TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Türkçe Yazım/İmla Kılavuzu I-İ Harfi

ı, I
I
ıcığı cıcığı
Iğdır
Iğdırlı
Iğdırlılık, -ğı
ığıl
ığıl ığıl
ığrıp, -bı
ığrıp kayığı
ıh
ıhlama
ıhlamak
ıhlamur
ıhlamurgiller
ıhma
ıhmak, -ar
ıhtırılma
ıhtırılmak
ıhtırma
ıhtırmak
ıkıl ıkıl
ıkınabilme
ıkınabilmek
ıkına sıkına
ıkına tıkına
ıkındırma
ıkındırmak
ıkınma
ıkınmak
ıkıntı
ıklama
ıklamak
ıklaya sıklaya
ıklım tıklım
ılgama
ılgamak
ılgar
ılgarcı
ılgarlama
ılgarlamak
Ilgaz
ılgım
ılgım salgım
ılgın
Ilgın (ilçe)
ılgıncar
ılgıngiller
ılgıt ılgıt
ılıca
Ilıca (ilçe)
ılıcak
ılık
ılıkça
ılıkçıl
ılıklaşma
ılıklaşmak
ılıklaştırma
ılıklaştırmak
ılıklık, -ğı
ılım
ılıma
ılımak
ılıman
ılıman kuşak
ılımanlık, -ğı
ılım ılım
ılımlı
ılımlılık, -ğı
ılındırma
ılındırmak
ılınma
ılınmak
ılıştırma
ılıştırmak
ılıtma
ılıtmak
ıltar
ımızganma
ımızganmak
In
ıncalız
ıpıl ıpıl
ıpıslak
ıpıssız
ıpıssızlık, -ğı
Ir
ıra
ırak, -ğı (musiki makamı)
ırak
ırakça
ırakgörür
ıraklaşma
ıraklaşmak
Iraklı
ıraklık, -ğı
ıraksak
ıraksak mercek, -ği
ıraksama
ıraksamak
ıraksınma
ıraksınmak
ıralama
ıralamak
ırama
ıramak
ırgalama
ırgalamak
ırgalanma
ırgalanmak
ırgama
ırgamak
ırganma
ırganmak
ırgat
ırgatbaşı
ırgatlık, -ğı
ırıp, -bı
ırk
ırk ayrımı
ırk bilimci
ırk bilimi
ırk bilimsel
ırk birliği
ırkçı
ırkçılık, -ğı
ırki
ırkiyat
ırksal
ırktaş
ırktaşlık, -ğı
ırlama
ırlamak
ırmak, -ğı
ırmaklaşma
ırmaklaşmak
ırmak roman
ırz
ırz düşmanı
ırz ehli
ırzı kırık
ısfahan
ısı
ısıalan
ısıcam
ısıdam
ısıdenetir
ısı kuşak, -ğı
ısıl
ısıl işlem
ısın
ısınabilme
ısınabilmek
ısındırabilme
ısındırabilmek
ısındırma
ısındırmak
ısınış
ısınıverme
ısınıvermek
ısınma
ısınma ısısı
ısınmak
ısınma koşusu
ısıölçer
ısı ölçümü
ısırabilme
ısırabilmek
ısırgan
ısırgangiller
ısırgın
ısırıcı
ısırık, -ğı
ısırılma
ısırılmak
ısırımlık
ısırış
ısırıverme
ısırıvermek
ısırma
ısırmak
ısırtma
ısırtmak
ısıtabilme
ısıtabilmek
ısı tedavisi
ısıtıcı
ısıtılma
ısıtılmak
ısıtış
ısıtma
ısıtmak
ısıveren
ısıyayar
ısı yayımı
ısı yuvarı
ıska
ıskaça
ıskalama
ıskalamak
ıskalayış
ıskarça
ıskarmoz
ıskarta
ıskat
ıskatçı
ıskatçılık, -ğı
ıskota
ıskuna
ıslah
ıslahat
ıslahatçı
ıslahatçılık, -ğı
ıslahevi
ıslahhane
ıslak
ıslak imza
ıslak karga
ıslaklık, -ğı
ıslak mendil
ıslak zemin
ıslama
ıslamak
ıslanabilme
ıslanabilmek
ıslanış
ıslanma
ıslanmak
ıslatabilme
ıslatabilmek
ıslatıcı
ıslatılma
ıslatılmak
ıslatış
ıslatma
ıslatmak
ıslatma suyu
ıslık, -ğı
ıslık dili
ıslıklama
ıslıklamak
ıslıklanış
ıslıklanma
ıslıklanmak
ıslıklı
ıslıklı ünsüz
ısmarlama
ısmarlamak
ısmarlanış
ısmarlanma
ısmarlanmak
ısmarlatma
ısmarlatmak
ısmarlayabilme
ısmarlayabilmek
ısmarlayış
ıspanağımsı
ıspanak, -ğı
ıspanakgiller
ıspanaklar
ıspanaklı
ıspanaklı börek, -ği
ıspanaklı yumurta
ısparmaça
Isparta
Isparta gülü
Isparta halısı
Ispartalı
Ispartalılık, -ğı
ıspavli
ıspazmoz
ısrar
ısrarcı
ısrarcılık, -ğı
ısrarlı
ısrarlılık, -ğı
ıssız
ıssızca
ıssızlaşma
ıssızlaşmak
ıssızlık, -ğı
ıstakoz
ıstakoz ağı
ıstakozlar
ıstakozluk, -ğu
ıstampa
ıstampacı
ıstampacılık, -ğı
ıstampalama
ıstampalamak
ıstampa resim, -smi
ıstar
ıstıfa
ıstılah
ışığa doğrulum
ışığa göçüm
ışığan
ışık, -ğı
ışık akısı
ışık aylası
ışık aynası
ışık bacası
ışık çanağı
ışıkçı
ışıkçılık, -ğı
ışık değneği
ışık eğrisi
ışık göçüm
ışık gölge
ışık hızı
ışık ışını
ışıkkesen
ışık kirliliği
ışık korkusu
ışık küre
ışıklama
ışıklandırılma
ışıklandırılmak
ışıklandırma
ışıklandırmak
ışıklanma
ışıklanmak
ışıklı
ışıklılık, -ğı
ışıkölçer
ışık ölçümü
ışıksız
ışıksızlık, -ğı
ışık yılı
ışık yuvarı
ışıl
ışılak, -ğı
ışılama
ışılamak
ışılatma
ışılatmak
ışıldak, -ğı
ışıldama
ışıldamak
ışıldatma
ışıldatmak
ışıldayış
ışıl ışıl
ışıl küf
ışıl küfler
ışıl küflüce
ışıltı
ışıltılı
ışıma
ışımak
ışın
ışın bilimci
ışın bilimi
ışın etkin
ışın etkinlik, -ği
ışınım
ışınım akısı
ışınım alıcısı
ışınım basıncı
ışınım dengesi
ışınımölçer
ışınlama
ışınlamak
ışınlandırma
ışınlandırmak
ışınlanma
ışınlanmak
ışınlayıcı
ışınlı
ışınlılar
ışınölçer
ışın tedavisi
ışıntı
ışıntı lambası
ışıtım
ışıtma
ışıtmak
ışkı
ışkın
ışkırlak, -ğı
ıştır
ıtır, -trı
ıtır çiçeği
ıtırlı
ıtır yaprağı
ıtlak
ıtrah
ıtri
ıtriyat
ıtriyatçı
ıtriyatçılık, -ğı
ıttıla
ıttırat, -dı
ıvır zıvır
ıydiye
ızdırap, -bı
ızdıraplı
ızdırapsız
ızdırapsızlık, -ğı
ızgara
ızgara demiri
ızgara köfte
ızgaralı
ızgaralık
ızgara parmaklığı
ızgarasız
ızgara yatağı
ızgın
ızrar
ıztırar
ıztırari
i, İ
iade
iadeiitibar
iadeiziyaret
iadeli
iadeli taahhütlü
iadesiz
iane
iare
iaşe
iaşe ve ibate
