TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Türkçe Yazım/İmla Kılavuzu U-Ü Harfi

u, U
U
u borusu
ubudiyet
uca
ucu açık
ucube
ucubik
ucu kapalı
ucun ucun
ucu ucuna
ucuz
ucuzca
ucuzcu
ucuzculuk, -ğu
ucuz halkçılık, -ğı
ucuzlama
ucuzlamak
ucuzlatabilme
ucuzlatabilmek
ucuzlatılma
ucuzlatılmak
ucuzlatış
ucuzlatma
ucuzlatmak
ucuzluk, -ğu
ucuzuna
uç, -cu
uçabilme
uçabilmek
uçak, -ğı
uçaklı
uçaksavar
uçaksız
uçan daire
uçankale
uçan top
uçar
uçarı
uçarıca
uçarılık, -ğı
uçar kefal, -li
uç beyi
uç beyliği
uçkun
uçkur
uçkurlu
uçkurluk, -ğu
uçkursuz
uçkurutan
uçlanma
uçlanmak
uçlu
uçma
uçmak, -ğı
uçmak, -ar
uçman
uçsuz
uçsuz bucaksız
uçtan uca
uçtuuçtu
uç uca
uçucu
uçuculuk, -ğu
uçuç böceği
uçuk, -ğu (kabarcık)
uçuk
uçuk kaçık
uçuk kaçıklık, -ğı
uçuklama
uçuklamak
uçuklaşma
uçuklaşmak
uçuklayış
uçukluk, -ğu
uçun
uçurabilme
uçurabilmek
uçurma
uçurmak
uçurtma
uçurtmak
uçurulma
uçurulmak
uçurum
uçurumlaşma
uçurumlaşmak
uçuruş
uçuruverme
uçuruvermek
uçuş
uçuş kartı
uçuşma
uçuşmak
uçuşturma
uçuşturmak
uçuverme
uçuvermek
udi
U dönüşü
uf
ufacık
ufacık tefecik
ufak
ufakça
ufak çapta
ufaklık, -ğı
ufak para
ufaktan ufağa
ufaktan ufaktan
ufak tefek, -ği
ufak ufak
ufalama
ufalamak
ufalanış
ufalanma
ufalanmak
ufalayıcı
ufalış
ufalma
ufalmak
ufaltma
ufaltmak
ufarak
ufarakça
ufki
ufku dar
ufku darlık, -ğı
ufku geniş
ufku genişlik, -ği
uflama
uflamak
ufuk, -fku
ufuk çizgisi
ufuklu
ufuksuz
ufuksuzluk, -ğu
uful, -lü
ufunet
ufunetlendirme
ufunetlendirmek
ufunetlenme
ufunetlenmek
ufunetli
ufunetsiz
Ugandalı
uğra
uğrak, -ğı
uğrak yeri
uğralama
uğralamak
uğrama
uğramak
uğranılma
uğranılmak
uğranış
uğranma
uğranmak
uğraş
uğraşabilme
uğraşabilmek
uğraşı
uğraşılabilme
uğraşılabilmek
uğraçılma
uğraçılmak
uğraşma
uğraşmak
uğraştırma
uğraştırmak
uğratabilme
uğratabilmek
uğratış
uğratma
uğratmak
uğrayabilme
uğrayabilmek
uğrayış
uğru
uğrulama
uğrulamak
uğruluk, -ğu
uğrun
uğrunda
uğrun uğrun
uğuldama
uğuldamak
uğuldayış
uğultu
uğultulu
uğultusuz
uğultusuzluk, -ğu
uğul uğul
uğunma
uğunmak
uğur, -ğru (amaç)
uğur
uğur boncuğu
uğur böceği
uğur böcekleri
uğurlama
uğurlamak
uğurlanabilme
uğurlanabilmek
uğurlanış
uğurlanma
uğurlanmak
uğurlayabilme
uğurlayabilmek
uğurlayış
uğurlu
Uğurludağ
uğurluk, -ğu
uğurluluk, -ğu
uğur parası
uğursama
uğursamak
uğursuz
uğursuzluk, -ğu
uğuru açık
uğuru açıklık, -ğı
uğut
uhde
uhrevi
uhrevilik, -ği
uhuvvet
ukala
ukalaca
ukala dümbeleği
