TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Türkçe Yazım/İmla Kılavuzu E Harfi

e, E
e
ebabil
ebat, -dı
ebcet, -di
ebcet hesabı
ebe
ebebulguru
ebedî
ebedîleşme
ebedîleşmek
ebedîleştirme
ebedîleştirmek
ebedîlik, -ği
ebedî uyku
ebediyen
ebediyet
ebegümeci
ebegümecigiller
ebekuşağı
ebeleme
ebelemek
ebeleyiş
ebeli
ebelik, -ği
ebemkuşağı
ebesiz
ebet, -di
ebeveyn
ebleh
eblehleşme
eblehleşmek
eblehlik, -ği
ebonit
ebru
ebrucu
ebruculuk, -ğu
ebrulama
ebrulamak
ebruli
ebrulu
Ebucehil karpuzu
Ebussuut, -t’u
ebülyoskop, -bu
ecdat, -dı
ece
Eceabat, -t’ı
ecel
ecel beşiği
ecel şerbeti
ecel teri
ecinni
ecinni taifesi
ecir, -cri
eciş bücüş
ecnebi
ecnebilik, -ği
ecza
eczacı
eczacı kalfası
eczacılık, -ğı
eczacı mesul müdürü
eczacı teknisyeni
ecza çantası
ecza dolabı
ecza kutusu
eczalı
eczalı pamuk, -ğu
eczane
eçhel
eda
edalı
edat
edat grubu
edatlı
edatlı tümleç, -ci
edat tümleci
ede
edebî
edebî dil
edebî eser
edebikelam
edebilme
edebilmek
edebî sanat
edebiyat
edebimr> edebiyat bilimi
edebiyatça
edebiyatçı
edebiyatçılık, -ğı
edebiyatsever
edebiyatseverlik, -ği
edebiyat tarihi
edep, -bi
edeplendirme
edeplendirmek
edepleniş
edeplenme
edeplenmek
edepli
edepli edepli
edeplilik, -ği
edepsiz
edepsizce
edepsizcesine
edepsizleşme
edepsizleşmek
edepsizlik, -ği
edep yeri
eder
edevat
edi
Edi (özel ad)
edibane
edik, -ği
edilebilme
edilebilmek
edilgen
edilgen çatı
edilgen fiil
edilgenleşme
edilgenleşmek
edilgenleştirme
edilgenleştirmek
edilgenleştirtme
edilgenleştirtmek
edilgenlik, -ği
edilgenlik eki
edilgi
edilgin
edilginlik, -ği
edilme
edilmek
edim
edim bilimi
edimli
edimsel
edimselci
edimselcilik, -ği
edimsellik, -ği
edimsiz
edinç, -ci
edindirme
edindirmek
edinebilme
edinebilmek
edinilebilme
edinilebilmek
edinilme
edinilmek
edinim
ediniverme
edinivermek
edinme
edinmek
edinti
edip, -bi
Edirne
Edirnekari
Edirneli
Edirnelilik, -ği
edisyon
editör
editörlük, -ğü
ediverme
edivermek
edna
Edremit
edvar
edvar musikisi
efdal
efe
efece
efekt
efektif
efektif alış
efektif döviz
efektif fiyat
efektif kur
efektif satış
efektif talep, -bi
efelek, -ği
efeleniş
efelenme
efelenmek
efeleşme
efeleşmek
efelik, -ği
efemine
efendi
efendibaba
efendibabacık, -ğı
efendice
efendicesine
efendicik, -ği
efendi efendi
efendileşme
efendileşmek
efendilik, -ği
efendim
efildeme
efildemek
efil efil
efileme
efilemek
efkar
efkarıumumiye
efkarlanış
efkarlanma
efkarlanmak
efkarlı
efkarlılık, -ğı
eflak, -ki
Eflani
eflatun
eflatuni
eflatunsu
eflatunumsu
efor
efrat, -dı
efriz
efsane
efsaneleşme
efsaneleşmek
efsaneleştirilme
efsaneleştirilmek
efsaneleştirme
efsaneleştirmek
efsaneli
efsanesiz
efsanevi
efsanevilik, -ği
efsun
efsuncu
efsunculuk, -ğu
efsunkar
efsunlama
efsunlamak
efsunlu
efsus
eften püften
egale
ege
egemen
egemenlik, -ği
eglog, -ğu
ego
egoist
egoistlik, -ği
egoizm
egosantrik
egosantrist
egosantrizm
egotizm
egzama
egzamalı
egzersiz
egzistansiyalist
egzistansiyalizm
egzogami
egzomorfizm
egzotik
egzotik çorba
egzotiklik, -ği
egzotizm
egzoz
egzozcu
egzozculuk, -ğu
egzoz gazı
eğdirebilme
eğdirebilmek
eğdiriş
eğdirme
eğdirmek
eğdirtme
eğdirtmek
eğe
eğebilme
eğebilmek
eğeleme
eğelemek
eğelenme
eğelenmek
eğer
eğiç, -ci
eğik, -ği
eğik biçme
eğik çizgi
eğik düzlem
eğiklik, -ği
eğik silindir
eğik yazı
Eğil
eğilebilme
eğilebilmek
eğilim
eğilimli
eğilimlilik, -ği
eğilimsiz
eğilimsizlik, -ği
eğiliş
eğilme
eğilmek
eğim
eğimli
eğimlilik, -ği
eğimölçer
eğimsiz
eğimsizlik, -ği
eğin, -ğni
eğinik
eğinme
eğinmek
eğinti
eğir
Eğirdir
eğir kökü
eğirme
eğirmek
eğirmen
eğir mumu
eğir otu
eğirtme
eğirtmek
eğiş
eğitebilme
eğitebilmek
eğitici
eğitici etkinlik, -ği
eğitici film
eğiticilik, -ği
eğitici oyun
eğitilebilme
eğitilebilmek
eğitiliş
eğitilme
eğitilmek
eğitim
eğitim alanı
eğitim bilimci
eğitim bilimi
eğitim bilimsel
eğitimci
eğitimcilik, -ği
eğitim dönemi