ibadet
ibadetgah
ibadethane
ibadullah
ibare
ibaret
ibate
ibda
ibdai
ibibik, -ği
ibik, -ği
ibikli
ibiksi
ibis
ibiş
iblağ
iblis
iblisane
iblisçe
iblisçi
iblisçilik, -ği
ibne
ibnelik, -ği
ibra
İbradı
ibraname
İbrani
İbranice
ibraz
ibre
ibret
ibretamiz
ibretialem
ibretlik
ibrik, -ği
ibrikçi
ibrikçilik, -ği
ibriktar
ibriktarlık, -ğı
ibrişim
ibrişim kurdu
ibzal, -li
icabet
icabında
icap, -bı
icapçı
icapçılık, -ğı
icar
icat, -dı
icatçı
icatçılık, -ğı
icaz
icazet
icazetname
icbar
icma
icmal, -li
icra
icraat
icraatçı
icraatçılık, -ğı
icracı
icracılık, -ğı
icra kuvveti
icra vekili

iç acısı
iç ağ
iç ağa
iç asalak, -ğı
iç badem
iç bakla
iç barış
iç başkalaşım
iç bellek, -ği
iç borç, -cu
iç borçlanma
iç bölge
iç bulantısı
iç burukluğu
içbükey
iç cep, -bi
iç cümle
iç çamaşırı
iç çokgen
iç denetçi
iç denetçilik, -ği
iç denetim
içdenetir
iç denge
iç deniz
iç deri
iç donu
iç dünya
içe bakış
içebilme
içebilmek
içecek, -ği
içe dönük
içe dönüklük, -ğü
iç ek
içe kapalı
içe kapalılık, -ğı
içe kapanık
içe kapanıklık, -ğı
içerebilme
içerebilmek
içeri
içerik, -ği
içerikli
içeriksiz
içeriksizlik, -ği
içerlek
içerleme
içerlemek
içerleyiş
içerme
içermek
iç etek, -ği
iç evlilik, -ği
içe yöneliklik, -ği
iç gezegen
iç göbek, -ği
iç göç
içgörü
iç görüm
iç görümlü
içgörür
içgüdü
içgüdülü
içgüdüsel
içgüdüsellik, -ği
iç güveyi
iç güveyilik, -ği
iç güveyisi
iç harp, -bi
iç hastalıkları
iç hastalıkları uzmanı
iç hat, -ttı
iç hatlar
iç ısı
içi boş
içici
içicilik, -ği
iç içe
iç içelik, -ği
içi çıfıt çarşısı
içi dar
içi dışı bir
içi fesat
içi geniş
içilebilme
içilebilmek
içiliş
içilme
içilmek
içim
içimli
içimlik
için
içinde
içindekiler
içine kapanık
içine kapanıklık, -ğı
için için
içirebilme
içirebilmek
içirik, -ği
içirilme
içirilmek
içiriş
içirme
içirmek
içirtme
içirtmek
içiş
iç işleri
içit
içi tez
iç itim
iç itme
iç itmek
içiverme
içivermek
iç kafiye
iç kapak, -ğı
iç kavuz
içki
içki alemi
içkici
içkicilik, -ği
içkili
içki masası
içkin
içkinlik, -ği
içki psikozu
içki sefası
içkisiz
içkisizlik, -ği
içki sofrası
iç kulak, -ğı
iç kuyu
iç lastik, -ği
içlem
içlendirme
içlendirmek
içleniş
içlenme
içlenmek
içler acısı
içli
içli dışlı
içli dışlılık, -ğı
içlik, -ği
içli köfte
içlilik, -ği
içme
içmece
içmek, -er
iç merkez
içme suyu
iç mimar
iç mimari
iç mimarlık, -ğı
iç odun
iç oğlanı
iç pazar
iç pilav
iç plazma
iç politika
içre
içrek
içreklik, -ği
iç saha
iç salgı
iç salgı bezi
iç salgı bilimi
iç salgı bilimsel
iç savaş
içsel
içselleştirme
içselleştirmek
içsellik, -ği
iç ses
iç ses düşmesi
içsiz
iç spiker
iç su, -yu
iç sürme
içten
içten evlilik, -ği
içten içe
içtenlik, -ği
içtenlikle
içtenlikli
içtenliksiz
içtenliksizlik, -ği
içten pazarlıklı
içten pazarlıklılık, -ğı
içtensiz
içtensizlik, -ği
içtepi
iç ters açı
içtihat, -dı
içtima
içtimai
içtimailik, -ği
içtimaiyat
içtimaiyatçı
içtinap, -bı
iç turizm
iç tümce
iç türeme
iç tüzük, -ğü
iç uyak, -ğı
içyağı
iç yarıçap
içyüz (nitelik)
iç yüz
iç zar
idadi
idam
idam cezası
idame
idamlık
idam sehpası
idare
idare amiri
idarece
idareci
idarecilik, -ği
idarehane
idare hukuku
idareimaslahat
idareimaslahatçı
idareimaslahatçılık, -ğı
idareimaslahat politikası
idare kandili
idare lambası
idareli
idarelilik, -ği
idare meclisi
idaresiz
idaresizlik, -ği
idareten
idari
idari bütçe
iddia
iddiacı
iddiacılık, -ğı
iddialaşma
iddialaşmak
iddialı
iddialıca
iddialılık, -ğı
iddia makamı
iddianame
iddiasız
iddiasızca
iddiasızlık, -ğı
ide
idea
ideal, -li
idealist
idealistlik, -ği
idealize
idealizm
idealleştirme
idealleştirmek
ideallik, -ği
idealsiz
idealsizlik, -ği
idefiks
identik
ideografi
ideogram
ideolog, -ğu
ideoloji
ideolojik
idil
İdil (ilçe)
idiopati
idman
idmancı
idmanlı
idmanlılık, -ğı
idmansız
idmansızlık, -ğı
idol, -lü
idrak, -ki
idraksiz
idraksizlik, -ği
idrar
idrar kesesi
idrar torbası
idrar yolu
idrar zoru
İdris ağacı
İdris otu
ifa
ifade
ifadelendirme
ifadelendirmek
ifadeli
ifadesiz
ifadesizlik, -ği
iffet
iffetli
iffetlilik, -ği
iffetsiz
iffetsizlik, -ği
ifham
ifildeme
ifildemek
iflah
iflas
iflas davası
iflas masası
ifna
ifrağ
ifrat
ifrat derecede
ifrat tefrit
ifraz
ifrazat
ifrit
ifritleşme
ifritleşmek
ifsat, -dı
ifşa
ifşaat
ifta
iftar
iftariye
iftariyelik, -ği
iftarlık, -ğı
iftar sofrası
iftar tabağı
iftar topu
iftar vakti
iftar yemeği
iftar zamanı
iftihar
iftihar listesi
iftira
iftiracı
iftiracılık, -ğı
iglu
iguana
iguanagiller

iğ ağacı
iğbirar
iğci
iğcilik, -ği
iğde
iğdegiller
