TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Türkçe Yazım/İmla Kılavuzu A Harfi

a
a, A
a / e
ab
aba
abacı
abacılık, -ğı
abadi
aba güreşi
abajur
abajurcu
abajurculuk, -ğu
abajurlu
abajursuz
abaküs
abalı
Abana
abanabilme
abanabilmek
abandırabilme
abandırabilmek
abandırıverme
abandırıvermek
abandırma
abandırmak
abandone
abanış
abanıverme
abanıvermek
abani
abanma
abanmak
abanoz
abanozgiller
abanozlaşıverme
abanozlaşıvermek
abanozlaşma
abanozlaşmak
abanozlaştırabilme
abanozlaştırabilmek
abanozlaştırıverme
abanozlaştırıvermek
abanozlaştırma
abanozlaştırmak
abartabilme
abartabilmek
abartı
abartıcı
abartıcılık, -ğı
abartık
abartılabilme
abartılabilmek
abartılı
abartılılık, -ğı
abartılış
abartılma
abartılmak
abartısız
abartısızca
abartısızlık, -ğı
abartış
abartma
abartmacı
abartmacılık, -ğı
abartmak
abartmalı
abartmasız
abartmasızca
abasız
abasızlık, -ğı
abaşo
abat
Abaza
Abazaca
abazan
abazanlaşma
abazanlaşmak
abazanlık, -ğı
Abaza peyniri
Abbas
abdal
Abdal (Türk oymağı)
abdalımsı
abdallık, -ğı
abdest
abdestbozan
abdestbozan otu
abdesthane
abdestli
abdestlik, -ği
abdestlilik, -ği
abdestsiz
abdestsizlik, -ği
abdiaciz
abdülleziz
abe
abece
abecesel
abece sırası
aberasyon
abes
abeslang
abeslik, -ği
Abhaz
Abhazca
Abhaz peyniri
abıhayat
abıkevser
abide
abideleşme
abideleşmek
abideleştirilme
abideleştirilmek
abideleştirme
abideleştirmek
abidemsi
abidevi
abidik gubidik
abis
abiye
abla
ablacı
ablacılık, -ğı
ablak
ablakça
ablaklık, -ğı
ablalık, -ğı
ablatif
ablatya
ablavut
ablavutlaşma
ablavutlaşmak
ablavutluk, -ğu
abli
abluka
abone
abonelik, -ği
abonman
aborda
Aborjin
abosa
abra
abrakadabra
abrama
abramak
abraş
abraşlık, -ğı
absent
absorbe
abstraksiyon
abstraksiyonist
abstraksiyonizm
abstre
abstre sanat
abstre sayı
absürt
absürtlük, -ğü
abu
abuhava
abuk
abukça
abuklama
abuklamak
abuklaşma
abuklaşmak
abuklaştırma
abuklaştırmak
abukluk, -ğu
abuk sabuk
abuk sabukluk, -ğu
abuk subuk
abuk subukluk, -ğu
abuli
abullabut
abullabutluk, -ğu
abur cubur
abur cuburluk, -ğu
abus
abusluk, -ğu
abuzambak
Ac
acaba
acar
Acar (Kafkasya halkı)
Acara
acarlaşma
acarlaşmak
acarlık, -ğı
acayip
acayipleşebilme
acayipleşebilmek
acayipleşiverme
acayipleşivermek
acayipleşme
acayipleşmek
acayipleştirme
acayipleştirmek
acayiplik, -ği
accelerando
acele
aceleci
acelecilik, -ği
aceleleşme
aceleleşmek
aceleleştirme
aceleleştirmek
acele posta
aceleten
acem
Acem (İran; İranlı)
acemaşiran
acemborusu
acembuselik, -ği
Acemce
Acem halayı
acemi
acemi ağası
acemi birliği
acemice
acemicesine
acemi çaylak, -ğı
acemi er
acemileşebilme
acemileşebilmek
acemileşiverme
acemileşivermek
acemileşme
acemileşmek
acemilik, -ği
acemi ocağı
acemi oğlanı
Acem işi
Acem kılıcı
acemkürdi
Acem lalesi
Acemleşme
Acemleşmek
Acemleştirme
Acemleştirmek
Acem pilavı
acente
acentelik, -ği
acep
aceze
acı
acı acı
acı ağaç, -cı
acı badem
acı badem kurabiyesi
acı bakla
acı bal
acı balık, -ğı
acıca
acı ceviz
acı çiğdem
acı elma
acı gerçek, -ği
Acıgöl
acı haber
acı hıyar
acıkabilme
acıkabilmek
acıkara
acı karpuz
acı kavak, -ğı
acı kavun
acıkılma
acıkılmak
acıkış
acıkıverme
acıkıvermek
acıklı
acıklı komedi
acıklılık, -ğı
acıkma
acıkmak
acı kök
acıktırma
acıktırmak
acı kuvvet
acılanma
acılanmak
acılaşabilme
acılaşabilmek
acılaşıverme
acılaşıvermek
acılaşma
acılaşmak
acılaştırabilme
acılaştırabilmek
acılaştırılma
acılaştırılmak
acılaştırma
acılaştırmak
acılı
acılık, -ğı
acılılık, -ğı
acıma
acıma duygusu
acıma hissi
acımak
acı marul
acımasız
acımasızca
acımasızcasına
acımasızlaşabilme
acımasızlaşabilmek
acımasızlaşma
acımasızlaşmak
acımasızlık, -ğı
acı meyan
acımık, -ğı
acımsı
acımsılık, -ğı
acımtırak
acımtıraklık, -ğı
acındırabilme
acındırabilmek
acındırılma
acındırılmak
acındırış
acındırma
acındırmak
acınılma
acınılmak
acınış
acınma
acınmak
acı ot
Acıpayam
acı pelin
acırak
acırga
acı sakız
acısıyla tatlısıyla
acısız
acısızlık, -ğı
acı söz
acı su, -yu
acıtabilme
acıtabilmek
acı tatlı
acıtılma
acıtılmak
acıtış
acıtıverme
acıtıvermek
acıtma
acıtmak
acıyabilme
acıyabilmek
acı yavşan
acıyış
acı yonca
acibe
acil
acilen
acil ihtiyaç kredisi
aciliyet
acillik, -ği
acil servis
aciz, -czi
aciz (güçsüz)
acizane
acizleşebilme
acizleşebilmek
acizleşme
acizleşmek
acizlik, -ği
acube
acul
aculluk, -ğu
acun
acur
acuze
acve
acyo
acyocu
acyoculuk, -ğu
aç, -çı, -cı
açabilme
açabilmek
açacak, -ğı
aç açına
açadurma
açadurmak
açan
açar
aç biilaç
açelya
açgöz
açgözlü
açgözlüce
açgözlük, -ğü
açgözlüleşebilme
açgözlüleşebilmek
açgözlüleşme
açgözlüleşmek
açgözlülük, -ğü
açı
açığa alınma
açığa alınmak
açığa alma
açığa almak
açık, -ğı
açık açık
açık ağıl
açıkağız, -ğzı
açık ağızlı
açık ağızlılık, -ğı
açık alan
açık ara
açık artırma
açık bilet
açık bono
açık bölge
açık büfe
açık celse
açık ciro
açıkça
açıkçası
açık çek
açıkçı
açık deniz
açık devre
açık dolaşım sistemi
açık durum
açık duruşma
açık düşme
açık düşmek
açık eksiltme
açık elli
açık ellilik, -ği
açık fikirli
açık fikirlilik, -ği
açık giyim
açık giyimli
açık görüş
açıkgöz
açıkgözlük, -ğü
açıkgözlülük, -ğü
açık gri
açık hava
açık hava müzesi
açık hava sineması
açık hava tiyatrosu
açık hece
açık hesap, -bı
açık imza
açık işletme
açık kahverengi
açık kalp ameliyatı
açık kalpli
açık kalplilik, -ği
açık kapı
açık kapı hırsızı
açık kapı politikası
açık kapı siyaseti
açık kart
açık kestane
açık kırmızı
açık kredi
açıklama
açıklama cümlesi
açıklamak
açıklamalı
açıklanabilir
açıklanabilirlik, -ği
açıklanabilme
açıklanabilmek
açıklanan
açıklanış
açıklanma
açıklanmak
açıklar livası
açıklaşma
açıklaşmak
açıklaştırabilme
açıklaştırabilmek
açıklaştırılma
açıklaştırılmak
açıklaştırma
açıklaştırmak
açıklatabilme
açıklatabilmek
açıklatma
açıklatmak
açıklattırma
açıklattırmak
açıklayabilme
açıklayabilmek
açıklayan
açıklayıcı
açıklayıcılık, -ğı
açıklayış
açıklayıverme
açıklayıvermek
açıklık, -ğı
açıklıkla
açıklıkölçer
açıklık politikası
açık liman
açık lise
açık maaşı
açık mavi
açık mektup, -bu
açık ordugah
açık oturum
açık oy
açık öğretim
açık önerme
açık pazar
açık pembe
açık piyasa
açık poliçe
açık raf
açık rejim
açık saçık
açık saçıklık, -ğı
açık saman rengi
açık sarı
açık sayım
açık seçik
açık seçiklik, -ği
açık senet, -di
açık sözlü
açık sözlülük, -ğü
açık şehir, -hri
açıktan
açıktan açığa
açıktan atama
açıktan atamak
açıktan atanma
açıktan atanmak
açıktan tayin
açık taşıt
açık teşekkür
açık tohumlular
açık toplum
açık tribün
açık yara
açık yeşil
açık yol
açık yürekli
açık yüreklilik, -ği
açık zaman
açılabilme
açılabilmek
açılama
açılı kaplama
açılım
açılış
açılış konuşması
açılış töreni
açılıverme
açılıvermek
açılma
açılmak
açım
açımlama
açımlamak
açımlanış
açımlanma
açımlanmak
açımlayış
açındırma
açındırmak
açınım
açınma
açınmak
açınsama
açınsamak
açıortay
açıortay düzlemi
açıölçer
açı ölçüm
açısal
açısal bölge
açısal çap
açısal hız
açısal ivme
açısallık, -ğı
açısal sapma
açısal uzaklık, -ğı
açısal yol
açış
açış konuşması
açıt
açıverme
açıvermek
aç karnına
açkı
açkıcı
açkıcılık, -ğı
açkılama
açkılamak
açkılanma
açkılanmak
açkılatılma
açkılatılmak
açkılatma
açkılatmak
açkılı
açkısız
açlık, -ğı
açlık grevi
açlık kan şekeri
açlık sınırı
açma
açmacı
açmacılık, -ğı
açmak, -ar
açmalık, -ğı
açmaz
açmaz düğümü
açmaz halatı
açmazlık, -ğı
açtırabilme
açtırabilmek
açtırılma
açtırılmak
açtırış
açtırma
açtırmak
ad
ad, -ddi (sayma; sayılma)
ada
ada balığı
adabımuaşeret
adacık, -ğı
adacyo
ada çayı
adak, -ğı
adaklama
adaklamak
adaklanma
adaklanmak
adaklı
Adaklı (ilçe)
adaklık, -ğı
adaksız
ad aktarması
Adalar
adale
adaleli
adalesiz
adalet
adalet kapısı
adaletli
adaletlilik, -ği
adalet mahkemesi
adalet örgütü
adalet sarayı
adaletsiz
adaletsizce
adaletsizlik, -ği
adalı
adalılık, -ğı
adam
adama
adam adama
adam adama savunma
adamak
adamakıllı
adam başı
adam başına
adam boyu
adamca
adamcağız
adamcasına
adamcık, -ğı
adamcıl
adamcıllık, -ğı
adam kıtlığında
adamkökü
adamlık, -ğı
adamotu
adam sarrafı
adam sendeci
adam sendecilik, -ği
adamsız
adamsızlık, -ğı
adam yokluğunda
Adana
Adana kebabı
Adanalı
Adanalılık, -ğı
adanış
adanma
adanmak
adap, -bı
Adapazarı
adap erkan
adaptasyon
adapte
adaptör
ada soğanı
adaş
adaşlık, -ğı
ada tavşanı
ada tepe
adatış
adatma
adatmak
adavet
aday
adayabilme
adayabilmek
aday adayı
adayavrusu
adayış
adaylık, -ğı
ad bilimci
ad bilimi
ad bilimsel
adcı
adcılık, -ğı
ad cümlesi
ad çekimi
ad çekme
addan türeme ad
addan türeme eylem
addedilebilme
addedilebilmek
addedilme
addedilmek
addetme
addetmek, -der
addolunma
addolunmak
ad durumu
adedî
adedimürettep, -bi
adem
adem (insan)
Adem (ilk peygamber)
adembaba (yoksul mahkûm)
Adem Baba
Ademci
Ademcilik, -ği
ademelması
adem evladı
ademimerkeziyet
ademimerkeziyetçi
ademimerkeziyetçilik, -ği
