TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Türkçe Yazım/İmla Kılavuzu N Harfi

n, N
N
Na
naaş
naat
nabekar
nabız, -bzı
nabız yoklaması
nacak, -ğı
naçar
naçarlık, -ğı
naçiz
naçizane
naçizlik, -ği
nadan
nadanca
nadanlık, -ğı
nadas
nadaslı
nadaslık
nadide
nadidelik, -ği
nadim
nadir
nadirat
nadiren
nadirlik, -ği
nafaka
nafakalandırma
nafakalandırmak
nafakalanma
nafakalanmak
nafi
nafia
nafile
nafilelik, -ği
nafile namaz
nafile yere
nafiz
nafta
naftalin
naftalinleme
naftalinlemek
naftalinlenme
naftalinlenmek
nagehan
nağme
nağmeli
nağmesiz
nah
nahak
nahak yere
nahır
nahırcı
nahırcılık, -ğı
nahif
nahiflik, -ği
nahiv, -hvi
nahiye
nahiye müdürü
nahoş
nahoşluk, -ğu
naif
nail
naip, -bi
naiplik, -ği
nakarat
nakaratlı
nakaratsız
nakavt
nakden
nakdî
nakdî ceza
nakdî kıymet
nakdî teminat
nakdî vergi
nakdî yardım
nakıs
nakıslık, -ğı
nakış, -kşı
nakışçı
nakışçılık, -ğı
nakış ipliği
nakışlama
nakışlamak
nakışlı
nakışlık, -ğı
nakış makinesi
nakışsız
nakız, -kzı
nakibüleşraf
nakil, -kli
nakil (taşıyan)
nakil aracı
nakil vasıtası
nakip, -bi
nakisa
nakit, -kdi
nakit kartı
nakit para
nakkare
nakkarhane
nakkaş
nakkaşlık, -ğı
nakledebilme
nakledebilmek
naklediliş
nakledilme
nakledilmek
naklediş
naklen
naklen yayın
naklen yayın aracı
nakletme
nakletmek, -der
naklettirme
naklettirmek
naklî
naklî mazi
nakliyat
nakliyatçı
nakliyatçılık, -ğı
nakliye
nakliyeci
nakliyecilik, -ği
nakşedebilme
nakşedebilmek
nakşetme
nakşetmek, -der
Nakşi
Nakşibendi
Nakşibendilik, -ği
Nakşilik, -ği
nakşolma
nakşolmak
nakşolunma
nakşolunmak
nakzen
nakzetme
nakzetmek, -der
nal
nalan
nalayık
nalbant, -dı
nalbantlık, -ğı
nalbur
nalburluk, -ğu
nalça
nalçalı
nalçasız
naldöken
nale
nalekar
nalın
nalıncı
nalıncı keseri
nalıncılık, -ğı
nalınlı
nalınsız
nallama
nallamak
nallanış
nallanma
nallanmak
Nallıhan
nam
namağlup
namağlupluk, -ğu
namahrem
namahremlik, -ği
namaz
namaz bezi
namazbozan
namazcı
namazgah
namazlağı
namazlık, -ğı
namaz niyaz
namaz örtüsü
namazsız
namazsızlık, -ğı
namaz vakti
namdar
namdarlık, -ğı
name
nameci
namert
namertçe
namertlik, -ği
namevcut
namevcutluk, -ğu
namıdiğer
namına
Namibyalı
namlı
namlı şanlı
namlu
namlulu
namlusuz
namus
namus belası
namus borcu
namus cinayeti
namus davası
namuskar
namuskarlık, -ğı
namuslu
namusluca
namusluluk, -ğu
namus sözü
namussuz
namussuzca
namussuzcasına
namussuzluk, -ğu
namünasip
namüsait
namütenahi
namütenahilik, -ği
namzet, -di
namzetlik, -ği
nan
nanay
nane
naneli
nanelik, -ği
nanemolla
nane ruhu
nanesiz
nane suyu
nane şekeri
nanıaziz
nanik, -ği
nanikleme
naniklemek
nankör
nankörce
nankörcesine
