TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Türkçe Yazım/İmla Kılavuzu O-Ö Harfi

o
o, O
O (kimyasal simge)
o açıdan
o ara
o aralık
oba
obabaşı
o bakımdan
obelisk
oberj
obez
obezite
obje
objektif
objektiflik, -ği
objektivist
objektivite
objektivizm
obruk, -ğu
obruklu
observatuvar
obsesif
obsesiflik, -ği
obsesyon
obsidiyen
obskürantizm
obstrüksiyon
o bu
obua
obuacı
obur
oburca
oburcasına
oburlaşma
oburlaşmak
oburluk, -ğu
obüs
ocak, -ğı
ocakbaşı
ocakçı
ocakçılık, -ğı
ocakeşeği
ocak kaşı
ocak katı
ocaklı
ocaklık, -ğı
ocaksız
ocak taşı
ocuma
ocumak
od
oda
odabaşı
odacı
odacık, -ğı
odacılık, -ğı
oda hapsi
odak, -ğı
o dakika
odaklama
odaklamak
odaklanabilme
odaklanabilmek
odaklandırma
odaklandırmak
odaklanış
odaklanma
odaklanmak
odaklaşma
odaklaşmak
odaklaştırma
odaklaştırmak
odaklayabilme
odaklayabilmek
odaklayıcı
odak noktası
odalı
odalık, -ğı
oda müziği
oda spreyi
odeon
oditoryum
od ocak, -ğı
odsuz
odsuz ocaksız
odun
odun bilimi
odun bilimsel
oduncu
oduncul
odunculuk, -ğu
odun kömürü
odunlaşma
odunlaşmak
odunlu
odunluk, -ğu
odun özü
Odunpazarı
odun sobası
odunsu
odunumsu
odyometre
odyovizüel
of
Of (ilçe)
ofans
ofansif
ofis
oflama
oflamak
oflaz
ofris
ofsayt
ofset
ofsetçi
ofsetçilik, -ği
oftalmolog, -ğu
oftalmoloji
oftalmolojik
oftalmoskop
Oğan
oğlak, -ğı
Oğlak, -k’ı (burç)
Oğlak dönencesi
oğlaklama
oğlaklamak
oğlan
oğlancı
oğlancık, -ğı
oğlancılık, -ğı
oğlanevi
oğul, -ğlu, -ulu
oğul balı
oğulcuk, -ğu
oğulduruk, -ğu
oğullanma
oğullanmak
oğullu
oğulluk, -ğu
oğul oğul
oğul otu
oğulsuz
oğul uşak, -ğı
oğuz
Oğuz (Türk boyu)
Oğuzca
Oğuzeli
Oğuzlar
oh
oha
o halde
ohlama
ohlamak
oje
ojeli
ojit
ok
okaliptus
okaliptüs
okapi
okar
okazyon
okçu
okçuluk, -ğu
okey
okka
okkalama
okkalamak
okkalı
okkalık
okkalı kahve
oklama
oklamak
oklanma
oklanmak
oklava
okluk, -ğu
oklu kirpi
ok meydanı
okrama
okramak
oksalat
oksalik, -ği
oksalik asit, -di
oksidasyon
okside
oksidiyon taşı
oksijen
oksijen çadırı
oksijenleme
oksijenlemek
oksijenlenme
oksijenlenmek
oksijenli
oksijenli su, -yu
oksijensiz
oksilit
oksimoron
oksit, -di
oksitleme
oksitlemek
oksitlenme
oksitlenmek
oksitli
oksiyür
okşama
okşamak
okşamalık
okşanış
okşanma
okşanmak
okşantı
okşatma
okşatmak
okşayabilme
okşayabilmek
okşayış
okşayıverme
okşayıvermek
oktan
oktant
oktav
oktrua
okul
okul çocuğu
okuldaş
okuldaşlık, -ğı
okul kaçağı
okul kooperatifi
okullar arası
okullaşma
okullaşmak
okullu
okulluluk, -ğu
okul öncesi
okul sonrası
okuma
okuma bayramı
okumak
okuma kitabı
okuma saati
okuma vakti
okuma yazma
okuma yitimi
okume
okumuş
okumuşluk, -ğu
okunabilme
okunabilmek
okunaklı
okunaklılık, -ğı
okunaksız
okunaksızlık, -ğı
okunma
okunmak
okuntu
okunulma
okunulmak
okunuş
okur
okuryazar
okuryazarlık, -ğı
okus pokus
okutabilme
okutabilmek
okutma
okutmak
okutman
okutmanlık, -ğı
okutturabilme
okutturabilmek
okutturma
okutturmak
okutulma
okutulmak
okutuş
okuyabilme
okuyabilmek
okuyucu
okuyuculuk, -ğu
okuyuş
okuyuverme
okuyuvermek
oküler
okültizm
okyanus
okyanus çukuru
okyanus iklimi
okyanus mavisi
Okyanusyalı
Okyanusyalılık, -ğı
ok yılanı
ol
olabildiğince
olabilir
olabilirlik, -ği
olabilme
olabilmek
olacak, -ğı
olagelme
olagelmek
olağan
olağan dışı
olağan dışılık, -ğı
olağanlaşma
olağanlaşmak
olağanlaştırma
olağanlaştırmak
olağanlık, -ğı
olağanüstü
olağanüstü hal, -li
olağanüstülük, -ğü
olamaz
olamazlık, -ğı
olanak, -ğı
olanaklı
olanaklılık, -ğı
olanaksız
olanaksızlaşma
olanaksızlaşmak
olanaksızlaştırma
olanaksızlaştırmak
olanaksızlık, -ğı
