TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Türkçe Yazım/İmla Kılavuzu Z Harfi

z, Z
zaaf
zabıt, -ptı
zabıta
zabıtname
zabıt varakası
zabit
zabitan
zabitlik, -ği
zaç, -cı
zaç yağı
zade
zadegan
zadeganlık, -ğı
zafer
Zafer Bayramı
zafiyet
zafran
zağ
zağanos
zağar
zağara
zağarcı
zağarlık, -ğı
zağcı
zağcılık, -ğı
zağlama
zağlamak
zağlı
zağsız
zahir
zahîr
zahirde
zahire
zahiren
zahirî
zahit
zahitlik, -ği
zahmet
zahmetli
zahmetlilik, -ği
zahmetsiz
zahmetsizce
zahmetsizlik, -ği
zahter
zail
zait, -di
zakkum
zakkumgiller
zakkumlaşma
zakkumlaşmak
zakkumlu
zalim
zalimane
zalimce
zalimcesine
zalimlik, -ği
zam, -mmı
zaman
zaman aşımı
zaman ayarlı
zaman belirteci
zaman bilimi
zaman bilimsel
zaman birimi
zamandaş
zamandaşlık, -ğı
zaman dizini
zamane
zamane adamı
zamane çocuğu
zaman eki
zamanında
zamanla
zamanlama
zamanlamak
zamanlayabilme
zamanlayabilmek
zamanlı
zamanlı zamansız
zamansız
zamansızlık, -ğı
zaman tüneli
zaman zaman
zaman zarfı
zamazingo
zambak, -ğı
zambakgiller
zambır
Zambiyalı
zamir
zamk
zamk ağacı
zamk akasyası
zamk hastalığı
zamkıarabi
zamkinos
zamklama
zamklamak
zamklanma
zamklanmak
zamklı
zamklı kağıt, -dı
zamlanma
zamlanmak
zamlı
zamme
zammetme
zammetmek, -der
zam paketi
zampara
zamparalık, -ğı
zamsız
zamsızlık, -ğı
zan, -nnı
zanaat
zanaatçı
zanaatçılık, -ğı
zanaatkar
zanaatkarlık, -ğı
zangırdama
zangırdamak
zangırdatma
zangırdatmak
zangırtı
zangır zangır
zangoç, -cu
zangoçluk, -ğu
zanka
zanlı
zanlılık, -ğı
zannedilme
zannedilmek
zannediş
zannetme
zannetmek, -der
zanneyleme
zanneylemek
zannolunma
zannolunmak
zapt
zaptiye
zaptiye memuru
zapturapt
zar
Zara
zarafet
zarafetli
zarar
zararına
zararlı
zararlıkıran
zararlılar
zararlılık, -ğı
zararsız
zararsızca
zararsızlık, -ğı
zarcı
zarf
zarfçı
zarfçılık, -ğı
zarf-fiil
zarf-fiil grubu
zarfında
zarflama
zarflamak
zarflanma
zarflanmak
zarflı
zarfsız
zarf tümleci
zargana
zarılanma
zarılanmak
zarımsı
zarif
zarifane
zarifçe
zariflik, -ği
zari zari
zar kanatlılar
zarsı
zarta
zart zurt
zaruret
zaruri
zarurilik, -ği
zar zor
zat
zata mahsus
zaten
zatıalileri
zatıaliniz
zati
zatî (kişiye özgü)
zat işleri
zatülcenp, -bi
Zatülkürsi
zatürre
zavallı
zavallılık, -ğı
zaviye
zaviyevi
zayıf
zayıflama
zayıflamak
zayıflatabilme
zayıflatabilmek
zayıflatma
zayıflatmak
zayıflayabilme
zayıflayabilmek
zayıflayış
zayıflık, -ğı
zayıf nahif
zayıf sesli
zayi
zayiat
zayiçe
Zaza
Zazaca
ze
zeamet
zeban
zebani
zebella
zebercet, -di
zebra
zebun
zebunküş
zebunküşlük, -ğü
zebunlaşma
zebunlaşmak
zebunluk, -ğu
Zebur
zecir, -cri
zecren
zecrî
zedeleme
zedelemek
zedeleniş
zedelenme
zedelenmek
zedeleyebilme
zedeleyebilmek
zedeli
zedesiz
zefir
zehap, -bı
zehir, -hri
zehir hafiye
zehirleme
zehirlemek
zehirleniş
zehirlenme
zehirlenmek
zehirletme
zehirletmek
zehirli
zehirli gaz
zehirlilik, -ği
zehirsiz
zehirsizlik, -ği
zehir zemberek, -ği
zehir zıkkım
zehretme
zehretmek, -der
zehrolma
zehrolmak
zeka
zeka bölümü
zeka geriliği
zekalı
zekalılık, -ğı
