ğı
yalancı meyve
yalancı öd ağacı
yalancı pehlivan
yalancı safran
yalancı şahit, -di
yalancı şöhret
yalancı tanık, -ğı
yalancı taş
yalandan
yalan dolan
yalan dünya
yalan haber
yalanış
yalanlama
yalanlamak
yalanlanış
yalanlanma
yalanlanmak
yalanlatma
yalanlatmak
yalanlayabilme
yalanlayabilmek
yalanlayış
yalanma
yalanmak
yalan makinesi
yalansız
yalan yanlış
yalap şalap
yalapşap
yalap yalap
yalatabilme
yalatabilmek
yalatma
yalatmak
yalavaç, -cı
yalayabilme
yalayabilmek
yalayış
yalaz
yalaza
yalazlama
yalazlamak
yalazlanma
yalazlanmak
yalbırdak
yalçın
yalçınlaşma
yalçınlaşmak
yaldırak
yaldız
yaldızcı
yaldızcılık, -ğı
yaldızlama
yaldızlamak
yaldızlanma
yaldızlanmak
yaldızlatma
yaldızlatmak
yaldızlı
yaldızlı hap
yaldızsız
yalelli
yalgın
yalı
yalı ağası
yalı boyu
yalı bülbülü
yalıçapkını
yalıçapkınıgiller
Yalıhüyük, -k'ü
yalım
yalımı alçak
yalın
yalın ad
yalın ayak
yalıncak
yalın cümle
yalınç, -cı
yalın durum
yalıngaç
yalıngöz
yalın hal, -li
yalın isim, -smi
yalın kat
yalın kelime
yalın kılıç
yalınlaşma
yalınlaşmak
yalınlaştırma
yalınlaştırmak
yalınlık, -ğı
yalın sıfat
yalın tümce
yalın üslup, -bu
yalın yapıldak
yalın zaman
yalın zarf
yalıtabilme
yalıtabilmek
yalıtıcı
yalıtılma
yalıtılmak
yalıtım
yalıtımlı
yalıtkan
yalıtkanlık, -ğı
yalıtma
yalıtmak
yalı uşağı
yalı yar
yalız
yallah
yalman
yalnız
yalnız başına
yalnızca
yalnızcı
yalnızcılık, -ğı
yalnızlaşabilme
yalnızlaşabilmek
yalnızlaşma
yalnızlaşmak
yalnızlık, -ğı
Yalova
Yalova kaymakamı
Yalovalı
Yalovalılık, -ğı
Yalova misketi
yalpa
yalpak, -ğı
yalpaklık, -ğı
yalpalama
yalpalamak
yalpalanma
yalpalanmak
yalpalatma
yalpalatmak
yalpalayış
yalpı
yalpık
yalpılı
yaltak, -ğı
yaltakça
yaltakçı
yaltakçılık, -ğı
yaltaklanış
yaltaklanma
yaltaklanmak
yaltaklık, -ğı
yalvaç, -cı
Yalvaç, -ç’ı (ilçe)
yalvaçlık, -ğı
yalvarabilme
yalvarabilmek
yalvarılma
yalvarılmak
yalvarış
yalvarışlı
yalvarış yakarış
yalvarma
yalvarmak
yalvartma
yalvartmak
yama
yamacı
yamacılık, -ğı
yamaç, -cı
yamaç paraçütü
yamak, -ğı
yamaklık, -ğı
yamalama
yamalamak
yamalanış
yamalanma
yamalanmak
yamalı
yamalı bohça
yamalık, -ğı
yamalma
yamalmak
yamama
yamamak
yaman
yamanabilme
yamanabilmek
yamanma
yamanmak
yamatma
yamatmak
yamayabilme
yamayabilmek
yamçı
yamçılı
yamçısız
yampiri
yampirilik, -ği
yamrulma
yamrulmak
yamru yumru
yamuk, -ğu
yamukluk, -ğu
yamuk yumuk
yamulma
yamulmak
yamyam
yamyamlık, -ğı
yamyassı
yamyaş
yan
yanabilme
yanabilmek
yanak, -ğı
yanaklı
yanak yanağa
yanal
yanal yüzey
yanarca
yanardağ
yanardağ ağzı
yanardağ bilimci
yanardağ bilimi
yanardağ bölgesi
yanardağ patlaması
yanardağ püskürmesi
yanardöner
yanardönerlik, -ği
yanaşabilme
yanaşabilmek
yanaşık
yanaşık düzen
yanaşıklık, -ğı
yanaşık nizam
yanaçılma
yanaçılmak
yanaşlık, -ğı
yanaşma
yanaşmak
yanaştırma
yanaştırmak
yan atışı
yanay
yana yakıla
yana yana
yanay doğrusu
yanay düzlemi
yanaz
yanazlık, -ğı
yan bakış
yancı
yancık, -ğı
yancılık, -ğı
yan cümle
yan çizgisi
yan dal
yandan çarklı
yandaş
yandaşlık, -ğı
yandık, -ğı
yandırma
yandırmak
yan etki
yan flüt
yangı
yangılanma
yangılanmak
yangılı
yangın
yangın bombası
yangıncı
yangıncılık, -ğı
yangın çıkışı
yangın hortumu
yangın kulesi
yangın merdiveni
yangın musluğu
yangın sigortası
yangın söndürücü
yangın topu
yangın tulumbası
yangın yeri
yangısız
yan hakem
yanı başı
yanı başında
yanık, -ğı
yanıkara
yanıklık, -ğı
yanık rüzgar
yanık ses
yanık sesli
yanıksı
yanılabilme
yanılabilmek
yanılgı
yanılış
yanılma
yanılmak
yanılsama
yanıltabilme
yanıltabilmek
yanıltı
yanıltıcı
yanıltıcılık, -ğı
yanıltma
yanıltmaca
yanıltmacı
yanıltmacılık, -ğı
yanıltmaç, -cı
yanıltmak
yanında
yanı sıra
yanış
yanışölçer
yanıt
yanıt hakkı
yanıtlama
yanıtlamak
yanıtlandırılma
yanıtlandırılmak
yanıtlandırma
yanıtlandırmak
yanıtlanış
yanıtlanma
yanıtlanmak
yanıtlayabilme
yanıtlayabilmek
yanıtlayış
yanıtlı
yanıtsız
yanıtsızlık, -ğı
yani
yan kabağı
yan kağıdı
yankesici
yankesicilik, -ği
yankı
yankı bilimi
yankıca
yankıcıl
yankılama
yankılamak
yankılanım
yankılanış
yankılanma
yankılanmak
yankılatma
yankılatmak
yankılı
yankılı konuşma
yankısız
yanlama
yanlamak
yanlamasına
yanlı
yanlık, -ğı
yanlılık, -ğı
YANLIŞ
yanlışlık, -ğı
yanlışlıkla
yanlışsız
yanlışsızlık, -ğı
yanlış yere
yanlış yunluş
yanma
yanmak, -ar
yan ödeme
yan sanayi
yansı
yansıca
yansılama
yansılamak
yansılanım
yansılanma
yansılanmak
yansılayabilme
yansılayabilmek
yansıma
yansımak
yansımalı
yansımasız
yansıtabilme
yansıtabilmek
yansıtaç, -cı
yansıtıcı
yansıtıcılık, -ğı
yansıtılma
yansıtılmak
yansıtım aygıtı
yansıtış
yansıtma
yansıtmak
yansıyabilme
yansıyabilmek
yansıyış
yansız
yansızlaştırma
yansızlaştırmak
yansızlık, -ğı
yanşak
yanşaklık, -ğı
yanşama
yanşamak
yan tesir
yantutmaz
yantutmazlık, -ğı
yan tümce
yan ürün
yan yan
yan yana
yan yargıcı
yan yol
yan yüzergiller
yapabilme
yapabilmek
yapadurma
yapadurmak
yapağı
yapağıcı
yapağıcılık, -ğı
yapağılı
yapak, -ğı
yapakçı
yapakçılık, -ğı
yapak yağı
yapalak, -ğı
Yaparlu (Oğuz boyu)
yapay
yapayalnız
yapayalnızlık, -ğı
yapay böbrek, -ği
yapay dil
yapay dölleme
yapay döllenme
yapay ipek, -ği
yapay kalp, -bi
yapaylaşma
yapaylaşmak
yapaylaştırma
yapaylaştırmak
yapaylık, -ğı
yapay solunum
yapboz
yapı
yapı adası
yapı bilgisi
