TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Türkçe Yazım/İmla Kılavuzu M Harfi

m, M
M
maada
maaile
maalesef
maalmemnuniye
maarif
maarifçi
maarifçilik, -ği
maaş
maaş bordrosu
maaşlı
maaşlılık, -ğı
maaşsız
maaşsızlık, -ğı
maatteessüf
maazallah
mabat, -dı
mabet, -di
mabet ağacı
mabeyin, -yni
mabeyinci
mabeyincilik, -ği
mablak, -ğı
mabude
mabut, -du
Macar
Macar biberi
Macarca
Macar ineği
Macarlık, -ğı
Macar salamı
macera
maceracı
maceracılık, -ğı
maceralı
maceraperest
maceraperestlik, -ği
macerasız
macun
macuncu
macunculuk, -ğu
macun küreği
macunlama
macunlamak
macunlanma
macunlanmak
macunlaşma
macunlaşmak
macunlatma
macunlatmak
macunluk, -ğu
maç
maça
maça beyi
maça kızı
Maçka
maç maç
maço
maçoluk, -ğu
maçuna
Madagaskarlı
madalya
madalyalı
madalyasız
madalyasızlık, -ğı
madalya töreni
madalyon
madalyoncu
madalyonculuk, -ğu
madam
madama
madara
madaralaşma
madaralaşmak
madaralık, -ğı
madde
madde başı
maddeci
maddecilik, -ği
maddeleme
maddelemek
maddeleşme
maddeleşmek
maddeleştirme
maddeleştirmek
maddelik
madde madde
maddesel
maddesellik, -ği
maddesel nokta
maddeten
maddi
maddileşme
maddileşmek
maddileştirme
maddileştirmek
maddilik, -ği
maddiyat
maddiyatçı
maddiyatçılık, -ğı
maddiyet
maddi zarar
madem
mademki
maden
Maden (ilçe)
maden bilimi
maden bilimsel
maden cevheri
madenci
madencilik, -ği
maden damarı
Maden Devri
maden filizi
maden gazı
madenî
madenimsi
madenî para
madenî yağ
madenî yün
madenkırmız
maden kirası
maden kömürü
maden kuyusu
maden mavisi
maden ocağı
madensel
madenselleşme
madenselleşmek
madensi
maden sodası
maden suyu
maden yatağı
maden yünü
mader
maderşahi
maderşahilik, -ği
maderzat
madımak, -ğı
madik, -ği
madikçi
madikçilik, -ği
madikleme
madiklemek
madrabaz
madrabazlık, -ğı
madreporlar
madrup, -bu
madun
maestoso
maestro
mafevk
mafiş
mafsal
mafsallı
mafya
mafyacı
mafyacılık, -ğı
mafya çizgisi
mafyalaşma
mafyalaşmak
mafyalık, -ğı
maganda
maganda kurşunu
magandalık, -ğı
magazin
magazin basını
magazin dünyası
magazinleşme
magazinleşmek
magazinleştirme
magazinleştirmek
magma
magmasal
magmatik
magnezit
magnezyum
magnezyum karbonat
magnezyum klorür
magnezyumlu
magnezyum sülfat
magri
mağara
mağara bilimci
mağara bilimi
mağara resmi
mağara sesi
mağaza
mağazacı
mağazacılık, -ğı
mağdur
mağduriyet
mağdurluk, -ğu
mağfiret
mağfur
mağlubiyet
mağlup
mağmum
Mağribî
mağrip, -bi
Mağrip, -p’i (Afrika’nın kuzey ülkeleri)
mağrur
mağrurane
mağrurca
mağrurcasına
mağrurlanma
mağrurlanmak
mağrurluk, -ğu
mağşuş
mah
mahal, -lli
mahalle
mahalle arası
mahalle arkadaşı
mahalle bekçisi
mahallece
mahalle çapkını
mahalle imamı
mahalle kahvesi
mahalle karısı
mahalleli
mahallelilik, -ği
mahalle mektebi
mahalle muhtarı
mahallenin delisi
mahallevari
mahallî
mahallî idare
mahallîleşme
mahallîleşmek
mahallîlik, -ği
mahallî seçim
maharet
maharetli
