TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Türkçe Yazım/İmla Kılavuzu H Harfi

h, H
H
ha
Ha (kimyasal simge)
hab
habanera
habaset
habbe
haber
haber ajansı
haber bülteni
haber bürosu
haberci
habercilik, -ği
haberdar
haberdarlık, -ğı
haber kaynağı
haber kipi
haberleşebilme
haberleşebilmek
haberleşilme
haberleşilmek
haberleşme
haberleşmek
haberleştirme
haberleştirmek
haberli
haberlik
haberlilik, -ği
haber merkezi
habersiz
habersizce
habersizlik, -ği
haber stüdyosu
habeş
Habeş (Etiyopyalı)
Habeşî
habip, -bi
habis
habislik, -ği
habitat
habitus
hac, -ccı
hacamat
hacamat baltası
hacamatçı
hacamatçılık, -ğı
hacamatlama
hacamatlamak
hacamat şişesi
haccetme
haccetmek, -der
hacet
hacet kapısı
hacet penceresi
hacet tepesi
hacet yeri
hacı
hacıağa
hacıağalık, -ğı
Hacıbektaş
Hacıbektaş taşı
hacı devesi
hacı fışfış
Hacılar
hacılarkuşağı
Hacılaryolu
hacılık, -ğı
hacısı hocası
hacı yağı
hacıyatmaz
Hacıyolu
hacim, -cmi
hacimce
hacimli
hacimlice
hacimlilik, -ği
hacimsiz
hacimsizlik, -ği
hacir, -cri
Hacivat
haciz, -czi
hacizli
haczetme
haczetmek, -der
haç
haçlama
haçlamak
haçlı
haçvari
had, -ddi
hadde
haddeci
haddecilik, -ği
hadde fabrikası
haddehane
haddeleme
haddelemek
haddikifaye
haddinden fazla
haddizatında
hademe
hademeihayrat
hademelik, -ği
hadım
hadım ağası
hadımlaştırma
hadımlaştırmak
hadımlık, -ğı
hadi
hadi hadi
hadim
Hadim (ilçe)
hadis
hadisat
hadise
hadiseli
hadisene
hadisesiz
hadsiz hesapsız
haf
hafakan
hafazanallah
hafız
hafıza
hafıza kaybı
hafızalı
hafızalılık, -ğı
hafızali
hafızasız
hafızasızlık, -ğı
hafıza yitimi
hafızıkütüp, -bü
hafızlama
hafızlamak
hafızlık, -ğı
hafi
hafi celse
hafif
hafifçe
hafif güverte
hafif hafif
hafif hapis cezası
hafifleme
hafiflemek
hafifleşme
hafifleşmek
hafifleştirme
hafifleştirmek
hafifletebilme
hafifletebilmek
hafifletici neden
hafifletici sebep, -bi
hafifletme
hafifletmek
hafifleyebilme
hafifleyebilmek
hafifleyiş
hafiflik, -ği
hafif makineli
hafifmeşrep
hafifmeşreplik, -ği
hafif rüzgar
hafif sanayi
hafifseme
hafifsemek
hafifsenme
hafifsenmek
hafifseyiş
hafif sıklet
hafiften
hafif tertip
hafif uyku
hafif yollu
Hafik, -k’i
hafit, -di
hafiye
hafiyelik, -ği
hafniyum
hafriyat
hafriyatçı
hafriyatçılık, -ğı
hafta
hafta arası
hafta başı
hafta içi
haftalarca
haftalığına
haftalık, -ğı
haftalıkçı
haftalıklı
hafta sonu
hafta tatili
haftaya
hah
haham
hahambaşı
hahambaşılık, -ğı
hahamhane
hahamlık, -ğı
hahha
hahniyum
hail
haile
hain
haince
haincesine
hainleşme
hainleşmek
hainlik, -ği
haiz
haje
hak, -kkı (doğruluk)
hak, -kki (oyma)
hak, -ki (toprak)
Hak, -kk’ı (Tanrı)
hakan
hakani senet, -di
hakanlık, -ğı
hakaret
hakaretamiz
Hakas
Hakasça
hakça
hakçası
Hak dini
hak ediş
hakem
hakem heyeti
hakem kararı
hakemli
hakemli dergi
hakemlik, -ği
hakeza
hakî
hak ihlali
hakikat, -ti
hakikaten
hakikatli
hakikatlilik, -ği
hakikatsiz
hakikatsizlik, -ği
hakiki
hakikilik, -ği
hakim
hakim (yargıç)
hakimane (bilgece)
hakimane (buyururcasına)
hakimevi
hakimiyet
hakimiyetimilliye
hakimlik, -ği
hakim rüzgar
hakir
hakkak, -ki
hakkaklik
hakkaniyet
Hakkari
Hakkarili
Hakkarililik, -ği
hakkedebilme
hakkedebilmek
hakketme
hakketmek, -der
hakkıhıyar
hakkıhuzur
hakkımüktesep, -bi
hakkında
hak kısıtlaması
hakkısükût
hakkıyla
hak kuşu
haklama
haklamak
haklaşma
haklaşmak
haklayabilme
haklayabilmek
haklı
haklılık, -ğı
hakperest
hakperestlik, -ği
haksever
hakseverlik, -ği
haksız
haksızca
haksızcasına
haksızlık, -ğı
haksız yere
hakşinas
hakşinaslık, -ğı
haktanır
haktanırlık, -ğı
hak yolu
hal (tahttan indirme)
hal, -lli (çözme, eritme)
hal, -li (pazar yeri)
hal, -li (durum)
hala
hala (henüz)
Halaç, -ç’ı
Halaçça
hala kızı
halalık, -ğı
hala oğlu
halas
halaskar
halaskarlık, -ğı
halat
halat çekme
halat fitili
halat ızgarası
halat tamburu
halavet
halay
halayık, -ğı
halayıklı
halayıklık, -ğı
halaza
halazade
halbuki
hal çaresi
hal değişimi
haldır haldır
hal dili
hale
halebi
halef
halef selef
halef seleflik, -ği
hal eki
halel
haleldar
halelenme
halelenmek
haleli
halen
Halep çıbanı
halet
haletinez
haletiruhiye
haletme
haletmek, -der
halfa
Halfeti
halhal
halı
halıcı
halıcılık, -ğı