yapı bilimi
yapı bilimsel
yapıcı
yapıcılık, -ğı
yapı elemanı
yapık, -ğı
yapı kooperatifi
yapılabilirlik, -ği
yapılabilme
yapılabilmek
yapılagelme
yapılagelmek
yapılanabilme
yapılanabilmek
yapılandırabilme
yapılandırabilmek
yapılandırış
yapılandırma
yapılandırmak
yapılanış
yapılanma
yapılanmak
yapılaşma
yapılaşmak
yapılaştırma
yapılaştırmak
yapılı
yapılılık, -ğı
yapılış
yapılma
yapılmak
yapım
yapı malzemesi
yapımcı
yapımcılık, -ğı
yapım eki
yapımevi
yapıncak, -ğı
yapınma
yapınmak
yapıntı
yapıntıcı
yapıntıcılık, -ğı
yapıntılı
yapıntısal
yapısal
yapısalcı
yapısalcılık, -ğı
yapısal dil bilimi
yapısallaşma
yapısallaşmak
yapısallık, -ğı
yapış
yapışabilme
yapışabilmek
yapışak, -ğı
yapışıcı sap
yapışık
yapışık çeneliler
yapışıklık, -ğı
yapışıverme
yapışıvermek
yapışkan
yapışkan balığı
yapışkanlık, -ğı
yapışkan otu
yapışma
yapışmak
yapıştırabilme
yapıştırabilmek
yapıştırıcı
yapıştırıcılık, -ğı
yapıştırılma
yapıştırılmak
yapıştırıverme
yapıştırıvermek
yapıştırma
yapıştırmak
yapıştırtma
yapıştırtmak
yapış yapış
yapıt
yapı taşı
yapıverme
yapıvermek
yapı yeri
yapma
yapmacık
yapmacık görünümü
yapmacıklı
yapmacıksız
yapma çiçek, -ği
yapma dil
yapma gübre
yapmak, -ar
yapma uydu
yapracık, -ğı
yaprak, -ğı
yaprak arıları
yaprak arısı
yaprak aşısı
yaprak ayası
yaprak biti
yaprak bitleri
yaprak böceği
yaprak çay
yaprakçık, -ğı
yaprakçıklı
yaprakçıl
yaprak dolması
yaprak dökümü
yaprak döner
yaprak kını
yaprak kurbağası
yaprak kurdu
yaprakkurusu
yapraklanma
yapraklanmak
yapraklı
Yapraklı (ilçe)
yapraklı kara yosunları
yaprak makinesi
yaprak sarması
yapraksı
yapraksız
yaprak sigarası
yaprak taş
yaprak tütün
yaprak yaprak
yapsat
yapsatçı
yapsatçılık, -ğı
yaptırabilme
yaptırabilmek
yaptırılma
yaptırılmak
yaptırım
yaptırımcı
yaptırımcılık, -ğı
yaptırım gücü
yaptırımlı
yaptırımsız
yaptırma
yaptırmak
yaptırtabilme
yaptırtabilmek
yaptırtma
yaptırtmak
yapyakın
yapyalın
yapyalnız
yar
yar, -ri (sevgili)
yara
yara bandı
yara bere
yarabilme
yarabilmek
Yaradan
Yaradancı
Yaradancılık, -ğı
yaradılış
yaradılışlı
yaradılıştan
yarak, -ğı
yaralama
yaralamak
yaralanabilme
yaralanabilmek
yaralanış
yaralanma
yaralanmak
yaralayabilme
yaralayabilmek
yaralayış
yaralı
yaralılık, -ğı
yarama
yaramak
yaramaz
yaramazca
yaramazlaşma
yaramazlaşmak
yaramazlık, -ğı
yaran
yaranabilme
yaranabilmek
yarandırma
yarandırmak
yaranış
yaranma
yaranmak
yara otu
yarar
yararcı
yararcılık, -ğı
yararlanabilme
yararlanabilmek
yararlandırılma
yararlandırılmak
yararlandırma
yararlandırmak
yararlanılabilme
yararlanılabilmek
yararlanılma
yararlanılmak
yararlanış
yararlanma
yararlanmak
yararlı
yararlık, -ğı
yararlılık, -ğı
yararsız
yararsızca
yararsızlık, -ğı
yarasa
yarasalar
yaraç
yaraçık, -ğı
yaraçıklı
yaraçıksız
yaraçır
yaraçırlık, -ğı
yaraçma
yaraçmak
yaraçtırma
yaraçtırmak
yaratabilme
yaratabilmek
yaratı
yaratıcı
yaratıcılık, -ğı
yaratık, -ğı
yaratılabilme
yaratılabilmek
yaratılış
yaratılma
yaratılmak
yaratım
yaratımcı
yaratımcılık, -ğı
yaratımsal
yaratış
yaratıverme
yaratıvermek
yaratma
yaratmak
yarayabilme
yarayabilmek
yarayış
yarayışlı
yarayışlılık, -ğı
yarayışsız
yarayışsızlık, -ğı
yarbay
yarbaylık, -ğı
yarda
yardak, -ğı
yardakçı
yardakçılık, -ğı
yardım
yardımcı
yardımcı ders
yardımcı doçent
yardımcı doçentlik, -ği
yardımcı eylem
yardımcı fiil
yardımcı hakem
yardımcı hakemlik, -ği
yardımcı hücre
yardımcı kitap, -bı
yardımcılık, -ğı
yardımcı oyuncu
yardımcı oyunculuk, -ğu
yardımcısız
yardımcı yargıcı
yardımcı yargıcılık, -ğı
yardımlaşabilme
yardımlaşabilmek
yardımlaşma
yardımlaşmak
yardım sandığı
yardımsever
yardımseverlik, -ği
yardımsız
yardımsızlık, -ğı
yardırış
yardırma
yardırmak
yaren
yarenbaşı
yarence
yarenlik, -ği
yargı
yargı alanı
yargıcı
yargıcılar kurulu
yargıcılık, -ğı
yargıç, -cı
yargı çevresi
yargıçlık, -ğı
yargı denetimi
yargı erki
yargıevi
yargı gücü
yargılama
yargılama gideri
yargılamak
yargılamasız
yargılama usulü
yargılanabilme
yargılanabilmek
yargılanış
yargılanma
yargılanmak
yargılatabilme
yargılatabilmek
yargılatma
yargılatmak
yargılayabilme
yargılayabilmek
yargılayış
yargılı
yargı organları
yargısal
yargı usulü
yargı yeri
yargı yetkisi
yargı yolu
yarı
yarı açık cezaevi
yarı ağır sıklet
yarı alan
yarı asalak, -ğı
yarı başkalaşma
yarı başkanlık, -ğı
yarı bel
yarı belgesel
yarı buçuk
yarıcı
yarıcılık, -ğı
yarıçap
yarı final, -li
yarı finalist
yarı gece
yarı geçirgen
yarı geçirgenlik, -ği
yarı göçebe
yarı göçebelik, -ği
yarı gölge
yarı hücre
yarı iletken
yarık, -ğı
yarı karanlık, -ğı
yarık dudak
yarıklık, -ğı
yarı kurak, -ğı
yarı kübik
yarı küre
yarılabilme
yarılabilmek
yarılama
yarılamak
yarılanma
yarılanmak
yarılıverme
yarılıvermek
yarılma
yarılmak
yarım
yarımada
yarım adam
yarım ağız
yarım ağızla
yarım akıllı
yarım akıllılık, -ğı
yarım altın
yarı mamul
yarım asalak, -ğı
yarım ay
yarım ayak, -ğı
yarım baş ağrısı
yarım boy
yarımca
yarımcı
yarımcılık, -ğı
yarım daire
yarım daire kanalları
yarım doğru
yarım gün
yarım kafiye
yarım kanatlılar
yarım kubbe
yarım küre
yarımlama
yarımlamak
yarımlık, -ğı
yarım mesai
yarım pabuçlu
yarım pansiyon
yarım seren
yarımşar
yarım uyak, -ğı
yarım yamalak
yarım yırtık
yarın
yarınki
yarın öbür gün
yarıntı
yarı orta sıklet