iğdemir
İğdir (Oğuz boyu)
iğdiş
iğfal, -li
iğ iplik, -ği
iğlik
iğne
iğne ardı
iğneci
iğnecik, -ği
iğnecilik, -ği
iğne deliği
iğneden ipliğe
iğnedenlik, -ği
iğneleme
iğnelemek
iğnelenme
iğnelenmek
iğneletme
iğneletmek
iğneleyiş
iğneli
iğneli fıçı
iğnelik, -ği
iğneli söz
iğne oyalı
iğne oyası
iğne yaprak, -ğı
iğne yapraklılar
iğne yastığı
iğrenç
iğrençlik, -ği
iğrendirme
iğrendirmek
iğrenebilme
iğrenebilmek
iğrengen
iğrengenlik, -ği
iğrenilme
iğrenilmek
iğreniş
iğrenme
iğrenmek
iğrenti
iğtinam
iğ yağı
ihale
iham
ihanet
ihata
ihatalı
ihbar
ihbarcı
ihbarcılık, -ğı
ihbariye
ihbarlama
ihbarlamak
ihbarlı
ihbarname
ihbar tazminatı
ihdas
ihkakıhak, -kkı
ihlal, -li
ihlas
İhlas (Kur’an suresi)
ihlaslı
ihlaslıca
ihlaslılık, -ğı
ihlassız
ihlassızca
ihlassızlık, -ğı
ihmal, -li
ihmalci
ihmalcilik, -ği
ihmalkar
ihmalkarlık, -ğı
ihracat
ihracatçı
ihracatçılık, -ğı
ihraç, -cı
ihraççı
ihrakiye
ihram
ihraz
ihsan
İhsangazi
ihsanıhümayun
İhsaniye
ihsas
ihtar
ihtarname
ihtida
ihtifal, -li
ihtikar
ihtikarcı
ihtikarcılık, -ğı
ihtilaç, -cı
ihtilaf
ihtilal, -li
ihtilalci
ihtilalcilik, -ği
ihtilam
ihtilas
ihtilat
ihtimal, -li
ihtimalî
ihtimaliyet hesabı
ihtimaller hesabı
ihtimalli
ihtimam
ihtira
ihtira beratı
ihtiram
ihtiram birliği
ihtiram duruşu
ihtiram kıtası
ihtiras
ihtiraslı
ihtiraslıca
ihtiraslılık, -ğı
ihtirassız
ihtirassızlık, -ğı
ihtiraz
ihtisar
ihtisas
ihtisaslaşma
ihtisaslaşmak
ihtişam
ihtişamlı
ihtişamlılık, -ğı
ihtişamsız
ihtişamsızlık, -ğı
ihtiva
ihtiyaç, -cı
ihtiyaçlı
ihtiyaçlılık, -ğı
ihtiyaç molası
ihtiyaçsız
ihtiyaçsızca
ihtiyaçsızlık, -ğı
ihtiyar
ihtiyarca
ihtiyarcık, -ğı
ihtiyar delikanlı
ihtiyar heyeti
ihtiyari
ihtiyarlama
ihtiyarlamak
ihtiyarlatma
ihtiyarlatmak
ihtiyarlayış
ihtiyarlık, -ğı
ihtiyarlık sigortası
ihtiyar meclisi
ihtiyarsız
ihtiyarsızca
ihtiyat
ihtiyat akçesi
ihtiyaten
ihtiyati
ihtiyatilik, -ği
ihtiyati tedbir
ihtiyatkar
ihtiyatkarlık, -ğı
ihtiyat kuvvetleri
ihtiyatlı
ihtiyatlıca
ihtiyatlılık, -ğı
ihtiyatsız
ihtiyatsızca
ihtiyatsızlık, -ğı
ihtizaz
ihvan
ihya
ihzar
ihzari
ihzar müzekkeresi
ikame
ikame mal
ikamet
ikametgah
ikametgah ilmühaberi
ikametgah kağıdı
ikametgahsız
ikaz
ikaz lambası
ikaz yeleği
ikbal, -li
ikbal düşkünlüğü
ikbal düşkünü
ikdam
ikebana
iki
iki anlamlı
iki anlamlılık, -ğı
iki ayaklı
iki ayaklılık, -ğı
iki başlı
iki başlılık, -ğı
iki bir
ikibuçukluk, -ğu (top toplayıcı)
iki büklüm
iki canlı
iki canlılık, -ğı
ikici
iki cihan
ikicilik, -ği
iki cinslikli
iki çenekliler
iki çenetli
iki çenetliler
ikiçifte
ikide bir
ikide birde
iki dilli
iki dillilik, -ği
iki düzlemli
iki eşeyli
iki evcikli
iki fazlı
iki geçeli
iki gözüm
iki kanatlılar
iki katlı
ikilem
ikileme
ikilemek
ikilemli
ikilemsiz
ikilenme
ikilenmek
ikileşik
ikileşim
ikileşme
ikileşmek
ikiletme
ikiletmek
ikili
ikili averaj
ikili bahis, -hsi
ikili çatı
ikilik, -ği
ikili kök
ikili sigorta
ikili ünlü
ikili yatak, -ğı
ikinci
ikinci ayak, -ğı
ikinci bahar
İkinci Çağ
ikinci el
ikinci ferik, -ği
ikinci kaptan
ikincil
ikincil grup, -bu
ikincilik, -ği
ikinci sınıf
ikinci yarı
İkinci Zaman
ikinci zar
ikindi
ikindi ezanı
ikindi namazı
ikindiüstü
ikindiüzeri
ikindi vakti
ikindiye doğru
ikindiyin
ikindi zamanı
iki nokta
iki paralık
iki parmaklı
ikircik, -ği
ikirciklenme
ikirciklenmek
ikircikli
ikirciklik, -ği
ikirciklilik, -ği
ikircil
ikircim
ikircimli
ikircimlik, -ği
iki şekilli
ikişer
ikişerli
ikitek (tekne)
iki tek
ikitelli
iki terimli
iki yaşamlı
iki yaşamlılar
ikiyüzlü (riyakar)
iki yüzlü
ikiyüzlülük, -ğü
ikiz
ikiz anlam
ikiz anlamlı
ikiz anlamlılık, -ğı
İkizce
İkizdere
ikizkenar
ikizkenar üçgen
ikizkenar yamuk, -ğu
İkizler (burç)
ikizleşme
ikizli
ikizlik, -ği
ikizlilik, -ği
ikiz ünlü
ikiz ünsüz
iklim
iklim bilimci
iklim bilimi
iklimleme
iklimleme cihazı
ikmal, -li
ikmal imtihanı
ikna
ikon
ikonografi
ikrah
ikrahlık, -ğı
ikram
ikramcı
ikramcılık, -ğı
ikramiye
ikramiyeli
ikramiyesiz
ikrar
ikraz
iksa
iksir
ikta
iktibas
iktidar
iktidarlı
iktidarlılık, -ğı
iktidarsız
iktidarsızca
iktidarsızlaşma
iktidarsızlaşmak
iktidarsızlaştırma
iktidarsızlaştırmak
iktidarsızlık, -ğı
iktifa
iktiran
iktisaden
iktisadi
iktisadiyat
iktisap, -bı
iktisat, -dı
iktisatçı
iktisatçılık, -ğı
iktisatlı
iktisatlılık, -ğı
iktisatsız
iktisatsızlık, -ğı
iktiza
il
ila
ilaç, -cı
ilaç bilimi
ilaçlama
ilaçlamak
ilaçlanış
ilaçlanma
ilaçlanmak
ilaçlı
ilaçlık
ilaçsız
ilaçsızlık, -ğı
ilah
İlah (Allah)
ilahe
ilahi
ilahî (Tanrısal)
İlahî (Ey Allah’ım!)
