TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Türkçe Yazım/İmla Kılavuzu R Harfi

r, R
Ra
Rab, -bb’i
rabbani
rabbanilik, -ği
Rabbena
rabıt, -ptı
rabıta
rabıtalı
rabıtasız
rabıtasızlık, -ğı
rabıt edatı
raca
raci
racon
radansa
radar
radarcı
radarcılık, -ğı
radde
raddelerinde
radika
radikal
radikalizm
radikalleşme
radikalleşmek
radikalleştirme
radikalleştirmek
radikallik, -ği
radon
radyan
radyasyon
radyasyonlu
radyasyonsuz
radyatör
radyatörcü
radyatörcülük, -ğü
radyo
radyoaktif
radyoaktif izotoplar
radyoaktifleştirme
radyoaktiflik, -ği
radyoaktivite
radyobiyoloji
radyobiyolojik
radyocu
radyoculuk, -ğu
radyoelektrik, -ği
radyoelektriksel
radyoelektronik, -ği
radyo etkinliği
radyoevi
radyofizik, -ği
radyofizyoloji
radyofoni
radyofonik
radyofonik piyes
radyofonik ses
radyofoto
radyo gazetesi
radyografi
radyogram
radyo istasyonu
radyoizotop
radyokimya
radyolink
radyolog, -ğu
radyoloji
radyolojik
radyometre
radyometri
radyometrik
radyo muhabiri
radyo oyunu
radyoskopi
radyo taksi
radyoteknoloji
radyotelefon
radyotelgraf
radyoterapi
radyo yayını
radyum
raf
rafadan
Rafızi
Rafızilik, -ği
rafinaj
rafinatör
rafine
rafineri
rafit, -di
raflı
raf ömrü
rafsız
rafya
ragbi
rağbet
rağbetli
rağbetsiz
rağbetsizlik, -ği
rağmen
rahat
rahatça
rahat döşeği
rahat duruş
rahatlama
rahatlamak
rahatlatabilme
rahatlatabilmek
rahatlatma
rahatlatmak
rahatlayabilme
rahatlayabilmek
rahatlayış
rahatlayıverme
rahatlayıvermek
rahatlık, -ğı
rahatlıkla
rahat rahat
rahatsız
rahatsızlanma
rahatsızlanmak
rahatsızlık, -ğı
rahibe
rahibelik, -ği
rahim, -hmi
rahîm (acıyan)
rahim içi araç, -cı
rahip, -bi
rahiplik, -ği
rahle
rahleitedris
rahman
rahmani
rahmet
rahmetli
rahmetlik
rahne
raht
rahvan
rakam
rakamlama
rakamlamak
rakamlı
rakamsız
raket
rakı
rakı alemi
rakı bardağı
rakıcı
rakıcılık, -ğı
rakım
rakı meclisi
rakibe
rakik
rakip, -bi
rakiplik, -ği
rakipsiz
rakipsizlik, -ği
rakit
rakkas
rakkase
rakkaslı
rakor
rakorlu musluk, -ğu
raks
raks aksağı
rakun
ralli
rallici
rallicilik, -ği
ram
ramak
ramazan
Ramazan Bayramı
ramazan davulu
ramazaniyelik, -ği
ramazan keyfi
ramazanlık
ramazan pidesi
ramazan topu
rambursman
rami
ramp
rampa
rampacı
rampalama
rampalamak
rampalı
randa
randevu
randevucu
randevuculuk, -ğu
randevuevi
randevulaşma
randevulaşmak
randevulu
randevusuz
randıman
randımanlı
randımanlılık, -ğı
randımansız
randımansızlık, -ğı
rant
rantabilite
rantabl
rantçı
rantçılık, -ğı
rantiye
ranza
rap
rapor
raporcu
raporlama
raporlamak
raporlu
raporluluk, -ğu
raporsuz
raportör
raportörlük, -ğü
rappadak
rap rap
rapsodi
rapten
raptetme
raptetmek, -der
raptiye
raptiyeleme
raptiyelemek
raptiyelenme
raptiyelenmek
raptiyeletme
raptiyeletmek
rasat, -dı
rasatçı
rasatçılık, -ğı
rasathane