eğitim enstitüsü
eğitim fakültesi
eğitim kurumu
eğitimli
eğitimlilik, -ği
eğitim programı
eğitimsel
eğitimsiz
eğitimsizlik, -ği
eğitiş
eğitme
eğitmek
eğitmen
eğitmenlik, -ği
eğitsel
eğitsel etkinlik, -ği
eğitsel film
eğitsel kol
eğitsellik, -ği
eğitsel oyun
eğlek, -ği
eğleme
eğlemek
eğlence
eğlenceli
eğlencelik, -ği
eğlencesiz
eğlencesizlik, -ği
eğlendirebilme
eğlendirebilmek
eğlendiri
eğlendiriş
eğlendirme
eğlendirmek
eğlenebilme
eğlenebilmek
eğlenilme
eğlenilmek
eğleniş
eğlenme
eğlenmek
eğlenti
eğleşme
eğleşmek
eğme
eğmeç, -ci
eğmeçli
eğmek, -er
Eğmür (Oğuz boyu)
eğrelti
eğrelti otu
eğrelti otugiller
eğreti
eğretileme
eğretilemek
eğretilik, -ği
eğrez
eğri
eğri büğrü
eğri büğrülük, -ğü
eğrice
eğri çehre
eğri çehreli
eğrili
eğrilik, -ği
eğriliş
eğrilme
eğrilmek
eğriltme
eğriltmek
eğrim
eğrisiyle doğrusuyla
eğri söz
eğri sözlü
eğri sözlülük, -ğü
eğritme
eğritmek
eğri yüz
eğri yüzlü
eğri yüzlülük, -ğü
eğsi
eh
ehem
ehemmiyet
ehemmiyetli
ehemmiyetlilik, -ği
ehemmiyetsiz
ehemmiyetsizlik, -ği
ehil, -hli
ehlî
ehlibeyit, -yti
ehlidil
ehlihibre
ehlikeyif, -yfi
ehlikitap
ehlîleşme
ehlîleşmek
ehlîleştirilme
ehlîleştirilmek
ehlîleştirme
ehlîleştirmek
ehlisalip, -bi
ehlisünnet
ehlivukuf
ehliyet
ehliyetli
ehliyetlilik, -ği
ehliyetname
ehliyetsiz
ehliyetsizlik, -ği
ehlizevk
ehram
ehven
ehvenişer, -rri
ehveniyet
ehvenlik, -ği
ejder
ejderha
ejektör
ek
ekabir
ekalliyet
ekarte
ek bileziği
ek bütçe
ek ders
eke
ekebilme
ekebilmek
ekecek, -ği
ekelik, -ği
ekenek, -ği
ek eylem
ek fiil
ek görev
ek gün
ekici
ekicilik, -ği
ekili
ekiliş
ekilme
ekilmek
ekim
ekin
ekin biti
ekinci
ekincilik, -ği
ekin iti
ekin kargası
ekinli
ekinlik, -ği
ekinokok
ekinoks
Ekinözü
ekinsiz
ekinti
ekip, -bi
ekipman
ekipman yatırımı
ekit
ek kart
ek kök
eklektik
eklektiklik, -ği
eklektizm
eklem
eklem bacaklılar
ekleme
ekleme dişi
eklemek
eklemeli
eklemleme
eklemlemek
eklemlendirme
eklemlendirmek
eklemlenme
eklemlenmek
eklemli
eklemliler
eklemsiz
eklemsizler
eklenebilme
eklenebilmek
ekleniş
ekleniverme
eklenivermek
eklenme
eklenmek
eklenti
eklentiler
ekler
eklesil
ekleşme
ekleşmek
ekleştirme
ekleştirmek
ekletebilme
ekletebilmek
ekletme
ekletmek
ekleyebilme
ekleyebilmek
ekleyiş
ekleyiverme
ekleyivermek
ekli
ekliptik, -ği
ekliptik düzlem
ekli püklü
ekme
ekmeği dizinde
ekmeğimsi
ekmek, -ği
ekmek, -er
ekmek ağacı
ekmek ayvası
ekmekçi
ekmekçilik, -ği
ekmek dolması
ekmek düşmanı
ekmek kadayıfı
ekmek kapısı
ekmek kavgası
ekmek kaygısı
ekmek kırıntısı
ekmek küfü
ekmeklik, -ği
ekmek mayası
ekmek parası
ekmeksi
ekmeksiz
ekmeksizlik, -ği
ekmek tahtası
ekmek tatlısı
ekmek ufağı
eko
ekol, -lü
ekolali
ekolog, -ğu
ekoloji
ekolojik
ekolojik ortam
ekolojik tarım
ekolojist
ekoloji uzmanı
ekolojizm
ekonometri
ekonomi
ekonomi coğrafyası
ekonomik
ekonomik ambargo
ekonomiklik, -ği
ekonomi politik, -ği
ekonomist
ekonomizm
ekopraksi
ekose
ekosistem
ek oylum
ek ödenek, -ği
ek poliçe
ekran
ekran koruyucu
eksantrik
eksantrik kayışı
eksantriklik, -ği
eksantrik mili
eksaserbasyon
ekselans
eksen
eksenli
eksen oyuncu
eksen ülke
ekser
ekseri
ekseriya
ekseriyet
ekseriyetle
eksi
eksibe
eksibisyonizm
eksik, -ği
eksik artık
eksik etek, -ği
eksik gedik, -ği
eksiklenme
eksiklenmek
eksikli
eksiklik, -ği
eksiksiz
eksiksizce
eksiksizlik, -ği
eksilen
eksiliş
eksilme
eksilmek
eksiltebilme
eksiltebilmek
eksilti
eksiltili
eksiltilme
eksiltilmek
eksiltme
eksiltmek
eksin
eksi sayı
eksi uç, -cu
eksiz
ekskavatör
eksper
eksperimantalist
eksperimantalizm
eksperlik, -ği
ekspertiz
eksperyans
ekspoze
ekspozisyon
ekspres
ekspres yol
ekspresyonist
ekspresyonizm
ekstern öğrenci
ekstra
ekstrafor
ekstralık, -ğı
ekstrasistol, -lü
ekstre
ekstrem
ekstremlik, -ği
ek süre
ekşi
ekşi elma
ekşi kiraz
ekşikulak, -ğı
ekşili
ekşili çorba
ekşilik, -ği
ekşi maya
ekşime
ekşimek
ekşimik, -ği
ekşimikli
ekşimiksiz
ekşimsi