yarı otomatik
yarı resmî
yarı saha
yarı sanayileşme
yarı saydam
yarı saydamlık, -ğı
yarı son
yarış
yarışabilme
yarışabilmek
yarış arabası
yarış atı
yarışçı
yarışçılık, -ğı
yarışım
yarışımcı
yarış kayığı
yarışlık, -ğı
yarışma
yarışmacı
yarışmacılık, -ğı
yarışmak
yarış otomobili
yarış tabancası
yarıştırabilme
yarıştırabilmek
yarıştırma
yarıştırmak
yarı yarıya
yarıyıl
yarka
yarkurul
yarlıgama
yarlıgamak
yarlık, -ğı
yarlik, -ği
yarma
yarma aşı
yarma buğday
yarma çorbası
yarmak, -ar
yarma kereste
yarma kütüğü
yarmalama
yarmalamak
yarmalık, -ğı
yarma saldırısı
yarma şeftali
yarma taarruzu
yarpuz
yas
yasa
yasa dışı
yasa dışılık, -ğı
yasak, -ğı
yasak aşk
yasak bölge
yasakçı
yasakçılık, -ğı
yasak iliçki
yasak kitap, -bı
yasaklama
yasaklamak
yasaklanış
yasaklanma
yasaklanmak
yasaklatma
yasaklatmak
yasaklayabilme
yasaklayabilmek
yasaklayıcı
yasaklayıcılık, -ğı
yasaklayış
yasaklı
yasaklık, -ğı
yasaklılık, -ğı
yasak meyve
yasa koyucu
yasa koyuculuğu
yasaksız
yasaksızlık, -ğı
yasal
yasalaşma
yasalaşmak
yasalaştırabilme
yasalaştırabilmek
yasalaştırılma
yasalaştırılmak
yasalaştırma
yasalaştırmak
yasalı
yasallaşma
yasallaşmak
yasallaştırabilme
yasallaştırabilmek
yasallaştırma
yasallaştırmak
yasallık, -ğı
yasama
yasama dokunulmazlığı
yasama dönemi
yasama gücü
yasama hakkı
yasamak
yasama kurulu
yasama kuvveti
yasamalı
yasama meclisi
yasama organı
yasama yetkisi
yasama yılı
yasa önerisi
yasasız
yasasızlık, -ğı
yasa sözcüsü
yasa tasarısı
yasa teklifi
yasemin
Yasin
yaslama
yaslamak
yaslanabilme
yaslanabilmek
yaslandırma
yaslandırmak
yaslanış
yaslanma
yaslanmak
yaslayabilme
yaslayabilmek
yaslı
yaslılık, -ğı
yasma
yasmak, -ar
yasmık, -ğı
yassı
yassı balıklar
yassıca
yassı kadayıf
yassılama
yassılamak
yassılanma
yassılanmak
yassılaşma
yassılaşmak
yassılaştırma
yassılaştırmak
yassılatma
yassılatmak
yassılık, -ğı
yassılma
yassılmak
yassıltma
yassıltmak
yassı solucanlar
yassı solungaçlılar
yastağaç, -cı
yastama
yastamak
yastık, -ğı
yastıkaltı
yastık bıyık, -ğı
yastık kılıfı
yastıklama
yastıklamak
yastıklı
yastık takoz
yaş
yaşa
yaşam
yaşama
yaşamaca
yaşama çabası
yaşama gücü
yaşamak
yaşama sevinci
yaşama uğraşısı
yaşam biçimi
yaşam bilimleri
yaşam boyu
yaşam boyunca
yaşam dolu
yaşam düzeyi
yaşam felsefesi
yaşam güvencesi
yaşam kavgası
yaşam koçluğu
yaşam koçu
yaşam koşulları
yaşam öyküsel
yaşam öyküsü
yaşamsal
yaşam savaşı
yaşam sigortası
yaşam standardı
yaşamüstü
yaşanabilme
yaşanabilmek
yaşanak, -ğı
yaşanılabilme
yaşanılabilmek
yaşanılış
yaşanılma
yaşanılmak
yaşanış
yaşanma
yaşanmak
yaşanmazlaştırma
yaşanmazlaştırmak
yaşanmışlık, -ğı
yaşantı
yaşarlık, -ğı
yaşarma
yaşarmak
yaşartma
yaşartmak
yaşasın
yaşatabilme
yaşatabilmek
yaşatış
yaşatkan
yaşatkan sinir sistemi
yaşatma
yaşatmak
yaşattırma
yaşattırmak
yaşayabilme
yaşayabilmek
yaşayış
yaş baş
yaşça
yaş çayır
yaş dağılımı
yaş dönümü
yaş günü
yaş haddi
yaşın yaşın
yaşıt
yaşıtlık, -ğı
yaş kesim
yaşlanabilme
yaşlanabilmek
yaşlandırma
yaşlandırmak
yaşlanış
yaşlanıverme
yaşlanıvermek
yaşlanma
yaşlanmak
yaşlı
yaşlı başlı
yaşlıca
yaşlıca başlıca
yaşlık, -ğı
yaşlılar yurdu
yaşlılık, -ğı
yaşlılık bilimi
yaşlılık sigortası
yaşmak, -ğı
yaşmaklama
yaşmaklamak
yaşmaklanma
yaşmaklanmak
yaşmaklı
yaşmaksız
yaş pasta
yaş sebze
yaş sınırı
yaş üzüm
yat
yatabilme
yatabilmek
yatağan
Yatağan (ilçe)
yatak, -ğı
yatak başlığı
yatak çarşafı
yatakçı
yatakhane
yataklı
yataklık, -ğı
yataklı vagon
yatak liman
yatak limonu
yatak mobilya
yatak odası
yatak örtüsü
yatak takımı
yatalak
yatar koltuk, -ğu
yatay
yatay geçiş
yatay seren
yat borusu
yatçı
yatçılık, -ğı
yatı
yatık, -ğı
yatık çit
yatık doğru
yatık yazı
yatılı
yatılı bölge okulu
yatılılık, -ğı
yatılış
yatılma
yatılmak
yatım
yatır
yatırabilme
yatırabilmek
yatırılma
yatırılmak
yatırım
yatırım bankası
yatırımcı
yatırımcılık, -ğı
yatırım fonu
yatırış
yatırma
yatırmak
yatırtma
yatırtmak
yatısız
yatış
yatışma
yatışmak
yatıştırabilme
yatıştırabilmek
yatıştırıcı
yatıştırıcılık, -ğı
yatıştırma
yatıştırmak
yatıverme
yatıvermek
yatkın
yatkınlaşma
yatkınlaşmak
yatkınlık, -ğı
yat kulübü
yat limanı
yatma
yatmak, -ar
yatmalık, -ğı
yatsı
yatsı ezanı
yatsı namazı
yatsı vakti
yatuğan
yavan
yavanlaşma
yavanlaşmak
yavanlaştırma
yavanlaştırmak
yavanlık, -ğı
yavaş
yavaşa
yavaşça
yavaşçacık
yavaş çekim
yavaşlama
yavaşlamak
yavaşlatabilme
yavaşlatabilmek
yavaşlatılma
yavaşlatılmak
yavaşlatılmış hareket
yavaşlatış
yavaşlatma
yavaşlatmak
yavaşlayabilme
yavaşlayabilmek
yavaşlayış
yavaşlık, -ğı
yavaş tütün
yavaş yavaş
yave
yaver
yaverlik, -ği
yavru
yavruağzı
yavrucağız
yavrucak, -ğı
yavrucuk, -ğu
yavru kapı
yavrukurt, -du
yavrulama
yavrulamak
yavrulatma
yavrulatmak
yavsı
yavşak, -ğı
yavşan
yavşan otu
yavuklama
yavuklamak
yavuklanma
yavuklanmak
yavuklu
yavukluluk, -ğu
yavuz
yavuzca
Yavuzeli
yavuzlanma
yavuzlanmak
yavuzlaşma
yavuzlaşmak
yavuzluk, -ğu
yay
Yay (burç)
yaya
yayabilme
yayabilmek
yaya çivisi
yaya geçidi
yaya kaldırımı
yaya köprüsü
yayalaştırma
yayalaştırmak
yayalık, -ğı
yayan
yayan yapıldak
yaya yolu
yay ayraç, -cı
yayçizer
yaydırma
yaydırmak
yaygara
yaygaracı
yaygaracılık, -ğı
yaygı
yaygı balığı
yaygın
yaygın eğitim
yaygınlaşabilme
yaygınlaşabilmek
yaygınlaşma
yaygınlaşmak