ilahiyat
ilahiyatçı
ilahiyatçılık, -ğı
ilahlaşma
ilahlaşmak
ilahlaştırma
ilahlaştırmak
ilam
ilan
ilancı
ilancılık, -ğı
ilanen
ilanıaşk
ilanihaye
ilan panosu
ilan tahtası
ilarya
ilave
ilaveli
ilaveten
ilbay
ilca
ilçe
ilçebay
ilçeli
ile
ilek, -ği
ilelebet
ilenç, -ci
ilençli
ilençsiz
ileniş
ilenme
ilenmek
ileri
ilerici
ilericilik, -ği
ileride
ileri gelen
ileri geri
ileri görüş
ileri görüşlü
ileri görüşlülük, -ğü
ileri gözetleyici
ileri gözetleyicilik, -ği
ileri karakol
ileri teknoloji
ileri uç, -cu
ileri uç oyuncusu
ileri vites
ilerlek
ilerleme
ilerlemek
ilerletebilme
ilerletebilmek
ilerletme
ilerletmek
ilerleyebilme
ilerleyebilmek
ilerleyici benzeşme
ilerleyiş
iletebilme
iletebilmek
ileti
iletilebilme
iletilebilmek
iletiliş
iletilme
iletilmek
iletim
iletiş
iletişim
iletişim ağı
iletişim araçları
iletişimci
iletişimcilik, -ği
iletişimli
iletişimlilik, -ği
iletişim merkezi
iletişim ortamı
iletişimsiz
iletişimsizlik, -ği
iletişim uzmanı
iletişim uzmanlığı
iletişme
iletişmek
iletken
iletken damarlar
iletkenlik, -ği
iletki
iletme
iletmek
ilga
ilgeç, -ci
ilgeçli
ilgeçli tümleç, -ci
ilgi
ilgi alanı
ilgi çekici
ilgi çekicilik, -ği
ilgi eki
ilgileme
ilgilemek
ilgilendirebilme
ilgilendirebilmek
ilgilendiriş
ilgilendirme
ilgilendirmek
ilgilenebilme
ilgilenebilmek
ilgileniş
ilgilenme
ilgilenmek
ilgili
ilgililik, -ği
ilginç
ilginçleşme
ilginçleşmek
ilginçlik, -ği
ilgisiz
ilgisizce
ilgisizcesine
ilgisizlik, -ği
ilhak
ilham
ilham kaynağı
ilham perisi
ilhan
ilhanlık, -ğı
İliç
ilik, -ği
ilikçi
ilikçilik, -ği
ilikleme
iliklemek
ilikleniş
iliklenme
iliklenmek
ilikleyiş
ilikli
iliksi
iliksiz
ilim, -lmi
ilim adamı
ilimci
ilimcilik, -ği
ilinek, -ği
ilineksel
ilinti
ilintileme
ilintilemek
ilintili
ilintililik, -ği
ilintisiz
ilintisizlik, -ği
ilistir
ilişik, -ği
ilişikli
ilişiklik, -ği
ilişiklilik, -ği
ilişiksiz
ilişiksizlik, -ği
ilişilme
ilişilmek
ilişim
ilişiverme
ilişivermek
ilişken
ilişkenli
iliçki
iliçkilendirebilme
iliçkilendirebilmek
iliçkilendirme
iliçkilendirmek
iliçkili
iliçkililik, -ği
iliçkin
iliçkinlik, -ği
iliçkisiz
iliçkisizlik, -ği
ilişme
ilişmek
iliştirebilme
iliştirebilmek
iliştirilebilme
iliştirilebilmek
iliştirilme
iliştirilmek
iliştiriverme
iliştirivermek
iliştirme
iliştirmek
ilk
ilk adım
İlkadım
ilk ağızda
ilk ağızdan
ilkah
ilkbahar
ilkbahar noktası
ilk bakışta
İlk Çağ
ilk çeyrek, -ği
ilk devre
ilk dördün
ilke
ilkeci
ilkecilik, -ği
ilkel
ilkelce
ilkelci
ilkelcilik, -ği
ilk elden
ilkeleşme
ilkeleşmek
ilkeleştirme
ilkeleştirmek
ilkelleşme
ilkelleşmek
ilkelleştirme
ilkelleştirmek
ilkellik, -ği
ilkel memeliler
ilkel toplum
ilkesel
ilkesellik, -ği
ilk gençlik, -ği
ilk gösteri
ilk göz ağrısı
ilkgüz
ilkin
ilk kanun
ilklik, -ği
ilk mektep, -bi
ilkokul
ilköğrenim
ilköğretim
ilk önce
ilk örnek, -ği
ilk planda
ilk sezi
ilk tasarım
ilkten
ilk teşrin
ilk yardım
ilk yardım çantası
ilk yardım hastanesi
ilk yarı
ilkyaz
illa
illaki
illallah
ille
illegal
illegallik, -ği
illet
illetli
illetlilik, -ği
ille velakin
illî
illiyet
illüstrasyon
illüzyon
illüzyonist
illüzyonizm
ilme
ilmek, -er
ilmek, -ği
ilmekleme
ilmeklemek
ilmî
ilmiahlak
ilmihal, -li
ilmik, -ği
ilmikleme
ilmiklemek
ilmiklenme
ilmiklenmek
ilmikli
ilmiksiz
ilmîlik, -ği
ilmiye
ilmühaber
ilsizleşme
ilsizleşmek
iltibas
iltica
iltica hakkı
iltifat
iltifatkar
iltifatlı
iltihabi
iltihak
iltihap, -bı
iltihaplanma
iltihaplanmak
iltihaplı
iltihapsız
iltimas
iltimasçı
iltimasçılık, -ğı
iltimaslı
iltisak
iltisaki
iltisaki dil
iltizam
iltizamcı
iltizamcılık, -ğı
iltizami
ilzam
im
ima
imaj
imajinasyon
imal, -li
imalat
imalatçı
imalatçılık, -ğı
imalathane
imale
imalı
imam
imambayıldı
imame
imamet
imamevi
imamkayığı
imamlık, -ğı
imam nikahı
imam nikahlı
İmamoğlu
imamsuyu
iman
imaniye
imanlı
imanlıca
imanlılık, -ğı
iman sahibi
imansız
imansızca
imansızlık, -ğı
imansız peynir
iman tahtası
imar
imarcı
imarcılık, -ğı
imaret
imarethane
imbat
imbik, -ği
im bilimi
imdat, -dı
imdat çekici
imdatçı
imdat freni
imdat kolu
imdi
imece
imge
imgeci
imgecilik, -ği
imgelem
imgeleme
imgelemek
imgelenme
imgelenmek
imgeli
imgesel
imgesellik, -ği
imha
imha ateşi
imitasyon
imkan
imkansız
imkansızca
imkansızlaşma
imkansızlaşmak
imkansızlaştırma
imkansızlaştırmak
imkansızlık, -ğı
imla
imleç, -ci
imlek, -ği
imleme
imlemek
imlik, -ği
immoral
immoralizm
immünoloji
immünolojik
immünolojist
imparator
imparatoriçe
imparatoriçelik, -ği
imparatorluk, -ğu
imparator otu
implant
imrahor
İmranlı
imren
imrence
imrendirme
imrendirmek
imrenilme
imrenilmek
imreniş
imrenme
imrenmek
imrenti
imroz
imsak, -ki
imsakiye
imsak vakti
imtihan
imtihansız
imtina
imtisal, -li