ekşimtırak
ekşimtıraklık, -ğı
ekşi surat
ekşitilme
ekşitilmek
ekşitme
ekşitmek
ekşi yonca
ekşi yoncagiller
ekşi yüz
ek tahsisat
ekti
ektilik, -ği
ekti püktü
ektirme
ektirmek
ektoderm
ekü
eküri
ekvator
Ekvator (yer yuvarlağını bölen çember)
ekvatoral, -li
Ekvatoral (eşleksel)
ekvatoral iklim
ekzotermik
el
ela
el adamı
el alem
el alışkanlığı
el altında
el altından
elaman
elan
el arabası
elastik
elastiki
elastikiyet
elastiklik, -ği
el ayası
Elazığ
Elazığlı
Elazığlılık, -ğı
elbasan tavası
elbet
elbette
Elbeyli
el bezi
el birliği
elbise
elbise askısı
elbise dolabı
elbiseli
elbiselik, -ği
elbisesiz
elbisesizlik, -ği
Elbistan
el bombası
elci
elcik, -ği
el çabukluğu
el çantası
elçek, -ği
elçekli
elçi
elçilik, -ği
elçilik uzmanı
elçim
elde
elde bir
eldeci
eldecilik, -ği
el değirmeni
eldeli
elden
elden düşme
elden ele
eldesiz
Eldivan
eldiven
eldivenli
eldivensiz
el duşu
elebaşı, -nı
elebaşılık, -ğı
eleğimsağma
eleji
elek, -ği
elekçi
elekçilik, -ği
elekleme
eleklemek
eleklik, -ği
elektrifikasyon
elektrik, -ği
elektrik anahtarı
elektrik çarpması
elektrikçi
elektrikçilik, -ği
elektrik dinamosu
elektrik direği
elektrik düğmesi
elektrik fabrikası
elektrik feneri
elektrik fırını
elektrik fincanı
elektrik kaçağı
elektrik kaynağı
elektrikleme
elektriklemek
elektriklendirme
elektriklendirmek
elektriklenme
elektriklenmek
elektrikli
elektrikli basaç, -cı
elektrikli daktilo
elektrikli ısıtıcı
elektrikli sandalye
elektrikli süpürge
elektrikli tren
elektrikli zil
elektrik ocağı
elektrik saati
elektrik santrali
elektrik sayacı
elektriksiz
elektriksizlik, -ği
elektrik süpürgesi
elektrik teli
elektrik üreteci
elektrik yayı
elektrik zili
elektro
elektrobiyoloji
elektrobiyolojik
elektrodinamik, -ği
elektrodinamometre
elektrodiyaliz
elektroensefalografi
elektroensefalogram
elektrofil
elektrofon
elektrogitar
elektrojen
elektrokaplama
elektrokardiyograf
elektrokardiyografi
elektrokardiyogram
elektrokimya
elektrolit
elektrolit dengesi
elektroliz
elektromanyetik
elektromanyetik dalgalar
elektromanyetik güç, -cü
elektromanyetizma
elektromekanik, -ği
elektrometalürji
elektrometre
elektromıknatıs
elektromobil
elektromotor
elektron
elektron akışı
elektron demeti
elektronegatif
elektron gazı
elektronik, -ği
elektronik beyin, -yni
elektronik çalgılar
elektronikçi
elektronikçilik, -ği
elektronik imza
elektronik müzik, -ği
elektronik posta
elektronik saat, -ti
elektronik sazlar
elektron lambası
elektronlu
elektron mikroskobu
elektronsuz
elektropozitif
elektroradyoloji
elektrosaz
elektroskop
elektrostatik, -ği
elektrostatik serpme
elektroşok
elektrot, -du
elektroteknik
elektrot reaksiyonu
el ele
elem
eleman
elemanlı
eleman sayısı
elemansız
elemansızlık, -ğı
eleme
el emeği
elemek
elemeli
element
eleme sınavı
elemesiz
elemge
elemli
elemsiz
elemsizlik, -ği
eleniş
elenme
elenmek
elense
elenti
el erimi
el erki
Eleşkirt, -t’i
eleştirel
eleştirellik, -ği
eleştiri
eleştirici
eleştiricilik, -ği
eleştirilebilme
eleştirilebilmek
eleştiriliş
eleştirilme
eleştirilmek
eleştirim
eleştirimci
eleştirimcilik, -ği
eleştirisel
eleştirisellik, -ği
eleştiriş
eleştirme
eleştirmeci
eleştirmecilik, -ği
eleştirmek
eleştirmeli
eleştirmen
eleştirmenlik, -ği
eletme
eletmek
eleyebilme
eleyebilmek
eleyiş
elezer
elezerlik, -ği
el falı
el feneri
el freni
elgin
elhak
elhamdülillah
elhasıl
el havlusu
eli açık
eli açıklık, -ğı
eli ağır
eli ağırlık, -ğı
eli ayağı düzgün
eli ayağı düzgünlük, -ğü
eli bayraklı
eli bayraklılık, -ğı
elibelinde (motif)
eli belinde
eli belindelik, -ği
eli bol
eli bolluk, -ğu
eli boş
eli boşluk, -ğu
eliböğründe (motif)
eli böğründe
eli böğründelik, -ği
eli çabuk
eli çabukluk, -ğu
eli dar
eli darlık, -ğı
elif
elifba
elifî
elifi elifine
eli geniş
eli hafif
elik, -ği
eli koynunda
eli kulağında
el ilanı
elim
eli mahkûm
eli mahkûmluk, -ğu
eli maşalı