halıhane
halı saha
hali
haliç, -ci
halife
halifelik, -ği
halihazır
halihazırda
Halik
halile
halim
halimlik, -ği
halimlik selimlik, -ği
halim selim
halis
halisane
halislik, -ği
halis muhlis
halisüddem
halita
haliyle
halk
halka
halkacı
halkacılık, -ğı
halk adamı
halka dizilişli
halka dönük
halka dönüklük, -ğü
halk ağzı
halkalama
halkalamak
halkalanış
halkalanma
halkalanmak
halkalayış
halkalı
halkalı damar
halkalı gözler
halkalılar
halka oyunları
Halkapınar
halkasız
halkavi
halka yay
halk bilgisi
halk bilimci
halk bilimcilik, -ği
halk bilimi
halk bilimsel
halkçı
halkçılık, -ğı
halk dili
halk edebiyatı
halk ekmeği
halkevi
halk günü
halkiyat
halk matinesi
halk müziği
halk odası
halk okulu
halk otobüsü
halk oylaması
halkoyu
halk ozanı
halk ozanlığı
halk sağlığı
halk şairi
halk şairliği
halk şiiri
halk yardakçılığı
halk yardakçısı
hallaç, -cı
hallaçlık, -ğı
halledebilme
halledebilmek
hallediliş
halledilme
halledilmek
hallediş
hallediverme
halledivermek
hallenme
hallenmek
halleşme
halleşmek
halletme
halletmek, -der
hallettirme
hallettirmek
hallice
hallihamur
hallolma
hallolmak
hallolunma
hallolunmak
halloluş
halojen
halsiz
halsizce
halsizleşme
halsizleşmek
halsizlik, -ği
halt
halter
halterci
haltercilik, -ği
hal tercümesi
haluk
hal ulacı
halüsinasyon
halvet
halvethane
Halveti
ham
hamak, -ğı
hamakat, -ti
hamal
hamalbaşı
hamal camal
hamaliye
hamallık, -ğı
hamal semeri
hamal sırığı
hamam
hamam anası
hamam bohçası
hamam böceği
hamam böceğigiller
hamamcı
hamamcılık, -ğı
hamam kesesi
hamamlık, -ğı
hamam otu
Hamamözü
hamam takımı
hamam tası
hamarat
hamaratça
hamaratlaşma
hamaratlaşmak
hamaratlık, -ğı
hamaset
hamasi
hamasilik, -ği
hamaylı
ham besi suyu
ham bez
hamburger
hamburgerci
hamburgercilik, -ği
Hamburg misketi
hamdediş
hamdetme
hamdetmek, -der
hamdolsun
hamdüsena
Hamel (Koç burcu)
ham ervah
ham ervahlık, -ğı
ham gaz
hamhalat
ham hayal, -li
ham hum
hamız
hami
hamil
hamile
hamilelik, -ği
hamilen
hamilikart
haminne
hamisiz
hamiş
hamiyet
hamiyetli
hamiyetperver
hamiyetperverlik, -ği
hamiyetsiz
hamiyetsizlik, -ği
hamla
hamlacı
hamlaç, -cı
hamlama
hamlamak
hamlaşma
hamlaşmak
hamle
hamleci
hamlecilik, -ği
hamletme
hamletmek, -der
hamlık, -ğı
ham madde
ham payı
hamse
hamsi
hamsi buğulama
hamsi çorbası
hamsi ezmesi
hamsigiller
hamsikuşu
hamsili pilav
hamsin
hamt, -dı
hamule
hamur
Hamur (ilçe)
hamur boya
hamurcu
hamurculuk, -ğu
hamur çorbası
hamur işi
hamurkar
hamurkarlık, -ğı
hamurlama
hamurlamak
hamurlanma
hamurlanmak
hamurlaşma
hamurlaşmak
hamursu
hamursuz
Hamursuz Bayramı
hamur tahtası
hamur tatlısı
hamur teknesi
hamurumsu
hamut, -du
han
Han (ilçe)
Hanak, -k’ı
hanay
Hanbeli
Hanbelilik, -ği
hancı
hancılık, -ğı
hançer
hançer çiçeği
hançere
hançerleme
hançerlemek
hançerlenme
hançerlenmek
hançerletme
hançerletmek
handan
handanlık, -ğı
hande
handikap, -bı
handikaplı
handikapsız
handiyse
hane
hanedan
hanedanlık, -ğı
Hanefi
Hanefilik, -ği
hanek
haneli
hanelik
hanende
hanendelik, -ği
hangar
hangi
hangi bir
hangi biri
hangisi
hanım
hanımanne
hanım böceği
hanımcık, -ğı
hanımefendi
hanımefendilik, -ği
hanımeli, -yi
hanımeligiller
hanım evladı
hanımgöbeği
hanım hanımcık
hanım hanımcıklık, -ğı
hanım iğnesi
hanımlaşma
hanımlaşmak
hanımlık, -ğı
hanımparmağı
hani
Hani (ilçe)
hanigiller
hanlık, -ğı
Hanönü
hantal
hantallaşma
hantallaşmak
hantallık, -ğı
hant hant
hanuman
hanut
hanutçu
hanutçuluk, -ğu
Hanya
hap
hapaz
hapazlama
hapazlamacı
hapazlamacılık, -ğı
hapazlamak
hapçı
hapçılık, -ğı
hapır hapır
hapır hupur
hapis, -psi
hapishane
hapishane kaçkını
hapislik, -ği
hapis oyunu
haploit, -di
haploloji
hapsedebilme
hapsedebilmek
hapsediliş
hapsedilme
hapsedilmek
hapsediş
hapsetme
hapsetmek, -der
hapsettirme
hapsettirmek
hapsolma
hapsolmak
hapsoluş
hapşırabilme
hapşırabilmek
hapşırık, -ğı
hapşırıklı
hapşırıverme
hapşırıvermek
hapşırma
hapşırmak
hapşırtabilme
hapşırtabilmek
hapşırtma
hapşırtmak
hapşu
haptetme
haptetmek, -der
har
hara
harabat
harabati
harabatilik, -ği
harabe
harabelik, -ği
harabi
harabilik, -ği
harabiyet
haraç, -cı
haraççı
haraççılık, -ğı
haraçlı
harakiri
harala gürele
