TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Türkçe Yazım/İmla Kılavuzu F Harfi

f, F
F
fa
faal
faaliyet
faallik, -ği
fa anahtarı
fabl
fabrika
fabrikacı
fabrikacılık, -ğı
fabrikasyon
fabrikatör
fabrikatörlük, -ğü
facia
facialaşma
facialaşmak
facialaştırma
facialaştırmak
facialı
faça
façalı
façeta
façetalı
façetasız
façuna
façunalık, -ğı
fagosit
fagositoz
fagot
fağfur
fağfuri
fahiş
fahişe
fahişelik, -ği
fahişlik, -ği
fahrenhayt
fahri
fahri konsolos
fahrilik, -ği
fahriye
fahte
fahur
faik
faikiyet
faiklik, -ği
fail
faili meçhul
failimuhtar
faillik, -ği
faiz
faizci
faizcilik, -ği
faiz fiyatı
faiz haddi
faizlendirme
faizlendirmek
faizli
faiz oranı
faizsiz
fak
fakat
fakfon
Fak Fuk Fonu
fakih
fakir
fakirane
fakirce
fakir cevher
fakir fukara
fakirhane
fakirizm
fakirleşme
fakirleşmek
fakirleştirme
fakirleştirmek
fakirlik, -ği
fakr
fakruzaruret
faks
faksimile
fakslama
fakslamak
fakslatma
fakslatmak
faktitif
faktör
fakül
fakülte
fakülteli
fal
falaka
falakacı
falakalı
falakasız
falan
falanca
falan festekiz
falan feşmekan
falan fıstık, -ğı
falan filan
falanıncı
falanj
falanjist
falcı
falcılık, -ğı
falçata
falçatalı
falçatasız
falez
fallop borusu
fallop tüpleri
fallop tüpü
fallus
falname
falso
falsolu
falsosuz
falsosuzluk, -ğu
fal taşı
falya
falyanos
familya
fan
fanatik
fanatikleşme
fanatikleşmek
fanatiklik, ği
fanatizm
fanfan
fanfar
fanfin
fangri
fani
fani (ölümlü)
fani dünya
fanila
fanilik, -ği
fanta
fantasma
fantastik, -ği
fantastiklik, -ği
fantazya
fantazyalı
fantezi
fantezist
fanti
fantom
fanus
fanuslu
fanya
fanyol
far
farad
faraç
faraza
farazi
faraziye
farba
farbala
farbalı
farbasız
fare
fare deliği
faredişi
farekulağı
farekuyruğu
farenjit
fare otu
farfara
farfaracı
farfaracılık, -ğı
farfaralık, -ğı
farıma
farımak
fariğ
farika
faril
Farisi
fariza
fark
farkındalık, -ğı
farklı
farklıca
farklılaşma
farklılaşmak
farklılaştırma
farklılaştırmak
farklılık, -ğı
farksız
farksızca
farksızlaşma
farksızlaşmak
farksızlık, -ğı
farmakodinami
farmakodinamik, -ği
farmakognozi
farmakolog, -ğu
farmakoloji
farmakolojik
farmakope
farmason
farmasonluk, -ğu
fars
Fars (İran’da yaşayan bir halk)
Farsça
farta furta
fart furt
farz
farzımuhal
fasa fiso
fasarya
fasaryalık, -ğı
faset
fasık
fasıklık, -ğı
fasıl, -slı
fasıla
fasılalı
fasılasız
fasıl heyeti
fasih
fasihlik, -ği
fasikül
fasile
fasit
fasit daire
fasitlik, -ği
faska
fasla fasla
fasletme
fasletmek, -der
Faslı
fason
fasone
fason imalat
fason mal
fason üretim
fassal
fassallık, -ğı
fasulye
fasulyegiller
fasulyemsi
fasulye pilakisi
fasulye piyazı
faş
faşır faşır
faşing
faşist
faşistleşme
faşistleşmek
faşistleştirme
faşistleştirmek
faşistlik, -ği
faşizan
faşizanlık, -ğı
faşizm
fatalist
fatalite
fatalizm
fatih
Fatih (ilçe)