yaygınlaştırabilme
yaygınlaştırabilmek
yaygınlaştırma
yaygınlaştırmak
yaygınlık, -ğı
yaygın öğretim
yaygın yanlış
yayık, -ğı
yayık ağızlı
yayıklama
yayıklamak
yayık makinesi
yayık yayık
yayılabilme
yayılabilmek
yayılı
yayılım
yayılımcı
yayılımcılık, -ğı
yayılış
yayılıverme
yayılıvermek
yayılma
yayılmacı
yayılmacılık, -ğı
yayılmak
yayım
yayımcı
yayımcılık, -ğı
yayımlama
yayımlamak
yayımlanış
yayımlanma
yayımlanmak
yayımlatabilme
yayımlatabilmek
yayımlatma
yayımlatmak
yayımlayabilme
yayımlayabilmek
yayımlayış
yayın
yayın alanı
yayın balığı
yayın balığıgiller
yayıncı
yayıncılık, -ğı
yayındırıcı
yayındırma
yayınevi
yayınık
yayınım
yayınispi
yayınma
yayın organı
yayıntı
yayış
yay kabzası
yay kolu
yayla
yaylacı
yaylacılık, -ğı
yayla çayırı
yayla çiçeği
yayla çorbası
Yayladağı
Yayladere
yayla gülü
yayla havası
yaylak, -ğı
yayla kebabı
yayla kekiği
yaylakiye
yaylama
yaylamak
yaylandırma
yaylandırmak
yaylanma
yaylanmak
yayla salatası
yayla yavşanı
yaylı
yaylı araba
yaylı çalgılar
yaylım
yaylım ateşi
yaylı sazlar
yaylı tambur
yaylı terazi
yayma
yaymaca
yaymacı
yaymacılık, -ğı
yaymak, -ar
yaysız
yayvan
yayvanlaşma
yayvanlaşmak
yayvanlık, -ğı
yayvan yayvan
yaz
yazabilme
yazabilmek
yazadurma
yazadurmak
yazanak, -ğı
yazar
yazarçizer
yazar hakkı
yazarımsı
yazar kasa
yazarlık, -ğı
yazboz
yazboz tahtası
yazdırabilme
yazdırabilmek
yazdırım
yazdırış
yazdırma
yazdırmak
yazdırtma
yazdırtmak
yaz dönemi
Yaz Dönencesi
yazgı
yazgıcı
yazgıcılık, -ğı
yazgısal
yaz günü
yaz helvası
yazı
yazı bilgisi
yazı bilimci
yazı bilimi
yazıcı
yazıcı cihazı
yazıcı kadın
yazıcılık, -ğı
yazı çevirimi
yazı dili
Yazıhan
yazıhane
yazı hayatı
yazı işleri
yazık, -ğı
yazı kadrosu
yazı kağıdı
yazı karakteri
yazık günah
yazıklanma
yazıklanmak
yazıksız
yazı kurulu
yazıla
yazılabilme
yazılabilmek
yazılagelme
yazılagelmek
yazılı
yazılı bildirim
yazılı emir, -mri
yazılı hani
yazılı hukuk
yazılı imtihan
yazılı kağıdı
yazılım
yazılım dizgesi
yazılım paketi
yazılım sistemi
yazılı sınav
yazılı soru önergesi
yazılış
yazılı yoklama
yazılma
yazılmak
yazım
yazı makinesi
yazı masası
yazımcı
yazımcılık, -ğı
yazım kuralları
yazın
yazın bilimci
yazın bilimi
yazıncı
yazıncılık, -ğı
yazın dili
yazın eri
yazınsal
yazın tarihi
Yazır (Oğuz boyu)
yazış
yazışabilme
yazışabilmek
yazışma
yazışmak
yazıt
yazı tahtası
yazı takımı
yazıt bilimci
yazıt bilimi
yazı tura
yazıverme
yazıvermek
yazı yaban
yaz kış
yazlama
yazlamak
yazlık, -ğı
yazlıkçı
yazlıkçılık, -ğı
yazlı kışlı
yazma
yazmacı
yazmacılık, -ğı
yazma eser
yazmak, -ar
yazman
yazmanlık, -ğı
yazma nüsha
yazma yitimi
yaz okulu
yaz saati
yaz sömestiri
yaz uykusu
yaz yağmuru
ya … ya …
Yb
ye
yedek, -ği
yedek akçe
yedek asker
yedek besinler
yedekçi
yedekçilik, -ği
yedek lastik, -ği
yedekleme
yedeklemek
yedekleşme
yedekleşmek
yedekli
yedeklik, -ği
yedek oyuncu
yedek oyunculuk, -ğu
yedek parça
yedek parçacı
yedek parçacılık, -ğı
yedek subay
yedek subaylık, -ğı
yedek teker
yedi
yedialtmışbeşlik, -ği
yedi bela
yedi canlı
yedi cet, -ddi
yediden yetmişe
yedi düvel
yediemin
yedigen
Yedigir
yedi göbek, -ği
yedi gömlek uzak, -ğı
Yedikardeş
yedi kat el
Yedikızkardeş
yediler
yedili
yedilik
yedilme
yedilmek
yedi mahalle
yedinci
yedincilik, -ği
yedinci sanat
yedirebilme
yedirebilmek
yediriliş
yedirilme
yedirilmek
yediriş
yedirme
yedirmek
yedirtme
yedirtmek
Yedisu
yedişer
yedişerli
yediveren
yediz
yedme
yedmek, -er
yegah
yegan
yegane
yeğ
yeğen
yeğin
yeğinleşme
yeğinleşmek
yeğinlik, -ği
yeğleme
yeğlemek
yeğleniş
yeğlenme
yeğlenmek
yeğleyebilme
yeğleyebilmek
yeğleyiş
yeğlik, -ği
yeğni
yeğnileme
yeğnilemek
yeğnilik, -ği
yeğnilme
yeğnilmek
yeğniltme
yeğniltmek
yeğniseme
yeğnisemek
yeğrek
yeis
yek
yekdiğeri
yeke
yeke yek
yekiniş
yekinme
yekinmek
yeknesak
yeknesaklık, -ğı
yekpare
yekparelik, -ği
yeksan
yekta
yekten
yekûn
yekvücut
yel
yel değirmeni
yeldirme
yeldirmek
yeldirmeli
yeldirmesiz
yele
yeleç
yelek, -ği
yeleken
yelekleme
yeleklemek
yeleklenme
yeleklenmek
yelelenme
yelelenmek
yeleli
yeleli kurt, -du
yeleme
yelengeç
yelin
yelken
yelken balığı
yelken bezi
yelkenci
yelkencilik, -ği
yelken gemisi
yelken gönderi
yelken iğnesi
yelkenkanat, -dı
yelken kulak
yelken kulaklı
yelkenleme
yelkenlemek
yelkenli
yelkenli gemi
yelken yarışı
yelkesen
yelkıran
yelkovan
yelkovangiller
yelleme
yellemek
yellendirme
yellendirmek
yellenme
yellenmek
yelli
yellim yelalim
yellim yepelek
yelloz
yelme
yelmek, -er
yelölçer
yelpaze
yelpazeleme
yelpazelemek
yelpazelenme
yelpazelenmek
yelpik, -ği
yelpirdeme
yelpirdemek
yelpirdetme
yelpirdetmek
yelseme
yelsemek
yeltek
yelteniş
yeltenme
yeltenmek
yelve
yel yepelek
yel yeperek
yelyutan
yem
yem borusu
yemci
yemcilik, -ği
yeme
yeme içme
yemek, -r
yemek, -ği
yemekaltı
yemek borusu
yemekçi
yemekçilik, -ği
yemek dolabı
yemek duası
yemekhane
yemek hizmeti
yemekli
yemeklik, -ği
yemek listesi
yemekli vagon
yemek masası
yemek odası
yemek salonu
yemeksiz
yemeksizlik, -ği
yemek tablası
yemek takımı
yemeni
yemenici
yemenicilik, -ği
yemenili
Yemenli
yemin
yemin billah
yemin kasem
yeminli
yeminlilik, -ği
yeminsiz
yeminsizlik, -ği
yemin töreni
yemiş
yemişçi
yemişçil
yemişçilik, -ği
yemişen
yemişlenme
yemişlenmek
yemişli
yemişlik, -ği
yemleme