imtisas
imtiyaz
imtiyazlı
imtiyazlıca
imtiyazlılık, -ğı
imtiyazsız
imtiyazsızca
imtiyazsızlık, -ğı
imtizaç, -cı
imtizaçlı
imtizaçsız
imtizaçsızlık, -ğı
imza
imza çizelgesi
imza günü
imza kağıdı
imzalama
imzalamak
imzalanış
imzalanma
imzalanmak
imzalatabilme
imzalatabilmek
imzalatılabilme
imzalatılabilmek
imzalatma
imzalatmak
imzalayabilme
imzalayabilmek
imzalayış
imzalı
imza sahibi
imzasız
imzasızlık, -ğı
imza sirküleri
imza töreni
in
inadına
inak, -ğı
inakçı
inakçılık, -ğı
inaksal
inal
inam
inan
inanabilme
inanabilmek
inanca
inancı
inancılık, -ğı
inanç, -cı
inançlı
inançlıca
inançlılık, -ğı
inançsız
inançsızca
inançsızlık, -ğı
inandırabilme
inandırabilmek
inandırıcı
inandırıcılık, -ğı
inandırılma
inandırılmak
inandırıverme
inandırıvermek
inandırma
inandırmak
inanılma
inanılmak
inanılmaz
inanılmazlık, -ğı
inanırlık, -ğı
inanış
inanıverme
inanıvermek
inanlı
inanma
inanmak
inanmazlık, -ğı
inansız
inansızlık, -ğı
inat, -dı
inatçı
inatçı keçi
inatçılık, -ğı
inatla
inatlaşma
inatlaşmak
inatlık, -ğı
inayet
ince
ince ağrı
ince ayar
ince ayrım
ince bağırsak, -ğı
incecik
incecikten
inceden
inceden inceye
ince donanma
ince düşünceli
ince düşüncelilik, -ği
ince gül yağı
ince hastalık, -ğı
ince iş
ince karın ağrısı
ince kesim
incelebilme
incelebilmek
inceleme
incelemeci
incelemecilik, -ği
incelemek
incelenebilme
incelenebilmek
inceleniş
incelenme
incelenmek
inceletebilme
inceletebilmek
inceletiş
inceletme
inceletmek
incelettirme
incelettirmek
inceleyebilme
inceleyebilmek
inceleyici
inceleyicilik, -ği
inceleyiş
incelik, -ği
inceliş
incelme
incelmek
inceltebilme
inceltebilmek
inceltici
inceltiş
inceltme
inceltme işareti
inceltmek
incerek
ince saz
ince ses
ince sıva
İncesu
ince tutkal
ince ünlü
ince yağ
ince yapılı
ince zar
inci
inci balığı
inci çiçeği
incik, -ği
incik boncuk, -ğu
incik kemiği
incik yahnisi
İncil
incili
inciniş
incinme
incinmek
incir
incir kuşu
incirlik, -ği
İncirliova
incirsi meyve
inci taşı
incitebilme
incitebilmek
incitilme
incitilmek
incitiş
incitme
incitmebeni
incitmek
incizap, -bı
inç, -ci
indeks
indeterminist
indeterminizm
indi
indibindi
indifa
indifai
indikatör
indinde
indirebilme
indirebilmek
indirgeme
indirgemek
indirgen
indirgenebilir
indirgenebilirlik, -ği
indirgeniş
indirgenlik, -ği
indirgenme
indirgenmek
indirgeyebilme
indirgeyebilmek
indirgeyici
indirgeyiş
indiriliş
indirilme
indirilmek
indirim
indirimli
indirimli satış
indirim merkezi
indirim saatleri
indirimsiz
indirimsizlik, -ği
indiriş
indiriverme
indirivermek
indirme
indirmek
indirtebilme
indirtebilmek
indirtme
indirtmek
indis
individüalist
individüalizm
indiyum
indükleç, -ci
indükleçli
indükleme
indükleme akımı
indüklemek
indükleme makinesi
inebilme
inebilmek
İnebolu
inebolukütüğü
ineç, -ci
İnegöl
İnegöl köftesi
inek, -ği
inekçi
inekçilik, -ği
inekhane
inekleme
ineklemek
inekli
ineklik, -ği
inek yağı
infak
infaz
infazcı
infazcılık, -ğı
infaz masası
infaz memuru
infial, -li
infilak
infinitezimal
infirak
infirat, -dı
infiratçı
infiratçılık, -ğı
infisah
informel
informel eğitim
İngiliz
İngiliz anahtarı
İngilizce
İngiliz İngilizcesi
İngiliz ipi
İngiliz sicimi
İngiliz siyaseti
İngiliz tuzu
ingin
inginlik, -ği
inha
inhibitör
inhidam
inhilal, -li
inhimak, -ki
inhina
inhiraf
inhisar
İnhisar (ilçe)
inhisarcı
inhisarcılık, -ğı
inhitat
ini
inik
inikas
inikat, -dı
inik deniz
inildeme
inildemek
inildeyiş
inilme
inilmek
inilti
iniltili
inim inim
inisiyatif
inisyal, -li
iniş
iniş aşağı
iniş çıkış
inişli
inişli çıkışlı
inişli yokuşlu
iniş takımları
iniverme
inivermek
inkar
inkarcı
inkarcılık, -ğı
inkıbaz
inkılap, -bı
inkılapçı
inkılapçılık, -ğı
inkıraz
inkısam
inkıta
inkıyat, -dı
inkisar
inkisarıhayal, -li
inkişaf
inkübatör
inleme
inlemek
inletme
inletmek
inleyebilme
inleyebilmek
inleyiş
inme
inmek, -er
inmeli
inorganik, -ği
inorganik kimya
inorganik öge
inovasyon
inovatif
İnönü, -yü
insaf
insaflı
insaflıca
insaflılık, -ğı
insafsız
insafsızca
insafsızcasına
insafsızlık, -ğı
insan
insan biçimci
insan biçimcilik, -ği
insan bilimci
insan bilimi
insan bilimsel
insanca
insancasına
insancı
insancıl
insancılık, -ğı
insancıllaşma
insancıllaşmak
insancıllık, -ğı
insan coğrafyası
insan evladı
insangiller
insan hali
insanımsı
insanımsılar
insanımsılık, -ğı
insani
insaniçinci
insaniçincilik, -ği
insani yardım
insaniyet
insaniyetli
insaniyetlilik, -ği
insaniyetsiz
insaniyetsizlik, -ği
insan kurusu
insanlaşma
insanlaşmak
insanlı
insanlık, -ğı
insanlık hali
insanlık suçu
insanlılık, -ğı
insanmerkezci
insanmerkezcilik, -ği
insan müsveddesi
insanoğlu
insan sarrafı
insansı
insansılar
insansılık, -ğı