haram
harami
haramilik, -ği
haramlık, -ğı
haram lokma
haram para
haramsız
haramzade
haranı
harap
haraplaşma
haraplaşmak
haraplık, -ğı
harar
hararet
hararetlendirme
hararetlendirmek
hararetlenme
hararetlenmek
hararetli
hararetlilik, -ği
haraço
haraza
harbe
harbi
harbî (savaşla ilgili)
harbici
harbicilik, -ği
harbiden
harbilik, -ği
harbiye
harbiyeli
harbiyelilik, -ği
harcama
harcamak
harcama kalemi
harcanabilme
harcanabilmek
harcanılma
harcanılmak
harcanış
harcanma
harcanmak
harcatılma
harcatılmak
harcatma
harcatmak
harcayabilme
harcayabilmek
harcayış
harcayıverme
harcayıvermek
harcetme
harcetmek, -der
harcıalem
harcırah
harç, -cı
harçlı
harçlık, -ğı
harçsız
harçsızlık, -ğı
hardal
hardal gazı
hardalımsı
hardaliye
hardallı
hardallık, -ğı
hardal rengi
hardalsı
hardalsız
hardal yakısı
hare
harekat
hareke
harekeleme
harekelemek
harekeli
harekesiz
hareket
hareket dairesi
hareket hastalığı
hareketlendirebilme
hareketlendirebilmek
hareketlendirme
hareketlendirmek
hareketleniş
hareketlenme
hareketlenmek
hareketli
hareketlilik, -ği
hareket noktası
hareketsiz
hareketsizlik, -ği
hareki
harelenme
harelenmek
hareli
harem
harem ağası
Haremeyn
harem kahyası
haremlik, -ği
harem selamlık, -ğı
haresiz
Harezmi yolu
harf, -fi
harf çevirisi
harfendaz
harfendazlık, -ğı
harfi harfine
harfitarif
harfiyen
harfleme
harflemek
har gür
har har
harharyas
harharyasgiller
har hur
harılanma
harılanmak
harıldama
harıldamak
harıl harıl
harıltı
harım
harın
haricen
haricî
hariciye
hariciyeci
hariciyecilik, -ği
hariciye nazırı
hariç, -ci
harika
harikalık, -ğı
harikulade
harikuladelik, -ği
harim
harimiismet
harir
haris
harislik, -ği
harita
haritacı
haritacılık, -ğı
haritalık, -ğı
harlak, -ğı
harlama
harlamak
harlatma
harlatmak
harlı
harman
harmancı
Harmancık, -k’ı
harmancılık, -ğı
harmandalı
harmani
harmanlama
harmanlamak
harmanlanış
harmanlanma
harmanlanmak
harmanlatma
harmanlatmak
harmanlayış
harmanlık, -ğı
harman sonu
harman yeri
harmoni
harmonyum
harnup, -bu
harp, -bi
harp akademisi
harp dairesi
harp gemisi
harp malulü
harp okulu
Harput köftesi
harp zengini
Harran
harrangürra
hars
hart
harta
hartadak
hartama
hart hurt
hartuç, -cu
has
hasa
Hasanbeyli
Hasandede üzümü
Hasankeyf
Hasanpaşa köftesi
hasar
hasarlı
hasarlılık, -ğı
hasarsız
hasarsızca
hasarsızlık, -ğı
hasat, -dı
hasatçı
hasatçılık, -ğı
hasbelkader
hasbetenlillah
hasbi
hasbihal, -li
hasbilik, -ği
hasebi nesebi
hasebiyle
haseki
hasekiküpesi
haseki sultan
hasenat
hasep, -bi
haset, -di
hasetçi
hasetçilik, -ği
hasetlenme
hasetlenmek
hasetli
hasetlik, -ği
hasıl
hasıla
hasılat
hasılatlı
hasılı
hasılıkelam
hasım, -smı
hasımca
hasımlık, -ğı
hasır
hasır, -srı (özgü kılma)
hasıraltı
hasırcı
hasırcılık, -ğı
hasır çelik, -ği
hasır demir
hasırlama
hasırlamak
hasırlanma
hasırlanmak
hasırlı
hasır otu
hasır otugiller
hasis
hasislik, -ği
hasiyet
hasiyetli
Hasköy
haslet
haslık, -ğı
hasmane
haspa
hasredebilme
hasredebilmek
hasrediş
hasret
hasretli
hasretlik, -ği
hasretlilik, -ği
hasretme
hasretmek, -der
hasretsiz
hasretsizlik, -ği
hasrolma
hasrolmak
hasrolunma
hasrolunmak
hassa
Hassa (ilçe)
hassa askeri
hassas
hassasiyet
hassasiyetli
hassaslık, -ğı
hassaten
hasse
hassiyum
hasta
hasta bakıcı
hasta bakıcılık, -ğı
hastaca
hasta kağıdı
hastalanabilme
hastalanabilmek
hastalandırma
hastalandırmak
hastalanış
hastalanma
hastalanmak
hastalık, -ğı
hastalıklı
hastalıklılık, -ğı
hastalık tablosu
hastane
hastane gemisi
hastanelik
hastel
has un
hasut
hasutluk, -ğu
haşa
haşarı
haşarıca
haşarılaşma
haşarılaşmak
haşarılık, -ğı
haşat, -dı
haşatlık, -ğı
haşefe
haşerat
haşere
haşhaş
haşhaşhane
haşhaş yağı
haşıl
haşıllama
haşıllamak
haşıllı
haşılsız
haşırdama
haşırdamak
haşır haşır
haşır huşur
haşır neşir
haşırtı
haşırtılı
haşin
haşinleşme
haşinleşmek
haşinlik, -ği
haşir, -şri
haşiş
haşiv, -şvi
haşiye
haşlak
haşlaklık, -ğı
haşlama
haşlamak
haşlamlılar
haşlanış
haşlanma
haşlanmak
haşlatma
haşlatmak
haşlayabilme
haşlayabilmek
haşmet
haşmetli
haşmetlilik, -ği
haşviyat
haşyet
hat, -ttı
hata
hatalı
hatalılık, -ğı
hatalı yürüme
hatasıyla sevabıyla
hatasız
hatasızca
hatasızlık, -ğı