olanca
olası
olasıcı
olasıcılık, -ğı
olasılı
olasılık, -ğı
olasılık hesabı
olasıya
olay
olayazma
olayazmak
olay bilimi
olay bilimsel
olaycı
olaycık, -ğı
olaycılık, -ğı
olaylama
olaylaştırma
olaylaştırmak
olaylı
olaysız
olçum
oldu
oldubitti
oldukça
oldum bittim
oldum olası
oldum olasıya
oldurgan
oldurma
oldurmak
oldurtma
oldurtmak
ole
olefin
oleik, -ği
oleik asit, -di
olein
oleometre
oley
olgu
olgucu
olguculuk, -ğu
olgun
olgunca
olgunlaşabilme
olgunlaşabilmek
olgunlaşma
olgunlaşmak
olgunlaştırabilme
olgunlaştırabilmek
olgunlaştırma
olgunlaştırmak
olgunluk, -ğu
olgunluk çağı
olgunluk imtihanı
olgunluk yaşı
olgun odun
olgusal
olgusallık, -ğı
oligarşi
oligoklaz
oligopol, -lü
oligopson
oligosen
olijist
olimpik
olimpiyat
olivin
olma
olmadık
olmak, -ur
olmamış
olmamışlık, -ğı
olmaz
olmazlı
olmazlık, -ğı
olmazsa olmaz
olmuş
olmuşluk, -ğu
olsa olsa
olta
olta balığı
oltacı
oltacılık, -ğı
olta iğnesi
olta takımı
Oltu
Oltu kebabı
Oltu otu
Oltu taşı
Oltu tozu
oluk, -ğu
olukçuk, -ğu
oluklaşma
oluklaşmak
oluklu
oluk oluk
olumlama
olumlanma
olumlanmak
olumlu
olumlu cümle
olumlu eylem
olumlu fiil
olumluluk, -ğu
olumlu tümce
olumsal
olumsallık, -ğı
olumsuz
olumsuz cümle
olumsuz eylem
olumsuz fiil
olumsuzlanma
olumsuzlanmak
olumsuzlaştırma
olumsuzlaştırmak
olumsuzluk, -ğu
olumsuzluk eki
olumsuzluk kelimesi
olumsuz tümce
olunabilme
olunabilmek
olunma
olunmak
olupbitti
olur
Olur (ilçe)
olurluk, -ğu
olur olmaz
oluru
oluş
oluşabilme
oluşabilmek
oluşma
oluşmak
oluşturabilme
oluşturabilmek
oluşturma
oluşturmak
oluşturtma
oluşturtmak
oluşturulabilme
oluşturulabilmek
oluşturulma
oluşturulmak
oluşturuverme
oluşturuvermek
oluşuk, -ğu
oluşum
oluşumcu
oluşumculuk, -ğu
oluşuverme
oluşuvermek
oluverme
oluvermek
om
oma
ombra
omca
omfazit
omlet
omnibüs
omnivor
omur
omurga
omurgalı
omurgalılar
omurgasız
omurgasızlar
omurilik, -ği
omuz, -mzu, -uzu
omuz başı
omuzdaş
omuzdaşlık, -ğı
omuz eklemi
omuzlama
omuzlamak
omuzlanma
omuzlanmak
omuzlayabilme
omuzlayabilmek
omuzlu
omuzluk, -ğu
omuz omuza
on
ona
ona buna
onaltılık, -ğı
onama
onamak
onanizm
onanma
onanmak
onar
onarabilme
onarabilmek
onarıcı
onarıcılık, -ğı
onarılma
onarılmak
onarım
onarımcı
onarımcılık, -ğı
onarıverme
onarıvermek
onarlı
onarma
onarmak
onartma
onartmak
onaşma
onaşmak
onat
onatma
onatmak
onay
onayabilme
onayabilmek
on ayaklılar
onaylama
onaylamak
onaylanış
onaylanma
onaylanmak
onaylatabilme
onaylatabilmek
onaylatılma
onaylatılmak
onaylatış
onaylatma
onaylatmak
onaylattırılma
onaylattırılmak
onaylattırma
onaylattırmak
onaylayabilme
onaylayabilmek
onaylayış
onaylı
onaysız
onbaşı, -yı
onbaşılık, -ğı
onbeşli
on binlerce
on binlik, -ği
onbiraylık, -ğı
on birli
onca
oncası
onculayın
ondalık, -ğı
ondalıkçı
ondalık kesir, -sri
ondalık sayı
ondalık sistem
Ondokuzmayıs
ondörtlük, -ğü
ondurma
ondurmak
ondüle
ondüleli
ondülesiz
onejit
ongen
ongun
ongun besi suyu
onguncu
ongunculuk, -ğu
ongunluk, -ğu
onikiparmak bağırsağı
onikitelli
oniks
onkoloji
onkolojik
onlar
onlarca
onlarınki
onlarsız
onlu
onluk, -ğu
onluk bozma
onma
onmadık
onmak, -ar
on milyonluk, -ğu
onomastik, -ği
onomatope
onomatopeik
on para
on paralık
on parasız
on parasızlık, -ğı
ons
onsekiz
onsuz
ontogenez
ontoloji
ontolojik
ontolojizm
onulma
onulmak
onum
onuncu
onunculuk, -ğu
onunki
onur
onur belgesi
onur kıtası
onur kurulu
onurlandırış
onurlandırma
onurlandırmak
onurlanma
onurlanmak
onurlu
onurluk, -ğu
onurluluk, -ğu
onursal
onursal başkan
onursallık, -ğı
onursuz
onursuzca