nankörleşme
nankörleşmek
nankörlük, -ğü
nanobakteri
nanoteknoloji
nanoteknolojik
nansuk, -ğu
napalm, -mi
napalm bombası
nar
nar (ateş)
nara
nar balinası
narcıl
narçiçeği
nardenk, -gi
nardin
narenciye
narenciyeci
narenciyecilik, -ği
narenç, -ci
nargile
nargile tütünü
nargiller
narh
narıbeyza
narin
narince
narinlik, -ği
narkotik
narkotizm
narkoz
narkozcu
narkozculuk, -ğu
narkozitör
Narlıdere
Narman
narsisizm
narsist
narsist kompleksi
narsistlik, -ği
nar şerbeti
narteks
narval, -li
narven
nas, -ssı
nasbetme
nasbetmek, -der
nasfet
nasıl
nasılsa
nasıp, -sbı
nasır
nasırlanma
nasırlanmak
nasırlaşma
nasırlaşmak
nasırlı
nasırsız
nasır yakısı
nasihat, -ti
nasihatçi
nasihatçilik, -ği
nasihatname
nasihat yollu
nasip, -bi
nasiplendirme
nasiplendirmek
nasiplenebilme
nasiplenebilmek
nasiplenme
nasiplenmek
nasipli
nasiplilik, -ği
nasipsiz
nasipsizlik, -ği
nasir
Nasrani
Nasranilik, -ği
Nasrettin Hoca
Nasturi
nasyonalist
nasyonalizm
nasyonal sosyalizm
naşi
naşir
natamam
natıka
natıkalı
natıkasız
natır
natırlık, -ğı
natır nalını
nativizm
nato
natron
natuk
natura
natür
natüralist
natüralizm
natürel
natürellik, -ği
natürist
natürizm
natürmort, -du
navçağan
navigasyon
navigatör
navlun
naylon
naylon fatura
naylon kız
naz
nazal
nazar
nazaran
nazar boncuğu
nazarıdikkat, -ti
nazarıitibar
nazarında
nazari
nazariyat
nazariyatçı
nazariyatçılık, -ğı
nazariye
nazariyeci
nazariyecilik, -ği
nazarlık, -ğı
nazenin
nazeninlik, -ği
nazım, -zmı
nazım (düzenleyen)
nazım birimi
Nazımiye
nazım plan
nazım türü
nazır
nazırlık, -ğı
Nazi
nazik
nazikane
nazikçe
nazikleşme
nazikleşmek
nazikleştirme
nazikleştirmek
naziklik, -ği
nazil
Nazileştirme
Nazileştirmek
Nazilli
nazir
nazire
nazirsiz
Nazist
Nazizm
nazlama
nazlamak
nazlanabilme
nazlanabilmek
nazlandırma
nazlandırmak
nazlanış
nazlanma
nazlanmak
nazlaşma
nazlaşmak
nazlı
nazlılık, -ğı
nazmen
nazmetme
nazmetmek, -der
Nb
Nd
ne, -yi (hangi şey)
ne
Ne (kimyasal simge)
ne ala
nebat
nebatat
nebatat bahçesi
nebati
nebbaş
nebbaşlık, -ğı
nebevi
nebi
nebülöz
necabet
necaset
necat
nece
Necef taşı
neci
necip
nedamet
nedbe
neden
neden bilimi
neden bilimsel
nedeniyle
nedenli (sebepli)
nedenli nedensiz
nedense
nedensel
nedensellik, -ği
nedensellik ilkesi
nedensiz
nedensizlik, -ği
neden sonra
nedim
nedime
nedret
nefaset
nefer
nefes
nefes borusu
nefes darlığı
nefesi kuvvetli
nefes kesici
nefesleme
nefeslemek
nefeslenebilme
nefeslenebilmek
nefeslenme
nefeslenmek
nefesli
nefeslik, -ği
nefeslilik, -ği
nefesli sazlar
nefes nefese
nefha
nefir
nefis, -fsi
nefis izzeti
nefislik, -ği
nefis muhasebesi
nefis mücadelesi