eli maşalılık, -ğı
eliminasyon
elimine
elimsende
eline ağır
eline ayağına çabuk
eline ayağına çabukluk, -ğu
eline çabuk
eline çabukluk, -ğu
eli nimetli
elinin körü
elips
elipsoidal
elipsoit, -di
eliptik
eli selek
eli sıkı
eli sıkılık, -ğı
eli sopalı
eli sopalılık, -ğı
eli şakağında
el işçiliği
el işi
el işi kağıdı
elit
elitlik, -ği
eli uz
eli uzun
eli uzunluk, -ğu
eli yatkın
eli yatkınlık, -ğı
eliyle
eli yordamlı
eli yüreğinde
eli yüzü düzgün
eli yüzü düzgünlük, -ğü
eli yüzü temiz
elk
el kantarı
el kapısı
el keseri
el kılavuzu
elkızı
el kiri
el kitabı
elleme
ellemek
ellenebilme
ellenebilmek
ellenme
ellenmek
elleşme
elleşmek
elletme
elletmek
ellettirme
ellettirmek
elleyebilme
elleyebilmek
elleyiş
elli
elli binlik, -ği
ellibir
ellik, -ği
ellilik, -ği
ellinci
ellişer
ellişerli
elma
elmabaş
elmacı
elmacık, -ğı
elmacık kemiği
elmacılık, -ğı
elma çayı
Elmadağ
elma hoşafı
elma kompostosu
Elmalı
elmalık, -ğı
elmamsı
elmas
elmasımsı
elma sirkesi
elmasiye
elmaslı
elmastıraş
elma suyu
elma şarabı
elma şekeri
elma şurubu
elma yanaklı
elmek, -ği
el notu
eloğlu
el oltası
elöpen
el sabunu
el sanatları
el sözlüğü
el şakası
el tası
el telefonu
el telsizi
elti
eltieltiyeküstü
eltilik, -ği
el topu
el ulağı
el ulaklığı
el uzluğu
elvan
elvan elvan
elveda
elverdiğince
elverişli
elverişlilik, -ği
elverişsiz
elverişsizlik, -ği
elverme
elvermek
elyaf
el yatkınlığı
el yazısı
el yazması
el yordamıyla
elzem
elzemlik, -ği
em
eman
emanet
emanetçi
emanetçilik, -ği
emanet dolabı
emaneten
emare
emarecik, -ği
emaret
emay
emaye
emaylama
emaylamak
embesil
emboli
embriyo
embriyolog, -ğu
embriyoloji
embriyolojik
emcek, -ği
emcik, -ği
emdirebilme
emdirebilmek
emdirme
emdirmek
emdirtme
emdirtmek
emebilme
emebilmek
emeç, -ci
emek, -ği
emekçi
emekçilik, -ği
emekçi sınıfı
emekleme
emekleme çağı
emekleme dönemi
emeklemek
emekli
emekli aylığı
emekli ikramiyesi
emeklilik, -ği
emeklilik çağı
emekli maaşı
emeksiz
emeksiz evlat, -dı
emeksizlik, -ği
emektar
emektarlık, -ğı
emel
emen
Emet
emici
emici kıllar
emici tüyler
emik, -ği
emilebilme
emilebilmek
emilme
emilmek
emin
eminlik, -ği
Eminönü
emir, -mri
emîr
emirber
emirberlik, -ği
emircik, -ği
emir cümlesi
Emirdağ
emir eri
Emirgazi
emir kipi
emir komuta zinciri
emir kulu
emîrlik, -ği
emirname
emir subayı
emisyon
emiş
emişme
emişmek
emiştirme
emiştirmek
emlak, -ki
emlak bürosu
emlakçı
emlakçılık, -ğı
emlak kredisi
emlak vergisi
emleme
emlemek
emlik, -ği
emme
emme basma tulumba
emmeç, -ci
emmek, -er
emmi
emmi kızı
emmi oğlu
emniyet
emniyet amiri
emniyet durağı
emniyet düğmesi
emniyet kemeri
emniyet kilidi
emniyetli
emniyetlilik, -ği
emniyet pimi
emniyetsiz
emniyetsizlik, -ği
emniyet supabı
emniyet şeridi
empati
empermeabl, -li
emperyalist
emperyalistlik, -ği
emperyalizm
empoze
empresyonist
empresyonizm
emprezaryo
emprime
emprovizasyon
emprovize
emraz
emredebilme
emredebilmek
emrediş
emre muharrer senet, -di
emretme
emretmek, -der
emreyleme
emreylemek
emrihak, -kkı
emrivaki
emsal, -li
emsalsiz
emsalsizlik, -ği
emtia
emval, -li
emzik, -ği
emzik borusu
emzikli
emziksiz
emzirebilme
emzirebilmek
emzirilme
emzirilmek
emziriş
emzirme
emzirmek
emzirtme
emzirtmek
en
enam
enaniyet
en aşağı
enayi
enayice
enayicesine
enayi dümbeleği
enayileşme
enayileşmek
enayilik, -ği
en azından
enberi
enbiya
encam
encümen
endam
endam aynası
endamlı
endamsız
endaze
endazeleme
endazelemek
endazeli
endazesiz
endeks
endeksleme
endekslemek
endekslenme
endekslenmek
endeksletme
endeksletmek
endeksli
endemik
ender
enderun
enderunlu
endirekt
endirekt atış
endişe
endişelendirme
endişelendirmek
endişelenebilme
endişelenebilmek
endişelenme
endişelenmek
endişeli
endişelilik, -ği
endişesiz
endişesizlik, -ği
endoderm
endogami
endokrin
endokrinoloji
endokrinolojik
Endonezyalı
endoskop
endoskopi
endoskopik
endotermik
endüksiyon
endüstri