insansız
insansız araç, -cı
insansız bölge
insansızlık, -ğı
insanüstü
insektaryum
insicam
insicamlı
insicamlılık, -ğı
insicamsız
insicamsızlık, -ğı
insiraf
insirafi
insiyak
insiyaki
insülin
insülin iğnesi
inşa
inşaat
inşaat atığı
inşaatçı
inşaatçılık, -ğı
inşaat çivisi
inşallah
inşat, -dı
inşirah
intaç, -cı
intak
intan
intani
intaniye
intaniyeci
integral, -li
integral denklemi
integral hesapları
integrasyon
intelijans
interaktif
interaktiflik, -ği
interferometre
interferometri
interferon
interkinez
interkoneksiyon
intermezzo
inti
intiba
intibah
intibak
intibaksız
intibaksızlık, -ğı
intifa
intifada
intifa hakkı
intiha
intihabat
intihal, -li
intihap, -bı
intihar
intihar bombacısı
intihar saldırısı
intikal, -li
intikam
intikamcı
intikamcılık, -ğı
intisap, -bı
intişar
intizam
intizamlı
intizamlıca
intizamlılık, -ğı
intizamsız
intizamsızca
intizamsızlık, -ğı
intizar
inzal, -li
inzibat
inzibati
inzibatlık, -ğı
inzibatsız
inzibatsızlık, -ğı
inzimam
inziva
ip
ip cambazı
ipçi
ipçik, -ği
ipçilik, -ği
ipeğimsi
ipek, -ği
ipeka
ipek ağacı
ipek baskı
ipek böceği
ipek böceği kelebeği
ipek böcekçiliği
ipekçi
ipek çiçeği
ipekçilik, -ği
ipek gülü
ipekhane
ipekli
ipek matı
ipeksi
ipham
ipi çürük
ipi kırık
ipildeme
ipildemek
ipileme
ipilemek
ipil ipil
ipilti
ipince
ip iskelesi
ipka
iplemek
iplicik, -ği
ipliğimsi
iplik, -ği
iplikçi
iplikçilik, -ği
iplikhane
iplik iplik
iplik kurdu
ipliklenme
ipliklenmek
ipliksi
iplik solucanlar
ip merdiven
ipotek, -ği
ipotekleme
ipoteklemek
ipotekli
İpsala
ipsi
ipsiler
ipsi solucanlar
ipsiz
ipsizlik, -ği
ipsiz sapsız
iptal, -li
iptida
iptidai
iptidailik, -ği
iptidai mektep, -bi
iptidaları
iptila
iptizal, -li
ip torba
ip torbalı
ipucu
irade
irade beyanı
iradeci
iradecilik, -ği
irade dışı
irade kaybı
iradeli
iradelilik, -ği
iradesiz
iradesizce
iradesizlik, -ği
irade yitimi
iradımesel
iradi
iradiye
İranist
İranistik, -ği
İranlı
irap, -bı
irat, -dı
irca
irdeleme
irdelemek
irdeleniş
irdelenme
irdelenmek
irdeleyebilme
irdeleyebilmek
irdeleyiş
irfan
iri
iribaş
irice
iridyum
iri iri
iri kıyım
iri laf
irileşme
irileşmek
irileştirme
irileştirmek
irilik, -ği
irili ufaklı
irin
irinlenme
irinlenmek
irinli
irinsiz
irinti
iris
irite
iri yapılı
iri yapılılık, -ğı
iri yarı
irkebilme
irkebilmek
irkiliş
irkilme
irkilmek
irkilteç, -ci
irkilti
irkiltme
irkiltmek
irkinti
irkme
irkmek, -er
İrlandalı
irmik, -ği
irmik helvası
ironi
ironik
ironiklik, -ği
irrasyonalist
irrasyonalizm
irrasyonel
irrealist
irredantist
irredantizm
irs
irsal, -li
irsaliye
irsaliye faturası
irsen
irsî
irsiyet
irşat, -dı
irtibat
irtibatlı
irtibatlılık, -ğı
irtibatsız
irtibatsızlık, -ğı
irtica
irticai
irtical, -li
irticalen
irtifa
irtifak
irtifak hakkı
irtihal, -li
irtikap, -bı
irtisam
irtişa
is
İsa
isabet
isabetli
isabetlilik, -ği
isabetsiz
isabetsizlik, -ği
isal, -li
isale
İscehisar
İsevi
İsevilik, -ği
isfendan
İshak kuşu
ishal, -li
ishalli
isilik, -ği
isim, -smi
isim babası
isimci
isimcilik, -ği
isim cümlesi
isim çekimi
isimden türeme fiil
isimden türeme isim, -smi
isim durumu
isim gövdesi
isim hakkı
isim hali
isim kökü
isimlendirebilme
isimlendirebilmek
isimlendirilebilme
isimlendirilebilmek
isimlendiriliş
isimlendirilme
isimlendirilmek
isimlendiriş
isimlendiriverme
isimlendirivermek
isimlendirme
isimlendirmek
isimlenme
isimlenmek
isimleşme
isimleşmek
isimleştirme
isimleştirmek
isimli
isimlik, -ği
isimlilik, -ği
isimsiz
isimsizlik, -ği
isim tabanı
isim tamlaması
iskalarya
iskambil
iskambil kağıdı
iskan
iskan belgesi
iskandil
İskandinav
İskandinav dilleri
İskandinavyalı
iskarpela
iskarpin
iskarto
iskele
iskele alabanda
iskele babası
iskele kelepçesi
iskele kuşu
iskelet
iskelet mobilya
iskemle
İskenderun
iskerlet
iskete
İskilip, -p’i
İskitçe
İskitler
İskoç, -ç’u
İskoçça
İskoçya ipliği
iskonto
iskontolu
iskontosuz
iskorbüt
iskorçina
iskorpit
iskorpitgiller
iskota
İslahiye
İslam
İslamcı
İslamcılık, -ğı
İslam gizemciliği
İslam gizemcisi
İslam hukuku
İslami
İslamiyet
İslamlaşma
İslamlaşmak
İslamlaştırma
İslamlaştırmak
İslamlık, -ğı
İslav
İslavca
İslavist
İslavistik, -ği
isleme
islemek
islenme
islenmek
isli
isli küf
islim
islim kebabı
İsloven
ismen
ismet
ismetli
ismetsiz
ismiyle cismiyle
ismiyle müsemma
isnaden
isnat, -dı
isnat grubu
isot
ispalya
ispanya
İspanyol
İspanyolca
İspanyol dansı
ispanyolet
ispanyolet kilit, -di
İspanyol müziği
İspanyol nezlesi
İspanyol paça
ispari
ispat
ispati
ispatlama
ispatlamak
ispatlanış
ispatlanma
ispatlanmak
ispatlayabilme
ispatlayabilmek
ispatlayış
ispatlı
ispatlı şahitli
ispenç, -ci
ispenç horozu
ispençiyari
ispendek, -ği
ispermeçet
ispermeçet balinası