Fatiha
fatihane
Fatsa
fatura
faturalama
faturalamak
faturalandırılma
faturalandırılmak
faturalandırma
faturalandırmak
faturalatma
faturalatmak
faturalı
faturalı hat, -ttı
faturalı yaşam
faturasız
faturasız hat, -ttı
faturasızlık, -ğı
faul, -lü
faullü
faulsüz
fauna
fava
favori
favorili
favorilik, -ği
favorisiz
fay
fayans
fayansçı
fayansçılık, -ğı
fayda
faydacı
faydacılık, -ğı
faydalanabilme
faydalanabilmek
faydalandırılma
faydalandırılmak
faydalandırma
faydalandırmak
faydalanılma
faydalanılmak
faydalanış
faydalanma
faydalanmak
faydalı
faydalılık, -ğı
faydasız
faydasızca
faydasızlık, -ğı
fayrap, -bı
fayton
faytoncu
faytonculuk, -ğu
faz
fazıl
fazilet
faziletkar
faziletli
faziletlilik, -ği
faziletsiz
faziletsizlik, -ği
faz kalemi
fazla
fazlaca
fazladan
fazlalaşma
fazlalaşmak
fazlalaştırma
fazlalaştırmak
fazlalık, -ğı
fazlasıyla
fe
Fe (kimyasal simge)
fecaat, -ti
feci
fecir, -cri
fecrikazip, -bi
fecrisadık, -ğı
feda
fedai
fedaice
fedailik, -ği
fedakar
fedakarca
fedakarcasına
fedakarlık, -ğı
federal
federalist
federalizm
federalleşme
federalleşmek
federasyon
federatif
federe
fehamet
fehametli
fehim, -hmi
fehmetme
fehmetmek, -der
fehva
fehvasınca
fek, -kki
Feke
fekül
fel
felah
Felahiye
felaket
felaketli
felaketzede
felç, -ci
felçli
felçlilik, -ği
feldmareşal, -li
feldspat
felek, -ği
felekiyat
Felemenk, -k’i
Felemenkçe
Felemenkli
felfelek, -ği
felfelleme
felfellemek
feliks
fellah
fellek fellek
fellik fellik
felsefe
felsefeci
felsefecilik, -ği
felsefi
feminen
feminist
feminizm
fen, -nni
fena
fenafillah
fena halde
fena kalpli
fena kalplilik, -ği
fenalaşma
fenalaşmak
fenalaştırma
fenalaştırmak
fenalık, -ğı
fen bilimi
fen bilimleri
fenci
fener
fener alayı
fener balığı
fener balığıgiller
fenerci
fenercilik, -ği
fenerli
fenerli burgu
fenersiz
fenik, -ği
fenlenme
fenlenmek
fennî
fennî muayene
fenol, -lü
fenoloji
fenolojik
fenomen
fenomenal
fenomenist
fenomenizm
fenomenoloji
fenomenolojik
fent, -di
feodal
feodalite
feodalizm
feodallik, -ği
fer
ferace
feraceli
feracelik
feracesiz
feragat, -ti
feragatli
ferağ
ferah
ferah fahur
ferah ferah
ferahfeza
ferahi
ferahlama
ferahlamak
ferahlandırma
ferahlandırmak
ferahlanma
ferahlanmak
ferahlatma
ferahlatmak
ferahlayıverme
ferahlayıvermek
ferahlık, -ğı
ferahnak, -ki
ferahnakaşiran
ferahnüma
feraset
ferasetli
ferasetsiz
ferasetsizlik, -ği
ferç, -ci
ferda
ferdası
ferden ferda
ferdî
ferdî kaza sigortası
ferdîlik, -ği
ferdiyet
ferdiyetçi
ferdiyetçilik, -ği
ferforje
ferhane
ferî
feribot
ferih
ferih fahur
ferik, -ği
ferik elması
feriklik, -ği
feriştah
ferişte
Ferizli
ferli
ferma
ferman
fermanlı
fermanlı deli
fermantasyon
fermejüp
fermene
fermeneci
fermenecilik, -ği
fermeneli
ferment
fermiyum
fermuar
fermuarcı