zekasız
zekasızlık, -ğı
zekat
zeka testi
zekat keçisi
zekavet
zeka yaşı
zeka yeteneği
zeker
Zekeriya sofrası
zeki
zekice
zekilik, -ği
zelber
zelil
zelve
zelzele
zem, -mmi
zemberek, -ği
zemberekçi
zemberek kutusu
zemberekli
zemberek otu
zembil
zembil otu
zemheri
zemheri zürefası
zemin
zemin katı
zeminli
zeminlik, -ği
zemmetme
zemmetmek, -der
zemzem
zemzem suyu
zen
zencefil
zencefilgiller
zenci
zencirek, -ği
zendost
zendostluk, -ğu
zengin
zengin ekmek, -ği
zengin erki
zengin kafiye
zenginleme
zenginlemek
zenginlenme
zenginlenmek
zenginleşme
zenginleşmek
zenginleştirme
zenginleştirmek
zenginlik, -ği
zenne
zenneci
zennelik, -ği
zephiye
zeplin
zer
zeravent, -di
zerdali
zerde
zerdeçal
zerdeva
Zerdüştçü
Zerdüştçülük, -ğü
zerk
zerre
zerrece
zerrin
zerzevat
zerzevatçı
zerzevatçılık, -ğı
zevahir
zeval, -li
zevalî
zevalî saat, -ti
zevalsiz
zevalsizlik, -ği
zeval vakti
zevat
zevce
zevcelik, -ği
zevç, -ci
zeveban
zevk
zevkçe
zevk ehli
zevkiselim
zevklendirme
zevklendirmek
zevklenme
zevklenmek
zevkli
zevklilik, -ği
zevksiz
zevksizlik, -ği
zevküsefa
zevzek
zevzekçe
zevzeklenme
zevzeklenmek
zevzeklik, -ği
zeybek, -ği
zeybek havası
zeyil, -yli
zeyilname
zeyrek
zeyrek, -ği (keten tohumu)
zeyreklik, -ği
zeytin
Zeytinburnu
zeytinci
zeytincilik, -ği
zeytin dalı
zeytin ezmesi
zeytingiller
zeytin güvesi
zeytinimsi
zeytin kurdu
zeytinli
zeytinlik, -ği
zeytin rengi
zeytinsi
zeytinsi meyve
zeytin sineği
zeytinsiz
zeytinyağı
zeytinyağlı
zeytinyağlı dolma
zeytinyağlı sarma
zeytuni
zıbarış
zıbarma
zıbarmak
zıbartma
zıbartmak
zıbın
zıddiyet
zıh
zıhlama
zıhlamak
zıhlanma
zıhlanmak
zıhlı
zıhsız
zıkkım
zıkkımın kökü
zıkkımlanma
zıkkımlanmak
zılgıt
zılgıtlanma
zılgıtlanmak
zımba
zımbalama
zımbalamak
zımbalanma
zımbalanmak
zımbalatma
zımbalatmak
zımbalı
zımbalı defter
zımbasız
zımbırdatma
zımbırdatmak
zımbırtı
zımnen
zımnında
zımni
zımpara
zımpara kağıdı
zımparalama
zımparalamak
zımparalanma
zımparalanmak
zımparamsı
zımpara taşı
zımpara tozu
zındık
zındıklık, -ğı
zıngadak
zıngıldama
zıngıldamak
zıngıl zıngıl
zıngırdama
zıngırdamak
zıngırdatma
zıngırdatmak
zıngırtı
zıngır zıngır
zınk
zıp
zıpçıktı
zıpçıktılık, -ğı
zıpır
zıpırca
zıpırlık, -ğı
zıpka
zıpkın
zıpkıncı
zıpkıncılık, -ğı
zıpkınlama
zıpkınlamak
zıpkınlanma
zıpkınlanmak
zıplama
zıplamak
zıplatma
zıplatmak
zıplayabilme
zıplayabilmek
zıplayış
zıppadak
zıpzıp (bilye)
zıp zıp
zırcahil
zırcahillik, -ği
zırdeli
zırdelilik, -ği
zırh
zırhlandırma
zırhlandırmak
zırhlanma
zırhlanmak
zırhlı
zırhlı araç, -cı
zırhlı balık, -ğı
zırhlı başlılar
zırhlı birlik, -ği
zırhlı güç, -cü
zırhlı kuvvet
zırhlı yayın
zırhsız
zırıldama
zırıldamak
zırıldanma
zırıldanmak
zırıltı
zırıl zırıl
zırlak
zırlama
zırlamak
zırlatma
zırlatmak
zırnık, -ğı
zırtapoz
zırtapozca
zırtapozluk, -ğu
zırt fırt
zırtlak
zırt pırt
zırt zırt
zırva
zırvalama
zırvalamak
zır zır
zıt
zıt anlamlı
zıt anlamlılık, -ğı
zıt kutup
zıtlanma
zıtlanmak
zıtlaşma
zıtlaşmak
zıtlık, -ğı
zıvana
zıvanalı
zıvanalı sigara