ispinoz
ispinozgiller
ispir
İspir (ilçe)
ispiralya
ispirto
ispirtocu
ispirtoculuk, -ğu
ispirtolu
ispirtoluk, -ğu
ispirto ocağı
ispirtosuz
ispit
ispiyon
ispiyoncu
ispiyonculuk, -ğu
ispiyonlama
ispiyonlamak
ispiyonlanma
ispiyonlanmak
ispiyonlatma
ispiyonlatmak
ispritizma
ispritizmacı
ispritizmacılık, -ğı
israf
İsrafil
İsrailli
istadya
İstanbul
İstanbul efendisi
istanbulin
İstanbul kekiği
İstanbul lalesi
İstanbullu
İstanbulluluk, -ğu
istasyon
istatistik, -ği
istatistikçi
istatistikçilik, -ği
istatistiki
istatistiksel
istavrit
istavrit azmanı
istavroz
istek, -ği
isteka
isteklendirici
isteklendirme
isteklendirmek
istekleniş
isteklenme
isteklenmek
istekli
isteklilik, -ği
isteksiz
isteksizce
isteksizlik, -ği
istem
isteme
istemek
isteme kipleri
istemli
istemlilik, -ği
istemseme
istemsiz
istemsizlik, -ği
istenç, -ci
istenççi
istenççilik, -ği
istenç dışı
istençli
istençlilik, -ği
istençsiz
istençsizlik, -ği
istenç yitimi
istenilebilme
istenilebilmek
istenilme
istenilmek
isteniş
istenme
istenmek
istenmeyen adam
istenmeyen durum
istenmeyen kişi
ister
isteri
isterik
isteri nöbeti
ister istemez
isteşme
isteşmek
istetiş
istetme
istetmek
istettirme
istettirmek
isteyebilme
isteyebilmek
isteyiş
istiane
istiap, -bı
istiap haddi
istiare
istibat, -dı
istibdat, -dı
istical, -li
isticar
isticvap, -bı
istida
istidaname
istidat, -dı
istidatlı
istidatlılık, -ğı
istidatsız
istidatsızlık, -ğı
istidlal, -li
istif
istifa
istifade
istifaname
istifçi
istifçilik, -ği
istifham
istifleme
istiflemek
istifleniş
istiflenme
istiflenmek
istifleyebilme
istifleyebilmek
istifleyiş
istifra
istifsar
istifsarıhatır
istiğfar
istiğna
istiğrak
istihale
istihare
istihbar
istihbarat
istihbarat dairesi
istihbarat servisi
istihdaf
istihdam
istihfaf
istihkak
istihkam
istihkamcı
istihkamcılık, -ğı
istihkam sınıfı
istihkar
istihlak, -ki
istihraç, -cı
istihsal, -li
istihza
istihzalı
istihzar
istihzasız
istika
istikamet
istikbal, -li
istiklal, -li
İstiklal Marşı
istikra
istikrah
istikrar
istikrarlı
istikrarlıca
istikrarlılık, -ğı
istikrarsız
istikrarsızca
istikrarsızlık, -ğı
istikraz
istikşaf
istila
istilacı
istilacılık, -ğı
istilzam
istim
istimal, -li
istimara
istimator
istimbot
istimdat, -dı
istimlak, -ki
istimna
istimrar
istimzaç, -cı
istinabe
istinaden
istinaf
istinaf mahkemesi
istinas
istinat, -dı
istinat duvarı
istinatgah
istinga
istinkaf
istinsah
istintaç, -cı
istintak
istirahat, -ti
istirdat, -dı
istirham
istiridye
istiskal, -li
istismar
istismarcı
istismarcılık, -ğı
istisna
istisnai
istisnalı
istisnasız
istisnasızca
istisnasızlık, -ğı
istiçare
istiçare heyeti
istitrat, -dı
istiva
istiva hattı
istizah
istizan
istop
istralya
istrongilos
İsveççe
İsveçli
İsviçreli
isyan
isyancı
isyancılık, -ğı
isyankar
isyankarlık, -ğı

iş adamı
iş adamlığı
iş akdi
iş alanı
işar
işaret
işaretçi
işaretçilik
işaret dili
işaret fişeği
işaretleme
işaretlemek
işaretleniş
işaretlenme
işaretlenmek
işaretleşme
işaretleşmek
işaretletme
işaretletmek
işaretleyebilme
işaretleyebilmek
işaretleyiş
işaretli
işaret parmağı
işaret sıfatı
işaretsiz
işaretsizlik, -ği
işaret zamiri
işari oy
işba
işbaşı
işbaşında eğitim
iş bırakımcı
iş bırakımı
iş bıraktırımı
iş bilimi
iş birliği
iş birlikçi
iş birlikçilik, -ği
iş birlikli
iş bölümü
işbu
işçelik, -ği
işçi
işçilik, -ği
işçi sigortası
iş donu
işeme
işemek
iş eri
işetme
işetmek
işe uygun
işe uygunluk, -ğu
işeyebilme
işeyebilmek
işeyiş
işgal, -li
işgalci
işgalcilik, -ği
işgaliye
işgaliye resmi
iş gezisi
iş gücü
iş güç, -cü
iş güçlüğü
iş güç sahibi
işgüder
işgüderlik, -ği
iş günü
işgüzar
işgüzarca
işgüzarlık, -ğı
iş hacmi
iş hanı
iş hayatı
işi duman
işitebilme
işitebilmek
işi tıkırında
işitilebilme
işitilebilmek
işitiliş
işitilme
işitilmek
işitilmemiş
işitilmemişlik, -ği
işitim
işitiş
işitme
işitmek
işitme kesesi
işitme taşı
işitmezlik, -ği
işitsel
işittirebilme
işittirebilmek
işittirme
işittirmek
iş kadını
işkal, -li
iş kazası
işkembe
işkembeci
işkembecilik, -ği
işkembe çorbası
işkembeli
işkembesi geniş
işkembesiz
işkembe suratlı
işkence
işkenceci
işkencecilik, -ği
işkenceli
işkencesiz
içkil
içkillendirme
içkillendirmek
içkillenme
içkillenmek
içkilli
içkillilik, -ği
içkilsiz
içkilsizlik, -ği
içkine
işkolik
iş kolu
işlek
işlek ek
işleklik, -ği
işlem
işlemci
işlemcilik, -ği
işleme
işlemeci
işlemecilik, -ği
işlemek
işlemeli
işlemezlik, -ği
işlem hacmi
işlemsel
işlenebilme
işlenebilmek
işleniş
işlenme
işlenmek
işlenti
işlerlik, -ği
işletebilme
işletebilmek
işletilebilme
işletilebilmek
işletiliş
işletilme
işletilmek
işletiş
işletme
işletmeci
işletmecilik, -ği
işletme defteri
işletmek
işletmen