endüstrileşme
endüstrileşmek
endüstriyalizm
endüstriyel
endüstriyel atık, -ğı
enek
eneme
enemek
enenme
enenmek
enerji
enerjik
enerji kaynağı
enerjiklik, -ği
enez
Enez (ilçe)
eneze
enfarktüs
enfeksiyon
enfes
enfeslik, -ği
enfiye
enflamasyon
enflasyon
enflasyon canavarı
enflasyonist
enflüanza
enformasyon
enformatik, -ği
enfraruj
enfrastrüktür
enfüsi
engebe
engebeli
engebelik, -ği
engebesiz
engel
engel balığı
engelleme
engellemek
engelleniş
engellenme
engellenmek
engelletme
engelletmek
engelleyebilme
engelleyebilmek
engelleyici
engelleyim
engelleyiş
engelli
engelli koşu
engellilik, -ği
engel sınavı
engelsiz
engelsizlik, -ği
engerek, -ği
engerekgiller
engerek otu
engin
enginar
engin gönüllü
enginleşme
enginleşmek
enginlik, -ği
engizisyon
enik, -ği
enikleme
eniklemek
enikonu
eninde sonunda
enine boyuna
enir
enişte
enjeksiyon
enjeksiyoncu
enjekte
enjektör
enkaz
enkaz eldiveni
enlem
enlem dairesi
enlemesine
enli
enlice
enlilik, -ği
enöte
ensar
ense
ense çukuru
ensefal, -li
ensefalit
ense kökü
enseleme
enselemek
enselenme
enselenmek
enseletme
enseletmek
enseleyebilme
enseleyebilmek
ensesi kalın
ensesi kalınlık, -ğı
ensest
ensiz
ensizlik, -ği
enstantane
enstantane fotoğraf
enstitü
enstrüman
enstrümantal
enstrümantalizm
enstrümantal müzik, -ği
entari
entarilik
entegrasyon
entegre
entel
entelekt
entelektüalizm
entelektüel
entelektüellik, -ği
entelekya
entellik, -ği
enteresan
enteresanlık, -ğı
enterfon
enternasyonal, -li
enternasyonalci
enternasyonalcilik, -ği
enternasyonalist
enternasyonalizm
enterne
entertip
entimem
entipüften
entomolog, -ğu
entomoloji
entomolojik
entomolojist
entrika
entrikacı
entrikacılık, -ğı
entropi
enva
envaiçeşit
envaiçeşitli
envaitürlü
envanter
envestisman
enzim
eosen
epe
eper
epey
epeyce
epeyi
epeyice
epidemi
epidemik
epidemiyoloji
epidemiyolojik
epiderm
epifit
epigenez
epigrafi
epigram
epik
epikerem
epikriz
Epikurosçu
Epikurosçuluk, -ğu
Epikürcü
Epikürcülük, -ğü
epilasyon
epilepsi
epileptik
epilog, -ğu
episantır
epistemoloji
epistemolojik
epitel
epitelyum
epizot, -du
epope
e-posta
eprime
eprimek
epsem
epsilon
er
Er (kimyasal simge)
eradikasyon
erat
Erbaa
erbain
erbap, -bı
erbaş
erbaşlık, -ğı
er bezi
erbin
erbiyum
erce
ercecik
ercik, -ği
Erciş
Erdek, -k’i
erdem
erdemli
Erdemli (ilçe)
erdemlilik, -ği
erdemsiz
erdemsizlik, -ği
erden
erdenlik, -ği
erdirebilme
erdirebilmek
erdirme
erdirmek
erdişi
erdişilik, -ği
erebilme
erebilmek
Ereğli
erek, -ği
erek bilimi
erek bilimsel
erekçi
erekçilik, -ği
ereklilik, -ği
er ekmeği
ereksel
ereksellik, -ği
ereksel neden
ereksiyon
eren
Erendiz (Jüpiter)
Erenler
Erfelek, -k’i
erg
Ergani
erganun
er geç
ergen
ergene
ergenleşme
ergenleşmek
ergenlik, -ği
ergenlik çağı
ergi
ergilik, -ği
ergime
ergime ısısı
ergimek
ergime noktası
ergime yasası
ergimiş maden
ergin
erginleme
erginlemek
erginlenme
erginlenmek
erginleşme
erginleşmek
erginlik, -ği
ergitme
ergitmek
ergonomi
ergonomik
erguvan
erguvangiller
erguvani
erguvan rengi
ergürme
ergürmek
erigen
erik, -ği
erika
erik hoşafı
erik kompostosu
eriklik, -ği
erik marmeladı
erik pestili
erik rakısı
erik reçeli
eriksi
eril
erillik, -ği
erim
erime
erimek
erim erim
erin
erincek
erinç, -ci
erinçli
erinçsiz
erinçsizlik, -ği
erinleşme
erinleşmek
erinlik, -ği
erinme
erinmek
erirlik, -ği
eristik, -ği
eriş
erişebilme
erişebilmek
erişilebilir gizil güç, -cü
erişilebilirlik, -ği
erişilebilme
erişilebilmek
erişilme
erişilmek
erişim
eriçkin
eriçkinlik, -ği
erişme
erişmek
erişte
eriştelik, -ği
eriştirebilme
eriştirebilmek
eriştirilme
eriştirilmek
eriştirme
eriştirmek
eritebilme
eritebilmek
eriten
eritici
eritilme
eritilmek
eritiş
eritiverme
eritivermek
eritme
eritmek
eritme peynir
eritrosit
eriyebilme
eriyebilmek
eriyik, -ği
eriyiş
eriyiverme
eriyivermek
erk
erkan
erkanıharbiyeiumumiye
erkanıharp, -bi
erkanıharplik, -ği