onursuzluk, -ğu
onur üyesi
oosfer
oosit
opak
opal, -li
opalin
opalleşme
opera
operacı
operacılık, ğı
operakomik, -ği
operasyon
operasyonel
operatör
operatörleşme
operatörleşmek
operatörlük, -ğü
operatris
operet
operetçi
oportünist
oportünizm
opsiyon
opsiyonel
opsiyonellik, -ği
opsiyonlu
opsiyonlu sözleşme
opsiyonsuz
optik, -ği
optikçi
optikçilik, -ği
optik kaydırma
optik okuyucu
optimal
optimallik, -ği
optimetri
optimist
optimizasyon
optimizm
optimum
optimumluk, -ğu
opus
ora
oracık, -ğı
oracıkta
orada
orada burada
oradan
oradan buradan
oradan oraya
orak, -ğı
orak ayı
orak böceği
orakçı
orakçılık, -ğı
orak işi
oraklaşma
oraklaşmak
oral
oralı
oralılık, -ğı
oramiral, -li
oramirallik, -ği
oran
oranca
oran dışı
orangutan
oranla
oranlama
oranlamak
oranlayabilme
oranlayabilmek
oranlı
oranlılık, -ğı
oransız
oransızlık, -ğı
orantı
orantılama
orantılamak
orantılanma
orantılanmak
orantılı
orantılılık
orantısız
orantısızlık, -ğı
orası
oratoryo
oraya
orcik, -ği
ordinaryüs
ordinat
ordino
ordövr
ordövr arabası
ordövr tabağı
ordu
Ordu (il)
ordubozan
ordubozanlık, -ğı
orducu
ordu donatım
orduevi
ordugah
ordu komutanı
Ordulu
Ordululuk, -ğu
ordu merkezi
ordusuz
ordusuzluk, ğu
orfoz
org
organ
organ aktarımı
organel
organik
organik bağ
organikçi
organik kimya
organik kütle
organiklik, -ği
organik öge
organik tarım
organik ürün
organizasyon
organizatör
organize
organize sanayi
organize suç
organizma
organlaşma
organlaşmak
organlık, -ğı
organ mafyası
organ nakli
organoleptik, -ği
organtin
organze
orgazm
orgcu
orgculuk, -ğu
orgeneral, -li
orgenerallik, -ği
Orhaneli
Orhangazi
origami
orijin
orijinal
orijinalite
orijinallik, -ği
Orion
orkestra
orkestracı
orkestracılık, -ğı
orkestra çukuru
orkestralama
orkestralı
orkestrasız
orkide
orkinos
orkit
orlon
orman
ormancı
ormancık, -ğı
ormancılık, -ğı
orman çayırı
orman dizisi
orman evi
orman gülü
orman işletmesi
orman kaçkını
orman kanunu
orman kebabı
orman kibarı
orman koruma memuru
orman köylüsü
orman köyü
orman kuşağı
ormanlaşma
ormanlaşmak
ormanlaştırma
ormanlaştırmak
ormanlık
orman sarmaşığı
orman sıçanı
ormansız
ormansızlaşma
ormansızlaşmak
orman tavuğu
orman tavuğugiller
orman yeşili
ornatma
ornatmak
ornitolog, -ğu
ornitoloji
ornitolojik
ornitorenk, -gi
orografya
orojeni
orospu
orospu bohçası
orospu böreği
orospu çocuğu
orospuluk, -ğu
orospu yemeği
orostopol
orostopolluk, -ğu
orsa
orsa alabanda
orsa boca
orsalama
orsalamak
orta
Orta (ilçe)
orta ağırlık, -ğı
orta boy
orta boylu
Ortaca
ortaç, -cı
Orta Çağ
ortada
orta dalga
orta damar
orta deri
orta dikme
orta direk, -ği
Orta Doğu
orta elçi
orta hakem
orta halli
orta hallilik, -ği
orta hece düşmesi
orta hizmetçisi
orta hizmeti
orta işi
ortak, -ğı
orta kaldırım
orta karar
orta karın, -rnı
orta kat
ortak bölen
ortakça
ortak çarpan
ortakçı
ortakçılık, -ğı
ortak dil
ortak fark
ortak gider
ortak hesap, -bı
ortak kat
ortaklaşa
ortaklaşacı
ortaklaşacılık, -ğı
ortaklaşalık, -ğı
ortaklaşma
ortaklaşmak
ortaklaştırma
ortaklaştırmak
ortaklık, -ğı
ortaklık senedi
ortaklık sözleşmesi
ortak mülkiyet
ortak nesne
ortak ölçülmez sayılar
Ortaköy
ortak özne
ortak payda
ortak tam bölen
ortak tümleç, -ci
orta kulak, -ğı
orta kulak boşluğu
orta kulak iltihabı
orta kuşak, -ğı
ortak yapım
ortak yaşama
ortakyaşar
ortakyaşarlık, -ğı
ortak yönetim
ortak yüklem
ortalama
ortalamak
ortalamasına
ortalatma
ortalatmak
ortalayabilme
ortalayabilmek
ortalı
ortalık, -ğı
ortalıkçı
ortalıkta
ortalık yer
ortam
orta malı
orta masası
orta mektep, -bi