Hatay
Hataylı
Hataylılık, -ğı
hat bekçisi
hatıl
hatıllama
hatıllamak
hatır
hatıra
hatıra defteri
hatırat
hatır belasına
hatır hatır
hatır hutur
hatırlama
hatırlamak
hatırlanabilme
hatırlanabilmek
hatırlanış
hatırlanma
hatırlanmak
hatırlatabilme
hatırlatabilmek
hatırlatılma
hatırlatılmak
hatırlatış
hatırlatıverme
hatırlatıvermek
hatırlatma
hatırlatmak
hatırlayabilme
hatırlayabilmek
hatırlayış
hatırlayıverme
hatırlayıvermek
hatırlı
hatırlılık, -ğı
hatır senedi
hatırsız
hatırsızca
hatırsızlık, -ğı
hatırşinas
hatırşinaslık, -ğı
hatif
hatim, -tmi
hatim duası
hatime
hatip, -bi
hatiplik, -ği
hatmetme
hatmetmek, -der
hatmi
hatta
hattat
hattatlık, -ğı
hattıhareket
hatun
hatuncuk, -ğu
hatun kişi
hav
hava
hava akımı
havaalanı
hava aracı
hava aralığı
hava atışı
hava basıncı
hava bilgisi
hava birliği
hava boşaltma makinesi
hava boşluğu
havacı
havacılık, -ğı
havacıva
hava cıva
hava çekici
havadan
havadan sudan
havadar
havadarlık, -ğı
hava değişimi
hava deliği
havadis
hava durumu
hava düzenleyicisi
hava gazı
hava gazı beki
hava gazı fırını
hava gazı sayacı
hava gemisi
hava haritası
hava hukuku
havai
havai fişek, -ği
havai hat, -ttı
havailik, -ği
havai mavi
hava indirme
havaiyat
hava kanalı
hava kapağı
hava kazması
hava kesesi
hava köprüsü
hava kuvvetleri
hava küre
havalanabilme
havalanabilmek
havalandırabilme
havalandırabilmek
havalandırıcı
havalandırılma
havalandırılmak
havalandırma
havalandırmacı
havalandırmak
havalandırmalı
havalanış
havalanma
havalanmak
havale
havaleli
havalename
havalı
havalı direksiyon
havalı fren
havalılık, -ğı
havalı tulumba
havali
havalimanı
hava meydanı
hava mili
hava muhalefeti
hava musluğu
havan
havaneli
havan topu
hava oyunu
hava parası
hava raporu
havari
havarilik, -ği
havas, -ssı
hava sahası
havasız
havasızlık, -ğı
hava süzgeci
hava şartları
hava tahminciliği
hava tahmincisi
hava tahmini
hava taşı
hava taşıtı
hava tebdili
hava ulaşımı
hava üssü
hava yastığı
hava yastıklı
hava yolu
hava yolu ulaşımı
hava yuvarı
havhav
hav hav
havi
havlama
havlamak
havlanma
havlanmak
havlatma
havlatmak
havlayabilme
havlayabilmek
havlayış
havlı
havlıcan
havlu
havlucu
havluculuk, -ğu
havluluk, -ğu
havra
Havran
Havsa
havsala
havsalası dar
havsalası geniş
havuç, -cu
havuç suyu
havut, -du
havuz
havuzcu
havuzcuk, -ğu
havuzculuk, -ğu
havuzlama
havuzlamak
havuzlanma
havuzlanmak
havuzlu
havuzsuz
Havva
Havva Ana
havvaanaeli
havya
havyar
havza
Havza (ilçe)
hay
haya
haya (utanma duygusu)
hayal, -li
hayalat
hayalbaz
hayalci
hayalcilik, -ği
hayalen
hayalet
hayal gücü
hayalhane
hayalı
hayalî (sanal)
hayalî fener
hayalî ihracat
hayalîleşme
hayalîleşmek
hayalîlik, -ği
hayal kırıklığı
hayalleme
hayallemek
hayalli
hayal meyal
hayal oyunu
hayalperest
hayalperestlik, -ği
hayalperver
hayalperverlik, -ği
hayalsiz
hayasız
hayasızca
hayasızcasına
hayasızlık, -ğı
hayat
hayat adamı
hayat ağacı
hayat arkadaşı
hayat boyu
hayat dersi
hayat dolu
hayat düzeyi
hayat felsefesi
hayat hikayesi
hayati
hayatiyet
hayatiyetli
hayat kadını
hayat kadınlığı
hayat kavgası
hayat mücadelesi
hayat okulu
hayat öpücüğü
hayat öyküsü
hayat pahalılığı
hayat seviyesi
hayat sigortası
hayat standardı
hayat şartları
hayat tarzı
haybe
haybeci
haybecilik, -ği
haybeden
haycı
haycılık, -ğı
hayda
haydalama
haydalamak
haydalanma
haydalanmak
haydama
haydamak
haydari
haydari yaka
haydi
haydi haydi
haydin
haydindi
haydisene
haydut, -du
haydutluk, -ğu
hayfa
hayhay
hayhuy
hayıf, -yfı
hayıflanış
hayıflanma
hayıflanmak
hayır
hayır, -yrı (iyilik)
hayır dua
hayırhah
hayırhahlık, -ğı
hayır hasenat
hayırlaşma
hayırlaşmak
hayırlı
hayırlılık, -ğı
hayırperver
hayırperverlik, -ği
hayır sahibi
hayırsever
hayırseverlik, -ği
hayırsız
hayırsızca
hayırsızlık, -ğı
hayıt
hayız, -yzı
haykırabilme
haykırabilmek
haykırı
haykırış
haykırışma
haykırışmak
haykırma
haykırmak
haykırtı
haykırtma
haykırtmak
haylama
haylamak
haylaz
haylazca
haylazlaşma
haylazlaşmak
haylazlık, -ğı
hayli
haymana
Haymana (ilçe)
haymana beygiri
haymana mandası
haymana öküzü
haymatlos
Hayrabolu
hayran
hayranlık, -ğı
hayrat
Hayrat (ilçe)
hayret
hayretle
hayretme