yemlemek
yemlenme
yemlenmek
yemlik, -ği
yemlik arpa
yemlikli
yemliksiz
yem torbası
yem verimi
yemyeşil
yen
yendirme
yendirmek
yenebilme
yenebilmek
yenge
yengeç, -ci
Yengeç, -ç’i (burç)
Yengeç dönencesi
yengeçvari
yengelik, -ği
yengen
yengi
yeni
yeni ay
yenibahar
yeni baştan
yenice
Yenice (ilçe)
yenici
yenicilik, -ği
Yeni Çağ
Yeniçağa
yeniçeri
yeniçeri ağası
yeniçerilik, -ği
Yeniçeri Ocağı
yeni dalga
yeniden
yeniden düzenleme
yeniden kurma
yeniden tasarımlama
yeniden yapılanma
yeniden yeniye
yenidoğan
yenidünya (ağaç; meyve)
Yeni Dünya
Yeni Dünya aslanı
yeni Eflatuncu
yeni Eflatunculuk, -ğu
yeni eleştirici
yeni eleştiricilik, -ği
Yenifakılı
yeni gerçekçi
yeni gerçekçilik, -ği
yeni gümüş
yeni izlenimci
yeni izlenimcilik, -ği
yenik, -ği (iz)
yenik
yenileme
yenilemek
yenilenebilir
yenilenebilir enerji
yenilenebilme
yenilenebilmek
yenileniş
yenilenme
yenilenmek
yenilerde
yenileşim
yenileşimci
yenileşimcilik, -ği
yenileşme
yenileşmek
yenileştirme
yenileştirmek
yeniletebilme
yeniletebilmek
yeniletme
yeniletmek
yenileyebilme
yenileyebilmek
yenileyiş
yenilgi
yenilik, -ği
yenilikçi
yenilikçilik, -ği
yenilik korkusu
yeniliş
yenilme
yenilmek
yenilmezlik, -ği
Yenimahalle
yenimsi
Yenipazar
yeni Platoncu
yeni Platonculuk, -ğu
yenirce
yeni sene
Yenişarbademli
yenişebilme
yenişebilmek
Yenişehir
yenişme
yenişmek
yeni Türk harfleri
yeni yazı
yeni yeni
yeni yetme
yeni yetmelik, -ği
yeni yıl
Yeni Zelandalı
yenli
yenme
yenmek, -er / -ir
yensiz
yepelek
yepyeni
yer
yer adı
yer adı bilimi
yer alıştırmaları
yeraltı (gizli ve zararlı)
yer altı
yer altı çarşısı
yeraltı dünyası
yer altı kaynakları
yer altı merdiveni
yer altı suları
yer altı treni
yer belirteci
yerberi
yer biçimleri
yer bilimci
yer bilimi
yer bilimsel
yer cücesi
yer çamı
yer çekimi
yer çekirdeği
yer çöküntüsü
yerdegezen
yer değiştirme
yerden bitme
yerden selam
yerden temenna
yerden yapma
yerdeş
yer domuzu
yer domuzugiller
yere doğrulum
yeregeçen
yerel
yerel ağ
yerel korozyon
yerelleşme
yerelleşmek
yerelleştirme
yerelleştirmek
yer elması
yerel radyo
yerel saat, -ti
yerel televizyon
yerel yayın
yerel yönetim
yereşeği
yerey
yere yönelim
yer fesleğeni
yer fıstığı
yer geçidi
yergi
yergici
yergicilik, -ği
yer hostesi
yerilme
yerilmek
yerinde
yerindelik, -ği
yerinden yönetim
yerinden yönetimci
yerinden yönetimcilik, -ği
yerindirme
yerindirmek
yerine
yerinel
yerinme
yerinmek
yer istasyonu
yer kabuğu
yer katı
Yerköy
yerküre
yerleşebilme
yerleşebilmek
yerleşik
yerleşiklik, -ği
yerleşilme
yerleşilmek
yerleşim
yerleşim alanı
yerleşim belgesi
yerleşim merkezi
yerleşke
yerleşme
yerleşmek
yerleştirebilme
yerleştirebilmek
yerleştirilebilme
yerleştirilebilmek
yerleştirilme
yerleştirilmek
yerleştirme
yerleştirmek
yerli
yerli dolap, -bı
yerlileşme
yerlileşmek
yerlileştirme
yerlileştirmek
yerlilik, -ği
yerli malı
yerli yerinde
yerli yerine
yerli yersiz
yer mantarı
yerme
yermek, -er
yermeli
yermerkezci
yermerkezcilik, -ği
yer merkezli
yer meşesi
yer minderi
yer mumu
yer odası
yer ölçümü
yer örümceği
yeröte
yer özekçil
yer özekçilik, -ği
yer palamudu
yer pelidi
yer pırasası
yer sakızı
yer sarmaşığı
yer sarsıntısı
yersel
yer servisi
yer sıçanı
yersiz
yersizlik, -ği
yersiz yurtsuz
yer sofrası
yer solucanı
yer üstü
yer yağı
yer yatağı
yer yer
yer yurt, -du
yer yuvarı
yer yuvarlağı
yeryüzü
yer zarfı
yestehleme
yestehlemek
yeşerebilme
yeşerebilmek
yeşerme
yeşermek
yeşertebilme
yeşertebilmek
yeşerti
yeşertme
yeşertmek
yeşil
yeşil alan
yeşilbağa
yeşilbaş
yeşilbiber
yeşilçekirge
yeşil dalga
yeşilfasulye
Yeşilhisar
yeşil ışık, -ğı
yeşilimsi
yeşilimtırak
yeşil kart
yeşil kuşak, -ğı
yeşillendirme
yeşillendirmek
yeşillenme
yeşillenmek
yeşilli
Yeşilli (ilçe)
yeşillik, -ği
Yeşilova
yeşil oy
yeşil pasaport
yeşil saat, -ti
yeşil saha
yeşil salata
yeşilsazan
yeşilsoğan
Yeşilyurt, -t'u
yeşilzeytin
yeşim
yetebilme
yetebilmek
yetenek, -ği
yetenekli
yeteneklice
yeteneklilik, -ği
yeteneksiz
yeteneksizce
yeteneksizlik, -ği
yeter
yeterince
yeterli
yeterli beslenme
yeterlik, -ği
yeterlik belgesi
yeterlik eğitimi
yeterlik fiili
yeterlik önergesi
yeterlik sınavı
yeterlilik, -ği
yeter sayı
yetersiz
yetersizlik, -ği
yeti
yetik
yetim
yetimhane
yetimlik, -ği
yetinebilme
yetinebilmek
yetingen
yetingenlik, -ği
yetiniş
yetinme
yetinmek
yetirebilme
yetirebilmek
yetiriş
yetirme
yetirmek
yetişebilme
yetişebilmek
yetişek, -ği
yetişilme
yetişilmek
yetişim
yetiçkin
yetiçkin eğitimi
yetiçkinlik, -ği
yetişme
yetişmek
yetişmiş
yetişmişlik, -ği
yetiştirebilme
yetiştirebilmek
yetiştirici
yetiştiricilik, -ği
yetiştirilebilme
yetiştirilebilmek
yetiştirilme
yetiştirilmek
yetiştirim
yetiştirme
yetiştirmek
yetiştirme yurdu
yetke
yetkeli
yetki
yetki belgesi
yetki devri
yetki gasbı
yetkilendirim
yetkilendirme
yetkilendirmek
yetkili
yetkililik, -ği
yetkili merci
yetkili servis
yetkili yargıç, -cı
yetkili yargıçlık, -ğı
yetkin
yetkinleşme
yetkinleşmek
yetkinleştirme
yetkinleştirmek
yetkinlik, -ği
yetkisiz
yetkisizlik, -ği
yetme
yetmek, -er
yetmezlenme
yetmezlenmek
yetmezlik, -ği
yetmiş
yetmişer
yetmişerli
yetmiş iki millet
yetmişinci
yetmişlik, -ği
yevmi
yevmiye
yevmiyeci
yevmiyecilik, -ği
yevmiye defteri
yevmiyeli
yeygi
Yezidi
Yezidilik, -ği