maharetlilik, -ği
maharetsiz
maharetsizce
maharetsizlik, -ği
mahbes
mahbube
mahbup, -bu
mahcubane
mahcubiyet
mahcup
mahcupça
mahcupluk, -ğu
mahcur
mahcuz
mahdum
mahdut
mahfaza
mahfazalı
mahfazasız
mahfe
mahfi
mahfil
mahfuz
mahfuzen
mahıv, -hvı
mahir
mahirane
mahirlik, -ği
mahiye
mahiyet
mahkeme
mahkeme kapısı
mahkeme kararı
mahkemeleşme
mahkemeleşmek
mahkemeli
mahkemelik
mahkeme masrafı
mahkûk
mahkûkat
mahkûm
mahkûmane
mahkûmiyet
mahkûmluk, -ğu
mahlas
mahlep, -bi
mahluk
mahlukat
mahlul, -lü
mahlut
mahmude
mahmudiye
Mahmudiye (ilçe)
mahmul, -lü
mahmur
mahmur çiçeği
mahmurlaşma
mahmurlaşmak
mahmurluk, -ğu
mahmuz
mahmuz çiçeği
mahmuzlama
mahmuzlamak
mahmuzlanma
mahmuzlanmak
mahmuzlu
mahpus
mahpushane
mahpusluk, -ğu
mahra
mahrama
mahreç, -ci
mahrek, -ği
mahrem
mahremiyet
mahremlik, -ği
mahrukat
mahrum
mahrumiyet
mahrumluk, -ğu
mahrut
mahruti
mahsuben
mahsul, -lü
mahsulat
mahsuldar
mahsup
mahsur
mahsus
mahsusen
mahsusluk, -ğu
mahsustan
mahşer
mahşer günü
mahşerî
mahşerleşme
mahşerleşmek
mahşer midillisi
mahunya
mahur
mahurbuselik, -ği
mahut
mahvedebilme
mahvedebilmek
mahvediş
mahvetme
mahvetmek, -der
mahviyet
mahvolma
mahvolmak
mahvoluş
mahya
mahyacı
mahyacılık, -ğı
mahya ışıklığı
mahya kiremidi
mahyalık, -ğı
mahya şenliği
mahzar
mahzen
mahzun
mahzunane
mahzunca
mahzunlaşma
mahzunlaşmak
mahzunluk, -ğu
mahzur
mahzurlu
mahzursuz
mai
mail
maile
main
maişet
maiyet
maiyet memuru
majeste
majör
majör gam
majüskül
makabil, -bli
makabline şamil
makadam
makadamlama
makadamlamak
makak, -ğı
makale
makam
makam arabası
makam odası
makam otomobili
makam ödeneği
makam şoförü
makam tazminatı
makara
makaralı
makaralı kuş
makarena
makarna
makarnacı
makarnacılık, -ğı
makas
makasçı
makasçılık, -ğı
makas hakkı
makaskar
makaslama
makaslamak
makaslanma
makaslanmak
makaslı
makaslı böcek, -ği
makas payı
makassız
makastar
makat, -dı
makber
makbul
makbullük, -ğü
makbuz
Makedon
Makedonca
Makedonyalı
maket
maket bıçağı
maketçi
maketçilik, -ği
makferlan
makferlanlı
maki
makigiller
makilik, -ği
makine
makineci
makinecilik, -ği
makine dolabı
makine gücü
makineleşme
makineleşmek
makineleştirme
makineleştirmek
makineli
makineli tabanca
makineli tüfek, -ği
makine odası
makine parkı
makine yağı
makinist
makinistlik, -ği
makosen
makrama
makro
makroekonomi
makroekonomik
makrome
makromeli
makromolekül
makrosefal
maksat, -dı
maksatlı
maksatlıca
maksatlılık, -ğı
maksatsız
maksatsızca
maksatsızlık, -ğı
maksi
maksi etek, -ği
maksimal
maksimum
maksure
maksut
makta
maktel
maktu
maktu fiyat
maktul
makul
makule
makullük, -ğü
makûs
makyaj
makyajcı
makyajcılık, -ğı
makyajlama
makyajlamak
makyajlı
makyaj odası
makyajsız
makyajsızca
makyajsızlık, -ğı
makyaj takımı
Makyavelci
Makyavelcilik, -ği
Makyavelist
Makyavelizm
makyör
makyöz
mal
mala
malafa
malaga
malak, -ğı
malakit
malaklama