zıvanalı vida
zıvanasız
zıypak
zibidi
zibidilik, -ği
zifaf
zifin
zifir
zifirî
zifirî karanlık, -ğı
zifos
zift
ziftleme
ziftlemek
ziftlenme
ziftlenmek
zigon
zigon sehpa
zigot
zihaf
zihayat
zihin, -hni
zihin açıklığı
zihin berraklığı
zihin bulanıklığı
zihince
zihin hesabı
zihin jimnastiği
zihin karışıklığı
zihinsel
zihin yorgunluğu
zihnen
zihnî
zihniye
zihniyet
zikıymet
zikir, -kri
zikredebilme
zikredebilmek
zikrediliş
zikredilme
zikredilmek
zikrediş
zikretme
zikretmek, -der
zikrolunma
zikrolunmak
zikzak, -ğı
zikzak dikişi
zikzaklı
zikzak makinesi
zil
Zile
zilhicce
zili
zilkade
zillet
zilli
zilli bebek, -ği
zilli maşa
zilsiz
zilyet, -di
zilyetlik, -ği
zilzurna
zimamdar
zimmet
zimmetleme
zimmetlemek
zimmetli
zimmi
zina
zincifre
zincir
zincirleme
zincirleme ad tamlaması
zincirleme isim tamlaması
zincirlemek
zincirleme kaza
zincirleme sıfat tamlaması
zincirleme tepkime
zincirlenme
zincirlenmek
zincirli
zindan
zindancı
zindancılık, -ğı
zindandelen
zinde
zinde kuvvet
zindeleşme
zindeleşmek
zindeleştirme
zindeleştirmek
zindelik, -ği
zinhar
zir
zira
ziraat
ziraatçı
ziraatçılık, -ğı
zirai
zirai işletme
zirkon
zirkonyum
zirve
zirve konferansı
zirve toplantısı
zirzop
zirzopça
zirzoplaşma
zirzoplaşmak
zirzopluk, -ğu
zivircik, -ği
ziya
ziyadar
ziyade
ziyadeleşme
ziyadeleşmek
ziyadeleştirme
ziyadeleştirmek
ziyadesiyle
ziyafet
ziyalı
ziyan
ziyankar
ziyankarlık, -ğı
ziyansız
ziyaret
ziyaretçi
ziyaretçilik, -ği
ziyaretgah
ziyaret yeri
ziyasız
ziyasızlık, -ğı
ziynet
zloti
Zn
Zodyak, -k’ı
zoka
zom
zombi
zombileşme
zombileşmek
zombilik, -ği
zona
Zonguldak, -k’ı
Zonguldaklı
Zonguldaklılık, -ğı
zonk
zonklama
zonklamak
zonklatma
zonklatmak
zoolog, -ğu
zooloji
zoolojik
zoospor
zootekni
zor
zoraki
zor alım
zorba
zorbaca
zorbalık, -ğı
zor bela
zorca
zorgu
zorgulu
zorla
zorlama
zorlamak
zorlamasız
zorlanış
zorlanma
zorlanmak
zorlaşma
zorlaşmak
zorlaştırma
zorlaştırmak
zorlayabilme
zorlayabilmek
zorlayıcı
zorlayıcılık, -ğı
zorlayış
zorlu
zorluk, -ğu
zorlukla
zorsunma
zorsunmak
zorun
zorunlu
zorunlu emeklilik, -ği
zorunluk, -ğu
zorunluluk, -ğu
zorunlu öğrenim
zorunlu sigorta
zoru zoruna
Zr
zuhur
zuhurat
zuhuri
zuhuri kolu
zula
zuladan
zulmet
zulmetme
zulmetmek, -der
zulüm, -lmü
zum
zumlama
zumlamak
zurna
zurnacı
zurnacılık, -ğı
zurnazen
zurnazenlik, -ği
zübde
züccaciye
züccaciyeci
züccaciyecilik, ği
züğürt
züğürtleme
züğürtlemek
züğürtleşme
züğürtleşmek
züğürtlük, -ğü
züğürt tesellisi
Zühal, -l’i
Zühre
zührevi hastalık, -ğı
zührevi hastalıklı
züht, -dü
zühul, -lü
zükam
zül, -llü
zülal, -li
zülfaris
Zülfikar
zülfüyar
zülüf, -lfü
zülüflü
zümre
zümre edebiyatı
zümre toplantısı
zümrüdi
Zümrüdüanka
zümrüt, -dü
zümrütlenme
zümrütlenmek
zümrütsü
zümrüt yeşili
züppe
züppece
züppeleşme
züppeleşmek
züppeleştirme
züppeleştirmek
züppelik, -ği
zürafa
zürafagiller
zürefa
zürra
zürriyet
zürriyetli
zürriyetsiz
zürriyetsizlik, -ği
züyuf
züyuf akçe

Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020