ukalalık, -ğı
ukde
uknum
Ukraynalı
ukubet
Ula
ulaç, -cı
ulaçlı birleşik zaman
Ulah
Ulahça
ulak, -ğı
ulam
ulama
ulamak
ulam ulam
ulan
ulanış
ulanma
ulanmak
ulantı
Ulaş
ulaşabilme
ulaşabilmek
ulaşılabilme
ulaşılabilmek
ulaçılma
ulaçılmak
ulaşım
ulaşıverme
ulaşıvermek
ulaşma
ulaşmak
ulaştırabilme
ulaştırabilmek
ulaştırma
ulaştırmak
ulayış
ulema
ulemalık, -ğı
ultramodern
ultrason
ultraviyole
ulu
Ulubey
Uluborlu
Uludere
ulufe
ulufeci
uluhiyet
Ulukışla
ululama
ululamak
ululanma
ululanmak
ululaşma
ululaşmak
ululayış
ululuk, -ğu
ulum
uluma
ulumak
ulu orta
ulus
Ulus (ilçe)
ulusal
ulusal bayram
ulusalcı
ulusalcılık, -ğı
ulusal dil
ulusal ekonomi
ulusal gelir
ulusallaştırma
ulusallaştırmak
ulusallık, -ğı
ulusal savunma
ulusçu
ulusçuluk, -ğu
uluslararası
uluslararasıcı
uluslararasıcılık, -ğı
uluslaşabilme
uluslaşabilmek
uluslaşma
uluslaşmak
uluslu
ulusötesi
ulussever
ulusseverlik, -ği
ulussuz
ulussuzluk, -ğu
ulutma
ulutmak
uluyuş
ulvi
ulviyet
umabilme
umabilmek
umacı
umar
umarsız
umarsızlık, -ğı
umde
umdurma
umdurmak
umma
ummak, -ar
umman
umre
umu
umulma
umulmak
umum
umumhane
umumi
umumi af, -ffı
umumi coğrafya
umumi efkar
umumi heyet
umumi katip, -bi
umumi kongre
umumilik, -ği
umumi vekaletname
umumiyet
umumiyetle
umum müdür
umum müdürlük, -ğü
umur
umurgörmüş
umurgörmüşlük, -ğü
umursama
umursamak
umursamaz
umursamazca
umursamazcasına
umursamazlık, -ğı
umursanma
umursanmak
umursayış
umuş
umut, -du
umut dünyası
umut ışığı
umut kapısı
umut kırıklığı
umutlanabilme
umutlanabilmek
umutlandırma
umutlandırmak
umutlanış
umutlanma
umutlanmak
umutlu
umutluluk, -ğu
umutsuz
umutsuzca
umutsuzluk, -ğu
un
uncu
unculuk, -ğu
un çorbası
un helvası
unlama
unlamak
unlanma
unlanmak
unluk, -ğu
unsu
unsur
unutabilme
unutabilmek
unutkan
unutkanlık, -ğı
unutma
unutmabeni
unutmak
unutturabilme
unutturabilmek
unutturma
unutturmak
unutturuş
unutturuverme
unutturuvermek
unutulabilme
unutulabilmek
unutulma
unutulmak
unutuluş
unutuluverme
unutuluvermek
unutuş
unutuverme
unutuvermek
unvan
unvanlı
unvansız
unvansızlık, -ğı
upuslu
upuygun
upuzun
ur
urağan
Ural-Altay
Ural dilleri
uran
Uranüs
uranyum
uranyumlu
uray
urba
urbalı
Urban
urbanizm
urbasız
urbasızlık, -ğı
Urduca
Urfa çıbanı
Urfa kebabı
Urfa peyniri
urgan
urgancı
urgancılık, -ğı
ur kaplama
Urla
urlaşma
urlaşmak
urodel
Uruguaylı
uruk, -ğu
urup, -bu
us
usanç, -cı
usançlık, -ğı
usandırış
usandırma
usandırmak