fermuarcılık, -ğı
fernez
fersah
fersah fersah
fersahlık
fersiz
fersizleşme
fersizleşmek
fersizlik, -ği
fersude
fersudelik, -ği
fert, -di
fertik
feryat, -dı
feryat figan
ferz
fes
fesahat, -ti
fesat, -dı
fesatçı
fesatçılık, -ğı
fesat kumkuması
fesatlık, -ğı
feshedebilme
feshedebilmek
feshediliş
feshedilme
feshedilmek
feshetme
feshetmek, -der
fesholma
fesholmak
fesholunma
fesholunmak
fesih, -shi
fesleğen
fesleğenli
fesleğensiz
fes rengi
festival, -li
fesüphanallah
fetha
fethedebilme
fethedebilmek
fethediş
fethetme
fethetmek, -der
fethettirme
fethettirmek
Fethiye
fetih, -thi
fetihname
fetiş
fetişist
fetişizm
fetret
fettan
fettanca
fettane
fettanlaşma
fettanlaşmak
fettanlık, -ğı
fetüs
fetva
fetvacı
fetvacılık, -ğı
fetvahane
fetvayişerife
fevç, -ci
fevç fevç
feveran
fevk
fevkalade
fevkalade hal, -li
fevkaladelik, -ği
fevkalbeşer
fevkani
fevri
fevrilik, -ği
fevt
fevvare
feyezan
feyiz, -yzi
feyizlendirme
feyizlendirmek
feyizlenme
feyizlenmek
feyizli
feylesof
feylesofça
feylesofluk, -ğu
feyyaz
feyzalma
feyzalmak
feza
fezleke
fıçı
fıçı balığı
fıçıcı
fıçıcılık, -ğı
fıçılama
fıçılamak
fıkdan
fıkıh, -khı
fıkırdak
fıkırdaklık, -ğı
fıkırdama
fıkırdamak
fıkırdaşma
fıkırdaşmak
fıkırdatma
fıkırdatmak
fıkırdayış
fıkır fıkır
fıkırtı
fıkra
fıkracı
fıkracılık, -ğı
fıkrama
fıkramak
fıkramsı
fıldır
fındık, -ğı
fındık altını
fındık ateşi
fındık biti
fındıkçı
fındıkçılık, -ğı
fındık faresi
fındıki
fındık içi
fındıkkabuğu
fındıkkıran
fındık kurdu
Fındıklı
fındıklık, -ğı
fındık rengi
fındık sıçanı
fındık yağı
fındık yuvası
fır
fırça
fırçacı
fırçacılık, -ğı
fırçalama
fırçalamak
fırçalanma
fırçalanmak
fırçalatma
fırçalatmak
fırçalayabilme
fırçalayabilmek
fırçalayış
fırçalı
fırçalık, -ğı
fırdolayı
fırdöndü
fırfır (büzgülü süs)
fır fır
fırfırlı
fırfırsız
fırıldak, -ğı
fırıldakçı
fırıldakçılık, -ğı
fırıldak çiçeği
fırıldaklık, -ğı
fırıldanma
fırıldanmak
fırıldatma
fırıldatmak
fırıl fırıl
fırın
fırın boya
fırıncı
fırıncılık, -ğı
fırında makarna
fırın kebabı
fırınlama
fırınlamak
fırınlanma
fırınlanmak
fırınlatma
fırınlatmak
fırınlı
fırınlık
fırka
fırkacı
fırkacılık, -ğı
fırkata
fırkateyn
fırlak
fırlama
fırlamak
fırlatabilme
fırlatabilmek
fırlatılma
fırlatılmak
fırlatış
fırlatıverme
fırlatıvermek
fırlatma
fırlatmak
fırlayış
fırlayıverme
fırlayıvermek
fırsat
fırsatçı
fırsatçılık, -ğı
fırsat düşkünlüğü
fırsat düşkünü
fırsat eşitliği
fırsat yoksulu
fırt
fırt fırt
fırtına
fırtına kuşu
fırtına kuşugiller
fırtınalı
fırtına uğrağı
fırtınaya yakın rüzgar
fısfıs (püskürtme aracı)
fıs fıs
fısfıslama
fısfıslamak
fısfıslanma
fısfıslanmak
fısfıslatma
fısfıslatmak
fısıldama
fısıldamak
fısıldanma
fısıldanmak
fısıldaşma
fısıldaşmak
fısıldayabilme
fısıldayabilmek
fısıl fısıl
fısıltı
fısıltı gazetesi