yezit, -di
yezitlik, -ği
yığabilme
yığabilmek
yığdırma
yığdırmak
Yığılca
yığılı
yığılım
yığılış
yığılışma
yığılışmak
yığılıverme
yığılıvermek
yığılma
yığılmak
yığımlık, -ğı
yığın
yığınak, -ğı
yığın bulut
yığın kültürü
yığınla
yığıntı
yığış
yığışık
yığışım
yığışma
yığışmak
yığıverme
yığıvermek
yığma
yığmak, -ar
yıkabilme
yıkabilmek
yıkama
yıkamaç, -cı
yıkamak
yıkama yağlama
yıkanabilme
yıkanabilmek
yıkanış
yıkanıverme
yıkanıvermek
yıkanma
yıkanmak
yıkatma
yıkatmak
yıkattırma
yıkattırmak
yıkayabilme
yıkayabilmek
yıkayıcı
yıkayıcılık, -ğı
yıkayış
yıkayıverme
yıkayıvermek
yıkı
yıkıcı
yıkıcılık, -ğı
yıkık
yıkık dökük
yıkık yıprak
yıkılabilme
yıkılabilmek
yıkılış
yıkılıverme
yıkılıvermek
yıkılma
yıkılmak
yıkım
yıkımcı
yıkımcılık, -ğı
yıkıntı
yıkış
yıkışma
yıkışmak
yıkıverme
yıkıvermek
yıkkın
yıkkınlık, -ğı
yıkma
yıkmacı
yıkmacılık, -ğı
yıkmak, -ar
yıktırabilme
yıktırabilmek
yıktırılma
yıktırılmak
yıktırma
yıktırmak
yıl
yılan
yılan balığı
yılan balığıgiller
yılanbaşı
yılancı
yılancık, -ğı
yılancıl
yılancılık, -ğı
yılan çıyan
yılan çiçeği
yılan derisi
yılandili
yılan gömleği
yılan hikayesi
yılaniğnesi
yılan kavı
yılankavi
yılankemiği
yılanlı
yılansız
yılan taşı
yılanyastığı
yılanyastığıgiller
yılaşırı
yılbaşı
yıldan yıla
yıldırabilme
yıldırabilmek
yıldırak, -ğı
Yıldırak, -k’ı (yıldız)
yıldırama
yıldıramak
yıldırı
yıldırıcı
yıldırıcılık, -ğı
yıldırılma
yıldırılmak
yıldırım
Yıldırım (ilçe)
yıldırım aşkı
yıldırımkıran
yıldırımlı
yıldırımlık, -ğı
yıldırım nikahı
yıldırımsavar
yıldırım siperi
yıldırım takla
yıldırım telgraf
yıldırma
yıldırmacı
yıldırmacılık, -ğı
yıldırmak
yıldır yıldır
yıldız
yıldız anasonu
yıldız barışıklığı
yıldız bilimci
yıldız bilimi
yıldız böceği
yıldızcık, -ğı
yıldız çiçeği
Yıldızeli
yıldız falcılığı
yıldız falcısı
yıldız fiziği
yıldız günü
yıldızı dişi
yıldızı düşük
yıldızımsı
yıldız kara yel
yıldız kurdu
yıldız kümesi
yıldızlama
yıldızlamak
yıldızlaşma
yıldızlaşmak
yıldızlı
yıldızlık, -ğı
yıldız omurlular
yıldız poyraz
yıldız saati
yıldız savaşı
yıldızsı
yıldızsız
yıldız tabya
yıldız taşı
yıldız tornavida
yıldız yağmuru
yıldız yasemini
yıldız yeli
yıldız yılı
yıldız zamanı
yıl dönümü
yılgı
yılgın
yılgınca
yılgınlık, -ğı
yılgın yılgın
yıl halkası
yılık
yılışık
yılışıkça
yılışıklık, -ğı
yılışkan
yılışkanlık, -ğı
yılışma
yılışmak
yılkı
yılkıcı
yılkılık, -ğı
yıllama
yıllamak
yıllandırma
yıllandırmak
yıllanma
yıllanmak
yıllarca
yıllar yılı
yıllatma
yıllatmak
yıllığına
yıllık, -ğı
yıllıkçı
yıllıklı
yıllık ortalama
yılma
yılmak, -ar
yılmaz
yılmazlık, -ğı
yıprak
yıprama
yıpramak
yıpranış
yıpranma
yıpranmak
yıpranma payı
yıpratabilme
yıpratabilmek
yıpratılma
yıpratılmak
yıpratış
yıpratma
yıpratmak
yır
yırık
yırlama
yırlamak
yırtabilme
yırtabilmek
yırtıcı
yırtıcı hayvan
yırtıcı kuş
yırtıcılar
yırtıcılık, -ğı
yırtık, -ğı
yırtıkça
yırtıklık, -ğı
yırtık pırtık
yırtılış
yırtılma
yırtılmak
yırtılmış
yırtılmışlık, -ğı
yırtım
yırtımcı
yırtımcılık, -ğı
yırtınış
yırtınma
yırtınmak
yırtış
yırtlak
yırtma
yırtmaç, -cı
yırtmaçlı
yırtmaçsız
yırtmak, -ar
yırttırma
yırttırmak
yısa
yısa yısa
Yıva (Oğuz boyu)
yıvışık
yıvışıklık, -ğı
yıvışma
yıvışmak
yıvış yıvış
Yiddiş
yiğit, -di
yiğitbaşı
yiğitçe
yiğitleme
yiğitlendirme
yiğitlendirmek
yiğitlenme
yiğitlenmek
yiğitleşme
yiğitleşmek
yiğitlik, -ği
yilbik, -ği
yine
yineleme
yinelemek
yinelemeli
yinelemesiz
yinelenebilme
yinelenebilmek
yineleniş
yinelenme
yinelenmek
yineletebilme
yineletebilmek
yineletme
yineletmek
yineleyebilme
yineleyebilmek
yineleyiş
yirik, -ği
yirmi
yirmi beşlik, -ği
yirmi binlik, -ği
yirmibir
yirmilik, -ği
yirmilik diş
yirmi milyonluk, -ğu
yirminci
yirmişer
yirmişerli
yirmişerlik
yirmi yaş dişi
yitik, -ği
yitiklik, -ği
yitim
yitirebilme
yitirebilmek
yitirilme
yitirilmek
yitiriş
yitiriverme
yitirivermek
yitirme
yitirmek
yitirtme
yitirtmek
yitiş
yitme
yitmek, -er
yiv
yivaçar
yivleme
yivlemek
yivli
yiyebilme
yiyebilmek
yiyecek, -ği
yiyici
yiyicilik, -ği
yiyim
yiyimli
yiyinti
yiyintili
yiyiş
yiyiverme
yiyivermek
yo
yobaz
yobazca
yobazlaşma
yobazlaşmak
yobazlaştırma
yobazlaştırmak
yobazlık, -ğı
yoga
yogi
yoğ
yoğalma
yoğalmak
yoğaltılma
yoğaltılmak
yoğaltım
yoğaltma
yoğaltmak
yoğrulabilme
yoğrulabilmek
yoğrulma
yoğrulmak
yoğrum
yoğun
yoğun bakım
yoğun disk
yoğunlaç, -cı
yoğunlaşabilme
yoğunlaşabilmek
yoğunlaşma
yoğunlaşmak
yoğunlaştırabilme
yoğunlaştırabilmek
yoğunlaştırma
yoğunlaştırmak
yoğunluk, -ğu
yoğunluklu
yoğunlukölçer
yoğurabilme
yoğurabilmek
yoğurma
yoğurmak
yoğurt, -du
yoğurt çiçeği
yoğurt çorbası
yoğurtçu
yoğurtçuluk, -ğu
yoğurthane
yoğurtlama
yoğurtlamak
yoğurtlu
yoğurtlu kebap, -bı
yoğurtma
yoğurtmak
yoğurt otu
yoğurt tatlısı
yoğuşma
yoğuşmak
yoğuşmalı
yoğuşturma
yoğuşturmak
yoğuşturucu
yok, -ku, -ğu
yokçu
yokçuluk, -ğu
yoklama
yoklamacı
yoklamak
yoklanma
yoklanmak
yoklaşma
yoklaşmak
yoklatma
yoklatmak
yoklayabilme
yoklayabilmek
yoklayış
yoklayıverme
yoklayıvermek
yokluk, -ğu
yokluk eki
yokoğluyok
yok pahasına
yoksa
yoksul
yoksullaşma
yoksullaşmak
yoksullaştırma
yoksullaştırmak
yoksulluk, -ğu
yoksulluk belgesi
yoksulluk sınırı
yoksun
yoksunlu
yoksunluk, -ğu
yoksuz
yoksuzluk, -ğu
yokumsama
yokumsamak
yokuş
yokuş aşağı
yokuşçu
yokuşlu
yokuşsuz