usangın
usanılma
usanılmak
usanış
usanma
usanmak
usantı
usare
usa vurma
usçu
usçuluk, -ğu
us dışı
us dışıcı
us dışıcılık, -ğı
uskumru
uskumru dolması
uskumrugiller
uskumrumsugiller
uskur
uskurlu
uskuru
uslamlama
uslamlamak
uslandırma
uslandırmak
uslanma
uslanmak
uslu
uslu akıllı
usluluk, -ğu
us pahası
ussal
ussallaştırma
ussallık, -ğı
usta
ustabaşı
ustaca
ustacasına
usta işi
ustalaşma
ustalaşmak
ustalık, -ğı
ustalıkla
ustalıklı
ustunç, -cu
ustura
ustura taşı
usturlap, -bı
usturmaça
usturpa
usturuplu
usul, -lü (yöntem)
usul
usulca
usulcacık
usuldan
usulden
usulden bozma
usulen
usul hukuku
usullacık
usulsüz
usulsüzlük, -ğü
usulünce
uşak, -ğı
Uşak, -k’ı (il)
uşakkapan
Uşaklı
uşaklık, -ğı
Uşaklılık, -ğı
uşkun
uşşak
ut, -du (çalgı)
ut
ut açıcı
ut açıcılık, -ğı
utanabilme
utanabilmek
utana sıkıla
utanç, -cı
utanç duygusu
utandırma
utandırmak
utangaç
utangaçlık, -ğı
utangan
utanış
utanma
utanma duygusu
utanmak
utanmaz
utanmazca
utanmazcasına
utanmazlık, -ğı
Utarit, -t’i
utçu
utçuluk, -ğu
uterus
utku
utkulu
utkululuk, -ğu
utlu
utma
utmak, -ar
utulma
utulmak
ut yeri
uvertür
uyabilme
uyabilmek
uyak, -ğı
uyaklı
uyaksız
uyaksızlık, -ğı
uyanabilme
uyanabilmek
uyandırabilme
uyandırabilmek
uyandırılış
uyandırılma
uyandırılmak
uyandırış
uyandırma
uyandırmak
uyanık
uyanıklaşma
uyanıklaşmak
uyanıklık, -ğı
uyanış
uyanıverme
uyanıvermek
uyanma
uyanmak
uyarabilme
uyarabilmek
uyaran
uyarcı
uyarcılık, -ğı
uyarı
uyarıcı
uyarıcılık, -ğı
uyarılabilme
uyarılabilmek
uyarılış
uyarılma
uyarılmak
uyarım
uyarınca
uyarış
uyarlama
uyarlamak
uyarlanabilme
uyarlanabilmek
uyarlanış
uyarlanma
uyarlanmak
uyarlayabilme
uyarlayabilmek
uyarlayıcı
uyarlayış
uyarlayıverme
uyarlayıvermek
uyarlı
uyarlık, -ğı
uyarlılık, -ğı
uyarma
uyarmak
uyarma komutu
uyaroğlu
uyarsız
uyartı
uyartma
uyartmak
uydu
uydu kent
uydulaşma
uydulaşmak
uydulaştırma
uydulaştırmak
uyduluk, -ğu
uydurabilme
uydurabilmek
uydurma
uydurmaca
uydurmacı
uydurmacılık, -ğı
uydurmak
uyduruk
uydurukçu
uydurukçuluk, -ğu
uydurulabilme
uydurulabilmek
uydurulma
uydurulmak
uyduruluş
uyduruş
uyduruverme
uyduruvermek
uygar
uygarca
uygarlaşma
uygarlaşmak
uygarlaştırma
uygarlaştırmak
uygarlık, -ğı
uygulama
uygulamak
uygulamalı
uygulamalı bilimler
uygulamalı dil bilimi
uygulamalı ruh bilimi
uygulamalı toplum bilimi
uygulanabilirlik, -ği
uygulanabilme
uygulanabilmek
uygulanış
uygulanma
uygulanmak
uygulatabilme
uygulatabilmek