nefis müdafaası
nefiy, -fyi
nefret
nefrit
nefsani
nefsaniyet
nefsi müdafaa
nefsine düşkün
neft
neftî
neftîleşme
neftîleşmek
neftîleştirme
neftîleştirmek
neftimsi
neft yağı
nefyedilme
nefyedilmek
nefyetme
nefyetmek, -der
negatif
negatif büyüklük, -ğü
negatif sayı
nehari
nehir, -hri
nehir roman
nehiy, -hyi
nekahet
nekahethane
nekais
nekes
nekeslik, -ği
nekre
nekrelik, -ği
nekrofil
nekrofili
nekroloji
nekrolojik
nekrotik
nekroz
nektar
nem
nema
nemalandırma
nemalandırmak
nemalanma
nemalanmak
nemcil
Nemçe
nemçeker
nemdenetir
neme gerek, -ği
neme gerekçi
neme gerekçilik, -ği
neme lazım
neme lazımcı
neme lazımcılık, -ğı
neme yönelim
nemf
nemlendirici
nemlendirici krem
nemlendirme
nemlendirmek
nemleniş
nemlenme
nemlenmek
nemletme
nemletmek
nemli
nemlilik, -ği
nemölçer
nemrut
nemrutlaşma
nemrutlaşmak
nemrutluk, -ğu
Nemse
nene
neodim
neofaşist
neofaşizm
neojen
neoklasik
neoklasisizm
neolitik
neolojizm
neon
Neonazi
Neonazizm
neon lambası
neon tüpü
neoplatonizm
neoplazma
neozoik
nepotist
nepotizm
Neptün
neptünyum
nere
nerede
nereden
nereden nereye
neredeyse
nereli
neresi
nereye
nergis
nergisgiller
nergis zambağı
neritik
nervür
nervürlü
nervürlü çelik, -ği
nervürlü demir
nesebi gayrisahih
nesebi sahih
nesep, -bi
nesi
nesiç, -sci
nesih, -shi
nesil, -sli
nesildaş
nesilden nesile
nesim
nesir, -sri
nesne
nesne grubu
nesnel
nesnelci
nesnelcilik, -ği
nesnelleşme
nesnelleşmek
nesnelleştirme
nesnelleştirmek
nesnellik, -ği
nesne öbeği
nesnesel
nesnesiz
nesren
neşe
neşelendirebilme
neşelendirebilmek
neşelendirme
neşelendirmek
neşeleniş
neşelenme
neşelenmek
neşeli
neşelilik, -ği
neşesiz
neşesizlik, -ği
neşet
neşide
neşir, -şri
neşredebilme
neşredebilmek
neşredilme
neşredilmek
neşren
neşretme
neşretmek, -der
neşrettirme
neşrettirmek
neşriyat
neşrolunma
neşrolunmak
neşter
neşterleme
neşterlemek
neşvünema
net
netameli
netice
neticelendirebilme
neticelendirebilmek
neticelendirilme
neticelendirilmek
neticelendirme
neticelendirmek
neticeleniş
neticelenme
neticelenmek
neticeleşme
neticeleşmek
neticesiz
neticesizlik, -ği
neticeten
netleşme
netleşmek
netleştirebilme
netleştirebilmek
netleştirme
netleştirmek
netlik, -ği
net resim, -smi
net ücret
neuzübillah
nev
neva
nevabuselik, -ği
nevale
nevazil
nevaziş
nevbahar
neveser
nevir, -vri
nevi şahsına münhasır
nevmit
nevralji
nevraljik
nevrasteni
nevresim
nevropat
nevrotik
nevroz
nevrozlu
nevruz
Nevruz Bayramı
nevruz otu
Nevşehir
Nevşehirli
Nevşehirlilik, -ği
nevton
Nevyunanilik, -ği
nevzat, -dı
ney
neyçe
neyse
neyzen
neyzen bakışlı
neyzenlik, -ği
nezafet
nezahet
nezaket
nezaketen