erkan kürkü
erkan minderi
erke
erkeç, -ci
erkeçsakalı
erkeğimsi
erkek, -ği
erkek anahtar
erkek bakır
erkek berberi
erkekçe
erkekçil
erkek demir
erkek erkeğe
erkekevi
erkek Fatma
erkek fiş
erkek işi
erkeklenme
erkeklenmek
erkekler hamamı
erkekleşme
erkekleşmek
erkekleştirme
erkekleştirmek
erkekli
erkeklik, -ği
erkekli kadınlı
erkeklik organı
erkek milleti
erkek organ
erkeksi
erkeksilik, -ği
erkeksiz
erkeksizlik, -ği
erkek terzisi
erken
erken bahar
erken boşalma
erken bunama
erkence
erkenci
erkencilik, -ği
erkenden
erkendoğan
erken uyarı
erkete
erketeci
erketecilik, -ği
erketelik, -ği
erkin
erkinci
erkincilik, -ği
erkinlik, -ği
er kişi
erkli
erklilik, -ği
erksiz
erksizlik, -ği
erlik, -ği
erme
ermek, -er
Ermenek, -k’i
Ermeni
Ermenice
er meydanı
ermin
ermiş
ermişlik, -ği
eroin
eroinci
eroincilik, -ği
eroinman
eroinmanlık, -ğı
eros
Eros (aşk tanrısı)
erosal
erosallık, -ğı
erosçu
erosçuluk, -ğu
erotik
erotiklik, -ği
erotizm
erozyon
erselik
erseliklik, -ği
erseme
ersemek
ersiz
ersizlik, -ği
er suyu
erteleme
ertelemek
ertelenebilme
ertelenebilmek
erteleniş
ertelenme
ertelenmek
erteletebilme
erteletebilmek
erteletim
erteletme
erteletmek
ertelettirme
ertelettirmek
erteleyebilme
erteleyebilmek
erteleyiş
ertesi
Eruh
erupsiyon
ervah
erzak
erzel
Erzin
Erzincan
Erzincanlı
Erzincanlılık, -ğı
Erzurum
Erzurumlu
Erzurumluluk, -ğu
es
esame
esans
esaret
esas
esas duruş
esasen
esasi
esaslandırma
esaslandırmak
esaslanma
esaslanmak
esaslı
esaslılık, -ğı
esassız
esassızlık, -ğı
esasta
esastan
esastan bozma
esas vaziyet
esatir
esatirî
esbabımucibe
esbak
esbap, -bı
esebilme
esebilmek
esef
eseflenme
eseflenmek
esefli
eselemek beselemek
eseme
esen
esenleme
esenlemek
Esenler
esenleşme
esenleşmek
esenlik, -ği
esenlikli
Esenyurt
eser
esericedit, -di
esericedit kağıdı
eserme
esermek
eser miktarda
esersiz
esersizlik, -ği
esham
esik, -ği
esim
esin
esindirme
esindirmek
esinleme
esinlemek
esinlendirme
esinlendirmek
esinlenme
esinlenmek
esinti
esintili
esintisiz
esir
esir almaca
esirci
esircilik, -ği
esire
esirgeme
esirgemek
esirgemezlik, -ği
esirgeniş
esirgenme
esirgenmek
esirgeyebilme
esirgeyebilmek
esirgeyici
esirgeyicilik, -ği
esirgeyiş
esir kampı
esirlik, -ği
esirme
esirmek
esir pazarı
esiş
eskalasyon
eskalop
eskatologya
eski
eskice
eskici
eskicilik, -ği
Eski Çağ
eskiden
Eski Dünya
eski eserler
eski göz ağrısı
eski kafalı
eski kafalılık, -ğı
eski kurt
Eskil
eskileşme
eskileşmek
eskilik, -ği
eskime
eskimek
Eskimo
Eskimoca
eskimsi
Eskipazar
eski püskü
Eskişehir
Eskişehirli
Eskişehirlilik, -ği
Eskişehir taşı
eskitebilme
eskitebilmek
eskitilme
eskitilmek
eskitme
eskitmek
eski toprak, -ğı
eski tüfek, -ği
eski yazı
eskiyebilme
eskiyebilmek
eskiyiş
eskiz
eskort
eskortluk, -ğu
eskrim
eskrimci
eskrimcilik, -ği
eskülabi
eslaf
eslek
esleme
eslemek
esma
esmayıhüsna
esmayışerife
esme
esmek, -er
esmer
esmer amber
esmer buğday
esmerce
esmerimsi
esmer küf
esmer küfler
esmerleşme
esmerleşmek
esmerleştirme
esmerleştirmek
esmerlik, -ği
esmer su yosunları
esmer şeker
esmer un
esna
esnaf
esnaf ağzı
esnaflık, -ğı
esnaf loncası
esnasında
esnek
esnekleşme
esnekleşmek
esnekleştirme
esnekleştirmek
esneklik, -ği
esneme
esnemek
esnetebilme
esnetebilmek
esnetme
esnetmek
esneyebilme
esneyebilmek
esneyiş
espadril
espas
espaslı
Esperanto
Esperantocu
esperi
Espiye
espiyonaj
espressivo
espresso
espri
esprili
esprililik, -ği
esprisiz
espritüel
espritüellik, -ği
esrar
esrarcı
esrarcılık, -ğı
esrarengiz
esrarengizlik, -ği
esrarkeş
esrarkeşlik, -ği
esrar kumkuması
esrarlı
esrarlılık, -ğı
esrar otu
esrar perdesi
esrar tekkesi
esre
esrik
esriklik, -ği
esrime
esrimek
esritme
esritmek
essah
estağfurullah
estamp
estampaj
estek köstek
ester
esterleşme
estet
estetik, -ği
estetik cerrahi
estetikçi
estetikçilik, -ği
estetizm
estirilme
estirilmek
estirme
estirmek
estomp