hayretmek
hayrola
hayrulhalef
haysiyet
haysiyet divanı
haysiyetiyle
haysiyetli
haysiyetlilik, -ği
haysiyetsiz
haysiyetsizce
haysiyetsizlik, -ği
hayta
Hayta
haytalık, -ğı
hayvan
hayvanat
hayvanat bahçesi
hayvan bilimci
hayvan bilimi
hayvan bilimsel
hayvanca
hayvancağız
hayvancasına
hayvancık, -ğı
hayvancıl
hayvancılık, -ğı
hayvanımsı
hayvani
hayvaniyet
hayvan kömürü
hayvanlaşma
hayvanlaşmak
hayvanlaştırma
hayvanlaştırmak
hayvanlık, -ğı
hayvanoğluhayvan
hayvansal
hayvansever
hayvanseverlik, -ği
hayvansı
hayvan yemi
haz, -zzı
haza
hazakat, -ti
hazakatli
hazan
hazandide
hazar
Hazar (Türk boyu)
Hazarca
hazari
hazcı
hazcılık, -ğı
hazfetme
hazfetmek, -der
hazık
hazım, -zmı
hazımlı
hazımlılık, -ğı
hazımsız
hazımsızca
hazımsızlık, -ğı
hazır
hazır beton
hazırcevap
hazırcevaplık, -ğı
hazırcı
hazırcılık, -ğı
hazır çorba
hazır değer
hazır giyim
hazır kahve
hazır kıta
hazırlama
hazırlamak
hazırlanabilme
hazırlanabilmek
hazırlanış
hazırlanma
hazırlanmak
hazırlatma
hazırlatmak
hazırlattırma
hazırlattırmak
hazırlayabilme
hazırlayabilmek
hazırlayış
hazırlayıverme
hazırlayıvermek
hazırlık, -ğı
hazırlık çalışması
hazırlık devresi
hazırlık dönemi
hazırlıklı
hazırlıklılık, -ğı
hazırlık sınıfı
hazırlıksız
hazırlıksızca
hazırlıksızlık, -ğı
hazırlop
hazır mama
hazır ol duruşu
hazır para
hazırun
hazırun cetveli
hazır yemek, -ği
hazır yiyici
hazır yiyicilik, -ği
hazin
hazine
hazine bonosu
hazinedar
hazinedarlık, -ğı
hazinlik, -ği
haziran
haziran böceği
hazire
hazmedebilme
hazmedebilmek
hazmediş
hazmetme
hazmetmek, -der
hazne
hazret
Hazro
hazzetme
hazzetmek, -der
ha … ha …
he
He (kimyasal simge)
heba
hebenneka
heccav
hece
hececi
hececilik, -ği
heceleme
hecelemek
heceletme
heceletmek
hecelettirme
hecelettirmek
heceleyiş
heceli
hecelik
hece ölçüsü
hece taşı
hece vezni
hece yutumu
hecin
hedef
hedef kitle
hedefleme
hedeflemek
hedeflenme
hedeflenmek
hedefleyebilme
hedefleyebilmek
heder
hedik, -ği
hediye
hediye çeki
hediye kuponu
hediyelik, -ği
hedonist
hedonizm
hegemonya
hekim
hekimbaşı
hekimevi
Hekimhan
hekimlik, -ği
hektar
hektogram
hektolitre
hektolitrelik
hektometre
hela
helak, -ki
helal, -li
helalî
helalinden
helalleşebilme
helalleşebilmek
helalleşme
helalleşmek
helalli
helallik, -ği
helalühoş
helalzade
hele
helecan
helecanlanma
helecanlanmak
hele hele
Helen
Helenist
Helenistik
Helenizm
helezon
helezoni
helezonlaşma
helezonlaşmak
helezonlu
helezonsuz
helik, -ği
helikoit, -di
helikon
helikopter
helikopter pisti
heliport
helis
helisel
helke
hellim
helme
helmelenme
helmelenmek
helmeleşme
helmeleşmek
helmeli
helmintolog, -ğu
helmintoloji
helmintolojik
helva
helvacı
helvacı kabağı
helvacı kökü
helvacılık, -ğı
helvahane
helvalaşma
helvalaşmak
helvalık, -ğı
helyodor
helyograf
helyoterapi
helyum
hem
hemati
hematit
hematolog, -ğu
hematoloji
hematolojik
hemayar
hemcins
hemcinslik, -ği
hemdert
hemdertlik, -ği
hemen
hemencecik
hemencek
hemen hemen
hemfikir
hemfikirlik, -ği
hemhal
hemhallik, -ği
hemhudut, -du
hemhudutluk, -ğu
hemodiyaliz
hemofil
hemofili
hemoglobin
hemoroit, -di
hemoroitli
hempa
hempalık, -ğı
hemşehri
hemşehrilik, -ği
Hemşin
hemşire
hemşirelik, -ği
hemşirezade
hemze
hemzemin
hemzemin geçit, -di
hem … hem …
hendek, -ği
Hendek, -k’i (ilçe)
hendese
hendesi
hengam
hengame
hentbol
hentbolcu
hentbolculuk, -ğu
henüz
hep
hepatit
hepatoloji
hepatolojik
hep beraber
hep bir ağızdan
hep birden
hepçil
hepçillik, -ği
heple hiç ilkesi
hepsi
hepten
hepyek
her
her bir
her biri
herbivor
hercai
hercaice
hercailik, -ği
hercai menekşe
hercümerç
her daim
her dem
her dem taze
herek, -ği
herekleme
hereklemek
hergele
hergeleci
hergelecilik, -ği
hergelelik, -ği
her gün
herhalde (belki)
her halde
her halükarda
herhangi
herhangi bir
herhangi biri
herif
herifçioğlu
heriflik, -ği
herik, -ği
herk
herkes
herkesçe
herkeslik, -ği
hermetik
her nasılsa
her nedense
her ne hikmetse
her ne kadar
her neyse
hertz
her yerdelik, -ği
her zaman
herze
herzevekil
hesabi
hesabilik, -ği
hesap, -bı
hesap belgesi
hesap cetveli
hesap cüzdanı
hesapça
hesapçı
hesapçılık, -ğı
hesap günü
hesap işi
hesap kamarası
hesap kitap
hesaplama