ortanca
ortancalı
ortanın sağı
ortanın solu
orta nokta
ortaokul
orta oyunculuğu
orta oyuncusu
orta oyunu
ortaöğrenim
ortaöğretim
orta parmak, -ğı
orta saha
orta sıklet
Orta Şark
orta şekerli
orta tedrisat
orta terim
orta uç, -cu
orta uç oyuncusu
ortay
orta yaşlı
orta yaşlılık, -ğı
orta yaylak, -ğı
orta yol
orta yolcu
orta yolculuk, -ğu
orta yuvar
orta yuvarlak, -ğı
ortez
Ortodoks
Ortodoksluk, -ğu
ortodonti
ortoklaz
ortoklazlı
ortopedi
ortopedik
ortopedist
ortoz
oruç, -cu
oruçlu
oruçluluk, -ğu
oruçsuz
orun
orunlama
orya
oryantal, -li
oryantalist
oryantalizm
oryantallik, -ği
oryantasyon
oryantiring
Os
o saat
o saatte
o sırada
Osmancık, -k'ı
Osmaneli
Osmangazi
Osmani
Osmaniye
Osmaniyeli
Osmaniyelilik, -ği
Osmanlı
Osmanlıca
Osmanlıcacı
Osmanlıcacılık, -ğı
Osmanlıcı
Osmanlıcılık, -ğı
Osmanlı kadını
Osmanlı lalesi
Osmanlılık, -ğı
Osmanlı tokadı
Osmanlı Türkçesi
osmiyum
osmiyumlu
osteolog, -ğu
osteoloji
osteolojik
osteoporoz
osurgan
osurgan böceği
osurma
osurmak
osurtma
osurtmak
osuruğu cinli
osuruk, -ğu
osuruş
oşinografi
ot
otacı
otacılık, -ğı
otağ
otağcı
otağcılık, -ğı
o takdirde
otalama
otalamak
otama
otamak
otantik
otantiklik, -ği
otarma
otarmak
otarsi
otçu
otçul
otçullar
otçulluk, -ğu
otel
otelci
otelcilik, -ği
otel faresi
otelgarni
otist
otistik
otizm
otlak, -ğı
otlakçı
otlakçılık, -ğı
otlakiye
otlama
otlamak
otlanma
otlanmak
otlatabilme
otlatabilmek
otlatılma
otlatılmak
otlatma
otlatmak
otlatma sistemi
otlu
otlu bağa
otluk, -ğu
Otlukbeli
otlu peynir
otoban
otobiyografi
otobiyografik
otobur
otoburlar
otoburluk, -ğu
otobüs
otobüsçü
otobüsçülük, -ğü
otodidakt
otodidaktik, -ği
otodrag
otoerotizm
otofokus
otogar
otograf
otografi
otojestiyon
otokar
otoklav
otokontrol, -lü
otokrasi
otokrat
otokratlık, -ğı
otokritik, -ği
otokton
otolit
otoman
otomasyon
otomat
otomatik
otomatikleşme
otomatikleşmek
otomatikleştirme
otomatikleştirmek
otomatiklik, -ği
otomatikman
otomatik sigorta
otomatizm
otomobil
otomobilci
otomobilcilik, -ği
otomotiv
otonom
otonomi
otonomluk, -ğu
otopark
otoparkçı
otoparkçılık, -ğı
otoplasti
otoportre
otopsi
otoray
otorite
otoriteli
otoriter
otoritesiz
otoritesizlik, -ği
otorizasyon
otosansür
otosist
otoskop, -bu
otostop
otostopçu
otostopçuluk, -ğu
ototrof
ototrofi
otoyol
otsu
otsul
otsu topluluk, -ğu
otsuz
oturabilme
oturabilmek
oturacak, -ğı
oturak, -ğı
oturak alemi
oturakalma
oturakalmak
oturak kündesi
oturaklı
oturaklılık, -ğı
oturma
oturma belgesi
oturma duvarı
oturma grevi
oturma grubu
oturma izni
oturmak
oturmalık, -ğı
oturma mobilyası
oturma odası
oturmuş
oturmuşluk, -ğu
oturtabilme
oturtabilmek
oturtma
oturtmak
oturtmalık, -ğı
oturtturma
oturtturmak
oturtulma
oturtulmak
oturtum
oturulabilme
oturulabilmek
oturulma
oturulmak
oturum
oturuş
oturuşma
oturuşmak
oturuverme
oturuvermek
otuz
otuzar
otuzarlı
otuzbeşlik, -ği
otuz kere
otuzluk
otuzuncu
otyiyenler
ova
Ovacık, -k'ı
oval
ovalama
ovalamak
ovalanma
ovalanmak
ovalatma
ovalatmak
ovalı
ovalık
ovallik, -ği
ovasız
ovdurma
ovdurmak
ovdurtma
ovdurtmak
overlok, -ğu
overlokçu
overlokçuluk, -ğu
ovma
ovmaç, -cı
ovmak, -ar
ovogon
ovogon dağarcığı
ovolit
ovulma
ovulmak
ovunma
ovunmak
ovuşturma
ovuşturmak
oy
oya
oya ağacı
oyabilme
oyabilmek
oyacı
oyacılık, -ğı
oya çiçeği
oyalama
oyalamak
oyalanabilme
oyalanabilmek
oyalandırma
oyalandırmak
oyalanış
oyalanma
oyalanmak
oyalantı
oyalayabilme
oyalayabilmek
oyalı
oy birliği
oyculuk, -ğu
oy çokluğu
oydaş
oydaşlık, -ğı
oydaşma
oydaşmak
oydurma
oydurmak
oy hakkı