ademiyet
ademiyet (insanlık; adamlık)
ademoğlu
adenit
adese
adet, -di
adet (görenek)
adeta
adetçe
adetgörmezlik, -ği
adezyon kuvveti
ad gövdesi
adı belirsiz
adı belirsizlik, -ği
adıl
adım
adım adım
adımbaşı
adım cümlesi
adımlama
adımlamak
adımlanma
adımlanmak
adımlayabilme
adımlayabilmek
adımlayış
adımlık
adımsayar
adına
adı sanı
adı üstünde
Adıyaman
Adıyamanlı
Adıyamanlılık, -ğı
adıyla sanıyla
adi
adi adım
adi defter
adi ıskarmoz
adi kesir, -sri
adil
adilane
Adilcevaz
adileşebilme
adileşebilmek
adileşiverme
adileşivermek
adileşme
adileşmek
adileştirme
adileştirmek
adilik, -ği
adillik, -ği
adi palanga
adi suçlu
adi suçluluk, -ğu
adisyon
ad kökü
adlandırabilme
adlandırabilmek
adlandırılabilme
adlandırılabilmek
adlandırılış
adlandırılma
adlandırılmak
adlandırım
adlandırış
adlandırıverme
adlandırıvermek
adlandırma
adlandırmak
adlanma
adlanmak
adlar dizgesi
adlaşma
adlaşmak
adlaştırma
adlaştırmak
adlı
adlı adıyla
adlılık, -ğı
adlı sanlı
adli
adli eczacılık, -ğı
adli makam
adli merci
adli polis
adli polislik, -ği
adli sicil
adli tabip, -bi
adli tabiplik, -ği
adli tatil
adli tıp, -bbı
adliye
adliye mahkemesi
adliye teşkilatı
adli yıl
adli zabıta
adrenalin
adres
adres defteri
adres kartı
adres kitabı
adres makinesi
adres rehberi
adsal
adsız
adsızlık, -ğı
adsız parmak, -ğı
adsız sansız
ad tabanı
ad tamlaması
aerobik, -ği
aerobik solunum
aerodinamik, -ği
aeroloji
aerolojik
af, -ffı
afacan
afacanlaşma
afacanlaşmak
afacanlık, -ğı
afak
afakan
afaki
afakilik, -ği
afal
afal afal
afallama
afallamak
afallaşma
afallaşmak
afallaştırma
afallaştırmak
afallatma
afallatmak
afallayış
afat
afazi
aferin
aferist
afet
afet istasyonu
afetzede
affedebilme
affedebilmek
affedilebilme
affedilebilmek
affediliş
affedilme
affedilmek
affediş
affetme
affetmek, -der
affettirebilme
affettirebilmek
affettiriş
affettirme
affettirmek
affettuoso
affeyleme
affeylemek
affolma
affolmak
affolunabilme
affolunabilmek
affolunma
affolunmak
Afgan
afi
afif
afife
afifelik, -ği
afiflik, -ği
afili
afis
afiş
afişçi
afişçilik, -ği
afişe
afiyet
afiyetle
afoni
aforizm
aforizma
aforoz
aforozlama
aforozlamak
aforozlanma
aforozlanmak
aforozlu
afralı tafralı
afra tafra
Afrika
Afrika çekirgesi
Afrika domuzu
Afrikalı
Afrikalılık, -ğı
Afrika menekşesi
afrodizyak, -ğı
afsun
afsuncu
afsunculuk, -ğu
afsunlama
afsunlamak
afsunlanma
afsunlanmak
afsunlu
Afşar (Oğuz boyu)
Afşin
aft
aftos
afur tafur
afyon
Afyonkarahisar
Afyonkarahisarlı
Afyonkarahisarlılık, -ğı
Afyon kaymağı
afyonkeş
afyonkeşlik, -ği
afyonlama
afyonlamak
afyonlanma
afyonlanmak
afyonlu
afyon ruhu
afyon sakızı
Ag
agah
agahlık, -ğı
agami
aganta
agaragar
agel
agitato
aglütinasyon
aglütinin
agnosi
agnostik
agnostisizm
agnozi
Agop, -p’u
agora
agorafobi
agraf
agrafi
agrandisman
agrandisör
agrega
agreman
agresif
agresiflik, -ği
agronomi
agu
agucuk
agulama
agulamak
aguş

ağa
ağababa
ağababalık, -ğı
ağabey
ağabeylik, -ği
ağacık, -ğı
ağacımsı
ağaç, -cı
ağaç arısı
ağaç balı
ağaç bilimci
ağaç bilimi
ağaç bilimsel
ağaç biti
ağaççık, -ğı
ağaççılık, -ğı
ağaç çileği
ağaçdelen
ağaç ebegümeci
ağaçkakan
ağaç kaplama
ağaç kavunu
ağaçkesen
ağaç kurbağası
ağaç kurdu
ağaçküpesi
ağaçlama
ağaçlamak
ağaçlandırabilme
ağaçlandırabilmek
ağaçlandırılış
ağaçlandırılma
ağaçlandırılmak
ağaçlandırış
ağaçlandırma
ağaçlandırmak
ağaçlanma
ağaçlanmak
ağaçlaşma
ağaçlaşmak
ağaçlı
ağaçlık, -ğı
ağaçlıklı
ağaçlılık, -ğı
ağaç mantarı
ağaç minesi
ağaç mobilya
ağaç nemi
ağaç oyma
Ağaçören
ağaç parkı
ağaç sakızı
ağaç sansarı
ağaç serçesi
ağaçsı
ağaçsıl
ağaçsız
ağaçsızlık, -ğı
ağaç yılanı
ağa kapısı
ağalanma
ağalanmak
ağalık, -ğı
ağarabilme
ağarabilmek
ağarık
ağarış
ağarıverme
ağarıvermek
ağarma
ağarmak
ağartabilme
ağartabilmek
ağartı
ağartılış
ağartılma
ağartılmak
ağartma
ağartmak
ağa yamağı
ağbenek, -ği
ağbeneklilik, -ği
ağcı
ağcık, -ğı
ağcılık, -ğı
ağda
ağdacı
ağdacılık, -ğı
ağdalanış
ağdalanma
ağdalanmak
ağdalaşabilme
ağdalaşabilmek
ağdalaşıverme
ağdalaşıvermek
ağdalaşma
ağdalaşmak
ağdalaştırılma
ağdalaştırılmak
ağdalaştırma
ağdalaştırmak
ağdalı
ağdalık, -ğı
ağdalılık, -ğı
ağdırma
ağdırmak
ağı
ağı ağacı
ağı çiçeği
ağıl
ağılama
ağılamak
ağılandırma
ağılandırmak
ağılanma
ağılanmak
ağılaşma
ağılaşmak
ağılı
ağılı böcek, -ği
ağıllanma
ağıllanmak
ağım
ağımlı
Ağın
ağınma
ağınmak
ağı otu
ağır
ağır ağır
ağır aksak, -ğı
ağır aksaklık, -ğı
ağır araç, -cı
ağırayak
ağırbaşlı
ağırbaşlılık, -ğı
ağırca
ağırcanlı
ağırcanlılık, -ğı
ağır ceza
ağır çekim
ağırelli
ağırellilik, -ği
ağır ezgi
ağır hapis cezası
ağır hasta
ağır hastalık, -ğı
ağır hava
ağır hidrojen
ağır iş
ağırkanlı
ağırkanlılık, -ğı
ağır kayıp, -ybı
ağır kusur
ağır küre
ağırlama
ağırlamak
ağırlanabilme
ağırlanabilmek
ağırlanış
ağırlanma
ağırlanmak
ağırlaşabilme
ağırlaşabilmek
ağırlaşma
ağırlaşmak
ağırlaştırabilme
ağırlaştırabilmek
ağırlaştırıcı neden
ağırlaştırıcı sebep, -bi
ağırlaştırılabilme
ağırlaştırılabilmek
ağırlaştırılma
ağırlaştırılmak
ağırlaştırma
ağırlaştırmak
ağırlatabilme
ağırlatabilmek
ağırlatma
ağırlatmak
ağırlayabilme
ağırlayabilmek
ağırlayış
ağırlık, -ğı
ağırlıklı
ağırlık merkezi
ağırlıksız
ağırlık yitimi
ağırmakineli
ağır para cezası
ağırsama
ağırsamak
ağır sanayi
ağır sıklet
ağır söz
ağır su, -yu
ağırşak, -ğı
ağırşaklanma
ağırşaklanmak
ağır top
ağır uyku
ağır vasıta
ağır vasıta ehliyeti
ağır yağ
ağır yara
ağış
ağıt, -dı
ağıtçı
ağıtçılık, -ğı
ağıtlama
ağıtsal
ağız
ağız, -ğzı (organ)
ağız ağıza
ağız alışkanlığı
ağız bağı
ağız birliği
ağızcıl
ağız dalaşı
ağızdan
ağızdan ağıza
ağızdan dolma
ağızdan kapma
ağız değişikliği
ağız dolusu
ağız kalabalığı
ağız kavafı
ağız kavgası
ağız kokusu
ağız kuşağı
ağızlama
ağızlamak
ağızlaşma
ağızlaşmak
ağızlı
ağızlık, -ğı
ağızlıkçı
ağızlıkçılık, -ğı
ağız nişanı
ağızotu
ağızsıl
ağızsıl ünlü
ağızsız
ağızsızlık, -ğı
ağız şakası
ağız tadı
ağız tadıyla
ağız tatsızlığı
ağız tüfeği
ağız tütünü
ağız ünlüsü
ağız ünsüzü
ağ iğnesi
ağ ipliği
ağ kayığı
ağ kepçe
ağ kurdu
ağ kurşunu
ağlak
ağlaklık, -ğı
ağlama
ağlama duvarı
Ağlama Duvarı (Kudüs’teki duvar)
ağlamak
ağlamaklı
ağlamaklık, -ğı
ağlamalı
ağlamsı
ağlanma
ağlanmak
ağlantı
Ağlasun
ağlaşma
ağlaşmak
ağlatabilme
ağlatabilmek
ağlatı
ağlatış
ağlatma
ağlatmak
ağlayabilme
ağlayabilmek
ağlayıcı
ağlayıcılık, -ğı
ağlayış
ağlayıverme
ağlayıvermek
ağlı
Ağlı (ilçe)
ağma
ağmak, -ar
ağ mantarlar
ağnam
ağnama
ağnamak
ağnamcı
ağraz
ağrı
Ağrı (il)
ağrı kesici
ağrı kesimi
ağrılı
Ağrılı (Ağrı ilinden olan)
ağrılılık, -ğı
Ağrılılık, -ğı
ağrıma
ağrıma asalakları
ağrımak
ağrısız
ağrısızca
ağrı sızı
ağrısızlık, -ğı
ağrıtabilme
ağrıtabilmek
ağrıtış
ağrıtma
ağrıtmak
ağrıyabilme
ağrıyabilmek
ağrıyış
ağrı yitimi
ağsı
ağ tabaka
ağ tonoz
ağ torba
ağustos
ağustos böceği
ağustos böcekleri
ağyar
ağ yatak, -ğı
ağzı açık
ağzı açıklık, -ğı
ağzı bir
ağzı bozuk
ağzı bozukluk, -ğu
ağzı büyük
ağzı büyüklük, -ğü
ağzı gevşek
ağzı gevşeklik, -ği
ağzı havada
ağzı kalabalık
ağzı kalabalıklık, -ğı
ağzı kara
ağzı karalık, -ğı
ağzı kenetli
ağzı kenetlilik, -ği
ağzı kilitli
ağzı kilitlilik, -ği
ağzı kulaklarında
ağzı pek
ağzı peklik, -ği
ağzı pis
ağzı sıkı
ağzı sıkılık, -ğı
ah
aha
ahacık
ahali
ahar
aharlama
aharlamak
aharlı
ahbap, -bı
ahbapça
ahbap çavuş iliçkisi
ahbap çavuşlar
ahbaplık, -ğı
ahcar
ahdetme
ahdetmek, -der
ahdî
Ahd-i Atik, -k’i
Ahd-i Cedit, -t’i
ahenk, -gi
ahenk kaidesi
ahenkleştirme
ahenkleştirmek
ahenkli
ahenklilik, -ği
ahenksiz
ahenksizlik, -ği
ahenk tahtası
ahenktar
aheste
aheste aheste
aheste beste
ahestelik, -ği
ahfat, -dı
Ahfeş
ahım şahım
ahır
ahırdaş
ahırlama
ahırlamak
Ahırlı
Ahıska Türkleri
ahi
Ahi (Ahilik ocağından olan)
ahilik, -ği
Ahilik, -ği (ocak)
ahir
ahiren
ahiret
ahiret adamı
ahiretlik, -ği
ahiret suali
ahiret yolculuğu
ahir ömürde
ahir vakit, -kti
ahir zaman
ahit, -hdi
ahitleşme
ahitleşmek
ahitname
ahiz, -hzi
ahize
ahkam
ahlaf
ahlak
ahlak bilimci
ahlak bilimi
ahlak bilimsel
ahlakça
ahlakçı
ahlakçılık, -ğı
ahlak dışı
ahlak dışıcı
ahlak dışıcılık, -ğı
ahlaken
ahlaki
ahlakilik, -ği
ahlaki vazife
ahlakiyat
ahlaklı
ahlaklılık, -ğı
ahlaksız
ahlaksızca
ahlaksızcasına
ahlaksızlık, -ğı
ahlak yasası
ahlak zabıtası
ahlama
ahlamak
ahlat
Ahlat (ilçe)
ahlatıerbaa
ahlayış
ahmak
ahmakça
ahmakıslatan
ahmaklaşabilme
ahmaklaşabilmek
ahmaklaşma
ahmaklaşmak
ahmaklaştırabilme
ahmaklaştırabilmek
ahmaklaştırma
ahmaklaştırmak
ahmaklık, -ğı
Ahmetli
ahraz
ahrazlık, -ğı
ahret kardeşi
ahret kardeşliği
ahretlik, -ği
ahşa
ahşap, -bı
ahtapot
ahu
ahududu
ahududu şerbeti
ahududu şurubu
ahu gözlü
ahu parçası
ahuvah
ah vah
ahval, -li
ahzetme
ahzetmek, -der
ahzüita
ahzükabz
aidat
aidiyet
aidiyet eki
aile
aile adı
aile bahçesi
aile bütçesi
ailece
ailecek
aile doktoru
aile dostu
aile fotoğrafı
aile gazinosu
aile hayatı