malaklamak
malalama
malalamak
malama
malarya
Malatya
Malatyalı
Malatyalılık, -ğı
malayani
malayanilik, -ği
malaz
Malazgirt, -t'i
mal beyanı
mal bildirimi
mal birliği
malca
mal canlısı
malcı
malcılık, -ğı
malç, -cı
malen
Malezyaca
Malezyalı
malgama
malın gözü
malı taşı
mali
mali analist
mali belge
mali cebir
malihülya
malik
malikane
Maliki
Malikilik, -ği
malikiyet
mali senet, -di
maliye
maliyeci
maliyecilik, -ği
maliyet
maliyet fiyatı
maliyetli
maliyetsiz
maliyetsizlik, -ği
mali yıl
Malkar
Malkara
Malkarca
malkıran
malkoç
mallanma
mallanmak
mal mülk
mal sahibi
mal sandığı
malt
Malta eriği
Malta humması
Maltalı
maltalık, -ğı
Malta palamudu
Malta taşı
Maltepe
maltız
Maltız (Maltalı)
Maltız keçisi
maltlanma
maltlanmak
maltoz
malul
malulen
malulen emekli
malulen emeklilik, -ği
malul gazi
maluliyet
malullük, -ğü
malum
malumat
malumatfuruş
malumatfuruşluk, -ğu
malumatlı
malumat sahibi
malumatsız
malumatsızlık, -ğı
malumattar
malumluk, -ğu
mal varlığı
malya
malzeme
mama
mamafih
Mamak, -k’ı
mamaliga
mambo
mamelek, -ği
mamografi
mamul
mamulat
mamur
mamure
mamurluk, -ğu
mamut
mana
manaca
manalandırabilme
manalandırabilmek
manalandırma
manalandırmak
manalı
manalıca
manalılık, -ğı
manas
manasız
manasızca
manasızcasına
manasızlık, -ğı
manastır
manat
manav
Manav (Marmara bölgesinde yaşayan bir toplulu
Manavgat
manavlık, -ğı
manca
mancana
mancınık, -ğı
mancınıkçı
mancınık işi
Mançu
Mançuca
manda
mandacı
mandacılık, -ğı
mandagözü
mandal
mandalina
mandallama
mandallamak
mandallanma
mandallanmak
mandallı
mandalsız
mandapost
mandar
mandarin
mandarinlik, -ği
mandater
mandepsi
mandıra
mandıracı
mandıracılık, -ğı
mandolin
mandolinci
mandolincilik, -ği
manej
manen
manevi
manevi evlat, -dı
manevi ilim, -lmi
manevilik, -ği
manevi tazminat
maneviyat
manevi zarar
manevra
manevra fişeği
manevralı
manevrasız
manga
mangal
mangal kömürü
mangal yağı
mangal yürekli
mangal yüreklilik, -ği
mangan
manganez
manganin
mangır
mangırlı
mangırsız
mangiz
mango
mani
mani (şiir türü; engel)
mania
manialı
maniasız
manici
Manici (Maniciliği benimseyen)
manicilik, -ği
Manicilik, -ği (dinî öğreti)
manidar
manidarlık, -ğı
manifatura
manifaturacı
manifaturacılık, -ğı
manifesto
Manihaizm
manika
manikür
manikürcü
manikürcülük, -ğü
manikürlü
manikürsüz
maniple
manipülasyon
manipülatör
Manisa
Manisa kebabı
Manisa lalesi
Manisalı
Manisalılık, -ğı
manişka
manita
manitacı
manitacılık, -ğı
manivela
manivelalı
mankafa
mankafalık, -ğı
manken
mankenlik, -ği
mankurt
mankurtlaşma
mankurtlaşmak
mankurtluk, -ğu
mano
manolya
manolyagiller
manometre
mansıp, -bı
mansiyon
manşet
manşetli
manşon
mantalite
mantar
mantar ağacı
mantar bilimci
mantar bilimi
mantarcı
mantarcılık, -ğı
mantar çorbası
mantardoğuran
mantarhane
mantar hastalığı
mantarımsı
mantar kaya
mantar kent
mantarlama
mantarlamak