hesaplamak
hesaplanış
hesaplanma
hesaplanmak
hesaplaşabilme
hesaplaşabilmek
hesaplaşma
hesaplaşmak
hesaplatma
hesaplatmak
hesaplattırma
hesaplattırmak
hesaplayabilme
hesaplayabilmek
hesaplayış
hesaplı
hesaplıca
hesaplılık, -ğı
hesap makinesi
hesap özeti
hesap pusulası
hesapsız
hesapsızca
hesapsız kitapsız
hesapsızlık, -ğı
hesap uzmanı
heterodoks
heterojen
heteroseksüel
heteroseksüellik, -ği
heterotrof
heterotrofi
hevenk, -gi
heves
heveskar
heveskarlık, -ğı
heveslendirme
heveslendirmek
hevesleniş
heveslenme
heveslenmek
hevesli
heveslilik, -ği
hevessiz
hevessizlik, -ği
hey
heyamola
heybe
heybeci
heybecilik, -ği
heybet
heybetli
heybetlice
heybetlilik, -ği
heyecan
heyecanlanabilme
heyecanlanabilmek
heyecanlandırabilme
heyecanlandırabilmek
heyecanlandırma
heyecanlandırmak
heyecanlanış
heyecanlanıverme
heyecanlanıvermek
heyecanlanma
heyecanlanmak
heyecanlı
heyecanlılık, -ğı
heyecansız
heyecansızca
heyecansızlık, -ğı
heyelan
heyet
heyetiyle
heyet raporu
heyhat
heyhey
heykel
heykelci
heykelci kalemi
heykelcilik, -ği
heykelleştirme
heykelleştirmek
heykelli
heykeltıraş
heykeltıraşlık, -ğı
heyula
hezaren
hezaren örgü
hezel
hezen
hezeyan
hezimet
hezliyat
Hf
Hg
hıçkırabilme
hıçkırabilmek
hıçkırık, -ğı
hıçkırış
hıçkırma
hıçkırmak
hıçkırtma
hıçkırtmak
Hıdırellez
hıfız, -fzı
hıfzetme
hıfzetmek, -der
hıfzıssıhha
hık
hık mık, -ğı
hıltan
hıltar
hımbıl
hımbıllaşma
hımbıllaşmak
hımbıllık, -ğı
hımhım
hımhımlık, -ğı
hımış
hıncahınç
hınç, -cı
hınçlı
hınçlılık, -ğı
hınçsız
Hınıs
hınk
hınzır
hınzırca
hınzırcasına
hınzırlaşma
hınzırlaşmak
hınzırlık, -ğı
hır
hırbo
hırboluk, -ğu
hırçın
hırçınlaşma
hırçınlaşmak
hırçınlık, -ğı
hırdavat
hırdavatçı
hırdavatçılık, -ğı
hırgür
hırıldama
hırıldamak
hırıldaşma
hırıldaşmak
hırıldayış
hırıl hırıl
hırıltı
hırıltıcı
hırıltılı
hırıltısız
hırızma
hırka
hırkalı
hırkasız
hırlama
hırlamak
hırlaşma
hırlaşmak
hırlatma
hırlatmak
hırlayış
hırlı
hırpalama
hırpalamak
hırpalanış
hırpalanma
hırpalanmak
hırpalatma
hırpalatmak
hırpalayabilme
hırpalayabilmek
hırpalayış
hırpani
hırpanileşme
hırpanileşmek
hırpanilik, -ği
hırs
hırsız
hırsız adım
hırsız anahtarı
hırsızca
hırsızcasına
hırsız çekmecesi
hırsız feneri
hırsız kelepçe
hırsızlama
hırsızlamak
hırsızlık, -ğı
hırsız malı
hırsız yatağı
hırslandırma
hırslandırmak
hırslanış
hırslanma
hırslanmak
hırslı
hırslılık, -ğı
hırssız
hırssızlık, -ğı
hırt
hırtapoz
hırtapozluk, -ğu
hırtı pırtı
hırtlamba
hırtlık, -ğı
Hırvat
Hırvatça
hısım
hısım akraba
hısımlık, -ğı
hışıldama
hışıldamak
hışıldatma
hışıldatmak
hışıl hışıl
hışıltı
hışıltılı
hışıltısız
hışım, -şmı
hışımlanma
hışımlanmak
hışımlı
hışımlılık, -ğı
hışımsız
hışımsızlık, -ğı
hışır
hışırdama
hışırdamak
hışırdatma
hışırdatmak
hışırdayış
hışır hışır
hışırlık, -ğı
hışırtı
hışırtılı
hışırtısız
hışlama
hışlamak
hıyaban
hıyanet
hıyanetlik, -ği
hıyar
hıyarağa
hıyarağalık, -ğı
hıyarağası
hıyarcık, -ğı
hıyarlaşma
hıyarlaşmak
hıyarlık, -ğı
hıyaroğluhıyar
hıyarşembe
hız
hızar
hızarcı
hızarcılık, -ğı
Hızır (peygamber)
hızla
hızlanabilme
hızlanabilmek
hızlandırabilme
hızlandırabilmek
hızlandırılma
hızlandırılmak
hızlandırma
hızlandırmak
hızlanış
hızlanma
hızlanmak
hızlı
hızlı akın
hızlıca
hızlı hızlı
hızlı hücum
hızlılık, -ğı
hızma
hızölçer
hibe
hibrit
hibritleşme
hibritleşmek
hicap, -bı
hicaz
hicazkar
hiciv, -cvi
hicran
hicret
hicri
hicri takvim
hicri tarih
hicvedebilme
hicvedebilmek
hicvediş
hicvetme
hicvetmek, -der
hicviye
hiç
hiçbir
hiçbiri
hiççi
hiççilik, -ği
hiç kimse
hiçleme
hiçlemek
hiçleştirme
hiçleştirmek
hiçlik, -ği
hiçten
hiç yoktan
hidatit, -di
hidayet
hiddet
hiddetlendirme
hiddetlendirmek
hiddetleniş
hiddetlenme
hiddetlenmek
hiddetli
hiddetlilik, -ği
hiddetsiz
hiddetsizlik, -ği
hidiv
hidivlik, -ği
hidra
hidralar
hidrasit, -di
hidrat
hidratlı
hidrobiyoloji
hidrobiyolojik
hidrodinamik, -ği
hidroelektrik, -ği
hidroelektrik santral, -li
hidrofil
hidrofilik
hidrofobi
hidrofon
hidrofor
hidrograf
hidrografi
hidrojen
hidrojen bombası
hidrojenleme
hidrojenlemek
hidrojenli
hidrojeoloji
hidrojeolojik
hidrokarbon
hidrokarbonat
hidrokarbür
hidroklorik asit, -di
hidroksil