rasıt, -dı
rasist
rasizm
raspa
raspacı
raspacılık, -ğı
raspalama
raspalamak
raspalanma
raspalanmak
raspa taşı
rast
rastgele
rastık, -ğı
rastıklı
rastlama
rastlamak
rastlanabilme
rastlanabilmek
rastlanma
rastlanmak
rastlantı
rastlantısal
rastlantısallık, -ğı
rastlaşabilme
rastlaşabilmek
rastlaşma
rastlaşmak
rastlatma
rastlatmak
rastlayabilme
rastlayabilmek
rastlayış
rastlayıverme
rastlayıvermek
rasyo
rasyon
rasyonalist
rasyonalite
rasyonalizasyon
rasyonalizm
rasyonel
rasyonelleşme
rasyonelleşmek
rasyonelleştirme
rasyonelleştirmek
rasyonellik, -ği
rasyonel sayı
raşe
raşelenme
raşelenmek
raşi
raşitik
raşitizm
ratanya
rate
ratıp
raunt, -du
ravent, -di
ray
rayba
rayiç, -ci
rayiç bedel
rayiç fiyat
rayiha
rayihalı
razakı
razı
razılık, -ğı
razmol, -lü
Rb
re
Re (kimyasal simge)
reaksiyon
reaktif
reaktör
realist
realistlik, -ği
realite
realizasyon
realizm
reasürans
reaya
rebabi
rebap, -bı
rebiyülahir
rebiyülevvel
recep, -bi
recim, -cmi
recmetme
recmetmek, -der
reçel
reçelci
reçelcilik, -ği
reçellik
reçete
reçeteli
reçetesiz
reçina
reçine
reçine kanalı
reçine kesesi
reçineli
reçine yağı
redaksiyon
redaktör
redaktörlük, -ğü
reddedebilme
reddedebilmek
reddedilme
reddedilmek
reddediş
reddetme
reddetmek, -der
reddettirme
reddettirmek
reddeyleme
reddeylemek
reddihakim
reddimiras
reddiye
reddolunma
reddolunmak
redevans
redif
redingot
redingotlu
redoks
redresör
redüksiyon
reeksport
reel
reel kesim
reellik, -ği
reel sektör
reenkarnasyon
reeskont
refah
Refahiye
refahlı
refakat, -ti
refakatçi
refakatçilik, -ği
referandum
referans
referans elektrot, -du
refetme
refetmek, -der
refik
refika
refleks
refleks yayı
reflektör
reform
reformcu
reformculuk, -ğu
reformist
reftiye
refüj
Regaip Gecesi
Regaip Kandili
reglan
regresyon
regülasyon
regülatör
reha
rehabilitasyon
rehabilite
rehavet
rehber
rehberli
rehberlik, -ği
rehber öğretmen
rehbersiz
rehbersizlik, -ği
rehin
rehine
reis
reis bey
reis efendi
reisicumhur
reislik, -ği
reisülküttap, -bı
reji
reji asistanı
reji kolcusu
rejim
reji masası
reji odası
rejisör
rejisörlük, -ğü
rejisörlük odası
rekabet
rekabetçi
rekabetçilik, -ği
rekaket
rekat
rekiz, -kzi
reklam
reklam ajansı
reklamcı
reklamcılık, -ğı
reklam filmi
reklam kuşağı
reklam levhası
rekolte
rekonstrüksiyon
rekor
rekortmen
rekortmenlik, -ği
rekreasyon
rekreasyon alanı
rektör
rektörlük, -ğü
rektör yardımcılığı
rektör yardımcısı
rektum
rekzetme
rekzetmek, -der
relaks
rembetiko
remel
remi
remiks
remil, -mli
remilci
remilcilik, -ği
remiz, -mzi
rencide
rencidelik, -ği
rençper
rençperlik, -ği
rende
rendeleme
rendelemek
rendeleniş
rendelenme
rendelenmek
rendeli
rendesiz
rengarenk
Ren geyiği
renk, -gi
renk bilimi
renk cümbüşü
renkçi
renkçilik, -ği
renkgideren