fısır fısır
fısırtı
fıskiye
fıslama
fıslamak
fıslanma
fıslanmak
fıslatma
fıslatmak
fıstık, -ğı
fıstık çamı
fıstıkçı
fıstıkçılık, -ğı
fıstık ezmesi
fıstıki
fıstık içi
fıstıklama
fıstıklamak
fıstıklık, -ğı
fıstık rengi
fış fış
fışıldama
fışıldamak
fışıltı
fışırdama
fışırdamak
fışırdatma
fışırdatmak
fışır fışır
fışırtı
fışırtılı
fışırtısız
fışkı
fışkılama
fışkılamak
fışkılık, -ğı
fışkın
fışkırabilme
fışkırabilmek
fışkırdak, -ğı
fışkırık, -ğı
fışkırış
fışkırıverme
fışkırıvermek
fışkırma
fışkırmak
fışkırtı
fışkırtıcı
fışkırtılma
fışkırtılmak
fışkırtma
fışkırtmak
fışlama
fışlamak
fıştaklama
fıştaklamak
fıtık, -ğı
fıtıklı
fıtık otu
fıtır sadakası
fıtrat
fıtraten
fıtri
fıtrilik, -ği
fıtriye
fıttırma
fıttırmak
fiber
fiberglas
fibrin
fibrinojen
fidan
fidan biti
fidan boylu
fidanca
fidancık, -ğı
fidanlık, -ğı
fide
fideci
fidecilik, -ği
fideist
fideizm
fideleme
fidelemek
fidelik, -ği
fidye
fidyeinecat
fifre
figan
figür
figüran
figüranlık, -ğı
figürasyon
figüratif
figüratif sanat
figürlü
figürsüz
fiğ
fihrist
fihristleme
fihristlemek
fiil
fiil cümlesi
fiil çekimi
fiilden türeme fiil
fiilden türeme isim
fiilen
fiil gövdesi
fiilî
fiili bozuk
fiilî hizmet
fiilî hizmet zammı
fiilimsi
fiiliyat
fiil kökü
fiil tabanı
fiil tasrifi
fikir, -kri
fikir adamı
fikir babası
fikirci
fikirdeş
fikir eseri
fikir hürriyeti
fikir işçiliği
fikir işçisi
fikirleşme
fikirleşmek
fikirleştirme
fikirleştirmek
fikirli
fikirlilik, -ği
fikirsiz
fikirsizlik, -ği
fikir teatisi
fikir yazısı
fikren
fikrî
fikrisabit
fikriyat
fiks menü
fikstür
fiktif
fil
filaman
filan
filan falan
filantrop
filar
filariz
filarizleme
filarizlemek
filarlı
filarmoni
filarmonik, -ği
filarsız
filateli
filatelist
filato
filbahri
fildekoz
fildişi (renk)
fil dişi
fil dişi karası
fil dişi kule
fildişi rengi
file
file bekçiliği
file bekçisi
fil elması
filenk, -gi
filet
fileto
fil faresi
filgiller
filhakika
fil hastalığı
filigran
filigranlı
filika
filikacı
filikacılık, -ğı
filinta
filintalı
Filipince
Filipinli
filiskin
Filistinli
filiz
filizcik, -ği
filizî
filizkıran
filizleme
filizlemek
filizlendirme
filizlendirmek
filizlenme
filizlenmek
filizli
filiz rengi
filkulağı
film
filmci
filmcilik, -ği
filmleştirme
filmleştirmek
film müziği
film yıldızı
filo
filogenez
filoksera
filolog, -ğu
filoloji
filolojik
filotilla
filoz
filozof
filozofça
filozofik
filozoflaşma
filozoflaşmak
filozofluk, -ğu
filsi
filtre
filtreli
filtresiz
filum
filvaki
fil yürüyüşü
Fin
final, -li
finalist
finalistlik, -ği
finalizm
finans
finansal
finanse
finansman
fincan
fincan böreği
fincancı
fincancılık, -ğı
fincandibi
fincan fincan
fincanlık
fincan oyunu
Fince
fingirdek
fingirdeklik, -ği
fingirdeme
fingirdemek
fingirdeşme
fingirdeşmek
fingir fingir