uygulatılma
uygulatılmak
uygulatış
uygulatma
uygulatmak
uygulattırma
uygulattırmak
uygulayabilme
uygulayabilmek
uygulayıcı
uygulayıcılık, -ğı
uygulayım
uygulayım bilimi
uygulayımcı
uygulayımcılık, -ğı
uygulayış
uygun
uygun adım
uygun değer
uygun katmanlaşma
uygunluk, -ğu
uygunsuz
uygunsuzca
uygunsuzluk, -ğu
Uygur
Uygurca
Uygur harfleri
uyku
uykucu
uykuculuk, -ğu
uykucu Mahmut, -t'u
uyku hastalığı
uyku ilacı
uykulu
uykuluk, -ğu
uykululuk, -ğu
uykulu uykulu
uyku saati
uyku semesi
uyku sersemi
uyku sersemliği
uyku seti
uykusu ağır
uykusu derin
uykusu hafif
uykusuz
uykusuzluk, -ğu
uyku takımı
uyku tulumu
uylaşım
uylaşma
uylaşmak
uyluk, -ğu
uyluk kemiği
uyma
uymaca
uymacı
uymacılık, -ğı
uymak, -ar
uymaz
uymazlık, -ğı
uyruk, -ğu
uyruklu
uyrukluk, -ğu
uyrukluluk, -ğu
uyruksuz
uyruksuzluk, -ğu
uysal
uysalca
uysallaşma
uysallaşmak
uysallaştırma
uysallaştırmak
uysallık, -ğı
uyuklama
uyuklamak
uyuklayış
uyulma
uyulmak
uyum
uyuma
uyumak
uyumlanma
uyumlanmak
uyumlu
uyumluluk, -ğu
uyumsal
uyumsallık, -ğı
uyumsuz
uyumsuzluk, -ğu
uyunma
uyunmak
uyuntu
uyur
uyurgezer
uyurgezerlik, -ği
uyur göz
uyur uyanık, -ğı
uyuşabilme
uyuşabilmek
uyuşkan
uyuşma
uyuşmak
uyuşmazlık, -ğı
uyuşmazlık mahkemesi
uyuşturabilme
uyuşturabilmek
uyuşturan balığı
uyuşturma
uyuşturmak
uyuşturucu
uyuşturuculuk, -ğu
uyuşturucu madde
uyuşturulma
uyuşturulmak
uyuşuk
uyuşukluk, -ğu
uyuşum
uyuşurluk, -ğu
uyutabilme
uyutabilmek
uyutma
uyutmak
uyutulabilme
uyutulabilmek
uyutulma
uyutulmak
uyutuluş
uyuverme
uyuvermek
uyuyabilme
uyuyabilmek
uyuyakalma
uyuyakalmak
uyuyuş
uyuyuverme
uyuyuvermek
uyuz
uyuz böceği
uyuz böcekleri
uyuz ilacı
uyuzlaşma
uyuzlaşmak
uyuzlu
uyuzluk, -ğu
uyuz merhemi
uyuz otu
uyuz sineği
uz
uza devim
uza duyum
uzak, -ğı
uzak akraba
uzak ara
uzak benzeşme
uzak benzeşmezlik, -ği
uzakça
Uzak Doğu
uzak göçüşme
uzak görüş
uzak görüşlü
uzak görüşlülük, -ğü
uzaklanma
uzaklanmak
uzaklaşabilme
uzaklaşabilmek
uzaklaçılma
uzaklaçılmak
uzaklaşma
uzaklaşmak
uzaklaştırabilme
uzaklaştırabilmek
uzaklaştırılma
uzaklaştırılmak
uzaklaştırma
uzaklaştırmak
uzaklık, -ğı
uzak metatez
uzaksama
uzaksamak
uzaktan
uzaktan akraba
uzaktan eğitim
uzaktan kumanda
uzaktan kumandalı
uzaktan kumandasız
uzaktan merhaba
uzaktan uzağa
uzaktan yakından
uzak yol kaptanı
uzam
uzama
uzamak
uzanabilme
uzanabilmek
uzanılma
uzanılmak
uzanım
uzanış
uzanıverme
uzanıvermek
uzanma
uzanmak
uzantı