renk körlüğü
renk körü
renkleme
renklemek
renklendirebilme
renklendirebilmek
renklendirici
renklendirme
renklendirmek
renkleniverme
renklenivermek
renklenme
renklenmek
renkli
renkli basın
renkli devrim
renkli film
renkli işitme
renklilik, -ği
renkli televizyon
renkölçer
renk ölçme
renksemez
renkser
renksiz
renksizlik, -ği
renktaş
renktaşlık, -ğı
renk yuvarı
renyum
reomür
reorganizasyon
reosta
repertuvar
replik, -ği
repo
repocu
repoculuk, -ğu
reprodüksiyon
resen
resepsiyon
reseptör
resesif
resesyon
resif
resim, -smi
resimci
resimcilik, -ği
resimleme
resimlemek
resimlendirme
resimlendirmek
resimleşme
resimleşmek
resimli
resimlik, -ği
resimli roman
resimsi
resim yazı
resital, -li
resmedebilme
resmedebilmek
resmediş
resmen
resmetme
resmetmek, -der
resmî
resmî bayram
resmî dil
resmî elbise
resmigeçit, -di
resmî giysi
resmikabul, -lü
resmîleşme
resmîleşmek
resmîleştirebilme
resmîleştirebilmek
resmîleştirme
resmîleştirmek
resmîlik, -ği
resmî nikah
resmiyet
resolüsyon
ressam
ressamlık, -ğı
rest
restitüsyon
restleşme
restleşmek
restoran
restorasyon
restore
resul, -lü
resülmal, -li
Reşadiye
reşit
reşitlik, -ği
reşme
reşmeci
reşmecilik, -ği
reşme makinesi
ret, -ddi
retina
retorik, -ği
retrospektif
reva
revaç, -cı
revaçta
revak
revakiye
revalüasyon
revan
revani
revanici
revanicilik, -ği
revani tatlısı
revanlaşma
revanlaşmak
reverans
revir
reviş
revize
revizyon
revizyoncu
revizyonculuk, -ğu
revizyonist
revizyonizm
revnak
revnaklı
revolver
revü
rey
reye
reyhan
reyhani
Reyhanlı
reyon
rezalet
reze
rezede
rezede çiçeği
rezeksiyon
rezeleme
rezelemek
rezene
rezerv
rezervasyon
rezervuar
rezidans
rezil
rezilce
rezilcesine
rezilleşme
rezilleşmek
rezillik, -ği
rezistans
rezonans
Rf
Rg
Rh
rıh
rıhdan
rıhtım
rıza
rızık, -zkı
riayet
riayetkar
riayetsiz
riayetsizlik, -ği
rica
ricacı
ricacılık, -ğı
rical, -li
ricat, -ti
Rihter ölçeği
rijit
rijitlik, -ği
rika
rikkat, -ti
rikkatli
rimel
rimelleme
rimellemek
rimelli
rimelsiz
rina
rindane
ring
ringa
ring hattı
ring seferi
rint, -di
rintçe
rintlik, -ği
risale
risk
risk faktörü
riskli
risklilik, -ği
risksiz
risksizlik, -ği
risk yönetimi
ritim, -tmi
ritimli
ritimlilik, -ği
ritim saz
ritimsiz
ritimsizlik, -ği
ritmik
ritmik sayma
ritüel
rivayet
rivayet birleşik zamanı
riya
riyakar
riyakarane
riyakarca
riyakarcasına
riyakarlık, -ğı
riyal, -li
riyala
riyaset
riyasız
riyazet
riyazi
riyaziyat
riyaziye
riyaziyeci
riyolit
Rize
Rizeli
Rizelilik, -ği
riziko
rizikolu
rizikosuz
Rn
roba
robalı
robot
robotik, -ği
robotlaşma
robotlaşmak
robotlaştırma
robotlaştırmak
robotluk, -ğu
robot resim, -smi
roda
rodaj
rodeo
rodeocu
rodeoculuk, -ğu
rodyum
roka
roket
roketatar
rokfor
rokfor peyniri
rokoko
rol, -lü
rolcü
rolcülük, -ğü
rol çatışması