aile hekimi
aile hekimliği
aile hukuku
aile ismi
ailelik
aile matinesi
aile meclisi
aile ocağı
aile planlaması
aile reisi
aile saadeti
ailesiz
ailesizlik, -ği
ailevi
ait
ajan
ajanda
ajanlık, -ğı
ajan provokatör
ajans
ajitasyon
ajitatör
ajite
ajur
ajurlu
ak
aka
akabe
akabilme
akabilmek
akabinde
akaç, -cı
akaçlama
akaçlamak
akaçlatma
akaçlatmak
akademi
akademici
akademicilik, -ği
akademik
akademisyen
akademisyenlik, -ği
ak ağa
akağaç, -cı
akait, -di
akaju
akak, -ğı
akala
akamber
akamet
akan yıldız
akar
akar amber
akarca
akaret
akarlar
akarsu, -yu
akarsu santrali
akaryakıt
akaryakıtçı
akaryakıtçılık, -ğı
akaryakıt istasyonu
akasma
akasya
akbaba
akbabagiller
akbakla
akbalık, -ğı
akbalıkçıl
akbasma
akbaş
ak benek, -ği
akbuğday
akburçak, -ğı
akciğer
akciğer göbeği
akciğer kesecikleri
akciğerliler
akciğer lopçuğu
akciğer peteği
akciğer zarı
akça
Akçaabat, -t’ı
Akçaabat köftesi
akçaağaç, -cı
akçaağaçgiller
akça armudu
Akçadağ
Akçakale
akçakavak, -ğı
Akçakent
akçakesme
Akçakoca
akçalama
akçalamak
akçalanma
akçalanmak
akça pakça
akçasal
akça yel
akçe
akçeli
akçıl
akçıllanma
akçıllanmak
akçıllaşma
akçıllaşmak
akçıllık, -ğı
akçöpleme
Akdağmadeni
akdarı
akdedebilme
akdedebilmek
akdedilme
akdedilmek
ak demir
Akdeniz
Akdeniz humması
Akdeniz iklimi
Akdeniz mavisi
akdetme
akdetmek, -der
akdiken
akdoğan
akdut
akemi
ak gözlü
akgünlük, -ğü
akhardal
Akhisar
akı
akıbet
akıcı
akıcılık, -ğı
akıcılık ölçeği
akıcı ünsüz
akıl, -klı
akılalmaz
akılalmazlık, -ğı
akılcı
akılcılık, -ğı
akıldane
akıldanelik, -ği
akıldan yoksun
akıldan yoksunluk, -ğu
akıl defteri
akıl dışı
akıl dışıcı
akıl dışıcılık, -ğı
akıl dışılık, -ğı
akıl dişi
akıl doktoru
akıl hastalığı
akıl hastanesi
akıl hastası
akıl hocalığı
akıl hocası
akıl karı
akıl kethüdası
akıl kumkuması
akıl kutusu
akıl küpü
akıllanabilme
akıllanabilmek
akıllandırma
akıllandırmak
akıllanış
akıllanıverme
akıllanıvermek
akıllanma
akıllanmak
akıllanmaz
akıllanmazlık, -ğı
akıllara seza
akıllara şifa
akıllara zarar
akıllara ziyan
akıllı
akıllı başlı
akıllıca
akıllıcasına
akıllılaşma
akıllılaşmak
akıllılık, -ğı
akıllı uslu
akılsal
akılsallaştırma
akılsallaştırmak
akılsız
akılsızca
akılsızcasına
akılsızlık, -ğı
akıl zayıflığı
akım
akım azalışı
akımcı
akımcılık, -ğı
akımlı
akımölçer
akım ölçümü
akımsız
akımsızlık, -ğı
akımtoplar
akım trafosu
akın
akın akın
akıncı
Akıncılar
akıncılık, -ğı
akındırık, -ğı
akınkayası
akıntı
akıntı bilimci
akıntı bilimi
akıntı bilimsel
akıntı çağanozu
akıntılı
akıntıölçer
akıntısız
akıntısızlık, -ğı
akış
akışkan
akışkanlaşma
akışkanlaşmak
akışkanlaştırma
akışkanlaştırmak
akışkanlık, -ğı
akışlı
akışlılık, -ğı
akışma
akışmak
akışmalı
akışmasız
akışmaz
akışmazlık, -ğı
akışsız
akıtabilme
akıtabilmek
akıtaç, -cı
akıtılış
akıtılma
akıtılmak
akıtış
akıtıverme
akıtıvermek
akıtma
akıtmak
akıtmalı
akıverme
akıvermek
akide
akidesi bozuk
akide şekeri
akik, -ği
akil
akilane
akil baliğ
akillik, -ği
akim
akis, -ksi
akit, -kdi
akit (sözleşme yapan)
akitli
akit vaadi
ak kan
ak kan yangısı
akkaraman
akkarınca
akkarıncalar
akkavak, -ğı
akkefal, -li
akkelebek, -ği
Akkışla
akkor
akkorlaşma
akkorlaşmak
akkorlaştırılma
akkorlaştırılmak
akkorlaştırma
akkorlaştırmak
akkorluk, -ğu
Akköy
akkuş
Akkuş (ilçe)
akkuyruk, -ğu
aklama
aklama belgesi
aklamak
aklan
aklanabilme
aklanabilmek
aklanış
aklanma
aklanmak
aklaşma
aklaşmak
aklaştırma
aklaştırmak
aklatma
aklatmak
aklayabilme
aklayabilmek
akla yakın
akla yakınlık, -ğı
akla yatkın
akla yatkınlık, -ğı
aklayış
aklayıverme
aklayıvermek
akla zarar
akla ziyan
aklen
aklevrek, -ği
aklı
aklı başında
aklıevvel
aklıevvellik, -ği
aklık, -ğı
aklı karalı
aklı kıt
aklı kıtlık, -ğı
aklımda
aklınca
aklıselim
aklıselimlik, -ği
aklı sıra
aklı tam ayar
aklı yetik
akli
akliyat
akliye
akliyeci
akliyecilik, -ği
akma
ak madde
akma hançer
akmak, -ar
akman
akmantar
akma sınırı
akmaz
akne
akompanyatör
akonitin
akont
akor
akordeon
akordeoncu
akordiyon
akordiyoncu
akordu bozuk
akort, -du
akortçu
akortçuluk, -ğu
akortlama
akortlamak
akortlanma
akortlanmak
akortlatma
akortlatmak
akortlu
akortsuz
akortsuzlaşma
akortsuzlaşmak
akortsuzlaştırma
akortsuzlaştırmak
akortsuzluk, -ğu
Akören
ak pak
akpas
akpelin
Akpınar
akraba
akraba diller
akrabalık, -ğı
akran
akranlık, -ğı
akreditasyon
akreditif
akrep, -bi
Akrep, -p’i (burç)
akrepler
akrilik, -ği
akrobasi
akrobat
akrobatik
akrobatlık, -ğı
akrofobi
akromatik
akromatik iğ iplik, -ği
akromatin
akromatopsi
akromegali
akronim
akropol, -lü
akrostiş
aks
ak saçlı
ak saçlılık, -ğı
aksak, -ğı
aksakal
ak sakallı
ak sakallılık, -ğı
aksaklık, -ğı
aksam
aksama
aksamak
aksan
aksanı bozuk
Aksaray
Aksaraylı
Aksaraylılık, -ğı
aksata
aksatabilme
aksatabilmek
aksatılış
aksatılma
aksatılmak
aksatış
aksatma
aksatmak
aksayabilme
aksayabilmek
aksayış
akse
aksedebilme
aksedebilmek
aksedir
aksediş
Akseki
akselerograf
akselerometre
akseptans
aksesuar
aksesuarcı
aksesuarcılık, -ğı
aksetme
aksetmek, -der
aksettirebilme
aksettirebilmek
aksettiriliş
aksettirilme
aksettirilmek
aksettiriş
aksettirme
aksettirmek
aksırabilme
aksırabilmek
aksırık, -ğı
aksırıklı
aksırıklı tıksırıklı
aksırış
aksırıverme
aksırıvermek
aksırma
aksırmak
aksırtabilme
aksırtabilmek
aksırtma
aksırtmak
aksi
aksi aksi
aksi halde
aksilenme
aksilenmek
aksileşme
aksileşmek
aksilik, -ği
aksine
aksiseda
aksi takdirde
aksiyom
aksiyon
aksiyoner
aksiyon potansiyeli
aksoğan
akson
aksona
aksöğüt, -dü
aksu, -yu
Aksu, -yu (ilçe)
aksuna
aksungur
aksülamel
ak sülümen
akşam
akşama doğru
akşam akşam
akşama sabaha
akşam azadı
akşamcı
akşamcılık, -ğı
akşamdan
akşamdan akşama
akşam ezanı
akşam gazetesi
akşam güneşi
akşam karanlığı
akşamki
akşamlama
akşamlamak
akşamları
akşamlatma
akşamlatmak
akşamleyin
akşamlık
akşamlık sabahlık
akşamlı sabahlı
akşam namazı
akşam pazarı
akşam piyasası
akşam saati
akşamsefası
akşam simidi
akşamüstü
akşamüzeri
akşam vakti
akşam yeli
Akşam Yıldızı
Akşehir
akşın
akşınlık, -ğı
aktar
aktarabilme
aktarabilmek
aktarıcı
aktarıcılık, -ğı
aktarılabilme
aktarılabilmek
aktarılış
aktarılıverme
aktarılıvermek
aktarılma
aktarılmak
aktarım
aktarış
aktarıverme
aktarıvermek
aktariye
aktarlık, -ğı
aktarma
aktarmacı
aktarmacılık, -ğı
aktarmak
aktarmalı
aktarmasız
aktartma
aktartmak
aktaş
aktavşan
aktif
aktif enerji
aktif fiil
aktif güç, -cü
aktifleşebilme
aktifleşebilmek
aktifleşme
aktifleşmek
aktifleştirme
aktifleştirmek
aktiflik, -ği
aktif metot, -du
aktif taşıma
aktinit
aktinoloji
aktinolojik
aktinometre
aktinyum
aktinyumlu
aktivasyon
aktivite
aktivizm
aktör
aktöre
aktöreci
aktörecilik, -ği
aktöresel
aktörlük, -ğü
aktris
aktutma
aktüalist
aktüalite
aktüalizm
aktüel
aktüelleşme
aktüelleşmek
aktüelleştirme
aktüelleştirmek
aktüellik, -ği
aktüer
aktüeryal
akupunktur
akupunkturcu
akupunkturculuk, -ğu
akur
akustik, -ği
akut
akutluk, -ğu
akuzatif
akü
akümülatör
akva
akvam
akvarel
akvarist
akvaryum
akvaryumcu
akvaryumculuk, -ğu
akya balığı
Akyaka
ak yazı
Akyazı
ak yazılı
ak yazılılık, -ğı
ak yel
ak yem
Ak Yıldız
Akyurt, -t’u
akyuvar
akzambak, -ğı
al
Al (kimyasal simge)
ala
ala (pekiyi)
ala ala hey
alabacak
alabalık, -ğı
alabalıkgiller
alabalık yağı
alabanda
alabanda ateş
alabanda köşkü
alabanda kürek
alabaş
alabildiğine
alabilme
alabilmek
alabora
alabros
alaca
Alaca (ilçe)
alaca aş
alacabalıkçıl
alaca bulaca
alacak, -ğı
alaca karanlık, -ğı
alacakarga
Alacakaya
alacaklandırıcı
alacaklandırma
alacaklandırmak
alacaklı
alacaklılık, -ğı
alacak verecek
alacalama
alacalamak
alacalandırma
alacalandırmak
alacalanma
alacalanmak
alacalı
alacalı bulacalı
alacalık, -ğı
alacalılık, -ğı
alacamenekşe
alacasansar
alaçam
Alaçam (ilçe)
alaçık, -ğı
Aladağ
alafranga
alafrangacı
alafrangacılık, -ğı
alafrangalaşma
alafrangalaşmak
alafrangalaştırma
alafrangalaştırmak
alafrangalık, -ğı
alafranga müzik, -ği
alafranga saat, -ti
alafranga tuvalet
alagarson
alageyik, -ği
ala gün
alaimisema
alaka
alakadar
alakadarlık, -ğı
alakalandırma
alakalandırmak
alakalanma
alakalanmak
alakalı
alakalılık, -ğı
alakarga
alakart
alakasız
alakasızca
alakasızcasına
alakasızlık, -ğı
alakok
alalama
alalamak
alamana
alamana ağı
alamanata
alamerikan
alamet
alametifarika
alametifarikalı
alaminüt
alaminüt yemek, -ği
alan
alan araçtırması
alan denetimi
alan hızı
alan korkusu
alan koruması
alan savunması
alan talan
alan topu
Alanya
Alaplı
alarga
alarm
alarma
alarmak
ala sulu
Alaşehir
alaşım
alaşım korozyonu
alaşımlama
alaşımlamak
alatav
alaten
alaturka
alaturkacı
alaturkacılık, -ğı
alaturkalaşma
alaturkalaşmak
alaturkalaştırma
alaturkalaştırmak
alaturkalık, -ğı
alaturka müzik, -ği
alaturka saat, -ti
alaturka tuvalet
alavere
alavereci
alaverecilik, -ği
alavere dalavere
alavere tulumbası
alay
alay alay
alay beyi