oy kağıdı
oylama
oylamak
oylanış
oylanma
oylanmak
oylaşma
oylaşmak
oylatma
oylatmak
oylayabilme
oylayabilmek
oylum
oylumlama
oylumlamak
oylumlu
oylumluca
oylum oylum
oylumsuz
oylumsuzluk, -ğu
oyma
oyma akıl, -klı
oyma baskı
oymacı
oymacılık, -ğı
oymak, -ğı
oymak, -ar
oymakbaşı
oymalı
oymalı yaprak, -ğı
oynak
oynakça
oynak kemiği
oynaklık, -ğı
oynama
oynamak
oynanabilme
oynanabilmek
oynanış
oynanma
oynanmak
oynaş
oynaşlık, -ğı
oynaşma
oynaşmak
oynatabilme
oynatabilmek
oynatılma
oynatılmak
oynatım
oynatımcı
oynatımcılık, -ğı
oynatış
oynatıverme
oynatıvermek
oynatma
oynatmak
oynattırma
oynattırmak
oynayabilme
oynayabilmek
oynayış
oynayıverme
oynayıvermek
o yolda
o yönden
oy pusulası
oysa
oysaki
oy sandığı
oyuk, -ğu
oyuklu
oyulga
oyulgalama
oyulgalamak
oyulgalanma
oyulgalanmak
oyulgama
oyulgamak
oyulganma
oyulganmak
oyulma
oyulmak
oyuluş
oyum
oyumlama
oyumlamak
oyun
oyun alanı
oyunbaz
oyunbazlık, -ğı
oyunbozan
oyunbozanlık, -ğı
oyuncak, -ğı
oyuncakçı
oyuncakçılık, -ğı
oyuncaklı
oyuncu
oyuncu kadrosu
oyuncuktan
oyunculuk, -ğu
oyun ebesi
oyun havası
oyun kağıdı
oyun kurucu
oyun kuruculuğu
oyunlaştırılma
oyunlaştırılmak
oyunlaştırma
oyunlaştırmak
oyunluk, -ğu
oyun masası
oyun sahası
oyun salonu
oyuntu
oyun yazarı
oyun yazarlığı
oyuş
oyuverme
oyuvermek
o yüzden
ozalit
ozalitçi
ozalitçilik, -ği
ozan
ozanca
ozanlaşma
ozanlaşmak
ozanlık, -ğı
ozansı
ozansılık, -ğı
ozmoz
ozokerit
ozon
ozonlama
ozonlama cihazı
ozonlamak
ozonlaşma
ozonlaşmak
ozonlaştırıcı
ozonlayıcı
ozonlu
ozonoliz
ozonometre
ozonosfer
ozonoskop, -bu
ozonölçer
ozon ölçüm
ozon tedavisi
ozonür
ozon yuvarı
ozuga
ö, Ö
ö
öbek, -ği
öbeklenme
öbeklenmek
öbekleşme
öbekleşmek
öbür
öbür dünya
öbür gün
öbürkü
öbürleri
öbürü
öcü
öç, -cü
öçlenme
öçlenmek
öçlü
öd
öd ağacı
ödegeç
ödem
ödeme
ödeme belgesi
ödeme emri
ödemek
ödeme kartı
ödemeli
Ödemiş
ödemli
ödence
ödence davası
ödenek, -ği
ödenekli
ödenekli tiyatro
ödeneksiz
ödeneksizlik, -ği
ödeniş
ödenme
ödenmek
ödenti
ödeşme
ödeşmek
ödeştirme
ödeştirmek
ödetebilme
ödetebilmek
ödetilme
ödetilmek
ödetme
ödetmek
ödettirme
ödettirmek
ödev
ödev bilimi
ödev bilimsel
ödevcil
ödevlendirilme
ödevlendirilmek
ödevlendirme
ödevlendirmek
ödevli
ödeyebilme
ödeyebilmek
ödeyiş
ödeyiverme
ödeyivermek
öd kanalı
öd kesesi
ödlek
ödlekçe
ödleklik, -ği
ödül
ödüllendirebilme
ödüllendirebilmek
ödüllendiriliş
ödüllendirilme
ödüllendirilmek
ödüllendiriş
ödüllendirme
ödüllendirmek
ödün
ödüncü
ödüncülük, -ğü
ödünç, -cü
ödünçleme
ödünçlemek
ödünçlenme
ödünçlenmek
ödünçleşme
ödünçleşmek
ödünleme
ödünlemek
ödünlü
ödünlülük, -ğü
ödünsüz
ödünsüzce
ödünsüzlük, -ğü
ödyometre
öf
öfke
öfkelendirme
öfkelendirmek
öfkelenebilme
öfkelenebilmek
öfkeleniş
öfkelenme
öfkelenmek
öfkeli
öfkelilik, -ği
öfkesi burnunda
öfkesiz
öfkesizlik, -ği
öge
öglena
öglenagiller
öğle
öğle arası
öğle ezanı
öğlen
öğle namazı
öğlenci
öğlencilik, -ği
öğlen çemberi
öğlende
öğlenleri
öğle paydosu
öğle tatili
öğle uykusu
öğleüstü
öğleüzeri
öğle vakti
öğleye doğru
öğle yemeği
öğleyin
öğrek, -ği
öğrence
öğrencelik, -ği
öğrenci
öğrenci belgesi
öğrenci bileti
öğrenci kimliği
öğrencilik, -ği
öğrenci yurdu
öğrenebilme
öğrenebilmek
öğreniliş
öğrenilme
öğrenilmek
öğrenim
öğrenim belgesi
öğrenim düzeyi
öğrenimli
öğreniş
öğreniverme
öğrenivermek
öğrenme
öğrenmek
öğretebilme
öğretebilmek
öğreti
öğretici
öğreticilik, -ği
öğretiliş
öğretilme
öğretilmek
öğretim
öğretim bilgisi
öğretim elemanı
öğretim görevlisi
öğretim programı
öğretim üyesi
öğretim yardımcılığı