Fin hamamı
Finike
Finike portakalı
finiş
fink
Finlandiyalı
fino
Fin-Ugor
firak
firaklı
firar
firari
firarilik, -ği
firavun
firavun faresi
firavun inciri
firavunlaşma
firavunlaşmak
firavunluk, -ğu
fire
firez
firfiri
firik, -ği
firkat, -ti
firkete
firketeleme
firketelemek
firma
firuze
fisebilillah
fiskal
fiske
fiskeleme
fiskelemek
fiskos
fiskos masası
fiskos sehpası
fistan
fistanlı
fistanlık
fistansız
fisto
fistolu
fistül
fisür
fiş
fişe
fişek, -ği
fişekçi
fişekçilik, -ği
fişekhane
fişekli
fişeklik, -ği
fişeklikli
fişeksiz
fişka
fişleme
fişlemek
fişlenme
fişlenmek
fişletme
fişletmek
fişli
fişlik, -ği
fişsiz
fiştekleme
fişteklemek
fit
fi tarihinde
fitçi
fitçilik, -ği
fitil
fitilci
fitilcilik, -ği
fitilleme
fitillemek
fitillenme
fitillenmek
fitilli
fitilsiz
fitin
fitleme
fitlemek
fitlenme
fitlenmek
fitne
fitneci
fitnecilik, -ği
fitne fücur
fitne kumkuması
fitneleme
fitnelemek
fitnelik, -ği
fitocoğrafya
fitopatoloji
fitopatolojik
fitre
fiyaka
fiyakacı
fiyakacılık, -ğı
fiyakalı
fiyakalılık, -ğı
fiyasko
fiyaskolu
fiyaskosuz
fiyat
fiyatlandırma
fiyatlandırmak
fiyatlanma
fiyatlanmak
fiyatlı
fiyatlılık, -ğı
fiyonk, -gu
fiyonklu
fiyonk makarna
fiyonksuz
fiyort, -du
fizibilite
fizik, -ği
fizikçe
fizikçi
fizik gücü
fiziki
fiziki coğrafya
fiziki harita
fizik kondisyonu
fizikokimya
fizikötesi
fiziksel
fiziksellik, -ği
fizik tedavi
fizik tedavi uygulayıcısı
fizik yapısı
fizyokrat
fizyokratlık, -ğı
fizyolog, -ğu
fizyoloji
fizyolojik
fizyolojist
fizyonomi
fizyoterapi
fizyoterapist
flama
flamacı
Flaman
Flaman atı
Flamanca
flamangiller
Flaman kuşu
flamanlar
flambe
Flamenko
flamingo
flandra
flandra balığı
flanel
flaş
flaş conta
flaşör
flavta
flebit
flegmon
fleol, -lü
flit
flitleme
flitlemek
flok
flor
flora
floresan
floresan lamba
floresans
florışı
florışıl
flori
florin
florit
florür
florya
floş
flöre
flört
flu
flurcun
flüt
flütçü
flütçülük, -ğü
Fm
fobi
Foça
fodla
fodlacı
fodlacılık, -ğı
fodra
fodul
fodulca
fodulluk, -ğu
fok
fokgiller
fokstrot
fokurdak
fokurdama
fokurdamak
fokurdatma
fokurdatmak
fokur fokur
fokurtu
fokus
fokuslama
fokuslamak
fokuslanma
fokuslanmak
fol
folk
folklor
folklorcu
folklorculuk, -ğu
folklorik
folklorist
folk müziği
folk sanatçısı
folluk, -ğu
folyo
folyo kağıdı
fon
fonda
fondan
fondip
fondöten
fondü
fonem
fonetik, -ği
fonetikçi
fon kağıdı
fonksiyon
fonksiyonalizm
fonksiyonel
fonksiyonellik, -ği
fon müziği
fonograf
fonografi
fonojenik
fonolit
fonolog, -ğu
fonoloji
fonolojik
fonotelgraf
font
fora
forint
form
forma
forma başlık, -ğı
formaldehit
formalık
formalist
formalite
formaliteci
formalitecilik, -ği
formaliteli
formalitesiz
formalizm
formasyon
format
formatlama
formatlamak
formatlatma
formatlatmak
formatlı
formatör
formatsız
formatsızlık, -ğı