uzatabilme
uzatabilmek
uzatılma
uzatılmak
uzatım
uzatış
uzatıverme
uzatıvermek
uzatma
uzatma işareti
uzatmak
uzatmalı
uzatmalı çavuş
uzatmalı nişanlı
uzatmalı sevgili
uzatma penaltısı
uzattırıverme
uzattırıvermek
uzattırma
uzattırmak
uzay
uzayabilme
uzayabilmek
uzay adamı
uzay adamlığı
uzay aracı
uzay bilimi
uzay bilimsel
uzay eğrisi
uzay gemisi
uzay geometri
uzay hukuku
uzayış
uzay istasyonu
uzay kapsülü
uzaylı
uzaylılık, -ğı
uzay pilotu
uzay savaşı
uzay sondası
uzay taşı
uzay uçuşu
uzay üssü
uzgören
uzgörür
uzi
uz iletişim
uzlaşabilme
uzlaşabilmek
uzlaşı
uzlaçılma
uzlaçılmak
uzlaşım
uzlaşma
uzlaşmacı
uzlaşmacılık, -ğı
uzlaşmak
uzlaşmalı
uzlaşmaz
uzlaşmazlık, -ğı
uzlaştırabilme
uzlaştırabilmek
uzlaştırıcı
uzlaştırıcılık, -ğı
uzlaştırma
uzlaştırmak
uzlaştırma kurulu
uzlet
uzluk, -ğu
uzman
uzman çavuş
uzman çavuşluk, -ğu
uzman doktor
uzman hekim
uzman jandarma
uzman jandarmalık, -ğı
uzmanlaşma
uzmanlaşmak
uzmanlık, -ğı
uzmanlık belgesi
uzo
uzun
uzun araç, -cı
uzun atlama
uzun bacaklılar
uzun boylu
uzun boyluluk, -ğu
uzunca
uzunçalar
uzun çizgi
uzun dalga
Uzundere
uzun diş
uzun dişli
uzuneşek, -ği
uzun etek, -ği
uzun far
uzun hava
uzun hayvan
uzun hece
uzun hikaye
uzun kafalı
Uzunköprü
uzun kulaklı
uzunkuyruk, -ğu
uzunlamasına
uzun levrek, -ği
uzunluk, -ğu
uzunluk ölçüsü
uzun ömürlü
uzun ömürlülük, -ğü
uzun öykü
uzun sesli
uzun uzadıya
uzun uzun
uzun ünlü
uzun vadeli
uzun vadelilik, -ği
uzun vokal, -li
uzun yol sürücülüğü
uzun yol sürücüsü
uzun yol şoförü
uzuv, -zvu
uzuvca
uzvi
uzvi kimya
uzviyet
ü, Ü
ücra
ücret
ücretlendirme
ücretlendirmek
ücretlendirme makinesi
ücretli
ücretlilik, -ği
ücretsiz
ücretsizlik, -ği
üç
üç adım
üç adım atlama
üçayak, -ğı
üç aylar
üç aylık, -ğı
üç başlı
üç beş
üç beyaz
üç bir
üç birlik kuralı
üç boyutlu
üç boyutlu film
üç boyutluluk, -ğu
üç buçuk
üçbudak, -ğı
üç buutlu
üççatal
üççeyrek, -ği
üç durum yasası
üç düzlemli
üçer
üçer beşer
üçerli
üç etek, -ği
üçgen
üçgen piramit, -di
üçgen prizma
üçgensel bölge
üçgül
üç hal kanunu
üç iki
üçkağıt, -dı
üçkağıtçı
üçkağıtçılık, -ğı
üçkat
üç katlı
üçleme
üçlemek
üçler
üçler yediler kırklar
üçleşme
üçleşmek
üçlü
üçlü bahis, -hsi
üçlü ganyan
üçlük, -ğü
üç nokta
üç otuzunda
üç parmaklı
üçtaş
üçteker
üçtelli
üçten dokuza
üçüncü
üçüncü ayak, -ğı
Üçüncü Çağ
üçüncü dünya ülkeleri
üçüncü kişi
üçüncül
üçüncülük, -ğü
üçüncünün olmazlığı
üçüz
üçüzleme
üçüzlü
üçüz ünlü
üdeba