alaybozan
alaycı
alaycılık, -ğı
alayımsı
alayiş
alayişli
alaylı
alaylılık, -ğı
alay malay
alaysı
Alayuntlu (Oğuz boyu)
alaz
alaza
alaz alaz
alazlama
alazlamak
alazlanma
alazlanmak
alaz taraz
albasma
albastı
albatr
albatros
albay
albaylık, -ğı
al bayrak, -ğı
albeni
albenili
albenisiz
albenisizlik, -ği
albinos
albüm
albümin
albümin işeme
albüminli
alçacık
alçak
alçak basınç, -cı
alçakça
alçak gerilim
alçak gönüllü
alçak gönüllülük, -ğü
alçak kabartma
alçaklaşabilme
alçaklaşabilmek
alçaklaşma
alçaklaşmak
alçaklaştırma
alçaklaştırmak
alçaklık, -ğı
alçak ses
alçak yaylak, -ğı
alçalabilme
alçalabilmek
alçalış
alçalıverme
alçalıvermek
alçalma
alçalmak
alçaltabilme
alçaltabilmek
alçaltı
alçaltılış
alçaltılma
alçaltılmak
alçaltış
alçaltıverme
alçaltıvermek
alçaltma
alçaltmak
alçarak
alçı
alçıcı
alçıcılık, -ğı
alçı kalıp, -bı
alçılama
alçılamak
alçılanma
alçılanmak
alçılatma
alçılatmak
alçılayabilme
alçılayabilmek
alçılayıverme
alçılayıvermek
alçı levha
alçılı
alçılı sargı
alçıpan
alçı taşı
aldanabilme
aldanabilmek
aldanç
aldangıç, -cı
aldanış
aldanıverme
aldanıvermek
aldanma
aldanmak
aldanmaz
aldanmazlık, -ğı
aldatabilme
aldatabilmek
aldatılabilme
aldatılabilmek
aldatılış
aldatılma
aldatılmak
aldatış
aldatıverme
aldatıvermek
aldatma
aldatmaca
aldatmak
aldehit, -di
aldırabilme
aldırabilmek
aldırılabilme
aldırılabilmek
aldırılma
aldırılmak
aldırış
aldırışsız
aldırışsızca
aldırışsızlık, -ğı
aldırma
aldırmak
aldırmaz
aldırmazlık, -ğı
aldırtabilme
aldırtabilmek
aldırtma
aldırtmak
alegori
alegorik
aleksi
alelacayip
alelacele
alelade
aleladelik, -ği
alelhesap
alelhusus
alelıtlak
alelumum
alelusul
alem
alem (evren)
alemci
alemci (eğlenen)
alemcilik, -ği
alemcilik, -ği (eğlenme)
alemdar
alemdarlık, -ğı
alemşümul
alemşümullük, -ğü
alenen
alengir
alengirli
aleni
alenileşme
alenileşmek
alenilik, -ği
aleni tadat, -dı
aleniyet
alerjen
alerji
alerjik
alerjili
alerjisiz
alessabah
alesta
alet
alet edevat
aletli
aletli jimnastik, -ği
aletsiz
alev
alev alev
Alevi
Alevilik, -ği
alev kırmızısı
alev lambası
alevlendirebilme
alevlendirebilmek
alevlendirilme
alevlendirilmek
alevlendiriş
alevlendirme
alevlendirmek
alevlenebilme
alevlenebilmek
alevleniş
alevleniverme
alevlenivermek
alevlenme
alevlenmek
alevlenme noktası
alevli
alev makinesi
alev rengi
alevsiz
aleyh
aleyhtar
aleyhtarlık, -ğı
aleykümselam
alfa
alfabe
alfabe dışı
alfabe sırası
alfabetik
alfabetik katalog, -ğu
alfabetik sıralama
alfa ışınları
alfaterapi
alfenit, -di
alg
algarina
algı
algı bıçağı
algılama
algılamak
algılanabilir
algılanabilirlik, -ği
algılanabilme
algılanabilmek
algılanış
algılanma
algılanmak
algılatabilme
algılatabilmek
algılatılma
algılatılmak
algılatış
algılatma
algılatmak
algılattırma
algılattırmak
algılayabilme
algılayabilmek
algılayıcı
algılayıcılık, -ğı
algılayış
algılayıverme
algılayıvermek
algın
algler
algoritma
alıcı
alıcı kuş
alıcılık, -ğı
alıcı ödemeli
alıç, -cı
alıç marmeladı
alık
alıkça
alıklaşabilme
alıklaşabilmek
alıklaşıverme
alıklaşıvermek
alıklaşma
alıklaşmak
alıklaştırılma
alıklaştırılmak
alıklaştırma
alıklaştırmak
alıklık, -ğı
alıkonulabilme
alıkonulabilmek
alıkonulma
alıkonulmak
alıkonuluş
alıkoyabilme
alıkoyabilmek
alıkoyma
alıkoymak
alıkoyuş
alık salık
alım
alımcı
alımcılık, -ğı
alım çalım
alımlama
alımlamak
alımlı
alımlı çalımlı
alımlılık, -ğı
alım satım
alım satım bürosu
alım satım ofisi
alımsız
alımsızlık, -ğı
alın, -lnı
alınabilme
alınabilmek
alın çatı
alındı
alındılı
alındısız
alıngan
alınganlaşabilme
alınganlaşabilmek
alınganlaşma
alınganlaşmak
alınganlık, -ğı
alınış
alınlı
alınlık, -ğı
alınma
alınmak
alın teri
alıntı
alıntılama
alıntılamak
alıntılanabilme
alıntılanabilmek
alıntılanış
alıntılanma
alıntılanmak
alıntılayabilme
alıntılayabilmek
alın yazısı
alırlık, -ğı
alış
alışabilme
alışabilmek
alışagelme
alışagelmek
alış fiyatı
alışık
alışıklık, -ğı
alışılabilme
alışılabilmek
alışılagelme
alışılagelmek
alışıldık
alışılma
alışılmadık
alışılmak
alışılmamış
alışılmamışlık, -ğı
alışılmış
alışılmışlık, -ğı
alışıverme
alışıvermek
alışkan
alışkanlık, -ğı
alışkı
alışkın
alışkınlık, -ğı
alışma
alışmak
alışmış
alışmışlık, -ğı
alıştırabilme
alıştırabilmek
alıştırılış
alıştırılma
alıştırılmak
alıştırış
alıştırma
alıştırmak
alışveriş
alışveriş sigortası
alıverme
alıvermek
ali
Ali (özel ad)
Aliağa
alicenap
alicenaplık, -ğı
alifatik
alil
alim
alim (bilgin)
alimallah
alimane
alimlik, -ği
alinazik, -ği
aliterasyon
alivre
aliyyülala
alizarin
alize
Alkaevli (Oğuz boyu)
alkali
alkalik
alkali metaller
alkalimetre
alkaloit
alkalölçer
alkan
alkarısı
alkarna
alkım
alkış
alkış ağası
alkışçı
alkışçılık, -ğı
alkışlama
alkışlamak
alkışlanabilme
alkışlanabilmek
alkışlanış
alkışlanma
alkışlanmak
alkışlatabilme
alkışlatabilmek
alkışlatış
alkışlatma
alkışlatmak
alkışlayabilme
alkışlayabilmek
alkışlayış
alkışlayıverme
alkışlayıvermek
alkil
alkol, -lü
alkolik
alkoliklik, -ği
alkolizm
alkolleme
alkollemek
alkollü
alkollülük, -ğü
alkolmetre
alkolölçer
alkolsüz
alkolsüzlük, -ğü
allah
Allah (Tanrı)
Allah aşkına
allahlık
allahsız
Allahsız (Tanrısız)
allahsızlık, -ğı
Allahsızlık, -ğı (Tanrısızlık)
Allah taksimi
Allahualem
Allahutaala
Allah vergisi
Allah yapısı
allak bullak
allama
allamak
allame
allameicihan
allamelik, -ği
allanma
allanmak
allaşma
allaşmak
allegretto
allegro
allem
allı
allık, -ğı
allı pullu
alma
almaç, -cı
almak, -ır
Alman
almanak, -ğı
Almanca
Almancı
Almancılık, -ğı
Alman gümüşü
Almanlaşma
Almanlaşmak
Almanlaştırma
Almanlaştırmak
Alman papatyası
Almansever
Alman usulü
almaş
almaşık
almaşıklık, -ğı
almaşık yapraklar
almaşlı
almazlanma
almazlanmak
almazlık, -ğı
Almus
alnaç, -cı
alnı açık
alnı açıklık
alo
alogami
alotropi
alp
alpaka
alpaks
alperen
alpinist
alpinizm
alplık, -ğı
Alpu
alpyıldızı
al sancak, -ğı
alşimi
alşimist
alt
alt alta
Altayca
Altayist
Altayistik, -ği
alt başlık, -ğı
alt bölüm
alt cins
alt çene
alt deri
alt diş
alt dudak, -ğı
alternatif
alternatif akım
alternatifli
alternatiflik, -ği
alternatiflilik, -ği
alternatifsiz
alternatifsizlik, -ği
alternatör
altes
alt familya
alt geçit, -di
alt gerilim
alt güverte
alt hava yuvarı
altı
altıgen
altık, -ğı
Altıkardeş
altılı
altılı ganyan
altılık
altın
altın adam
altınbaş
altınbeşik, -ği
altın bilezik, -ği
altın böcek, -ği
altıncı
altıncı ayak, -ğı
altıncı duyu
altıncı his, -ssi
altıncılık, -ğı
altın çağı
Altındağ
Altınekin
altın gol, -lü
altınımsı
altın kaplama
altın keseği
altın kökü
altın küpü
altınlaşma
altınlaşmak
altınoluk, -ğu
altın otu
Altınova
Altınözü
altın rengi
altın saatler
altın sarısı
altınsı
altın suyu
Altıntaş
altıntop
altın varak, -ğı
altın yağmurcun
Altınyayla
altın yıl
altın yürekli
altın yüreklilik, -ği
altıparmak, -ğı
altıpas
altıpatlar
alt ırk
altışar
altışarlı
altı üstü
altı yol
altız
altimetre
alt karşıt
alt kat
alt katman
alt kavuşum
alt kurul
altlama
altlamak
altlı
altlık, -ğı
altlı üstlü
altmış
altmışaltı
altmışar
altmışarlı
altmışdörtlük, -ğü
altmışıncı
altmışlık
alto
alt sınıf
altsız
alt şube
alt tabaka
alt takım
alttan alta
alt tarafı
alt tür
Altunhisar
altuni
altüst
altüst böreği
alt yanı
altyapı
altyapısal
alt yazı
alt yazılı
Alucra
alüfte
alüftelik, -ği
alümin
alüminli
alüminyum
alüminyum taşı
alüvyon
alveol, -lü
alyan
alyan anahtarı
alyans
alyon
alyuvar
alzaymır
am
Am (kimyasal simge)
ama
ama (görme engelli)
amabile
amaç, -cı
amaç dışı
amaçlama
amaçlamak
amaçlanma
amaçlanmak
amaçlaştırma
amaçlaştırmak
amaçlı
amaçlılık, -ğı
amaçsız
amaçsızca
amaçsızcasına
amaçsızlık, -ğı
amade
amadelik, -ği
amal, -li
amalgam
amalık, -ğı
amalierbaa
aman
amanın
amanname
amansız
amansızca
amansızcasına
amansız hastalık, -ğı
amansızlık, -ğı
aman zaman
Amasra
Amasya
Amasya elması
Amasyalı
Amasyalılık, -ğı
amatör
amatörce
amatörlük, -ğü
amazon
Amazonlar
ambalaj
ambalajcı
ambalajcılık, -ğı
ambalajlama
ambalajlamak
ambalajlanma
ambalajlanmak
ambalajlı
ambalajsız
ambalajsızlık, -ğı
ambale
ambar
ambarcı
ambarcılık, -ğı
ambarda kurutma
ambargo
ambarlama
ambarlamak
ambarlanma
ambarlanmak
ambarlatma
ambarlatmak
ambar memuru
amber
amber ağacı
amber balığı
amberbaris
amberbu
amber çiçeği
ambiyans
amblem
ambulans
amca
amcacık, -ğı
amca kızı
amcalık, -ğı
amca oğlu
amcazade
amel
amele
amelelik, -ği
amele pazarı
amele taburu
amele yanığı
amelî
ameliyat
ameliyat eldiveni
ameliyathane
ameliyatlı
ameliyat masası
ameliye
amenajman
amenna
amentü
Amentü (inanma bildiren söz)
Amerika
Amerikalı
Amerikalılaşma
Amerikalılaşmak
Amerikalılık, -ğı
Amerikan (Amerika’ya ait)
Amerikan armudu
Amerikan bademi
Amerikan bar
Amerikan bezi
Amerikanca
Amerikancı
Amerikancılık, -ğı
Amerikan elması
Amerikan İngilizcesi
Amerikanist
Amerikanizm
Amerikan salatası
Amerikan üzümü