öğretim yardımcısı
öğretim yılı
öğretiş
öğretme
öğretmek
öğretmen
öğretmenevi
öğretmenlik, -ği
öğün
öğür
öğürleşme
öğürleşmek
öğürlük, -ğü
öğürme
öğürmek
öğürtleme
öğürtlemek
öğürtme
öğürtmek
öğürtü
öğürüş
öğüt, -dü
öğütçü
öğütçülük, -ğü
öğütebilme
öğütebilmek
öğütleme
öğütlemek
öğütleyebilme
öğütleyebilmek
öğütme
öğütme haznesi
öğütmek
öğütücü
öğütücü diş
öğütücülük, -ğü
öğütülme
öğütülmek
öğütülüş
öğütüş
öhö
ökçe
ökçe çene
ökçeli
ökçesiz
öke
ökelik, -ği
ökse
ökse çubuğu
ökse kuşu
ökseleme
ökselemek
ökseme
öksemek
ökse otu
ökse otugiller
öksürme
öksürmek
öksürtme
öksürtmek
öksürük, -ğü
öksürüklü
öksürüklü tıksırıklı
öksürük otu
öksürük tıksırık, -ğı
öksürüş
öksüz
öksüz anası
öksüz babası
öksüzdoyuran
öksüzlük, -ğü
öksüzsevindiren
öküz
öküz arabası
öküz balığı
öküzburnu
öküz damı
öküzdili
öküzgözü
öküzlük, -ğü
öküz soğuğu
ölçebilme
ölçebilmek
ölçek, -ği
ölçek çizgisi
ölçekli
ölçeksiz
ölçeksizlik, -ği
ölçer
ölçerme
ölçermek
ölçme
ölçmek, -er
ölçtürme
ölçtürmek
ölçü
ölçü bilimci
ölçü bilimi
ölçülebilme
ölçülebilmek
ölçülen
ölçülendirme
ölçülendirmek
ölçülme
ölçülmek
ölçülü
ölçülü biçili
ölçülük, -ğü
ölçülüleme
ölçülülemek
ölçülülük, -ğü
ölçüm
ölçümleme
ölçümlemek
ölçümleyebilme
ölçümleyebilmek
ölçümlü
ölçün
ölçünlü
ölçünlü dil
ölçünme
ölçünmek
ölçüsüz
ölçüsüzce
ölçüsüzlük, -ğü
ölçüş
ölçüşebilme
ölçüşebilmek
ölçüşme
ölçüşmek
ölçüştürme
ölçüştürmek
ölçüt
ölçütlü
ölçütsüz
ölçütsüzlük, -ğü
öldürebilme
öldürebilmek
öldüresiye
öldürme
öldürmek
öldürtebilme
öldürtebilmek
öldürtme
öldürtmek
öldürücü
öldürücülük, -ğü
öldürülme
öldürülmek
öldürülüş
öldürüm
öldürüş
ölebilme
ölebilmek
öle dirile
ölesiye
ölet
öleyazma
öleyazmak
ölgün
ölgünlük, -ğü
ölme
ölme hakkı
ölmek, -ür
ölmez
ölmez çiçek, -ği
ölmezleştirme
ölmezleştirmek
ölmezlik, -ği
ölmezoğlu
ölmez otu
ölmüş
ölmüşlük, -ğü
ölü
ölü açı
ölü açımı
ölü dalga
ölü deniz
ölü dil
ölüdoğa
ölü doğum
ölü doku
ölüevi
ölü fiyatına
ölü helvası
ölük
ölülük, -ğü
ölüm
ölüm cezası
ölümcül
ölüm dirim
ölüm döşeği
ölüm emri
ölü mevsim
ölüm fermanı
ölüm kağıdı
ölüm kalım meselesi
ölüm korkusu
ölümlü
ölümlü dünya
ölümlük, -ğü
ölümlük dirimlik
ölümlülük, -ğü
ölüm oranı
ölüm orucu
ölümsek
ölüm sessizliği
ölüm sigortası
ölüm sükûtu
ölümsüz
ölümsüzleşebilme
ölümsüzleşebilmek
ölümsüzleşme
ölümsüzleşmek
ölümsüzleştirebilme
ölümsüzleştirebilmek
ölümsüzleştirilme
ölümsüzleştirilmek
ölümsüzleştirme
ölümsüzleştirmek
ölümsüzlük, -ğü
ölüm tazminatı
ölümüne
ölünme
ölünmek
ölü nokta
ölü örtü
ölürcesine
ölü renk, -gi
ölü saat, -ti
ölü salı
ölü sessizliği
ölü sevici
ölü sevicilik, -ği
ölü sezon
ölü soyucu
ölü soyuculuğu
ölüsü kandilli
ölüsü kınalı
ölüş
ölü top
ölüverme
ölüvermek
ölü yatırım
ölü yemeği
ölü yıkama
ölü yıkayıcı
ölü yıkayıcılığı
ölü zaman
Ömerli
ömrübillah
ömrühayat
ömrünce
ömür, -mrü
ömür adam
ömür boyu
ömür boyunca
ömürlü
ömürlülük, -ğü
ömürsüz
ömürsüzlük, -ğü
ömür törpüsü
ön
ön ad
ön alım
ön alım hakkı
ön avurt, -du
ön avurt ünsüzü
önayak (öncü)
ön ayak, -ğı
ön belirti
ön bilgi
ön buharlaşma
ön büro
önce
önceci
öncecilik, -ği
önceden
önceden satış
önceki
öncel
öncel belirleme
öncel düzen
önceleme
öncelemek
önceleri
öncelik, -ği
öncelikle
öncelikli
önceliklilik, -ği
öncesiz
öncesizlik, -ği
öncesiz sonrasız
öncü
öncül
öncüller
öncüller kümesi
öncülük, -ğü
öncü oyun
öncü tiyatro
ön çalışma
ön damak, -ğı
ön damak ünsüzü
öndelik, -ği
önden çekişli
ön denetim
önder
önderlik, -ği
ön deyi
ön deyiş
ön doğru
ön ek
önel
ön eleme
önem
önemli
önemlice