üfleç, -ci
üfleme
üflemek
üflemeli
üflemeli çalgılar
üflemeli sazlar
üfleniş
üflenme
üflenmek
üfletme
üfletmek
üfleyebilme
üfleyebilmek
üfleyiş
üfleyiverme
üfleyivermek
üfürme
üfürmek
üfürük, -ğü
üfürükçü
üfürükçülük, -ğü
üfürüm
üfürüş
üğrüm
ülen
üleş
üleşilme
üleşilmek
üleşme
üleşmek
üleştirilme
üleştirilmek
üleştirim
üleştirimli tüze
üleştirme
üleştirmek
üleştirme sıfatı
ülfet
ülger
ülke
ülkece
ülkeler arası
ülkeler coğrafyası
Ülker
ülkesel
ülkesellik, -ği
ülkü
ülkücü
ülkücülük, -ğü
ülküdaş
ülküdaşlık, -ğı
ülküleştirilme
ülküleştirilmek
ülküleştirme
ülküleştirmek
ülküsel
ülser
ültimatom
ültimatomsu
ülüş
ümera
ümit, -di
ümit dünyası
ümit kapısı
ümit kırıklığı
ümitlendirme
ümitlendirmek
ümitlenebilme
ümitlenebilmek
ümitleniş
ümitlenme
ümitlenmek
ümitli
ümitlilik, -ği
ümitsiz
ümitsizce
ümitsizlik, -ği
ümmet
ümmetçe
ümmetçi
ümmetçilik, -ği
ümmi
ümmilik, -ği
ümran
Ümraniye
ümranlı
ümük, -ğü
ün
ündeş
ündeşlik, -ği
üniforma
üniformalı
üniformasız
ünik
ünite
üniter
üniversal
üniversite
üniversiteler arası
üniversiteli
üniversitelilik, -ği
ünlem
ünleme
ünlemek
ünlem işareti
ünleniş
ünlenme
ünlenmek
ünletme
ünletmek
ünlü
ünlü benzeşmesi
ünlü çatışması
ünlü düşmesi
ünlü kaynaşması
ünlü kısalması
ünlülü
ünlülük, -ğü
ünlü türemesi
ünlü uyumu
ünsiyet
ünsüz
ünsüz benzeşmesi
ünsüz düşmesi
ünsüz göçüşmesi
ünsüz ikizleşmesi
ünsüzlü
ünsüzlük, -ğü
ünsüz tekleşmesi
ünsüz türemesi
ünsüz uyumu
Ünye
ürat
Ürdünlü
üre
ürem
üreme
üremek
üreme organları
üremi
üremik
üremsel
üretebilme
üretebilmek
üreteç, -ci
üretici
üretici alan
üreticilik, -ği
üretici olmayan alan
üretilebilme
üretilebilmek
üretiliş
üretilme
üretilmek
üretim
üretim araçları
üretim artığı
üretim bandı
üretim biçimi
üretimevi
üretim güçleri
üretim iliçkileri
üretim kooperatifi
üretimlik, -ği
üretimsel
üretiş
üretken
üretkenlik, -ği
üretme
üretmek
üretra
ürettirme
ürettirmek
üreyebilme
üreyebilmek
üreyiş
Ürgüp, -p'ü
ürik asit, -di
ürkek
ürkekçe
ürkekleşme
ürkekleşmek
ürkeklik, -ği
ürkme
ürkmek, -er
ürkü
ürkülü
ürkünç
ürkünçlük, -ğü
ürküntü
ürküntülü
ürküntüsüz
ürküsüz
ürküş
ürkütme
ürkütmek
ürkütülme
ürkütülmek
ürkütülüş
ürkütüş
ürokültür
ürolog, -ğu
üroloji
ürolojik
ürperiş
ürperme
ürpermek
ürperti
ürpertili
ürpertme
ürpertmek
ürtiker
ürüme
ürümek
ürün
ürünlü
ürünsüz
ürünsüzlük, -ğü
ürün yelpazesi
ürüşme
ürüşmek
üryan
üryani
üryani eriği
üs, -ssü
üsera
Üsküdar
üsküf
üsküre
üsleniş