hidroksit, -di
hidrolik, -ği
hidroliz
hidrolog, -ğu
hidroloji
hidrolojik
hidrometre
hidrosefal
hidrosefali
hidrosfer
hidrosiyanik, -ği
hidroskopi
hidrostatik, -ği
hidroterapi
hidrotermal, -li
hidrozol, -lü
hidrür
higrofil
higrometre
higrometrik
higroskop, -bu
higroskopik
higrostat
higrotropizm
hijyen
hijyenik
hijyeniklik, -ği
hikaye
hikaye birleşik zamanı
hikayeci
hikayecik, -ği
hikayecilik, -ği
hikayeleme
hikayelemek
hikayeleştirme
hikayeleştirmek
hikayeli
hikayemsi
hikayesiz
hikem
hikemî
hikmet
hikmetli
hilaf
hilafet
hilafetçi
hilafetçilik, -ği
hilafıhakikat
hilafsız
hilafsızca
hilal, -li
hilalî
hilat, -ti
hile
hilebaz
hilebazlık, -ğı
hileci
hilecilik, -ği
hileişeriye
hilekar
hilekarlık, -ğı
hileli
hileli iflas
hilesiz
hilesizlik, -ği
hilkat, -ti
hilkaten
hilkat garibesi
hilozoist
hilozoizm
Hilvan
hilye
himaye
himayeci
himayecilik, -ği
himayesiz
himayesizlik, -ği
himen
himmet
hin
hindi
hindiba
hindici
hindicilik, -ği
hindigiller
Hindistan cevizi
Hindolog, -ğu
Hindoloji
Hindolojik
Hindu
Hinduizm
hinleşme
hinleşmek
hinlik, -ği
hinoğlu
hinoğluhin
hinoğluhinleşme
hinoğluhinleşmek
hinoğluhinlik, -ği
Hint
Hint armudu
Hint-Avrupa
Hint bademi
Hint baklası
Hint bezelyesi
Hint biberi
Hintçe
Hint çiçeği
Hint darısı
Hint domuzu
hinterlant, -dı
Hint fıstığı
Hint fulü
Hint gergedanı
Hint güreşi
Hint hıyarı
Hint hurması
Hint inciri
Hint ipeği
Hint irmiği
Hint kamışı
Hint keneviri
Hint kertenkelesi
Hint kestanesi
Hint kirazı
Hint kobrası
Hint kumaşı
Hint leylağı
Hint mandası
Hint pamuğu
Hint pirinci
Hint safranı
Hint sarısı
Hint tavuğu
Hint yağı
Hint yağı ağacı
hiperaktif
hiperaktivite
hiperbol, -lü
hiperbolik
hiperboloidal
hiperboloit
hipermarket
hipermetrop
hipermetropluk, -ğu
hipertansiyon
hipnotize
hipnotizma
hipnotizmacı
hipnotizmalı
hipnoz
hipoderm
hipodrom
hipofiz
hipoglisemi
hipopotam
hipopotamgiller
hiposantır
hipostaz
hipotansiyon
hipotenüs
hipotetik
hipotez
hippi
hippilik, -ği
hirfet
his, -ssi
hisar
hisarbuselik, -ği
Hisarcık, -k’ı
hislendirme
hislendirmek
hisleniş
hislenme
hislenmek
hisli
hislilik, -ği
hisse
hissedar
hissedarlık, -ğı
hissedebilme
hissedebilmek
hissedilebilme
hissedilebilmek
hissedilme
hissedilmek
hissediş
hisseişayia
hisseli
hisse senedi
hissesiz
hisset
hissetme
hissetmek, -der
hissettirebilme
hissettirebilmek
hissettiriş
hissettirme
hissettirmek
hissettirtme
hissettirtmek
hissî
hissikablelvuku
hissîlik, -ği
hissiselim
hissiyat
hissiz
hissizlik, -ği
hissolunma
hissolunmak
histerezis
histeri
histerik
histolog, -ğu
histoloji
histolojik
hiş
hişt
hit
hitabe
hitaben
hitabet
hitam
hitan
hitap, -bı
Hitit
Hititçe
Hititolog, -ğu
Hititoloji
Hitlerci
Hitlercilik, -ği
hiyerarşi
hiyerarşik
hiyeroglif
hiza
hizalama
hizalamak
Hizan
hizip, -zbi
hizipçi
hizipçilik, -ği
hizipleşme
hizipleşmek
hizmet
hizmet akdi
hizmetçi
hizmetçilik, -ği
hizmete özel
hizmet eri
hizmet içi eğitim
hizmetkar
hizmetkarlık, -ğı
hizmetli
hizmetlilik, -ği
Ho
hobi
hoca
Hocalar
hocalık, -ğı
hodan
hodangiller
hodbehot
hodbin
hodbinlik, -ği
hodkam
hodkamlık, -ğı
hodpesent
hodpesentlik, -ği
hodri
hohlama
hohlamak
hokey
hokka
hokkabaz
hokkabazlık, -ğı
hol, -lü
holding
holdingleşme
holdingleşmek
holigan
holiganlık, -ğı
Hollandaca
Hollanda kavağı
Hollandalı
holmiyum
holosen
holotüritler
homojen
homojenleşme
homojenleşmek
homojenleştirme
homojenleştirmek
homojenlik, -ği
homolog
homolog kromozom
homonim
homoseksüel
homoseksüellik, -ği
homoteti
homotetik
homurdanış
homurdanma
homurdanmak
homur homur
homurtu
homurtulu
homurtusuz
hona
Honaz
honda çeliği
Honduraslı
hop
Hopa
hoparlör
hoparlörlü
hoparlörsüz
hop hop
hoplama
hoplamak
hoplatabilme
hoplatabilmek
hoplatılma
hoplatılmak
hoplatış
hoplatma
hoplatmak
hoplaya zıplaya
hoplayış
hoppa
hoppaca
hoppadak
hoppala
hoppala bebek, -ği
hoppalık, -ğı
hopurdatma
hopurdatmak
hor
hora
horanta
horasan
Horasan (ilçe)
horasani
horhor
horlama
horlamak
horlanış
horlanma
horlanmak
horlayış
hormon
hormonal
hornblent, -di
horon
horoz
horoz ağırlık, -ğı
horoz akıllı
horozayağı
horoz bakışı
horozbina
horozbinagiller
horozcuk otu
horoz dövüşü
horoz fasulyesi
horozgözü