işletmenlik, -ği
işletme şirketi
işlettirme
işlettirmek
işlev
işlevci
işlevcilik, -ği
işlevsel
işlevsellik, -ği
işlevsiz
işlevsizlik, -ği
işlev yitimi
işleyebilme
işleyebilmek
işleyim
işleyiş
işli
işlik, -ği
işmar
iş merkezi
iş önlüğü
işporta
işportacı
işportacılık, -ğı
işporta malı
işret
iş saati
iş seyahati
işsiz
işsiz güçsüz
işsiz güçsüzlük, -ğü
işsizlik, -ği
iş sözleşmesi
iştah
iştahla
iştahlandırma
iştahlandırmak
iştahlanma
iştahlanmak
iştahlı
iştahlıca
iştahlılık, -ğı
iştahsız
iştahsızca
iştahsızlık, -ğı
işte
işteş
işteş çatı
işteş fiil
işteşlik, -ği
iştial, -li
iştigal, -li
iştiha
iştihar
iştikak
iştira
iştirak, -ki
iştirakçi
iştirakçilik, -ği
iştiyak
iştiyaklı
işve
işveli
işvelilik, -ği
işveren
işverenlik, -ği
işyar
iş yeri
it
ita
ita amiri
itaat, -ti
itaatkar
itaatkarlık, -ğı
itaatli
itaatlilik, -ği
itaatsiz
itaatsizce
itaatsizlik, -ği
ita emri
italik, -ği
İtalyan
İtalyanca
itap, -bı
itayağı
itboğan
itburnu
it canlı
itçe
it dalaşı
itdirseği
itebilme
itebilmek
iteği
ite kaka
itekleme
iteklemek
iteleme
itelemek
itelenme
itelenmek
iteleyebilme
iteleyebilmek
it elli
itenek, -ği
iterbiyum
itfa
itfaiye
itfaiye aracı
itfaiyeci
itfaiyecilik, -ği
ithaf
ithafname
ithaf yazısı
ithal, -li
ithalat
ithalatçı
ithalatçılık, -ğı
ithal malı
itham
ithamname
it hıyarı
iti
itibar
itibaren
itibarıyla
itibari
itibari hizmet zammı
itibari sayfa
itibarlı
itibarlıca
itibarlılık, -ğı
itibar mektubu
itibarsız
itibarsızca
itibarsızlaşma
itibarsızlaşmak
itibarsızlaştırma
itibarsızlaştırmak
itibarsızlık, -ğı
itici
iticilik, -ği
itidal, -li
itidalli
itidal sahibi
itikaf
itikal, -li
itikat, -dı
itikatlı
itikatlılık, -ğı
itikatsız
itikatsızlık, -ğı
itila
itilaf
itilafçı
itilafçılık, -ğı
itiliş
itilme
itilmek
itimat, -dı
itimatlı
itimat mektubu
itimatname
itimatsız
itimatsızlık, -ğı
itina
itinalı
itinalıca
itinalılık, -ğı
itinasız
itinasızca
itinasızlık, -ğı
itinayla
itiraf
itirafçı
itirafçılık, -ğı
itiraz
itirazcı
itirazcılık, -ğı
itirazlı
itirazsız
itirazsızca
itirazsızlık, -ğı
itiş
itişe kakışa
itiş kakış
itişme
itişmek
itiştirme
itiştirmek
itiverme
itivermek
itiyat, -dı
itizar
itki
it kopuk, -ğu
itkuyruğu
itlaf
itlenme
itlenmek
itleşme
itleşmek
itlik, -ği
itmam
itme
itmek, -er
itminan
itoğluit
itriyum
itriyumlu
ittifak
ittihat, -dı
ittihatçı
ittihatçılık, -ğı
ittihaz
ittirebilme
ittirebilmek
ittirme
ittirmek
ittisal, -li
it üzümü
ivaz
ivazlı
ivazlılık, -ğı
ivazsız
ivazsızca
ivazsızlık, -ğı
ivdirme
ivdirmek
ivecen
ivecenlik, -ği
ivedi
ivedilenme
ivedilenmek
ivedileşme
ivedileşmek
ivedileştirme
ivedileştirmek
ivedili
ivedilik, -ği
ivedilikle
iveğen
ivesi
ivgi
ivinti
ivinti yeri
ivme
ivmek, -er
ivmeölçer
ivmeyazar
İvrindi
iye
iyelik, -ği
iyelik eki
iyelikli tamlama
iyi
iyice
iyicene
iyicil
iyicillik, -ği
iyiden iyiye
İyidere
iyi gün
iyi gün dostu
iyi hal, -li
iyi hal belgesi
iyi huylu
iyi huyluluk, -ğu
iyi kalpli
iyi kalplilik, -ği
iyi kötü
iyileşme
iyileşmek
iyileştirebilme
iyileştirebilmek
iyileştirme
iyileştirmek
iyilik, -ği
iyilikbilir
iyilikbilirlik, -ği
iyilikbilmez
iyilikbilmezlik, -ği
iyilikçi
iyilikçilik, -ği
iyilik güzellik
iyilikle
iyilik perisi
iyilik sağlık
iyiliksever
iyilikseverlik, -ği
iyimser
iyimserlik, -ği
iyi niyet
iyi niyetli
iyi niyetlilik, -ği
iyisiyle kötüsüyle
iyi yürekli
iyi yüreklilik, -ği
iyodoiyodür
iyodür
iyon
iyonik
iyonlanma
iyonlaşma
iyonlaştırma
iyonlaştırmak
iyon yuvarı
iyot, -du
iyotlama
iyotlu
iyotlu tuz
iz
izabe
izabe fırını
izabe noktası
izaç, -cı
izafe
izafet
izafeten
izafi
izafi değer
izafilik, -ği
izafiye
izafiyet
izah
izahat
izahlı
izale
izaleişüyu
izam
izan
izanlı
izansız
izansızca
izansızlık, -ğı
izaz
izazuikram
izbandut
izbe
izbelik, -ği
izbiro
izci
izcilik, -ği
izdiham
izdivaç, -cı
iz düşümlü
iz düşümsel
iz düşümü
izdüşüren
izge
izhar
izin, -zni
izinli
izinlilik, -ği
izinname
izinsiz
izinsizlik, -ği
izlek, -ği
izleksel
izlem
izlemci
izlemcilik, -ği
izleme
izlemek
izlemsel
izlence
izlenebilme
izlenebilmek
izlenim
izlenimci
izlenimcilik, -ği
izleniş
izlenme
izlenmek
izletebilme
izletebilmek
izletilme
izletilmek
izletiş
izletme
izletmek
izlettirme
izlettirmek
izlev
izleyebilme
izleyebilmek
izleyici
izleyicilik, -ği
izleyiş
izli mermi
izmarit
izmaritgiller
izmihlal, -li
İzmir
İzmir köftesi
İzmirli
İzmirlilik, -ği
İzmit
İznik, -k’i
izobar
izobar eğrisi
izohips
izohips eğrisi
izolasyon
izolatör
izole
izole bant, -dı
izomer
izomeri
izomerik
izomerleşme
izometri
izomorf
izomorfik
izomorfizm
izoterm
izoterm eğrisi
izotop
izzet
izzetinefis, -fsi
izzetüikbal, -li
izzetüikram

Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020