üslenme
üslenmek
üslup, -bu
üslupçu
üslupçuluk, -ğu
üsluplaştırma
üsluplaştırmak
üsluplu
üslupsuz
üslupsuzluk, -ğu
üst
üstadane
üst alize
üstat, -dı
üstatça
üstatlık, -ğı
üst baş
üst bitken
üstçavuş
üstçavuşluk, -ğu
üst çene
üst deri
üst deri altı
üst diş
üst dudak, -ğı
üste
üsteğmen
üsteğmenlik, -ği
üstel
üsteleme
üstelemek
üsteleniş
üstelenme
üstelenmek
üsteleyiş
üstelik, -ği
üstenci
üstencilik, -ği
üstenme
üstenmek
üst geçiş
üst geçit, -di
üst güverte
üst insan
üst kat
üst katman
üst kurul
üst küme
üstlenim
üstleniş
üstlenme
üstlenmek
üstlü
üstlük, -ğü
üst perdeden
üst sınıf
üstsubay
üstsüz
üstsüzlük, -ğü
üst tabaka
üst tarafı
üstten
üstübeç, -ci
üstübeç macunu
üstü kapalı
üstün
üstüne
üstüne üstlük
üstünkörü
üstünleşme
üstünleşmek
üstünlük, -ğü
üstünlük derecesi
üstünlük duygusu
üstünlük hissi
üstünlük karmaşası
üstünlük kompleksi
üstünseme
üstünsemek
üstün yapım
üstün zeka
üstün zekalı
üstün zekalılık, -ğı
üstüpü
üstüpüleme
üstüpülemek
üst üste
üstüvane
üstüvani
üstyapı
üstyapısal
üşenç, -ci
üşengeç
üşengeçlik, -ği
üşengen
üşengenlik, -ği
üşeniş
üşenme
üşenmek
üşme
üşmek, -er
üşüme
üşümek
üşüntü
üşürme
üşürmek
üşüşme
üşüşmek
üşüşüverme
üşüşüvermek
üşütme
üşütmek
üşütük
üşüyebilme
üşüyebilmek
ütme
ütmek, -er
ütopik
ütopist
ütopya
ütopyacı
ütopyacılık, -ğı
ütü
ütü altlığı
ütü bezi
ütücü
ütücülük, -ğü
ütüleme
ütülemek
ütüleniş
ütülenme
ütülenmek
ütületme
ütületmek
ütüleyebilme
ütüleyebilmek
ütülme
ütülmek
ütülü
ütü makinesi
ütü masası
ütüsü üzerinde
ütüsüz
ütü tahtası
üvendire
üvey
üvey ana
üvey anne
üvey baba
üvey çocuk, -ğu
üvey evlat, -dı
üveyik, -ği
üvey kardeş
üvey kız
üveyme
üveymek
üvey oğul, -ğlu
üvez
üye
üye aidatı
üyelik, -ği
üyelik aidatı
üye tam sayısı
üzengi
üzengi kayışı
üzengi kemiği
üzengileme
üzengilemek
üzengilenme
üzengilenmek
üzengili
üzengisiz
üzengi taşı
üzenti
üzere
üzeri
üzerinde
üzerine
üzerlik, -ği
üzgü
üzgülü
üzgün
üzgün balığı
üzgünlük, -ğü
üzgüsüz
üzlük, -ğü
üzme
üzmek, -er
üzücü
üzücülük, -ğü
üzülebilme
üzülebilmek
üzülme
üzülmek
üzülüş
üzülüverme
üzülüvermek
üzüm
üzüm asması
üzümcü
üzümcülük, -ğü
üzümgüneşi
üzüm hoşafı
üzüm kompostosu
üzüm kurusu
üzümlü
Üzümlü (ilçe)
üzümlü kek
üzüm pekmezi
üzüm salkımı
üzüm sirkesi
üzüm suyu
üzümsü
üzümsüz
üzüm şekeri
üzüm şırası
üzüm üzüm
üzünç, -cü
üzünçlü
üzüntü
üzüntülü
üzüntüsüz
üzüntüsüzlük, -ğü

Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020