rol iflası
rom
Romalı
roman
Roman (Çingene)
romancı
romancılık, -ğı
romanesk
romanımsı
Romanist
romanlaşma
Romanlaşma
romanlaşmak
Romanlaşmak
romanlaştırma
romanlaştırmak
Romanolog, -ğu
Romanoloji
romans
romansı
romantik, -ği
romantiklik, -ği
romantizm
Romanyalı
romatizma
romatizmalı
romatizmasız
Romen
Romen dilleri
Romen rakamları
rondela
rop, -bu
ropdöşambır
rosto
rostoluk
rot
rota
rotasyon
rotatif
rotatifçi
rotatifçilik, -ği
rotil
rotor
roza
rozbif
roze
rozet
röfle
röfleli
rögar
rölans
rölanti
rölatif
rölativist
rölativite
rölativizm
röle
rölöve
rölyef
rölyefli
römork
römorkör
Rönesans
röntgen
röntgenci
röntgencilik, -ği
röntgenleme
röntgenlemek
röportaj
röportajcı
röportajcılık, -ğı
röportör
rötar
rötarlı
rötarsız
rötuş
rötuşçu
rötuşçuluk, -ğu
rötuşlama
rötuşlamak
rötuşlatma
rötuşlatmak
rötuşlu
rötuşsuz
rövanş
röveşata
röyalti
Ru
ruam
ruba
rubai
rubaimsi
rubidyum
ruble
ruentgeniyum
ruf
Rufai
Rufailik, -ği
rugan
ruh
ruhani
ruhanilik, -ği
ruhaniyet
ruhban
ruhbaniyet
ruhbanlık, -ğı
ruhban sınıfı
ruh bilgini
ruh bilimci
ruh bilimi
ruh bilimsel
ruhça
ruh doktoru
ruhen
ruh göçü
ruh hastalığı
ruh hastası
ruh hekimi
ruh hekimliği
ruhi
ruhiyat
ruhiyatçı
ruhiyatçılık, -ğı
ruh karmaşası
ruhlu
ruhluluk, -ğu
ruh ölçümü
ruhötesi
ruh sağlığı
ruhsal
ruhsal çöküntü
ruhsal çözümleme
ruhsal gerilim
ruhsallık, -ğı
ruhsat
ruhsatiye
ruhsatlandırma
ruhsatlandırmak
ruhsatlı
ruhsatname
ruhsatsız
ruhsatsızlık, -ğı
ruhsuz
ruhsuzca
ruhsuzlaşma
ruhsuzlaşmak
ruhsuzlaştırma
ruhsuzlaştırmak
ruhsuzluk, -ğu
ruhumücerret, -di
ruj
rujlama
rujlamak
rujlu
rujsuz
rulet
rulman
rulo
Rum
Rum ateşi
rumba
Rumca
Rumelili
Rumelililik, -ği
Rumence
rumi
Rumi (Anadolu ile ilgili)
Rumi takvim
Rumlaşma
Rumlaşmak
Rumlaştırma
Rumlaştırmak
Rumluk, -ğu
rumuz
rumuzlu
run
runik
runik yazı
rupi
Rus
Rusça
Ruslaşma
Ruslaşmak
Ruslaştırma
Ruslaştırmak
Rusluk, -ğu
Rus ruleti
Rus salatası
rustai
rustik, -ği
rutenyum
rutherfordyum
rutin
rutinleşme
rutinleşmek
rutinlik, -ği
rutubet
rutubetlendirme
rutubetlendirmek
rutubetlenme
rutubetlenmek
rutubetli
rutubetlilik, -ği
rutubetsiz
rutubetsizlik, -ği
ruz
ruziklenme
ruziklenmek
ruznamçe
ruzname
ruzuşeb
rücu
rücu hakkı
rüçhan
rüçhan hakkı
rüesa
rüfeka
rükû
rükün, -knü
rüküş
rüküşlük, -ğü
rüping sistemi
rüsum
rüsumat
rüsup, -bu
rüsva
rüsvalık, -ğı
rüşeym
rüşt, -dü
rüştiye
rüşvet
rüşvetçi
rüşvetçilik, -ği
rütbe
rütbe indirimi
rütbeli
rütbelilik, -ği
rütbe sıralaması
rütbesiz
rütbesizlik, -ği
rüya
rüyet
rüzgar
rüzgaraltı
rüzgar çizelgesi
rüzgar erozyonu
rüzgargülü
rüzgarlama
rüzgarlamak
rüzgarlanma
rüzgarlanmak
rüzgarlı
rüzgarlık, -ğı
rüzgarölçer
rüzgarsız
rüzgarsızlık, -ğı
rüzgarüstü
rüzgar yükü

Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020