Amerikanvari
Amerika tavşanı
amerikyum
ametal, -li
ametist
amfi
amfibi
amfibi harekat
amfibik
amfibol, -lü
amfibyumlar
amfiteatr
amfizem
amfora
amigo
amigoluk, -ğu
amil
amilaz
amin
amin (dua sözü)
amino asit, -di
amip, -bi
amipler
amipleşme
amipleşmek
amipli
amir
amiral, -li
amirallik, -ği
amirane
amirce
amir hüküm, -kmü
amiriita
amirlik, -ği
amirsiz
amirsizlik, -ği
amit, -di
amitoz
amiyane
amiyanelik, -ği
amma
amma velakin
amme
amme davası
amme efkarı
amme hukuku
amme idaresi
amme menfaati
amnezi
amniyon
amniyon sıvısı
amonyak, -ğı
amonyaklama
amonyaklamak
amonyaklı
amonyum
amonyum karbonat
amonyum sülfat
amor
amoralist
amoralizm
amorf
amorfluk, -ğu
amorti
amortisman
amortisör
amper
amperlik
ampermetre
amperölçer
ampersaat, -ti
ampir
ampirik
ampirist
ampirizm
amplifikatör
ampul, -lü
ampütasyon
amudi
amudufıkari
amut, -du
amyant
an
ana
ana arı
ana baba
ana baba günü
ana besleme hattı
ana bilim dalı
anabilme
anabilmek
anabolizma
anaca
ana cadde
anacık, -ğı
anacıl
anacıllık, -ğı
anaç, -cı
ana çizgi
anaçlaşma
anaçlaşmak
anaçlık, -ğı
ana dal
anadan doğma
anadan görme
anadan üryan
ana defter
ana deniz
ana deniz bilimi
ana dil
ana dili
ana direk, -ği
ana doğrusu
Anadolu
Anadolulu
Anadolululuk, -ğu
anadut
ana duvar
ana düşünce
ana erki
anaerkil
anaerkillik, -ği
anaerobik
ana fikir, -kri
anafilaksi
anafor
anaforcu
anaforculuk, -ğu
anafordan
anaforlama
anaforlamak
anaforlu
anagram
ana haber sunucusu
ana hatlarıyla
anahtar
anahtar ağızlığı
anahtar bitkiler
anahtarcı
anahtarcılık, -ğı
anahtar kelime
anahtarlık, -ğı
anahtar sözcük, -ğü
anahtar taşı
ana kadın
ana kapı
ana kara
ana kent
ana kitap, -bı
ana kolon hattı
anakonda
ana konu
ana kök
ana kraliçe
anakronik
anakronizm
ana kubbe
ana kucağı
ana kuyu
ana kuzusu
anal
analaştırma
analaştırmak
analı
analık, -ğı
analıkızlı
analist
analistlik, -ği
analitik
analitik zeka
analiz
analizci
analizcilik, -ği
analizör
analjezi
analjezik
analog
analoji
analojik
anamal
anamal birikimi
anamalcı
anamalcılık, -ğı
anamal sahibi
ana mektebi
ana menü
anamnez
anamnezi
ana motif
ana muhalefet
Anamur
ananas
ananasgiller
anane
ananeci
ananecilik, -ği
ananeli
ananesiz
ananesizlik, -ği
ananevi
anaokulu
ana ortaklık, -ğı
anapara
ana rahmi
anarşi
anarşik
anarşist
anarşistleşme
anarşistleşmek
anarşistlik, -ği
anarşizm
anartri
ana saat, -ti
ana sanlı
ana sav
ana sayaç, -cı
anası danası
anası kılıklı
anasıl
ana sınıfı
anasır
anasız
anasızlık, -ğı
anason
anasonlu
anasonsuz
ana sözleşme
ana şehir, -hri
anatomi
anatomici
anatomik
anatomist
ana toplardamar
anavaşya
ana vatan
ana yapı
ana yarısı
anayasa
anayasacı
anayasacılık, -ğı
anayasal
anayasallaşma
anayasallaşmak
anayasallaştırma
anayasallaştırmak
anayasallık, -ğı
ana yemek, -ği
ana yol
ana yön
ana yurt, -du
ana yüreği
anbean
anca
ancak
ançüez
andaç, -cı
andante
andantino
andaval
andavallı
andavallıca
andavallık, -ğı
andavallılık, -ğı
andezit
andıç, -cı
andık, -ğı
Andırın
andırış
andırışma
andırışmak
andırma
andırmak
andız
andız otu
andropoz
androsefal
anekdot
anele
anemi
anemik
anemometre
anemon
aneroit, -di
anestezi
anestezi bilimci
anestezi bilimi
anestezi bilimsel
anestezik
anestezist
anesteziyolog
anesteziyoloji
anesteziyolojik
anevrizma
angaje
angajman
angajmanlı
angajmansız
angajmansızlık, -ğı
angarya
angaryacı
angaryacılık, -ğı
angıç, -cı
angın
Anglikan
Anglikanizm
Anglofil
Anglosakson
Angolalı
angora
angora tavşanı
angström
angudi
angut, -du
angutça
angutlaşma
angutlaşmak
angutluk, -ğu
anha minha
anhidrit
anı
anık, -ğı (dağ reyhanı)
anık
anıklama
anıklamak
anıklaşma
anıklaşmak
anıklık, -ğı
anılabilme
anılabilmek
anılagelme
anılagelmek
anılaşma
anılaşmak
anılık, -ğı
anılış
anılma
anılmak
anımsama
anımsamak
anımsanabilme
anımsanabilmek
anımsanış
anımsanma
anımsanmak
anımsatabilme
anımsatabilmek
anımsatılabilme
anımsatılabilmek
anımsatılma
anımsatılmak
anımsatış
anımsatıverme
anımsatıvermek
anımsatma
anımsatmak
anımsayabilme
anımsayabilmek
anımsayış
anımsayıverme
anımsayıvermek
anında
anındalık, -ğı
anırış
anırma
anırmak
anırtı
anırtma
anırtmak
anısal
anıştırılma
anıştırılmak
anıştırma
anıştırmak
anıştırmalı
anıt
anıtımsı
Anıtkabir
anıtlaşabilme
anıtlaşabilmek
anıtlaşma
anıtlaşmak
anıtlaştırılma
anıtlaştırılmak
anıtlaştırma
anıtlaştırmak
anıtlı
anıt mezar
anıtsal
anıtsallık, -ğı
anıtsı
anıtsız
anıverme
anıvermek
anız
anızlı
anızlık, -ğı
ani
anide
aniden
anif
anilik, -ği
anilin
anilin boyalar
animasyon
animato
animatör
animatörlük, -ğü
anime
animizm
anjanbuman
anjin
anjiyo
anjiyografi
anjiyoloji
Anka
Ankara
Ankara çiğdemi
Ankara keçisi
Ankara kedisi
Ankaralı
Ankaralılık, -ğı
Ankara taşı
Ankara tavşanı
ankastre
ankesörlü telefon
anket
anketçi
anketçilik, -ği
anketör
anketörlük, -ğü
ankiloz
anlak, -ğı
anlaklı
anlam
anlama
anlamak
anlamaklık, -ğı
anlam aykırılığı
anlamazlık, -ğı
anlam bayağılaşması
anlam bilimci
anlam bilimi
anlam bilimsel
anlamca
anlam daralması
anlamdaş
anlamdaşlık, -ğı
anlam değişmesi
anlam genişlemesi
anlam iyileşmesi
anlam kayması
anlam kötüleşmesi
anlamlandırabilme
anlamlandırabilmek
anlamlandırılabilme
anlamlandırılabilmek
anlamlandırılış
anlamlandırılma
anlamlandırılmak
anlamlandırma
anlamlandırmak
anlamlı
anlamlılık, -ğı
anlamsal
anlamsallık, -ğı
anlamsız
anlamsızca
anlamsızcasına
anlamsızlaşabilme
anlamsızlaşabilmek
anlamsızlaşma
anlamsızlaşmak
anlamsızlaştırabilme
anlamsızlaştırabilmek
anlamsızlaştırılma
anlamsızlaştırılmak
anlamsızlaştırma
anlamsızlaştırmak
anlamsızlık, -ğı
anlaşabilme
anlaşabilmek
anlaşık, -ğı
anlaşılabilme
anlaşılabilmek
anlaşılan
anlaçılma
anlaçılmak
anlaçılmaz
anlaçılmazlık, -ğı
anlaşıverme
anlaşıvermek
anlaşma
anlaşmak
anlaşmalı
anlaşmalı iflas
anlaşmasız
anlaşmasızlık, -ğı
anlaşmazlık, -ğı
anlaştırabilme
anlaştırabilmek
anlaştırma
anlaştırmak
anlatabilme
anlatabilmek
anlatı
anlatılabilme
anlatılabilmek
anlatılış
anlatılma
anlatılmak
anlatım
anlatım bilimi
anlatım bilimsel
anlatımcı
anlatımcılık, -ğı
anlatımlı
anlatımsal
anlatımsallık, -ğı
anlatım tonu
anlatısal
anlatısallık, -ğı
anlatış
anlatıverme
anlatıvermek
anlatma
anlatmak
anlattırma
anlattırmak
anlayabilme
anlayabilmek
anlayış
anlayışlı
anlayışlılık, -ğı
anlayışsız
anlayışsızca
anlayışsızcasına
anlayışsızlaşma
anlayışsızlaşmak
anlayışsızlık, -ğı
anlayıverme
anlayıvermek
anlık, -ğı
anlıkçı
anlıkçılık, -ğı
anlı şanlı
anma
anma gerilim
anmak, -ar
anmalık, -ğı
anma töreni
anne
anneanne
anneannelik, -ği
annecik, -ği
annelik, -ği
anofel
anomali
anonim
anonimleşme
anonimleşmek
anonimleştirme
anonimleştirmek
anonimlik, -ği
anonim ortaklık, -ğı
anonim şirket
anons
anonsör
anorak, -ğı
anorganik
anormal
anormalleşme
anormalleşmek
anormalleştirme
anormalleştirmek
anormallik, -ği
anot, -du
anot başlığı
anot kablosu
ansambl
ansız
ansızın
ansiklopedi
ansiklopedici
ansiklopedicilik, -ği
ansiklopedik
ansiklopedik bilgi
ansiklopedik sözlük, -ğü
ansiklopedist
ant, -dı
antagonist
antagonizm
antagonizma
Antalya
Antalyalı
Antalyalılık, -ğı
antant
antarktik
Antarktika
antefleksiyon
anten
antenli
antenli balık, -ğı
anten yükselteci
Antep fıstığı
Antep fıstığıgiller
Antep işi
anterit
anterograf
anterosel
anterostomi
antet
antetli
antetsiz
antialerjik, -ği
antiasit
antibakteriyel
antibiyotik, -ği
antibiyotik tedavisi
antidemokratik
antidemokratiklik, -ği
antidot
antiemperyalist
antiemperyalistlik, -ği
antiemperyalizm
antifriz
antihijyenik
antijen
antik
antika
antikacı
antikacılık, -ğı
antikalaşma
antikalaşmak
antikalık, -ğı
antika mobilya
antikapitalist
antikapitalistlik, -ği
antikapitalizm
antikatot, -du
Antik Çağ
antikite
antikomünist
antikomünistlik, -ği
antikomünizm
antikor
antilop, -bu
antiloplar
antimon
antimonlu
antinomi
antioksidan
antiparazit
antipati
antipatik
antipatikleşme
antipatikleşmek
antipatikleştirme
antipatikleştirmek
antipatiklik, -ği
antipersonel
antiplak, -ğı
antipropaganda
antisemit
antisemitik
antisemitist
antisemitistlik, -ği
antisemitizm
antisemitlik, -ği
antisepsi
antiseptik
antiserum
antisiklon
antitez
antitoksik, -ği
antitoksin
antitonal
antiviral
ant kardeşi
antlaşma
antlaşmak
antlı
antoloji
antolojik
antrakt
antrasit, -di
antre
antrenman
antrenmanlı
antrenmanlılık, -ğı
antrenmansız
antrenmansızlık, -ğı
antrenör
antrenörlü
antrenörlük, -ğü
antrenörsüz
antrenörsüzlük, -ğü
antrepo
antrepocu
antrepoculuk, -ğu
antrikot
antrok
antropoit
antropoitler
antropolog, -ğu
antropoloji
antropolojik
antropomorfist
antropomorfizm
antroponim
antroponimi
antroposantrist
antroposantrizm
antrparantez
antsız
anut
anutluk, -ğu
anüri
anüs
anüs yüzgeci
anyon
Anzak, -k’ı
anzarot
aort
apacı
apaçık
apaçıklık, -ğı
apak
apalak
apandis
apandisit
apansız
apansızın
aparat
aparey
aparkat
aparma
aparmak
apartma