nezaketli
nezaketlilik, -ği
nezaketsiz
nezaketsizce
nezaketsizlik, -ği
nezaret
nezarethane
nezaretli
nezaretsiz
nezdinde
nezetme
nezetmek, -der
nezgep, -bi
nez hali
nezif, -zfi
nezih
nezihlik, -ği
nezir, -zri
nezle
nezleli
nezle otu
nezretme
nezretmek, -der
ne … ne …
nısfınnehar
nısfiye
nısıf, -sfı
nısıf kutur, -tru
Ni
nice
nicel
niceleme
nicelemek
niceleyiş
nicelik, -ği
nice nice
niçin
nida
nifak
nifakçı
nifakçılık, -ğı
nifak tohumu
nigahban
Niğde
Niğdeli
Niğdelilik, -ği
nihai
nihai karar
nihale
nihan
nihavent, -di
nihayet
nihayetinde
nihayetlendirme
nihayetlendirmek
nihayetlenme
nihayetlenmek
nihayetsiz
nihayetsizlik, -ği
nihilist
nihilizm
Nijeryalı
nikah
nikahlama
nikahlamak
nikahlanış
nikahlanma
nikahlanmak
nikahlayış
nikahlı
nikahlık
nikahlılık, -ğı
nikah memuru
nikahsız
nikahsızlık, -ğı
nikah şekeri
nikap, -bı
Nikaragualı
nikbet
nikbin
nikbinlik, -ği
nikel
nikelaj
nikel kaplama
nikelleme
nikellemek
nikelli
nikelsi
nikelsiz
nikotin
nikris
nikriz
Niksar
nilüfer
Nilüfer (ilçe)
nilüfergiller
nim
nimbus
nimet
nimetşinas
nimetşinaslık, -ğı
nine
ninelik, -ği
ninni
nipel
nirengi
nirengi haritası
nirengi noktası
nisa
nisai
nisaiye
nisaiyeci
nisaiyecilik, -ği
nisan
nisanbalığı
nisan bir
nisan bir şakası
nisan yağmuru
nisap, -bı
nispet
nispetçi
nispetçilik, -ği
nispet eki
nispeten
nispet i'si
nispetle
nispetli
nispetsiz
nispetsizlik, -ği
nispi
nispi çoğunluk, -ğu
nispi temsil
nisyan
niş
nişaburek, -ği
nişadır
nişadır kaymağı
nişadır ruhu
nişan
nişancı
nişancılık, -ğı
nişane
nişangah
nişangeç, -ci
nişanlama
nişanlamak
nişanlanış
nişanlanma
nişanlanmak
nişanlayabilme
nişanlayabilmek
nişanlayıverme
nişanlayıvermek
nişanlı
nişanlık, -ğı
nişanlılık, -ğı
nişansız
nişan yüzüğü
nişasta
nişasta buğdayı
nişastacı
nişastacılık, -ğı
nişastalanma
nişastalanmak
nişastalı
nişastasız
nişasta şekeri
nite
nitekim
nitel
niteleme
nitelemek
niteleme sıfatı
nitelendirebilme
nitelendirebilmek
nitelendiriliş
nitelendirilme
nitelendirilmek
nitelendiriş
nitelendirme
nitelendirmek
niteleniş
nitelenme
nitelenmek
niteleyebilme
niteleyebilmek
niteleyiş
nitelik, -ği
nitelikli
nitelikli işçi
niteliklilik, -ği
niteliksiz
niteliksiz işçi
niteliksizlik, -ği
nitellik, -ği
nitramit
nitrat
nitratin
nitratlaşma
nitratlı
nitrik asit, -di
nitrik oksit, -di
nitrogliserin
nitrojen
nitroselüloz
niyabet
niyaz
niye
niyet
niyetçi
niyetçilik, -ği
niyeti bozuk
niyeti bozukluk, -ğu
niyetleniş
niyetlenme
niyetlenmek
niyetli
niyetlilik, -ği
niyetsiz
niyetsizlik, -ği
niyobyum
niza
nizam
nizami
nizamilik, -ği
nizamiye
nizamiye kapısı
nizamiye karakolu