önemlilik, -ği
önemseme
önemsemek
önemsemezce
önemsemezlik, -ği
önemseniş
önemsenme
önemsenmek
önemsetme
önemsetmek
önemseyebilme
önemseyebilmek
önemseyiş
önemsiz
önemsizce
önemsizlik, -ği
önerebilme
önerebilmek
önerge
öneri
önerilebilme
önerilebilmek
öneriliş
önerilme
önerilmek
öneriş
önerme
önermek
önerti
öneze
ön göğüs, -ğsü
öngörebilme
öngörebilmek
öngörme
öngörmek
öngörü
öngörülme
öngörülmek
öngörülü
öngörülülük, -ğü
ön gösterim
ön gün
ön hekim
ön hekimlik, -ği
ön içki
ön izleme
ön kabul
ön kayıt, -ydı
ön kesinti
ön kol
ön kol kemiği
ön koşul
ön kuluçka
önlem
önleme
önlemek
önleniş
önlenme
önlenmek
önleyebilme
önleyebilmek
önleyici vuruş
önleyiş
ön lisans
önlük, -ğü
önlüklü
önlüklük
ön oda
önolog, -ğu
önoloji
ön oluş
ön ödeme
ön ödemeli
ön ödemesiz
ön proje
ön rapor
ön seçici
ön seçim
önsel
önsellik, -ği
ön ses
ön ses düşmesi
ön ses türemesi
ön sevişme
önsezi
önsezili
ön soruşturma
ön söz
ön sözleşme
ön şart
ön tasar
ön tasım
ön teker
ön uyum
önünden
önünde sonunda
önü sıra
ön vurgu
ön yargı
ön yargılı
ön yargılılık, -ğı
ön yargısız
ön yargısızlık, -ğı
ön yaylak, -ğı
ön yüzbaşı, -yı
öpebilme
öpebilmek
öpme
öpmek, -er
öptürme
öptürmek
öptürtme
öptürtmek
öpücük, -ğü
öpülme
öpülmek
öpülüş
öpüş
öpüşebilme
öpüşebilmek
öpüşme
öpüşmek
öpüştürme
öpüştürmek
öpüverme
öpüvermek
örcin
ördek, -ği
ördek balığı
ördekbaşı
ördekgagası
ördekgiller
ördek yürüyüşü
ördürme
ördürmek
örebilme
örebilmek
örek, -ği
öreke
ören
örenlik, -ği
örf
örfi
örfi idare
örge
örgen
örgensel
örgü
örgücü
örgücülük, -ğü
örgüleme
örgülemek
örgülü
örgülü pilav
örgün
örgün eğitim
örgüsüz
örgüt
örgütçü
örgütçülük, -ğü
örgüt kültürü
örgütleme
örgütlemek
örgütlendirilme
örgütlendirilmek
örgütlendirme
örgütlendirmek
örgütlenebilme
örgütlenebilmek
örgütleniş
örgütlenme
örgütlenmek
örgütleşme
örgütleşmek
örgütleyiş
örgütlü
örgütsel
örgütsüz
örgütsüzlük, -ğü
örk
örkleme
örklemek
örme
örmek, -er
örme kepenek, -ği
örmeli
örneğin
örnek, -ği
örneklem
örnekleme
örneklemek
örneklendirme
örneklendirmek
örneklenme
örneklenmek
örnekleyebilme
örnekleyebilmek
örneklik
örnekseme
örneksemek
örs
örseleme
örselemek
örseleniş
örselenme
örselenmek
örseleyiş
örs kemiği
örtbas
örtebilme
örtebilmek
örtenek, -ği
örtme
örtmece
örtmek, -er
örttürme
örttürmek
örtü
örtük
örtüklük, -ğü
örtülme
örtülmek
örtülü
örtülülük, -ğü
örtülü omurgalılar
örtülü ödenek, -ği
örtülüş
örtünme
örtünmek
örtünüş
örtüsüz
örtüş
örtüşebilme
örtüşebilmek
örtüşme
örtüşmek
örtüştürme
örtüştürmek
örtüverme
örtüvermek
örü
örücü
örücülük, -ğü
örük, -ğü
örülme
örülmek
örülü
örülüş
örüm
örümce
örümceğimsiler
örümcek, -ği
örümcek kafalı
örümcek kafalılık, -ğı
örümcek kuşu
örümcek kuşugiller
örümceklenme
örümceklenmek
örümcekler
örümcekli
örümceksi
örümceksi zar
örüntü
örüş
östaki
östaki borusu
östaki tüpü
östrojen tedavisi
öşür, -şrü
öşürcü
öşürcülük, -ğü
ötanazi
öte
öteberi
ötebilme
ötebilmek
ötede beride
öteden beri
öteden beriden
öte gün
öteki
öteki beriki
öteki dünya
ötekileri
ötekileşme
ötekileşmek
ötekisi
öteleme
ötelemek
öteleniş
ötelenme
ötelenmek
öteletme
öteletmek
öteleyebilme
öteleyebilmek
ötesi berisi
ötesinde berisinde
öte yandan
öteye beriye
öteyi beriyi
ötleğen
ötleğengiller
ötleği
ötme
ötmek, -er
ötre
öttürme
öttürmek
ötücü
ötücü kuşlar
ötücülük, -ğü
ötümlü
ötümlüleşme
ötümlüleşmek
ötümlülük, -ğü
ötümlü ünsüz
ötümsüz
ötümsüzleşme
ötümsüzleşmek
ötümsüzlük, -ğü
ötümsüz ünsüz
ötürme
ötürmek
ötürü
ötürük, -ğü
ötürüklü
ötüş
ötüşme
ötüşmek
övdürme
övdürmek
övebilme