yokuş yukarı
yok yere
yok yılı
yok yoksul
yol
yol ağzı
yolak, -ğı
yol ayrımı
yol azığı
yol bel
yolbil
yol boyu
yolbul
yolcu
yolcu gemisi
yolculama
yolculamak
yolculuk, -ğu
yolcu salonu
yolcu treni
yoldaş
yoldaşlık, -ğı
yoldurma
yoldurmak
yoldurtma
yoldurtmak
yoldüzler
yol erkan
yol evladı
yolgeçen hanı
yol halısı
yol harçlığı
yol haritası
yol işareti
yol kardeşi
yol kardeşliği
yolkesen
yol kilimi
yollama
yollamak
yollanış
yollanma
yollanmak
yollatma
yollatmak
yollayabilme
yollayabilmek
yollayış
yollu
yolluk, -ğu
yolma
yolmak, -ar
yol parası
yolsuz
yolsuzluk, -ğu
yolsuz yöntemsiz
yol uğrağı
yoluk
yolunma
yolunmak
yoluyla
yolüstü
yol yol
yol yordam
yol yorgunluğu
yol yorgunu
yom
yoma
Yomra
yomsuz
yomsuzluk, -ğu
yonca
yoncalık, -ğı
yonca yaprağı
yonga
yongalama
yongalamak
yongar
yonma
yonmak, -ar
yont
yontabilme
yontabilmek
yont kuşu
yontma
yontmak, -ar
Yontma Taş Çağı
Yontma Taş Devri
yontu
yontucu
yontuculuk, -ğu
yontuk, -ğu
yontuk düz
yontulma
yontulmak
yonulma
yonulmak
yorabilme
yorabilmek
yordam
yordama
yordamak
yordamlı
yordamsız
yordurma
yordurmak
yordurtma
yordurtmak
yorga
yorgalama
yorgalamak
yorgan
yorgancı
yorgancılık, -ğı
yorgan çarşafı
yorgan iğnesi
yorgan ipliği
yorgan kavgası
yorgan yüzü
yorgun
yorgun argın
yorgunluk, -ğu
yorgunluk kahvesi
yorgun mermi
yorma
yormak, -ar
yortma
yortmak, -ar
yortu
yorulabilme
yorulabilmek
yorulma
yorulmak
yoruluş
yoruluverme
yoruluvermek
yorum
yorumcu
yorumculuk, -ğu
yorumlama
yorumlamak
yorumlanabilme
yorumlanabilmek
yorumlanış
yorumlanma
yorumlanmak
yorumlatabilme
yorumlatabilmek
yorumlatma
yorumlatmak
yorumlattırma
yorumlattırmak
yorumlayabilme
yorumlayabilmek
yorumlayış
yorumlu
yorumsuz
yorumsuzluk, -ğu
yosma
yosmaca
yosmalık, -ğı
yosun
yosuncul
yosun külü
yosunlanma
yosunlanmak
yosunlaşma
yosunlaşmak
yosunlu
yoz
Yozgat
Yozgatlı
Yozgatlılık, -ğı
yozlaşık
yozlaşıklık, -ğı
yozlaşma
yozlaşmak
yozlaştırabilme
yozlaştırabilmek
yozlaştırma
yozlaştırmak
yozluk, -ğu
yön
yön belirteci
yönbul
yönder
yöndeş
yöndeş açılar
yöndeşlik, -ği
yön eki
yönelebilme
yönelebilmek
yönelik
yönelim
yöneliş
yönelme
yönelme durumu
yönelme hali
yönelmek
yönelmeli
yönelmeli tümleç, -ci
yöneltebilme
yöneltebilmek
yönelteç, -ci
yöneltiliş
yöneltilme
yöneltilmek
yöneltim
yöneltiş
yöneltme
yöneltmek
yönerge
yönetebilme
yönetebilmek
yönetici
yöneticilik, -ği
yönetici özeti
yönetilebilme
yönetilebilmek
yönetilme
yönetilmek
yönetim
yönetim gideri
yönetim kurulu
yönetimsel
yönetim yeri
yönetiş
yönetişim
yönetme
yönetmek
yönetmelik, -ği
yönetmen
yönetmenlik, -ği
yönetmen yardımcılığı
yönetmen yardımcısı
yönetsel
yönettirme
yönettirmek
yöneylem
yöneylem araçtırması
yön gösterme eki
yönlendirebilme
yönlendirebilmek
yönlendirici
yönlendiriliş
yönlendirilme
yönlendirilmek
yönlendiriş
yönlendirme
yönlendirmek
yönleniş
yönlenme
yönlenmek
yönlü
yönlü doğru
yönseme
yönsüz
yönsüzlük, -ğü
yöntem
yöntem bilgisi
yöntem bilimi
yöntem bilimsel
yöntemli
yöntemlilik, -ği
yöntemsiz
yöntemsizlik, -ği
yön zarfı
yöre
yörekent
yöresel
yöreselleşme
yöreselleşmek
yöreselleştirme
yöreselleştirmek
yöresellik, -ği
Yörük, -k’ü
Yörük çadırı
yörünge
yudum
yudumlama
yudumlamak
yudumlanma
yudumlanmak
yudumlatma
yudumlatmak
yudumlayabilme
yudumlayabilmek
yudumlayış
yudum yudum
yuf
yuf borusu
yufka
yufkacı
yufkacılık, -ğı
yufka ekmeği
yufka kebabı
yufkalık, -ğı
yufka yürekli
yufka yüreklilik, -ği
Yugoslav
Yugoslavyalı
yuh
yuha
yuhalama
yuhalamak
yuhalanma
yuhalanmak
yuhalatma
yuhalatmak
yuka
yukaç, -cı
yukarı
yukarıdan
yukarı mahalle
yulaf
yulaf unu
yular
yuları eksik
yuma
yumabilme
yumabilmek
yumak, -ğı
yumak, -r
yumaklama
yumaklamak
yumaklanma
yumaklanmak
yumak yumak
yumdurma
yumdurmak
yumma
yummak, -ar
yumru
yumrucuk, -ğu
yumruk, -ğu
yumruk hakkı
yumruklama
yumruklamak
yumruklanma
yumruklanmak
yumruklaşma
yumruklaşmak
yumruklayabilme
yumruklayabilmek
yumruk oyuncusu
yumruk oyunu
yumru köfte
yumru kök
yumruk topu
yumrulanma
yumrulanmak
yumruluk, -ğu
yumru top
yumuk
yumuk gözlü
yumuklaşma
yumuklaşmak
yumulma
yumulmak
yumulu
yumurcak, -ğı
yumurta
yumurta akı
yumurtacı
yumurtacık, -ğı
yumurtacılık, -ğı
yumurta hücresi
yumurtakökü
yumurtalık, -ğı
Yumurtalık, -k'ı (ilçe)
yumurta ökçe
yumurta sarısı
yumurta zarı
yumurtlama
yumurtlamak
yumurtlatma
yumurtlatmak
yumurtlayabilme
yumurtlayabilmek
yumurtlayanlar
yumurtlayıverme
yumurtlayıvermek
yumuşacık
yumuşak
yumuşak ağızlı
yumuşak başlı
yumuşak buğday
yumuşakça
yumuşakçalar
yumuşak damak, -ğı
yumuşak iniş
yumuşak karın, -rnı
yumuşaklaşma
yumuşaklaşmak
yumuşaklık, -ğı
yumuşak su, -yu
yumuşak ünsüz
yumuşak yüzlü
yumuşak yüzlülük, -ğü
yumuşama
yumuşamak
yumuşatabilme
yumuşatabilmek
yumuşatıcı
yumuşatıcılık, -ğı
yumuşatılma
yumuşatılmak
yumuşatış
yumuşatma
yumuşatmak
yumuşatmalık, -ğı
yumuşayabilme
yumuşayabilmek
yumuşayış
yuna
yunak, -ğı
Yunak, -k'ı (ilçe)
Yunan
Yunanca
Yunanistanlı
yundusuz
yunma
yunmak, -ur
yunus
yunusgiller
yunuslar
yurdu
yurt, -du
yurt bilgisi
yurt dışı
yurt içi
yurtlandırma
yurtlandırmak
yurtlanma
yurtlanmak
yurtluk, -ğu
yurt özlemi
yurtsal
yurtsama
yurtsamak
yurtsever
yurtseverlik, -ği
yurtsuz
yurtsuzluk, -ğu
yurttaş
yurttaşlık, -ğı
yurttaşlık bilgisi
yusufçuk, -ğu