horozibiği (renk; bitki)
horoz ibiği
horozibiğigiller
horoz kafalı
horozkarası
horozlanış
horozlanma
horozlanmak
horozlaşma
horozlaşmak
horoz mantarı
horoz sıklet
horozsu
horoz şekeri
horozumsu
horoz vakti
horst
hortlak, -ğı
hortlama
hortlamak
hortlatma
hortlatmak
hortlayış
hortum
hortumlama
hortumlamak
hortumlanma
hortumlanmak
hortumlatma
hortumlatmak
hortumlu
hortumlu böcekler
hortumlular
horuldama
horuldamak
horuldayış
horul horul
horultu
hostes
hosteslik, -ği
hoş
hoşaf
hoşaflık, -ğı
hoşbeş
hoşça
hoşgörü
hoşgörücü
hoşgörücülük, -ğü
hoşgörülü
hoşgörülülük, -ğü
hoşgörürlük, -ğü
hoşgörüsüz
hoşgörüsüzlük, -ğü
hoşhoş
hoş koku
hoş kokulu
hoşkuran
hoşlanabilme
hoşlanabilmek
hoşlandırma
hoşlandırmak
hoşlanış
hoşlanma
hoşlanmak
hoşlaşma
hoşlaşmak
hoşlaştırma
hoşlaştırmak
hoşluk, -ğu
hoşnut
hoşnutluk, -ğu
hoşnutsuz
hoşnutsuzca
hoşnutsuzluk, -ğu
hoşsohbet
hoşt
hoşur
Hotanto
hotoz
hotozlu
hot zot
hovarda
hovardaca
hovardalaşma
hovardalaşmak
hovardalık, -ğı
hoyrat
hoyratça
hoyratlık, -ğı
hozan
Hozat
hödük
hödükçe
hödükleşme
hödükleşmek
hödüklük, -ğü
hökelek, -ği
hökelekli
höllük, -ğü
höpürdetme
höpürdetmek
höpürtü
hörgüç, -cü
hörgüçlü
höst
höşmerim
höt
höykürme
höykürmek
höyük, -ğü
Hristiyan
Hristiyanlaşma
Hristiyanlaşmak
Hristiyanlaştırma
Hristiyanlaştırmak
Hristiyanlık, -ğı
Hristo teyeli
Hs
hu
Hu (Tanrı)
hububat
hudayinabit
hudut, -du
hudut boyu
hudut dışı
hudutlandırma
hudutlandırmak
hudutlu
hudutsuz
hudutsuzluk, -ğu
huğ
hukşat
hukuk
hukukçu
hukukçuluk, -ğu
hukuken
hukuki
hukukilik, -ği
hukuki metroloji
hukuksal
hukuksallık, -ğı
hukuksuz
hukuksuzluk, -ğu
hulul, -lü
hulus
huluskar
huluskarlık, -ğı
humar
humbara
humbaracı
humbaracıbaşı
humbaracılık, -ğı
humbarahane
humbara ocağı
humma
hummalı
humor
humus
humuslu
humussuz
hun
hunhar
hunharca
hunharcasına
hunharlık, -ğı
huni
hunnak, -ğı
hunriz
hurafe
hurç, -cu
hurda
hurdacı
hurdacılık, -ğı
hurdahaş
hurdalık, -ğı
huri
hurma
hurma ağacı
hurmalık, -ğı
hurma tatlısı
hurra
huruç, -cu
hurufat
Hurufi
Hurufilik, -ği
huruşan
husuf
husul, -lü
husumet
husumetkar
husus
hususi
hususilik, -ği
hususiyet
hususuyla
husye
huş
huşu
huşunet
hutbe
hutut
huy
huylandırma
huylandırmak
huylanış
huylanma
huylanmak
huylu
huyluluk, -ğu
huysuz
huysuzca
huysuzlanış
huysuzlanma
huysuzlanmak
huysuzlaşıverme
huysuzlaşıvermek
huysuzlaşma
huysuzlaşmak
huysuzluk, -ğu
huzur
huzurevi
huzur hakkı
huzurlu
huzurluluk, -ğu
huzursuz
huzursuzca
huzursuzluk, -ğu
hüccet
hücre
hücre bilimi
hücre bilimsel
hücre evi
hücreler arası
hücreli
hücre yutarlığı
hücum
hücumbot
hücumcu
hücum oyuncusu
Hüda
hükmedebilme
hükmedebilmek
hükmediş
hükmen
hükmetme
hükmetmek, -der
hükmi
hükmi şahsiyet
hükmolunma
hükmolunmak
hükûmet
hükûmet darbesi
hükûmet erkanı
hükûmet kapısı
hükûmet komiseri
hükûmet konağı
hükûmet merkezi
hüküm, -kmü
hükümdar
hükümdarlık, -ğı
hükümferma
hükümlü
hükümlülük, -ğü
hükümran
hükümranlık, -ğı
hükümsüz
hükümsüzlük, -ğü
hülasa
hülasaten
hülle
hülleci
hüllecilik, -ği
hülya
hülyalaşma
hülyalaşmak
hülyalaştırma
hülyalaştırmak
hülyalı
Hüma
hümanist
hümanistleşme
hümanistleşmek
hümanistlik, -ği
hümanizm
hümanizma
hümayun
hüner
hünerli
hünerlilik, -ği
hünersiz
hünersizlik, -ği
hüngürdeme
hüngürdemek
hüngür hüngür
hüngürtü
hünkar
hünkarbeğendi
hünnap, -bı
hünnapgiller
hünsa
hür
hürle
hürlük, -ğü
hürmet
hürmeten
hürmetkar
hürmetkarane
hürmetkarlık, -ğı
hürmetli
hürmetlice
hürmetsiz
hürmetsizce
hürmetsizlik, -ği
hürriyet
hürriyetçi
hürriyetçilik, -ği
hürriyetperver
hürriyetperverlik, -ği
hürriyetsiz
hürriyetsizlik, -ği
hür teşebbüs
hürya
hüryemez
hüseyni
hüsnühal, -li
hüsnühal kağıdı
hüsnühat, -ttı
hüsnükabul, -lü
hüsnükuruntu
hüsnüniyet
hüsnütalil
hüsnütelakki
hüsnüteveccüh
hüsnüyusuf
hüsnüzan, -nnı
hüsran
hüsranlı
hüsransız
hüsün, -snü
Hüt Dağı
hüthüt, -dü
hüvelbaki
hüveyda
hüviyet
hüviyet cüzdanı
Hüyük, -k’ü
hüzme
hüzmeli
hüzün, -znü
hüzünlendirme
hüzünlendirmek
hüzünlenebilme
hüzünlenebilmek
hüzünleniş
hüzünlenme
hüzünlenmek
hüzünlü
hüzünlülük, -ğü
hüzünsüz
hüzünsüzlük, -ğü
hüzzam
hüzzam beşlisi

Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020