övebilmek
öveç, -ci
övgü
övgücü
övgücülük, -ğü
övme
övmek, -er
övücü
övücülük, -ğü
övülebilme
övülebilmek
övülme
övülmek
övülüş
övünce
övünç, -cü
övünç çizelgesi
övünebilme
övünebilmek
övünedurma
övünedurmak
övünek, -ği
övüngen
övüngenlik, -ği
övünme
övünmek
övüntü
övünüş
övüş
öykü
öykücü
öykücülük, -ğü
öyküleme
öykülemek
öyküleştirme
öyküleştirmek
öykünce
öykünme
öykünmeci
öykünmecilik, -ği
öykünmek
öykünüş
öyle
öylece
öylelikle
öyle öyle
öylesi
öylesine
öyleyse
öz
Özalp, -p’ı
öz bağışıklık, -ğı
Özbek, -k’i
Özbekçe
Özbek pilavı
öz belirtim
özbeöz
özbeslenen
öz beslenme
özcesi
özdek, -ği
özdekçi
özdekçilik, -ği
özdeksel
özden
öz denetim
özdenlik, -ği
özdeş
özdeşleme
özdeşlemek
özdeşleşebilme
özdeşleşebilmek
özdeşleşme
özdeşleşmek
özdeşleştirebilme
özdeşleştirebilmek
özdeşleştirme
özdeşleştirmek
özdeşlik, -ği
özdeştirme
özdeştirmek
öz devim
öz devinim
özdeyiş
öz dışı
öz dikeni
öz direnç, -ci
öze
özek, -ği
özek ağacı
özek demiri
özek doku
özel
özel ad
özel af, -ffı
özel dikiş
özel dil
öz eleştiri
özelge
özel girişim
özel girişimci
özel girişimcilik, -ği
özel hayat
özelik, -ği
özel isim, -smi
özel kalem
özel kesim
özelleşme
özelleşmek
özelleştirebilme
özelleştirebilmek
özelleştirilme
özelleştirilmek
özelleştirme
özelleştirmek
özellik, -ği
özellikle
özellikli
özelliksiz
özel mülkiyet
özel okul
özel radyo
özel sayı
özel sektör
özel televizyon
özel teşebbüs
özel tiyatro
özel ulak
özel yaşam
özeme
özemek
özen
özenç, -ci
özendirebilme
özendirebilmek
özendirilme
özendirilmek
özendirme
özendirmek
özene bezene
özengen
özengenlik, -ği
özeni
özenilme
özenilmek
özeniş
özenle
özenli
özenlice
özenlilik, -ği
özenme
özenmek
özensiz
özensizce
özensizlik, -ği
özenti
özentici
özenticilik, -ği
özentili
özentililik, -ği
özentisiz
özentisizlik, -ği
özerk
özerkleşme
özerkleşmek
özerkleştirme
özerkleştirmek
özerklik, -ği
özet
özetleme
özetlemek
özetleniş
özetlenme
özetlenmek
özetleyebilme
özetleyebilmek
özetleyiş
özezer
özezerlik, -ği
özge
özgeci
özgecil
özgecilik, -ği
öz geçmiş
özgü
özgül
özgül ağırlık, -ğı
özgüleme
özgülemek
özgülenme
özgülenmek
özgüllük, -ğü
özgülük, -ğü
özgün
özgünleşme
özgünleşmek
özgünleştirme
özgünleştirmek
özgünlük, -ğü
özgür
özgürce
özgürcesine
özgürleşebilme
özgürleşebilmek
özgürleşme
özgürleşmek
özgürleştirebilme
özgürleştirebilmek
özgürleştirme
özgürleştirmek
özgürlük, -ğü
özgürlükçü
özgürlükçü demokrasi
özgürlükçülük, -ğü
özgürlüksüz
öz güven
öz ısı
öz ışın
öz indükleme
özişler
öz itme
öz itmeli
öz kardeş
öz kaynak, -ğı
öz kedi balığıgiller
öz kesit
özlem
özleme
özlemek
özlemli
özlemlilik, -ği
özlemsiz
özlemsizlik, -ği
özlenebilme
özlenebilmek
özleniş
özlenme
özlenmek
özlenti
özlentili
özleşme
özleşmek
özleştirme
özleştirmeci
özleştirmecilik, -ği
özleştirmek
özletme
özletmek
özleyebilme
özleyebilmek
özleyiş
özlü
özlü çamur
özlük, -ğü
özlük hakkı
özlük işleri
özlülük, -ğü
özlü un
özne
özne grubu
öznel
öznelci
öznelcilik, -ği
öznellik, -ği
özne öbeği
öz odun
öz öğrenim
öz öğrenimli
öz saygı
özsel
özsellik, -ği
özsever
özseverlik, -ği
öz su, -yu
öz tahta
özümleme
özümleme dokusu
özümlemek
özümlenme
özümlenmek
özümleyebilme
özümleyebilmek
özümleyiş
özümseme
özümsemek
özümsenme
özümsenmek
özümsetme
özümsetmek
özümseyiş
özünlü
özür, -zrü
özürlü
özürlülük, -ğü
özürsüz
özürsüzlük, -ğü
özüt
Özvatan
özveren
özveri
özverili
özverililik, -ği
özverisiz
özverisizlik, -ği
öz yapı
öz yaşam
öz yaşam öyküsü
öz yönetim

Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020