nizamlı
nizamname
nizamsız
nizamsızca
nizamsızlık, -ğı
Nizip, -p'i
No
nobelyum
nobran
nobranca
nobranlık, -ğı
nodul
nodullama
nodullamak
nodullanma
nodullanmak
nodül
Noel
Noel ağacı
Noel baba
Nogay
Nogayca
nohudi
nohut, -du
nohutlu
nohut rengi
nohutsu
nohutsuz
nokra
noksan
noksanlık, -ğı
noksansız
noksansızlık, -ğı
nokta
nokta atışı
noktacı
noktacılık, -ğı
noktainazar
noktalama
noktalama işareti
noktalamak
noktalandırma
noktalandırmak
noktalanış
noktalanma
noktalanmak
noktalayabilme
noktalayabilmek
noktalayış
noktalı
noktalı delik, -ği
noktalı virgül
nokta memuru
nokta nokta
noktası noktasına
noktasız
nokta turizmi
nom
nomanklatür
nominal
nominal değer
nominalizm
nominatif
nomografi
nonfigüratif
nonoş
norm
normal, -li
normalaltı
normal fiyat
normalleşme
normalleşmek
normalleştirebilme
normalleştirebilmek
normalleştirme
normalleştirmek
normallik, -ği
normalüstü
normatif
norton eleği
Norveççe
Norveçli
nostalji
nostaljik
nosyon
not
nota
notalama
notalamak
notam
notasyon
noter
noterlik, -ği
notlandırma
notlandırmak
nova
nöbet
nöbetçi
nöbetçilik, -ği
nöbetleşe
nöbetleşme
nöbetleşmek
nöbet şekeri
nörolog, -ğu
nöroloji
nörolojik
nöron
nöroşirürji
nöroşirürjik
nöroşirürjiyen
nörotik, -ği
nörotik karakter
nörotik kişilik, -ği
nötr
nötralizasyon
nötralizm
nötrleme
nötrlemek
nötrleşme
nötrleşmek
nötrleştirme
nötrleştirmek
nötrlük, -ğü
nötron
Np
Nuh
nuhuset
nukut, -du
numara
numaracı
numaracılık, -ğı
numaralama
numaralamak
numaralandırma
numaralandırmak
numaralanış
numaralanma
numaralanmak
numaralayış
numaralı
numarasız
numen
numerik
numune
numunelik
nur
nurani
nuranilik, -ği
Nurdağı
Nurhak
nurlandırma
nurlandırmak
nurlanış
nurlanma
nurlanmak
nurlu
nurluluk, -ğu
nursuz
nursuzluk, -ğu
nursuz pirsiz
nur yüzlü
nur yüzlülük, -ğü
Nusaybin
Nusayri
nutuk, -tku

nüans
nübüvvet
nüdist
nüdizm
nüfus
nüfus bilimci
nüfus bilimi
nüfus bilimsel
nüfus coğrafyası
nüfus cüzdanı
nüfusçu
nüfus kağıdı
nüfus kaydı
nüfus kesafeti
nüfus kütüğü
nüfuslu
nüfus patlaması
nüfus planlaması
nüfus sayımı
nüfus tezkeresi
nüfus yoğunluğu
nüfuz
nüfuzkar
nüfuzlu
nüfuzluluk, -ğu
nüfuzsuz
nüfuzsuzluk, -ğu
nüfuz ticareti
nühüft
nükleer
nükleer atık, -ğı
nükleer enerji
nükleer enerjik
nükleer reaktör
nükleer santral, -li
nükleer silah
nükleer tıp, -bbı
nükleik asit, -di
nükleon
nükleoprotein
nüks
nükte
nükteci
nüktecilik, -ği
nüktedan
nüktedanlık, -ğı
nükteli
nüktesiz
nükûl, -lü
nümayiş
nümayişçi
nümayişçilik, -ği
nümayişkar
nümismat
nümismatik, -ği
nüsha
nütasyon
nüve
nüzul, -lü
nüzullü

Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020