Yusufeli
yusyumru
yusyuvarlak
yutabilme
yutabilmek
yutak, -ğı
yutak iltihabı
yutar hücre
yutkunabilme
yutkunabilmek
yutkunma
yutkunmak
yutma
yutmak, -ar
yutturabilme
yutturabilmek
yutturma
yutturmaca
yutturmak
yutturulma
yutturulmak
yutulma
yutulmak
yutuluş
yutum
yutuş
yutuverme
yutuvermek
yuva
yuvak, -ğı
Yuva kavunu
yuvalama
yuvalamak
yuvalanma
yuvalanmak
yuvalı
yuvar
yuvarlacık
yuvarlak, -ğı
yuvarlak ağızlılar
yuvarlak çekirdeksiz
yuvarlak hesap, -bı
yuvarlaklaşma
yuvarlaklaşmak
yuvarlaklaştırma
yuvarlaklaştırmak
yuvarlaklık, -ğı
yuvarlak masa toplantısı
yuvarlak sayı
yuvarlak solucanlar
yuvarlak ünlü
yuvarlak vokal, -li
yuvarlama
yuvarlamak
yuvarlanabilme
yuvarlanabilmek
yuvarlanış
yuvarlanıverme
yuvarlanıvermek
yuvarlanma
yuvarlanmak
yuvarlatma
yuvarlatmak
yuvarlayabilme
yuvarlayabilmek
yuvarlayış
yuvarlayıverme
yuvarlayıvermek
yuvarölçer
yuvar yuvar
yuvaya dönüş
yuvgu
yuvgulama
yuvgulamak
yüce
yüce gönüllü
yüce gönüllülük, -ğü
yücelebilme
yücelebilmek
yücelik, -ği
yücelim
yüceliş
yücelme
yücelmek
yüceltebilme
yüceltebilmek
yüceltiliş
yüceltilme
yüceltilmek
yüceltiş
yüceltme
yüceltmek
yüğrük
yük
yük arabası
yük asansörü
yükçeker
yükçü
yükçülük, -ğü
yük gemisi
yük hayvanı
yük katarı
yüklem
yüklem birliği
yükleme
yükleme boşaltma
yükleme durumu
yükleme hali
yüklemek
yüklem grubu
yüklem öbeği
yüklenebilme
yüklenebilmek
yüklenici
yüklenicilik, -ği
yüklenilme
yüklenilmek
yükleniş
yüklenme
yüklenmek
yüklenti
yükler
yükletebilme
yükletebilmek
yükletilme
yükletilmek
yükletme
yükletmek
yüklettirme
yüklettirmek
yükleyebilme
yükleyebilmek
yükleyici
yükleyiş
yüklü
yüklüce
yüklük, -ğü
yüklülük, -ğü
yük odası
yüksek, -ği
yüksek atlama
yüksek basınç, -cı
yüksek fırın
yüksek fiyat
yüksek gerilim
yüksek kan basıncı
yükseklik, -ği
yükseklik korkusu
yükseklikölçer
yüksek lisans
yüksekokul
Yüksekova
yükseköğrenim
yükseköğretim
yüksek ses
yüksek sosyete
yüksek tabaka
yüksek tahsil
yüksek teknoloji
yüksek yaylak, -ğı
yükselebilme
yükselebilmek
yükselim
yükseliş
yükseliverme
yükselivermek
yükselme
yükselmek
yükseltebilme
yükseltebilmek
yükselteç, -ci
yükseltgeme
yükseltgemek
yükseltgenme
yükseltgenmek
yükselti
yükseltiliş
yükseltilme
yükseltilmek
yükseltiş
yükseltme
yükseltmek
yükselttirme
yükselttirmek
yüksük, -ğü
yüksük kına
yüksük makarna
yüksük otu
yüksüksü
yüksünme
yüksünmek
yüksünülme
yüksünülmek
yüksüz
yüksüzlük, -ğü
yük treni
yüküm
yükümlendirme
yükümlendirmek
yükümlenme
yükümlenmek
yükümlü
yükümlülük, -ğü
yükün
yükündürme
yükündürmek
yükünme
yükünmek
yük vagonu
yülgü
yülük
yülüme
yülümek
yülünme
yülünmek
yün
yünlü
yünsüz
yüpürme
yüpürmek
Yüregir (Oğuz boyu)
yüreği ağzında
yüreği dağlı
yüreği dar
yüreği delik
yüreği dolu
yüreği geniş
yüreği katı
yüreği katılık, -ğı
yüreği pek
yüreği peklik, -ği
Yüreğir
yüreği temiz
yüreği temizlik, -ği
yüreği yanık
yüreği yanıklık, -ğı
yüreği yaralı
yüreği yaralılık, -ğı
yüreği yufka
yüreği yufkalık, -ğı
yürek, -ği
yürek acısı
yürek ağrısı
yürek çarpıntısı
yürek darlığı
yürek karası
yüreklendirme
yüreklendirmek
yüreklenme
yüreklenmek
yürekler acısı
yürekli
yüreklilik, -ği
yüreksi
yüreksiz
yüreksizce
yüreksizlik, -ği
yürekten
yürek yarası
yürük, -ğü
yürük aksak, -ğı
yürüklük, -ğü
yürük semai
yürüme
yürümek
yürünme
yürünmek
yürürçalar
yürürlük, -ğü
yürütebilme
yürütebilmek
yürüteç, -ci
yürüten
yürütme
yürütme gücü
yürütmek
yürütme kurulu
yürütmeyi durdurma
yürüttürme
yürüttürmek
yürütücü
yürütücülük, -ğü
yürütülebilme
yürütülebilmek
yürütülme
yürütülmek
yürütülüş
yürütüm
yürütüş
yürüyebilme
yürüyebilmek
yürüyen merdiven
yürüyüş
yürüyüş bandı
yürüyüş kolu
yüsrü
yüz
yüz akı
yüz aklığı
yüzbaşı, -yı
yüzbaşılık, -ğı
yüzbeşlik, -ği
yüzbeyüz
yüz binlerce
yüz binlik, -ği
yüzde
yüzdeci
yüzde işareti
yüzdelik, -ği
yüzde yüz
yüzdürebilme
yüzdürebilmek
yüzdürme
yüzdürmek
yüzdürülme
yüzdürülmek
yüzebilme
yüzebilmek
yüze gülücü
yüze gülücülük, -ğü
yüzer
yüzer ev
yüzergezer
yüzer havuz
yüzerli
yüzerlik
yüzer top
yüze soğurma
yüzey
yüzey araçtırması
yüzey bilimci
yüzey bilimi
yüzeyleşme
yüzeyleşmek
yüzeyli
yüzeysel
yüzeyselleşme
yüzeyselleşmek
yüzeyselleştirme
yüzeyselleştirmek
yüzey şekilleri
yüzgeç, -ci
yüzgeç ayaklılar
yüzgeçli
yüz görümlüğü
yüz göz
yüz havlusu
yüz kalıbı
yüz kaplama
yüz karası
yüz kere
yüz kızartıcı suç
yüz kiri
yüzleme
yüzlemece
yüzlemek
yüzlenme
yüzlenmek
yüzler
yüzlerce
yüzleşebilme
yüzleşebilmek
yüzleşme
yüzleşmece
yüzleşmek
yüzleştirilme
yüzleştirilmek
yüzleştirme
yüzleştirmek
yüzlü
yüzlük, -ğü
yüzlük birimler bölüğü
yüzlülük, -ğü
yüzlü yüzlü
yüzme
yüzme havuzu
yüzmek, -er
yüzme kesesi
yüznumara
yüz ölçümü
yüz para
yüz sabunu
yüzsuyu
yüzsüz
yüzsüzce
yüzsüzleşme
yüzsüzleşmek
yüzsüzleştirilme
yüzsüzleştirilmek
yüzsüzleştirme
yüzsüzleştirmek
yüzsüzlük, -ğü
yüzsüz yüzsüz
yüzü ak
yüzü aklık, -ğı
yüzü asık
yüzü asıklık, -ğı
yüzücü
yüzücülük, -ğü
yüzük, -ğü
yüzü kara
yüzü karalık, -ğı
yüzük kaşı
yüzükoyun
yüzük oyunu
yüzük parmağı
yüzülme
yüzülmek
yüzüncü
yüzünden
yüzü pek
yüzü peklik, -ği
yüzüstü
yüzüş
yüzüverme
yüzüvermek
yüzü yerde
yüzü yumuşak
yüzü yumuşaklık, -ğı
yüz yazısı
yüzyıl
yüzyıllarca
yüzyıllık
yüz yüze

Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020