esvap, -bı
esvaplı
esvapsız
esvapsızlık, -ğı

eş adlı
eş adlılık, -ğı
eş anlam
eş anlamlı
eş anlamlılık, -ğı
eş anlı
eş anlılık, -ğı
eşantiyon
eşarp, -bı
eş bacaklılar
eş basınç, -cı
eş basınçlı
eş başkan
eş başkanlık, -ğı
eş biçim
eş biçimli
eş biçimlilik, -ği
eş cinsel
eş cinsellik, -ği
eş değer
eş değerli
eş değerlik, -ği
eş değerlilik, -ği
eş deprem
eş dost
eşeğimsi
eşek, -ği
eşek arısı
eşekbaşı
eşek cenneti
eşekçe
eşekçi
eşekçilik, -ği
eşek davası
eşek dikeni
eşek hıyarı
eşek inadı
eşek kafalı
eşekkulağı
eşekleşme
eşekleşmek
eşeklik, -ği
eşek marulu
eşek maydanozu
eşekoğlueşek, -ği
eşek otu
eş eksenli
eş eksenlilik, -ği
eşek sıpası
eşeksırtı
eşeksi
eşek şakası
eşelek, -ği
eşeleme
eşelemek
eşelenme
eşelenmek
eşelmobil
eşey
eşeyli
eşeylilik, -ği
eşeyli üreme
eşeysel
eşeysellik, -ği
eşeysiz
eşeysiz üreme
eş güdüm
eş güdümcü
eş güdümcülük, -ğü
eş güdümleme
eş güdümlemek
eş güdümlü
eş güdümlülük, -ğü
eşhas
eşik, -ği
eşilme
eşilmek
eşinme
eşinmek
eşit
eşit çenetli
eşitçi
eşitçilik, -ği
eşitleme
eşitlemek
eşitleniş
eşitlenme
eşitlenmek
eşitleşme
eşitleşmek
eşitleştirme
eşitleştirmek
eşitleyebilme
eşitleyebilmek
eşitlik, -ği
eşitlik derecesi
eşitlik eki
eşitsiz
eşitsizlik, -ği
eşiverme
eşivermek
eşkal, -li
eş kanatlı
eşkenar
eşkenar dörtgen
eşkenar üçgen
eşkıya
eşkıyaca
eşkıyalık, -ğı
eşkin
eşkinci
eşkincilik, -ği
eşkinli
eşkinsiz
eş koşma
eşlek, -ği
eşleksel
eşlem
eşleme
eşlemek
eşlemeli
eşlemesiz
eşlenik
eşlenme
eşlenmek
eşleşebilme
eşleşebilmek
eşleşme
eşleşmek
eşleştirebilme
eşleştirebilmek
eşleştirme
eşleştirmek
eşli
eşlik, -ği
eşlilik, -ği
eşme
Eşme (ilçe)
eşmek, -er
eş merkezli
eş merkezlilik, -ği
eşofman
eş ölçüm
eşraf
eşraflık, -ğı
eşref
eşreflik, -ği
eşref saati
eş sesli
eş seslilik, -ği
eş sıcak
eş sıcak eğrisi
eşsiz
eşsizlik, -ği
eştirme
eştirmek
eşya
eşyalı
eş yapı
eş yapım
eşyasız
eşyasızlık, -ğı
eş yükselti
eş yükselti eğrisi
eş zaman
eş zamanlı
eş zamanlı dil bilimi
eş zamanlılık, -ğı
et
etajer
etalon
etamin
etanol, -lü
etap, -bı
et beni
etçi
etçik, -ği
etçil
etçilik, -ği
etçiller
eteği arı
eteği belinde
eteği düşük
eteğine eğri
eteğine pis
eteği temiz
etek, -ği
etek bağı
etek belde
etek bezi
etek dolusu
etek etek
etek kiri
etekleme
eteklemek
etekleyiş
eteklik, -ği
etek pisliği
etekserpen
etek taşı
eten
etene
etenelenme
etenelenmek
eteneli
eteneliler
etenesiz
etenesizler
eter
eterleme
eterlemek
eterleşme
eterleşmek
eterleştirme
eterleştirmek
etfal, -li
Eti
etibba
etik, -ği
etik bilimi
etiket
etiketçi
etiketçilik, -ği
etiketleme
etiketlemek
etiketleniş
etiketlenme
etiketlenmek
etiketletme
etiketletmek
etiketli
etiketlik, -ği
etiketsiz
etiketsizlik, -ği
etil
etil alkol, -lü
etilen
Etimesgut, -t’u
etimolog, -ğu
etimoloji
etimolojik
etine dolgun
etiyoloji
etiyolojik
Etiyopyalı
et kafalı
et kafalılık, -ğı
etken
etken fiil
etkenlik, -ği
et kesimi
et kırımı
etki
etkileme
etkilemek
etkilenebilme
etkilenebilmek
etkileniş
etkilenme
etkilenmek
etkileşebilme
etkileşebilmek
etkileşim
etkileşimli
etkileşimlilik, -ği
etkileşimsiz
etkileşimsizlik, -ği
etkileşme
etkileşmek
etkileştirme
etkileştirmek
etkileyebilme
etkileyebilmek
etkileyici
etkileyicilik, -ği
etkileyiş
etkili
etkililik, -ği
etkime
etkimek
etkin
etkinci
etkincilik, -ği
etkinleşebilme
etkinleşebilmek
etkinleşme
etkinleşmek
etkinleştirici
etkinleştirme
etkinleştirmek
etkinlik, -ği
etkinlik merkezi
etkin okul
etkin öğretim
etkisiz
etkisizce
etkisizleşme
etkisizleşmek
etkisizleştirebilme
etkisizleştirebilmek
etkisizleştirme
etkisizleştirmek
etkisizlik, -ği
etlenme
etlenmek
etli
etli bitki
etli butlu
etli canlı
etli ekmek, -ği
etlik, -ği
etlilik, -ği
etli meyve
etli pide
et lokması
etme
etmek, -der
etmen
etnik
etnograf
etnografik
etnografya
etnolog, -ğu
etnoloji
etnolojik
etobur
etoburlar
etokrasi
etol, -lü
etoloji
etolojik
etraf
etraflı