apartmak
apartman
apar topar
apart otel
apaş
apaşlık, -ğı
apatit
apaydın
apaydınlık, -ğı
apayrı
apayrılık, -ğı
apaz
apazlama
apazlamak
apel
aperitif
apış
apışak
apış arası
apışık
apışlık, -ğı
apışma
apışmak
apıştırma
apıştırmak
apiko
aplik, -ği
aplikasyon
aplike
apokaliptik
apokrif
apolet
apolitik
aport
aposteriori
apostrof
apoşi
apotr
appassionato
apraksi
apre
apreci
aprecilik, -ği
apreleme
aprelemek
apreli
apresiz
april
apriori
apse
apseleşme
apseleşmek
apseli
apsent
apsis
aptal
aptal aptal
aptalca
aptalcasına
aptalımsı
aptallaşabilme
aptallaşabilmek
aptallaşma
aptallaşmak
aptallaştırılma
aptallaştırılmak
aptallaştırma
aptallaştırmak
aptallık, -ğı
aptalsı
apteriks
apukurya
apul apul
ar
Ar (kimyasal simge)
ara
araba
araba araba
arabacı
arabacılık, -ğı
araba falakası
ara bağlantı
arabalı
arabalık, -ğı
arabalı vapur
araba mezarlığı
araban
Araban (ilçe)
arabankürdi
arabasız
arabasızlık, -ğı
arabaşı
ara başlık, -ğı
araba vapuru
arabesk
arabeskçi
arabeskçilik, -ği
arabeskleşme
arabeskleşmek
Arabi
Arabist
Arabistan defnesi
Arabistik, -ği
Arabizasyon
ara bono
arabozan
arabozanlık, -ğı
ara bozucu
ara bozuculuk, -ğu
ara bulma
ara bulucu
ara buluculuk, -ğu
aracı
aracı banka
aracılığıyla
aracılık, -ğı
aracısız
aracısızlık, -ğı
ara cümle
araç, -cı
Araç, -ç’ı (ilçe)
araççılık, -ğı
araçlı
araçlı jimnastik, -ği
araçsal
araçsallık, -ğı
araçsız
araçsızlık, -ğı
araç telefonu
arada bir
arada sırada
ara deniz
ara eleman
Araf
Arafat
aragonit
arak
araka
ara kapı
ara kararı
ara kazanç, -cı
arakçı
arakçılık, -ğı
ara kesit
arakiye
araklama
araklamak
araklanma
araklanmak
araklayabilme
araklayabilmek
araklayıverme
araklayıvermek
Araklı
ara konakçı
ara konakçılık, -ğı
aralama
aralamak
aralanış
aralanma
aralanmak
aralatma
aralatmak
aralayabilme
aralayabilmek
aralayıverme
aralayıvermek
aralı
aralık, -ğı
Aralık, -k’ı (ilçe)
aralık korozyonu
aralıkla
aralıklı
aralık oyunu
aralıksız
aralıkta
arama
arama bülteni
arama emri
arama izni
aramak
arama kararı
ara mal
arama motoru
arama ruhsatı
arama tarama
Arami
Aramice
aranabilme
aranabilmek
ara nağme
aranılma
aranılmak
aranış
aranje
aranjman
aranjör
aranma
aranmak
arantı
arap, -bı
Arap, -p’ı
Arap alfabesi
ara pası
Arapça
Arapçalaştırma
Arapçalaştırmak
Arapgir
Araplaşma
Araplaşmak
Araplaştırma
Araplaştırmak
Araplık, -ğı
Arap rakamları
arap sabunu
arapsaçı
Arap tavşanı
Arap zamkı
ararot
ararot kamışı
Arasat
ara seçim
ara sıcak, -ğı
ara sınav
ara sıra
arasız
ara sokak, -ğı
ara söz
arasta
araçit, -di
araçma
araçmak
araçtırabilme
araçtırabilmek
araştırı
araştırıcı
araştırıcılık, -ğı
araştırılabilme
araştırılabilmek
araştırılış
araştırılma
araştırılmak
araştırış
araştırıverme
araştırıvermek
araçtırma
araçtırmacı
araçtırmacılık, -ğı
araçtırma filmi
araçtırma geliştirme
araçtırma görevlisi
araçtırmak
araçtırman
araçtırtma
araçtırtmak
aratabilme
aratabilmek
aratılış
aratılma
aratılmak
aratış
aratma
aratmak
arattırma
arattırmak
ara tümce
arayabilme
arayabilmek
ara yerde
arayıcı
arayıcı fişeği
arayıcılık, -ğı
arayış
arayıverme
arayıvermek
ara yön
arayüz
araz
araz (belirtiler)
arazbar
arazbarbuselik, -ği
arazi
arazi aracı
arazi otomobili
arazi taraması
arazi yarışı
arazöz
arbalet
arbede
arbedeci
ar belası
arbitraj
arboretum
arda
Ardahan
Ardahanlı
Ardahanlılık, -ğı
ardak, -ğı
ardaklanma
ardaklanmak
Ardanuç, -ç’u
Ardeşen
ardı ardına
ardıç, -cı
ardıç kuşu
ardıç otu
ardıç rakısı
ardıl
ardıl görüntü
ardıllık, -ğı
ardılma
ardılmak
ardın ardın
ardınca
ardı sıra
ardışık
ardışık devre
ardışık görüntü
ardışıklık, -ğı
ardışık olgular
ardışık sayılar
ardiye
ardiyeci
ardiyecilik, -ği
arduvaz
arena
areometre
argaç, -cı
argaçlama
argaçlamak
argali
argın
argınlık, -ğı
argıt, -dı
argo
argolaşma
argolaşmak
argolaştırma
argolaştırmak
argolu
argon
argonot
argosuz
Arguvan
argüman
Arhavi
arı
arı beyi
arı biti
Arıcak, -k’ı
arıcı
arıcılık, -ğı
arı dalağı
arı duru
arık, -ğı (ark)
arık
arıkçı
arı kil
arıklama
arıklamak
arıklaşma
arıklaşmak
arıklatma
arıklatmak
arıklık, -ğı
arı kovanı
Arıkovanı (yıldız kümesi)
arı kuşu
arı kuşugiller
arılama
arılamak
arılanma
arılanmak
arılar
arılaşma
arılaşmak
arılaştırılma
arılaştırılmak
arılaştırma
arılaştırmak
arılık, -ğı
arınabilme
arınabilmek
arındırabilme
arındırabilmek
arındırılma
arındırılmak
arındırma
arındırmak
arınık
arınıklık, -ğı
arınış
arınma
arınmak
arınmış
arınmışlık, -ğı
arı sili
arı sütü
arış
arıtabilme
arıtabilmek
arıtıcı
arıtıcılık, -ğı
arıtılış
arıtılma
arıtılmak
arıtım
arıtımevi
arıtış
arıtma
arıtmak
arıtma ünitesi
arız
arıza
arızalanabilme
arızalanabilmek
arızalanıverme
arızalanıvermek
arızalanma
arızalanmak
arızalı
arızalılık, -ğı
arızasız
arızasızlık, -ğı
arızi
ari
Ari (Kuzey Hindistanlı)
Ari dil
arif
arifane
arife
arife günü
Arifiye
ariflik, -ği
arioso
Aristocu
Aristoculuk, -ğu
aristokrasi
aristokrat
aristokratik
aristokratlık, -ğı
Aristotelesçi
Aristotelesçilik, -ği
aritmetik, -ği
aritmetik dizi
aritmetik işlem
aritmetik orta
aritmetiksel
aritmi
aritmik
ariya
ariyet
ariyeten
ariza
ariz amik
arjantin
Arjantinli
ark
arka
arka arka
arka arkaya
arka ayak, -ğı
arkabahçe
arkaç, -cı
arkadan arkaya
arkadaş
arkadaş canlısı
arkadaşça
arkadaşlık, -ğı
arkadaşsız
arkadaşsızlık, -ğı
arkaik
arkaizm
arkalama
arkalamak
arkalanma
arkalanmak
arkalı
arkalıç, -cı
arkalık, -ğı
arkalıklı
arkalıksız
arka müziği
arka plan
arka planda
arkası pek
arkası sıra
arkası yarın
arkası yufka
arkasız
arkasızlık, -ğı
arka sokak, -ğı
arka teker
arkaüstü
arka yüz
arkebüz
arkeen
arkegon
arkeolog, -ğu
arkeoloji
arkeolojik
arkeometri
arkeometrik
arkeopteriks
arketip
arkıt
arkoz
arktik
arlanma
arlanmak
arlanmaz
arlanmazca
arlanmazlık, -ğı
arlı
arlılık, -ğı
arma
armada
armador
armadorluk, -ğu
armadura
armağan
armalı
armasız
armatör
armatörlük, -ğü
armatür
armoni
armonik, -ği
armonika
armoniler
armoni orkestrası
armonize
armonyum
armudi
armudiye
armudumsu
armut, -du
armut hoşafı
armut kabağı
armut kompostosu
armut kurusu
Armutlu
armutluk, -ğu
armutsu
armut top
armuz
Arnavut, -t’u
arnavutbacası
Arnavut biberi
arnavutciğeri
Arnavutça
Arnavut kaldırımı
Arnavutköy
Arnavutlaşma
Arnavutlaşmak
Arnavutlaştırma
Arnavutlaştırmak
arnika
aroma
aromalı
aromasız
aromaterapi
aromatik
arp
arpa
arpacı
arpacık, -ğı
arpacık soğanı
arpacı kumrusu
arpacılık, -ğı
Arpaçay
arpa ekmeği
arpa güvesi
arpağan
arpalama
arpalık, -ğı
arpamsı
arpa suyu
arpa şehriye
arpçı
arpej
arsa
arsacık, -ğı
arsa payı
arsenik, -ği
arsenikli
arsıulusal
arsız
arsız arsız
arsızca
arsızcasına
arsızlanma
arsızlanmak
arsızlaşabilme
arsızlaşabilmek
arsızlaşma
arsızlaşmak
arsızlaştırma
arsızlaştırmak
arsızlık, -ğı
Arsin
arslan
arslanlı
arş
arşe
arşıala
arşın
arşınlama
arşınlamak
arşınlık
arşidük
arşidüşes
arşiv
arşivci
arşivcilik, -ği
arşivleme
arşivlemek
arşivlenebilme
arşivlenebilmek
arşivlenme
arşivlenmek
arşivletme
arşivletmek
arşivleyebilme
arşivleyebilmek
art, -dı
artabilme
artabilmek
artağan
artağanlık, -ğı
artakalma
artakalmak
art alan
art arda
art avurt, -du
art avurt ünsüzü
art bölge
artçı
artçı deprem
artçıl
artçılık, -ğı
artçı sarsıntı
artçı şok
art damak, -ğı
art damak ünsüzü
art düşünce
art elden
arter
arterit
artezyen
artezyen kuyusu
artı
artı güç, -cü
artık, -ğı
artık değer
artık emek, -ği
artık göl
artık gün
artıklama
artıklamak
artıklık, -ğı
artık yıl
artım
artımlı
artımlılık, -ğı
artın
artı para
artırabilme
artırabilmek
artırılabilme
artırılabilmek
artırılış
artırılma
artırılmak
artırım
artırış
artırma
artırmak
artırmalı
artırtma
artırtmak
artı sayı
artış
artı uç, -cu
artikülasyon
artist
artistçe
artistik
artistlik, -ği
artma
artmak, -ğı
artmak, -ar
art niyet
art niyetli
art niyetlilik, -ği
art oda
Artova
artrit
artroz
artsız arasız
art teker
arttırılış
arttırılma
arttırılmak
arttırma
arttırmak
arttırtma
arttırtmak
Artvin
Artvinli
Artvinlilik, -ği
art yetişim
art zamanlı
art zamanlı dil bilimi
art zamanlılık, -ğı
aruz
aruz ölçüsü
aruz vezni
arya
Aryanist
Aryanizm
arz
arzani
arz cazibesi
arz dairesi
arz derecesi
arzıendam
arziyat
arz odası
arz talep, -bi
arz talep dengesi
arz talep kanunu
arzu
arzuhal, -li
arzuhalci
arzuhalcilik, -ği
arzulama
arzulamak
arzulanış
arzulanma
arzulanmak
arzulatma
arzulatmak
arzulayabilme
arzulayabilmek
arzulayış
arzulu
arzululuk, -ğu
arzusuz
arzusuzca
arzusuzluk, -ğu
as
As (kimyasal simge)
asa
asabi
asabileşme
asabileşmek
asabilik, -ği
asabilme
asabilmek
asabiye
asabiyeci
asabiyecilik, -ği
asabiyet
asal
asalak, -ğı
asalak bilimci
asalak bilimi
asalak bilimsel
asalaklaşma
asalaklaşmak
asalaklık, -ğı
asalaksavar
asalet
asaleten
asaleten atama
asaleten atamak
asaleten atanma
asaleten atanmak
asaletli
asaletlilik, -ği
asal gazlar
asallık, -ğı
asal sayı
asamble
asansör