formel
formel eğitim
formellik, -ği
formen
formika
formik asit, -di
formol, -lü
formül
formülasyon
formüle
formüler
formülleşme
formülleşmek
formülleştirme
formülleştirmek
formüllü
formülsüz
formülsüzlük, -ğü
foroz
foroz kayığı
fors
forsa
forseps
forslu
forsluluk, -ğu
forsmajör
fortçu
fortçuluk, -ğu
forte
fortepiano
fortissimo
fort pense
forum
forvet
fos
foseptik, -ği
fosfat
fosfatlama
fosfatlamak
fosfatlatma
fosfatlatmak
fosfatlı
fosfatsız
fosfor
fosforışı
fosforışıl
fosforik asit, -di
fosforlu
fosforsuz
fosgen
fosil
fosilleşme
fosilleşmek
fosilli
foslama
foslamak
foslatma
foslatmak
fosurdama
fosurdamak
fosurdatma
fosurdatmak
fosur fosur
fosurtu
foş
foşa
foşurdama
foşurdamak
foşurdatma
foşurdatmak
fota
foto
fotoakım
fotoelektrik, -ği
fotofiniş
fotoğraf
fotoğrafçı
fotoğrafçılık, -ğı
fotoğrafhane
fotoğraflama
fotoğraflamak
fotoğraf makinesi
fotojen
fotojenik
fotojeniklik, -ği
fotokimya
fotokinezi
fotokopi
fotokopici
fotokopicilik, -ği
fotolitografi
fotomekanik
fotometre
fotometri
fotomodel
fotomodellik, -ği
fotomontaj
fotomorfoz
fotoroman
fotosentez
fotosfer
fotoskop, -bu
fotoşimi
fototaksi
fototaktizm
fototek
fototerapi
fototropizm
foya
fön
fötr
föy
Fr
fragman
frak
fraklı
fraksız
fraksiyon
frambuaz
francala
francalacı
francalacılık, -ğı
francalalık
frank, -gı
franklık
Fransız
Fransızca
Fransızlaşma
Fransızlaşmak
Fransızlaştırma
Fransızlaştırmak
Fransızlık, -ğı
fransiyum
frapan
frape
frekans
fren
frenci
frencilik, -ği
frengi
frengili
Frenk, -gi
Frenk asması
Frenkçe
Frenk çileği
Frenk gömleği
Frenk inciri
Frenk lahanası
Frenkleşme
Frenkleşmek
Frenkleştirme
Frenkleştirmek
Frenklik, -ği
Frenk maydanozu
Frenk menekşesi
Frenk üzümü
frenleme
frenlemek
frenlenme
frenlenmek
frenleyebilme
frenleyebilmek
frenleyici
fren mesafesi
frenoloji
frenolojik
frer
fresk
freze
frezeci
frezecilik, -ği
frezeleme
frezelemek
frezya
frigo
frigorifik
frijider
frijidite
frikik, -ği
friksiyon
frisa
frişka
fritöz
friz
frize kaplama
fruktoz
fuar
fuarcı
fuarcılık, -ğı
fuaye
fuhuş, -hşu
fujer
fukara
fukara babası
fukaralık, -ğı
fukuslar
ful, -lü
fular
fule
fulya
fulya balığı
fulya balığıgiller
funda
fundagiller
fundalar
fundalık, -ğı
fundamentalist
fundamentalizm
funda sıçanı
funda tavuğu
funda toprağı
furgon
furya
fut
futa
futbol
futbolcu
futbolculuk, -ğu
futbol tenisi
fuzuli
fuzulilik, -ği
fücceten
füg
fülüs, -lsü
füme
fümerol, -lü
füniküler
fünye
Fürs
füru
fürumaye
füsun
füsunkar
füsunlu
fütuhat
fütuhatçı
fütuhatçılık, -ğı
fütur
fütursuz
fütursuzca
fütursuzcasına
fütursuzluk, -ğu
fütürist
fütüristlik, -ği
fütürizm
fütürolog, -ğu
fütüroloji
fütürolojik
fütüvvet
füze
füzeatar
füzeci
füzen
füzesavar
füzyometre
füzyon

Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020