etraflıca
etraflılık, -ğı
etriye
etsel
et sığırı
et sineği
etsiz
etsiz kelem
et sotesi
et suyu
et şeftalisi
et tavuğu
ettirebilme
ettirebilmek
ettirgen
ettirgen çatı
ettirgen fiil
ettirgenlik, -ği
ettirilme
ettirilmek
ettirme
ettirmek
ettirtme
ettirtmek
et toprak, -ğı
et unu
etüt, -dü
etüt odası
etüv
etyaran
etyemez
etyemezlik, -ği
Eu
ev
ev adamı
ev altı
evaze
ev bark
evcara
evce
evcek
evci
evcik, -ği
evcikkıran
evcil
Evciler
evcil hayvan
evcilik, -ği
evcilleşme
evcilleşmek
evcilleştirebilme
evcilleştirebilmek
evcilleştirilme
evcilleştirilmek
evcilleştirme
evcilleştirmek
evcillik, -ği
evcimen
evcimenlik, -ği
evç, -ci
evdeci
evdemonist
evdemonizm
evdeş
evdeşlik, -ği
ev ekmeği
ev ekonomisi
evelallah
eveleme develeme
eveleme geveleme
evelemek develemek
evelemek gevelemek
everme
evermek
ev eşyası
evet
evet efendimci
evet efendimcilik, -ği
evetleme
evetlemek
ev gezmesi
evgin
ev halkı
evham
evhamlanma
evhamlanmak
evhamlı
evhamlılık, -ğı
evhamsız
evhamsızlık, -ğı
ev hanımı
ev hanımlığı
eviç, -vci
evin
evinlenme
evinlenmek
evinli
evinsiz
evirebilme
evirebilmek
evire çevire
evirgen
evirme
evirmek
evirtik
evirtim
evirtme
evirtmek
evi sırtında
ev işi
eviye
eviye sifonu
ev kadını
ev kadınlığı
evkaf
evla
evladiyelik
evladüiyal, -li
evlat, -dı
evlat acısı
evlatlı
evlatlık, -ğı
evlatsız
evlatsızlık, -ğı
evlek, -ği
evlekleme
evleklemek
evlendirebilme
evlendirebilmek
evlendirilme
evlendirilmek
evlendirme
evlendirmek
evlenebilme
evlenebilmek
evlenilme
evlenilmek
evleniş
evlenme
evlenmek
evli
evli barklı
evlik
evlilik, -ği
evlilik akdi
evlilik birliği
evlilik dışı
evlilik sözleşmesi
evliya
evliyalık, -ğı
evliya otu
evolüsyon
evrak
evrak çantası
evrak dolabı
evrat, -dı
evre
evren
Evren (ilçe)
evren bilimi
evren bilimsel
evren doğumu
evren pulu
evrensel
evrenselleşebilme
evrenselleşebilmek
evrenselleşme
evrenselleşmek
evrenselleştirebilme
evrenselleştirebilmek
evrenselleştirilme
evrenselleştirilmek
evrenselleştirme
evrenselleştirmek
evrensellik, -ği
evrik
evrilir
evrilme
evrilmek
evrim
evrimci
evrimcilik, -ği
evrişik
evropiyum
evsaf
ev sahibi
ev sahipliği
evsel atık, -ğı
evseme
evsemek
evsin
ev sineği
evsiz
evsiz barksız
evsizlik, -ği
evvel
evvela
evvel ahir
evvelallah
evvel bahar
evvelce
evvelden
evvelemirde
evveli
evveliyat
evvelki
evvelleri
evvellik, -ği
evvelsi
ev yemeği
ey
eyalet
eyer
eyerci
eyercilik, -ği
eyer kaltağı
eyer kaşı
eyerleme
eyerlemek
eyerlenme
eyerlenmek
eyerletme
eyerletmek
eyerli
eyersiz
eyitme
eyitmek
eylem
eylemci
eylemcilik, -ği
eylemden türeme ad
eylemden türeme eylem
eyleme
eylemek
eylemli
eylemlik, -ği
eylemlilik, -ği
eylem planı
eylemsi
eylemsiz
eylemsizlik, -ği
eylemsizlik ilkesi
eyleyebilme
eyleyebilmek
eylül
Eynesil
eytam
eytişim
eytişimsel
Eyüp, -p’ü
eyvah
eyvallah
eyvan
eyyam
eyyam ağası
eyyamcı
eyyamcılık, -ğı
eyyam efendisi
eyyam reisi
eza
eza cefa
ezan
ezancı
ezani
ezani saat, -ti
ezan saati
ezansız
ezansızlık, -ğı
ezan vakti
ezber
ezberci
ezbercilik, -ği
ezberden
ezbere
ezberleme
ezberlemek
ezberlenme
ezberlenmek
ezberletebilme
ezberletebilmek
ezberletme
ezberletmek
ezberlettirme
ezberlettirmek
ezberleyebilme
ezberleyebilmek
ezcümle
ezdirme
ezdirmek
ezdirtme
ezdirtmek
ezebilme
ezebilmek
ezel
ezel ebet
ezelî
ezelîlik, -ği
ezelî rekabet
ezelî takdir
ezercesine
ezgi
ezgiç, -ci
ezgilenme
ezgilenmek
ezgileşme
ezgileşmek
ezgileştirme
ezgileştirmek
ezgili
ezgin
ezgince
ezginlik, -ği
ezgisel
ezgisellik, -ği
ezici
ezicilik, -ği
ezik, -ği
ezik büzük
eziklik, -ği
ezilebilme
ezilebilmek
ezile büzüle
ezilgen
eziliş
eziliverme
ezilivermek
ezilme
ezilmek
ezilmiş
ezilmişlik, -ği
ezimevi
ezinç, -ci
Ezine
Ezine peyniri
ezinti
eziverme
ezivermek
eziyet
eziyetli
eziyetsiz
ezkaza
ezme
ezme boya
ezmek, -er
ezofori
ezogelin çorbası
ezoterik

Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020