asansör boşluğu
asansörcü
asansörcülük, -ğü
asap, -bı
asar
Asarcık, -k’ı
asarıatika
asayiş
asbaşkan
asbest
asbest yünü
aselbent, -di
aselbent ağacı
asenkron
asepsi
aseptik
ases
asesbaşı
asetat
asetatlı
asetik
asetik asit, -di
asetilen
aseton
asfalt
asfaltit
asfalt kayağı
asfaltlama
asfaltlamak
asfaltlanabilme
asfaltlanabilmek
asfaltlanma
asfaltlanmak
asfaltlatabilme
asfaltlatabilmek
asfaltlatma
asfaltlatmak
asfaltlayabilme
asfaltlayabilmek
asgari
asgari müşterek, -ği
asgari tutar
asgari ücret
ashap, -bı
ası
asık
asık surat
asık suratlı
asık suratlılık, -ğı
asıl, -slı
asılabilme
asılabilmek
asılanış
asılanma
asılanmak
asılı
asılış
asıllı
asıllık, -ğı
asıllılık, -ğı
asılma
asılmak
asılmışadam
asıl nüsha
asıl sayılar
asılsız
asılsızlık, -ğı
asıltı
asım
asım takım
asıntı
asır, -srı
asırlarca
asırlık
asıverme
asıvermek
asi
aside
asidimetre
asil
asileşme
asileşmek
asilik, -ği
asillik, -ği
asilzade
asilzadelik, -ği
asimetri
asimetrik
asimilasyon
asimile
asimptot
asist
asistan
asistanlık, -ğı
asit, -di
asit alkol, -lü
asit borik, -ği
asit fenik, -ği
asit katalizör
asitli
asitölçer
asitsiz
ask
askarit
askat
asker
askerce
askercesine
askerci
askercilik, -ği
asker hastanesi
askerî
askerî ambargo
askerî ataşe
askerî güç
askerî hastane
askerî inzibat
askerî kaput
askerîleşme
askerîleşmek
askerîleştirilme
askerîleştirilmek
askerîleştirme
askerîleştirmek
askerî rüştiye
askeriye
asker kaçağı
askerlik, -ği
askerlik çağı
askerlik dairesi
askerlik hizmeti
askerlik şubesi
askerlik yoklaması
asker ocağı
asker tayını
askı
askıcı
askıcılık, -ğı
askıda
askılı
askılık, -ğı
askın surat
askıntı
askıntılık, -ğı
askısız
asklı
askospor
asla
aslan
Aslan (burç)
aslanağzı (bitki)
Aslanapa
aslanca
aslancasına
aslangiller
aslanımsı
aslankulağı
aslankuyruğu
aslanlaşma
aslanlaşmak
aslanlı
aslanlık, -ğı
aslan payı
aslanpençesi
aslansı
aslansütü
aslan yürekli
aslan yüreklilik, -ği
aslen
aslı astarı
aslı faslı
aslık
aslında
aslı nesli
asli
asli düşünce
asli maaş
asli nüsha
asliye
asma
asma bahçe
asma bıyığı
asma biti
asmagiller
asmak, -ar
asma kabağı
asma kat
asma kilit, -di
asma köprü
asmalı
asmalık
asma merdiven
asma tavan
asma yaprağı
asmolen
asonans
asorti
asortik
asortiklik, -ği
asosyal
asosyallik, -ği
asparagas
aspidistra
aspiratör
aspirin
aspur
asrısaadet
asri
asrileşme
asrileşmek
asrileştirme
asrileştirmek
asrilik, -ği
assolist
assolistlik, -ği
ast
astar
astar boyası
astar kaplama
astarlama
astarlamak
astarlanma
astarlanmak
astarlatma
astarlatmak
astarlı
astarlık
astarlı zarf
astarsız
astarya
astasım
astat
astatin
asteğmen
asteğmenlik, -ği
astım
astımlı
astırabilme
astırabilmek
astırılma
astırılmak
astırıverme
astırıvermek
astırma
astırmak
astigmat
astigmatizm
astigmatlık, -ğı
astik, -ği
astragan
astrofizik, -ği
astrolog, -ğu
astroloji
astrolojik
astronom
astronomi
astronomik
astronomik fiyat
astronomik rakam
astronot
astronotluk, -ğu
astropikal
astsubay
astsubay başçavuş
astsubay çavuş
astsubay kıdemli başçavuş
astsubay kıdemli çavuş
astsubay kıdemli üstçavuş
astsubaylık, -ğı
astsubay üstçavuş
asude
asudelik, -ği
asuman
Asurca
Asya
Asya koyunu
Asyalı
Asyalılık, -ğı
asyön

aşabilme
aşabilmek
aşağı
aşağı bitkiler
aşağılama
aşağılamak
aşağılanabilme
aşağılanabilmek
aşağılanış
aşağılanma
aşağılanmak
aşağılaşabilme
aşağılaşabilmek
aşağılaşma
aşağılaşmak
aşağılatma
aşağılatmak
aşağılayabilme
aşağılayabilmek
aşağılayış
aşağılık, -ğı
aşağılık duygusu
aşağılık hissi
aşağılık kompleksi
aşağılı yukarılı
aşağı mahalle
aşağısama
aşağısamak
aşağısanma
aşağısanmak
aşağı yukarı
aşama
aşamalı
aşamalılık, -ğı
aşama sırası
aşar
aşarcı
aşarcılık, -ğı
aşari
aşçı
aşçı baltası
aşçıbaşı
aşçıbaşılık, -ğı
aşçılık, -ğı
aş damı
aşerat
aşerme
aşermek
aşevi
aşhane
aşı
aşı boyalı
aşı boyası
aşıcı
aşıcılık, -ğı
aşık, -ğı
aşık, -kı, -ğı (tutkun)
aşı kağıdı
açıkane
aşık kemiği
aşıklı
aşıklık, -ğı
aşıktaş
aşıktaşlık, -ğı
aşılabilme
aşılabilmek
aşılama
aşılamak
aşılanış
aşılanma
aşılanmak
aşılatabilme
aşılatabilmek
aşılatılma
aşılatılmak
aşılatma
aşılatmak
aşılayabilme
aşılayabilmek
aşılayış
aşılı
aşılılık, -ğı
açılma
açılmak
aşım
aşınabilme
aşınabilmek
aşındırabilme
aşındırabilmek
aşındırıcı
aşındırıcılık, -ğı
aşındırılış
aşındırılma
aşındırılmak
aşındırış
aşındırma
aşındırmak
aşınım
aşınış
aşınıverme
aşınıvermek
aşınma
aşınmak
aşınma payı
aşınmaz
aşınmazlık, -ğı
aşıntı
aşırabilme
aşırabilmek
aşıramento
aşırı
aşırı akım
aşırı bellem
aşırı besi
aşırıcı
aşırıcılık, -ğı
aşırı doyma
aşırı duyarlık, -ğı
aşırı duyu
aşırı erime
aşırı etkin
aşırı etkinlik, -ği
aşırı gerilim
aşırılabilme
aşırılabilmek
aşırılaşma
aşırılaşmak
aşırılaştırma
aşırılaştırmak
aşırılık, -ğı
aşırılma
aşırılmak
aşırıntı
aşırış
aşırı şiddetli fırtına
aşırı taşırı
aşırı uç, -cu
aşırıverme
aşırıvermek
aşırı yük
aşırma
aşırmacı
aşırmacılık, -ğı
aşırmak
aşırma kayış
aşırtı
aşırtma
aşırtmak
aşısız
aşısızlık, -ğı
aşıt, -dı
aşı taşı
aşıverme
aşıvermek
aşikar
aşikare
aşikarlık, -ğı
Aşil kirişi
Aşil tendonu
Aşil topuğu
aşina
aşinalık, -ğı
aşir, -şri
aşiret
aşiyan
aşk
Aşkale
aşkın
aşkıncı
aşkıncılık, -ğı
aşkınlık, -ğı
aşkmerdiveni
aşlık, -ğı
aşma
aşmak, -ar
aşna fişne
aş ocağı
aşoz
aştırma
aştırmak
aşure
aşure ayı
aşure günü
aşurelik, -ği
aşüfte
aşüftelik, -ği
at
At (kimyasal simge)
ata
atabey
Atabey (ilçe)
atabilme
atabilmek
atacılık, -ğı
ataerki
ataerkil
ataerkillik, -ği
atak, -ğı (atılım)
atak
ataklık, -ğı
Atakum
atalet
atalık, -ğı
ata lira
atama
atamak
ataman
atanabilme
atanabilmek
atandırma
atandırmak
atanış
atanma
atanmak
atanmış
atanmışlık, -ğı
at arabası
ataraksiya
atardamar
atari
atarkanal
atasarısı
atasözü
ataş
ataşe
Ataşehir
ataşelik, -ği
Atatürkçü
Atatürkçülük, -ğü
atavik
atavizm
atayış
at bakıcılığı
at bakıcısı
atbalığı
atbaşı
at cambazı
atçı
atçılık, -ğı
at donu
ate
ateh
ateist
ateizm
atel
aterina
ateş
ateş balığı
ateşbaz
ateşbazlık, -ğı
ateş böceği
ateş böcekleri
ateşçi
ateş çiçeği
ateşçilik, -ği
ateş düşürücü
ateşe dayanıklı
ateşe dayanıklılık, -ğı
ateş gecesi
ateş gemisi
ateşin
ateş kayığı
ateşkes
ateş kırmızısı
ateş küre
ateşleme
ateşlemek
ateşlendirme
ateşlendirmek
ateşlenebilme
ateşlenebilmek
ateşleniş
ateşlenme
ateşlenmek
ateşletme
ateşletmek
ateşleyebilme
ateşleyebilmek
ateşleyici
ateşleyicilik, -ği
ateşleyiverme
ateşleyivermek
ateşli
ateşli ateşli
ateşlik, -ği
ateşlilik, -ği
ateşli silah
ateş pahası
ateş parçası
ateşperest
ateşperestlik, -ği
ateşsiz
ateşsizlik, -ği
ateşten gömlek, -ği
ateş tuğlası
atfedebilme
atfedebilmek
atfedilme
atfedilmek
atfediş
atfen
atfetme
atfetmek, -der
atgiller
at gözlüğü
at gözlüklü
at gözlüklülük, -ğü
at hırsızı
atıcı
atıcılık, -ğı
atıf, -tfı
atıfet
atık, -ğı
atık
atık kağıt, -dı
atık su, -yu
atıl
atılabilme
atılabilmek
atılgan
atılganca
atılganlaşma
atılganlaşmak
atılganlık, -ğı
atılı
atılım
atılımcı
atılımcılık, -ğı
atılış
atılıverme
atılıvermek
atılma
atılmak
atım
atımcı
atımcılık, -ğı
atış
atışabilme
atışabilmek
atışma
atışmak
atıştırabilme
atıştırabilmek
atıştırış
atıştırıverme
atıştırıvermek
atıştırma
atıştırmak
atıştırmalık, -ğı
atıştırma yeri
atış yeri
atıverme
atıvermek
ati
atik
atiklik, -ği
atik tetik
Atkaracalar
at kestanesi
at kestanesigiller
atkı
atkı iplik, -ği
atkılama
atkılamak
atkılı
atkuyruğu
atkuyruğugiller
atlama
atlama beygiri
atlama çizgisi
atlamak
atlama tahtası
atlama taşı
atlambaç, -cı
atlangıç, -cı
atlanılma
atlanılmak
atlanma
atlanmak
atlas
atlas çiçeği
atlas çiçeğigiller
atlas kemiği
atlatabilme
atlatabilmek
atlatılabilme
atlatılabilmek
atlatılış
atlatılma
atlatılmak
atlatış
atlatma
atlatma haber
atlatmak
atlattırma
atlattırmak
atlayabilme
atlayabilmek
atlaya zıplaya
atlayış
atlayıverme
atlayıvermek
atlet
atlet fanilası
atletik
atletiklik, -ği
atletizm
atletizmci
atlı
atlıkarınca (eğlence aracı)
atlı karınca
atlı spor
atma
atmaca
atmak, -ar
at meydanı
atmık, -ğı
atmosfer
atmosfer basıncı
atmosferik
atol, -lü
atom
atom ağırlığı
atomal
atom bombası
atomcu
atomculuk, -ğu
atom çağı
atom çekirdeği
atom enerjisi
atomik
atom karınca
atom numarası
atom reaktörü
atom santrali
atom sayısı
atonal
atölye
atölye resmi
atraksiyon
atropin
at sineği
attırabilme
attırabilmek
attırılma
attırılmak
attırış
attırma
attırmak
attırtma
attırtmak
Au
aut
av
avadancı
avadanlık, -ğı
aval, -li (güvence)
aval
aval aval
avalca
avallaşma
avallaşmak
avallık, -ğı
avam
avamca
avanak
avanakça
avanaklık, -ğı
avane
avangart, -dı
Avanos
avanproje
avans
avanta
avantacı
avantacılık, -ğı
avantadan
avantaj
avantajlı
avantajlılık, -ğı
avantajsız
avantajsızlık, -ğı
avantalı
avantasız
avantasızlık, -ğı
avantür
avantüriye
avantüriyer
Avar
avara
Avarca
avare
avareleşme
avareleşmek
avareleştirme
avareleştirmek
avarelik, -ği
avarız
avarya
avaz
avaz avaz
avaze
avcı
Avcı (takımyıldız)
avcı çantası
avcı eri
avcı hattı
avcı kuş
avcı kuşu
Avcılar
avcılık, -ğı
avcı otu
avcı uçağı
avdet
avdetî
av dönemi
averaj
av hayvanı
avisto
avize
avize ağacı
av köpeği
av kuşu
avlak, -ğı
avlama
avlamak
avlanabilme
avlanabilmek
avlanış
avlanma
avlanma dönemi
avlanmak
avlanma mevsimi
avlanma sezonu
avlatma
avlatmak
avlayabilme
avlayabilmek
avlayış
avlayıverme
avlayıvermek
avlu
av mevsimi
avokado
avrat, -dı
avrat pazarı
avret
avro
avrovil
Avrupa
Avrupai
Avrupailik, -ği
Avrupa kayını
Avrupalı
Avrupalılaşma
Avrupalılaşmak
Avrupalılaştırmak
Avrupalılık, -ğı
av sezonu
Avşar (Oğuz boyu)
av tezkeresi
avuç, -cu
avuç avuç
avuç dolusu
avuç içi
avuçlama
avuçlamak
avuçlanma
avuçlanmak
avuçlatma
avuçlatmak
avuçlayabilme
avuçlayabilmek
avuçlayış
avuçlayıverme
avuçlayıvermek
avukat
avukatlık, -ğı
avunabilme
avunabilmek
avunç, -cu
avundurma
avundurmak
avunma
avunmak
avuntu
avunulma
avunulmak
avunuş
avunuverme
avunuvermek
avurt, -du
avurtlama
avurtlamak
avurtlu
avurt ünsüzü
Avustralya
Avustralya karatavuğu
Avustralyalı
Avusturyalı
avutabilme
avutabilmek
avutma
avutmak
avutulma
avutulmak
avutuluş
avutuş
avutuverme
avutuvermek
av yasağı
ay
Ay
aya
ayağı bağlı
ay ağılı
ayağına çabuk
ayağı uğurlu
ayağı üzengide
ayak, -ğı
ayakaltı
ayak atışı
ayak bağı
ayakbastı
ayak bileği
ayakçak, -ğı
ayakçı
ayakçılık, -ğı
ayakçın
ayak divanı
ayak hatası
ayak havlusu
ayak işi
ayak izi
ayakkabı, -yı
ayakkabıcı
ayakkabıcılık, -ğı
ayakkabılık, -ğı
ayak keseri
ayak kirası
ayaklama
ayaklamak
ayaklanabilme
ayaklanabilmek
ayaklandırabilme
ayaklandırabilmek
ayaklandırılabilme
ayaklandırılabilmek
ayaklandırılma
ayaklandırılmak
ayaklandırma
ayaklandırmak
ayaklanış
ayaklanıverme
ayaklanıvermek
ayaklanma
ayaklanmak
ayaklı
ayaklı ansiklopedi
ayaklı canavar
ayaklı gazete
ayaklık, -ğı
ayaklı koşma
ayaklı kütüphane
ayaklılık, -ğı
ayaklı mani
ayak oyunu
ayak perde
ayak satıcısı
ayaksı
ayaksız
ayaksızlar
ayaksızlık, -ğı
ayakta
ayak tabanı
ayaktakımı
ayak tarağı
ayaktaş
ayaktaşlık, -ğı
ayakta tedavi
ayak tedavisi
ayak tenisi
ayak teri
ayak topu
ayakucu (yön)
ayak ucu
ayaküstü
ayaküzeri
ayakyolu
ayal, -li
ayan
ayan (ileri gelenler)
ayan beyan
Ayancık, -k’ı
ayandon
ayar
ayarcı
ayarcılık, -ğı
ayarı bozuk
ayarlama
ayarlamak
ayarlanabilme
ayarlanabilmek
ayarlanış
ayarlanma
ayarlanmak
ayarlatabilme
ayarlatabilmek
ayarlatma
ayarlatmak
ayarlayabilme
ayarlayabilmek
ayarlayıcı
ayarlayış
ayarlayıverme
ayarlayıvermek
ayarlı
ayarlı pense
ayarsız
ayarsızlık, -ğı
ayartabilme
ayartabilmek
ayartı
ayartılabilme
ayartılabilmek
ayartılış
ayartılma
ayartılmak
ayartış
ayartma
ayartmak
Ayaş
ayaz
ayazlama
ayazlamak
ayazlandırılma
ayazlandırılmak
ayazlandırılmış rakı
ayazlandırma
ayazlandırmak
ayazlanma
ayazlanmak
ayazlatma
ayazlatmak
ayazlık, -ğı
ayazma
ay balığı
ay balığıgiller
ay balta
Aybastı
aybaşı (adet)
ay başı
aybaşılı
aybeay
ayça
ay çekirdeği
ayçiçeği
ayçiçeği yağı
ay çöreği
aydan aya
ayda yılda bir
aydede
aydemir
aydın
Aydın (il)
aydınca
aydıncık, -ğı
Aydıncık, -k’ı (ilçe)
aydınger
aydınlanabilme
aydınlanabilmek
aydınlanış
aydınlanıverme
aydınlanıvermek
aydınlanma
aydınlanmak
Aydınlar
aydınlaşma
aydınlaşmak
aydınlatabilme
aydınlatabilmek
aydınlatılabilme
aydınlatılabilmek
aydınlatılış
aydınlatılma
aydınlatılmak
aydınlatış
aydınlatıverme
aydınlatıvermek
aydınlatma
aydınlatmak
Aydınlı
aydınlık, -ğı
aydınlıkölçer
Aydınlılık, -ğı
Aydıntepe
ay dönümü
ayet
ayevi
aygın baygın
aygır
aygır deposu
aygıt
ay gün takvimi
ay gün yılı
ay hali
ayı
ayıbacağı
ayı balığı
ayıboğan
ayıcı
ayıcılık, -ğı
ayıgiller
ayı gülü
ayık
ayıklama
ayıklamak
ayıklanabilme
ayıklanabilmek
ayıklanış
ayıklanıverme
ayıklanıvermek
ayıklanma
ayıklanmak
ayıklatabilme
ayıklatabilmek
ayıklatma
ayıklatmak
ayıklayabilme
ayıklayabilmek
ayıklayıverme
ayıklayıvermek
ayıklık, -ğı
ayıkma
ayıkmak
ayıkulağı
ayılabilme
ayılabilmek
ayılaşma
ayılaşmak
ayılık, -ğı
ayılış
ayılma
ayılmak
ayıltabilme
ayıltabilmek
ayıltı
ayıltılma
ayıltılmak
ayıltma
ayıltmak
ayın
ayınga
ayıngacı
ayıngacılık, -ğı
ayın on dördü
ayıp, -bı
ayıplama
ayıplamak
ayıplanma
ayıplanmak
ayıplayabilme
ayıplayabilmek
ayıplı
ayıplılık, -ğı
ayıpsız
ayıpsızlık, -ğı
ayıp yerler
ayırabilme
ayırabilmek
ayıraç, -cı
ayıran
ayırıcı
ayırıcılık, -ğı
ayırış
ayırıverme
ayırıvermek
ayırma
ayırmaç, -cı
ayırmak
ayırt, -dı
ayırtabilme
ayırtabilmek
ayırtaç, -cı
ayırtı
ayırtılma
ayırtılmak
ayırtma
ayırtmak
ayırtman
ayırtmanlık, -ğı
ayırttırma
ayırttırmak
ay ışığı
ayıt
ayı üzümü
ayı yürüyüşü
ayin
ayinicem
ay karanlığı
aykırı
aykırı doğrular
aykırı düşünce
aykırı katmanlaşma
aykırılama
aykırılamak
aykırılaşma
aykırılaşmak
aykırılık, -ğı
ayla
aylak
aylakçı
aylakçılık, -ğı
aylaklık, -ğı
aylama
aylamak
aylandız
aylanma
aylanmak
aylarca
aylı
aylığına
aylık, -ğı
aylıkçı
aylıkçılık, -ğı
aylıklı
aylıksız
ayma
aymak, -ar
aymaz
aymazlaşabilme
aymazlaşabilmek
aymazlaşma
aymazlaşmak
aymazlık, -ğı
ay modülü
ayn
ayna
aynabakar
aynacı
aynacılık, -ğı
aynagöz
aynakol
aynalı
aynalık, -ğı
aynalık tahtası
aynalı sazan
aynasız
aynasızlık, -ğı
ayna taşı
ayna tırnağı
aynaz
aynen
aynı
aynılaşma
aynılaşmak
aynılık, -ğı
aynısefa
aynısı
aynıyla
aynı zamanda
ayni
ayni hak, -kkı
ayniyat
ayniyet
aynştaynyum
ayol
ay örümceği
ay parçası
ayraç, -cı
ayran
ayran ağızlı
ayran ağızlılık, -ğı
ayran budalası
ayrancı
Ayrancı (ilçe)
ayrancılık, -ğı
ayran delisi
ayran gönüllü
ayran gönüllülük, -ğü
ayranlaşma
ayranlaşmak
ayrı
ayrı ayrı
ayrı basım
ayrıca
ayrıcalı
ayrıcalık, -ğı
ayrıcalıklı
ayrıcalıklılık, -ğı
ayrıcalıksız
ayrıcalıksızlık, -ğı
ayrıcasız
ayrı cinsten
ayrıç, -cı
ayrı çanak yapraklılar
ayrı gayrı
ayrık, -ğı
ayrık kümeler
ayrıklı
ayrıklık, -ğı
ayrık otu
ayrıksı
ayrıksı ay
ayrıksılık, -ğı
ayrıksı yıl
ayrıksız
ayrılabilme
ayrılabilmek
ayrılanma
ayrılanmak
ayrılaşma
ayrılaşmak
ayrılı
ayrılık, -ğı
ayrılış
ayrılışma
ayrılışmak
ayrılıverme
ayrılıvermek
ayrılma
ayrılma durumu
ayrılmak
ayrılmazlık, -ğı
ayrım
ayrımcı
ayrımcık, -ğı
ayrımcılık, -ğı
ayrımlama
ayrımlamak
ayrımlaşma
ayrımlaşmak
ayrımlı
ayrımlılık, -ğı
ayrımsama
ayrımsamak
ayrımsanma
ayrımsanmak
ayrımsayış
ayrımsız
ayrımsızlık, -ğı
ayrıntı
ayrıntıcı
ayrıntıcılık, -ğı
ayrıntılandırabilme
ayrıntılandırabilmek
ayrıntılandırılma
ayrıntılandırılmak
ayrıntılandırış
ayrıntılandırma
ayrıntılandırmak
ayrıntılı
ayrıntılılık, -ğı
ayrıntısız
ayrıntısızca
ayrıntısızlık, -ğı
ayrışabilme
ayrışabilmek
ayrışık
ayrışıklık, -ğı
ayrışım
ayrışma
ayrışmak
ayrıştırabilme
ayrıştırabilmek
ayrıştırma
ayrıştırmak
ayrıt
ayrı taç yapraklılar
aysar
aysarlık, -ğı
aysberg
aysfilt, -di
aysız
ayşekadın
ay takvimi
aytışma
aytışmak
Ay tutulması
ayva
Ayvacık, -k’ı
ayvadana
ayva göbekli
ayva hoşafı
ayva kompostosu
ayvalık, -ğı
Ayvalık, -k’ı (ilçe)
ayva marmeladı
ayvan
ayva reçeli
ayva tüyü
ayvaz
ayvazlık, -ğı
ayyar
ayyarlık, -ğı
ayyaş
ayyaşlaşma
ayyaşlaşmak
ayyaşlık, -ğı
ay yıldız
ay yılı
ayyuk
az
Az (kimyasal simge)
aza
azabilme
azabilmek
azade
azadelik, -ği
azalabilme
azalabilmek
az alıcı
azalış
azalma
azalmak
azaltabilme
azaltabilmek
azaltılabilme
azaltılabilmek
azaltılış
azaltılma
azaltılmak
azaltış
azaltma
azaltmak
azalttırma
azalttırmak
azamet
azametli
azami
azap, -bı
azaplı
azapsız
azar
azar azar
azarlama
azarlamak
azarlanabilme
azarlanabilmek
azarlanış
azarlanma
azarlanmak
azarlatma
azarlatmak
azarlayabilme
azarlayabilmek
azarlayış
azarlayıverme
azarlayıvermek
azat, -dı
azatlı
azatlık, -ğı
azatsız
az az
az buçuk
azca
az çok
az daha
Azdavay
azdırabilme
azdırabilmek
azdırılma
azdırılmak
azdırış
azdırma
azdırmak
azel
azelleşme
azelleşmek
Azerbaycanlı
Azeri
Azerice
az gelişmiş
az gelişmişlik, -ği
azgın
azgınlaşma
azgınlaşmak
azgınlaştırma
azgınlaştırmak
azgınlık, -ğı
azı
azıcık
azı dişi
azık, -ğı
azıklı
azıklık, -ğı
azıksız
azıksızlık, -ğı
azılı
azımsama
azımsamak
azımsanabilme
azımsanabilmek
azımsanma
azımsanmak
azımsayabilme
azımsayabilmek
azımsayış
azınlık, -ğı
azınlık hükûmeti
azış
azışma
azışmak
azıştırma
azıştırmak
azıtabilme
azıtabilmek
azıtılma
azıtılmak
azıtma
azıtmak
azıttırma
azıttırmak
azil, -zli
azim, -zmi
azimet
azimkar
azimkarane
azimkarlık, -ğı
azimli
azimlilik, -ği
azimsiz
azimsizlik, -ği
azit, -di
aziz
azize
aziziye
Aziziye
azizlik, -ği
azledilebilme
azledilebilmek
azlediliş
azledilme
azledilmek
azlediş
azletme
azletmek, -der
azlettirme
azlettirmek
azlık, -ğı
azlolunma
azlolunmak
azma
azmak, -ğı
azmak, -ar
azman
azmankaya
azmanlaşma
azmanlaşmak
azmanlık, -ğı
azmetme
azmetmek, -der
azmettirme
azmettirmek
aznavur
aznif
azoik, -ği
azol, -lü
azonal, -li
azot
azotlama
azotlamak
azotlu
azotometre
azotölçer
Azrail
az sonra
azvay

Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020