mantarlar
mantarlaşma
mantarlaşmak
mantarlı
mantarlık, -ğı
mantar meşesi
mantar özü
mantarsı
mantar tabakası
mantar tabancası
mantı
mantıcı
mantıcılık, -ğı
mantık, -ğı
mantıkça
mantıkçı
mantıkçılık, -ğı
mantık dışı
mantıken
mantıki
mantıklı
mantıklıca
mantıklılık, -ğı
mantık öncesi
mantıksal
mantıksallık, -ğı
mantıksız
mantıksızca
mantıksızcasına
mantıksızlık, -ğı
manti
mantin
mantinota
mantis
manto
mantolama
mantolu
mantoluk
mantosuz
manuel
manuka yağı
manyak
manyakça
manyaklaşma
manyaklaşmak
manyaklaştırma
manyaklaştırmak
manyaklık, -ğı
Manyas
manyat
manyetik, -ği
manyetik alan
manyetik disk
manyetik kart
manyetik kartuş
manyetik kaset
manyetik şerit, -di
manyetik tambur
manyetit
manyetize
manyetizma
manyetizmacı
manyetizmacılık, -ğı
manyeto
manyetolu
manyetometre
manyetosuz
manyezi
manyezit
manyok
manzara
manzaralı
manzarasız
manzarasızlık, -ğı
manzum
manzume
Maocu
Maoculuk, -ğu
mapa
mapus
mapushane
maraba
marabacılık, -ğı
marabut
maral
marangoz
marangoz balığı
marangozhane
marangozluk, -ğu
marangoz mengenesi
maranta
Maraç dondurması
Maraç işi
maraton
maratoncu
maratonculuk, -ğu
maraz
maraza
marazi
marazlanma
marazlanmak
marazlı
marazlık, -ğı
marda
Mardin
Mardinli
Mardinlilik, -ği
mareşal, -li
mareşallik, -ği
mareşallik asası
margarik asit, -di
margarin
margarit
marifet
marifetiyle
marifetli
marifetlilik, -ği
marifetsiz
marifetsizce
marifetsizlik, -ği
marihuana
marina
marinacı
marinacılık, -ğı
marinat, -dı
marine
mariz
marizleme
marizlemek
marj
marjinal
marjinalleşme
marjinalleşmek
marjinallik, -ği
marjlı
marjsız
mark
marka
markacı
markacılık, -ğı
markaj
markajcı
markalama
markalamak
markalanma
markalanmak
markalaşma
markalaşmak
markalı
markasız
markasızlık, -ğı
marke
market
marketçi
marketçilik, -ği
marki
markiz
markizet
markka
markör
Marksçı
Marksçılık, -ğı
Marksist
Marksizm
marley
Marmara
Marmara çırası
Marmara Ereğlisi
Marmaris
marmelat, -dı
marn
marnlama
marnlamak
maroken
marokenci
marokencilik, -ği
maron
marpuç, -cu
marpuççu
marpuççuluk, -ğu
mars
Mars (gezegen)
marsık, -ğı
marsıvan
marsıvan ayısı
marsıvan eşeği
marsıvan otu
marş
marşandiz
marş marş
mart
martaval
martavalcı
martavalcılık, -ğı
mart dokuzu
martı
martıgiller
martin
martini
mart kedisi
martolos
maruf
marufiyet
marul
marulcu
marulcuk, -ğu
marulculuk, -ğu
marulumsu
Maruni
maruz
maruzat
maruzluk, -ğu
marya
marya ağı
mas, -ssı
masa
masabaşı
masabaşında
masacık, -ğı
masaj
masajcı
masajcılık, -ğı
masajlama
masajlamak
masal
masal alemi
masalcı
masalcılık, -ğı
masalımsı
masallaştırma
masallaştırmak
masalsı
masa örtüsü
masara
masarif
masarika
masa saati
masat, -dı
masa takvimi
masa tenisi
masa topu
masaüstü
masaüstü yayıncı
masaüstü yayıncılık, -ğı
masif
masiko
mask
maskanyin
maskara
maskaraca
maskaralanma
maskaralanmak
maskaralaşma
maskaralaşmak
maskaralık, -ğı
maskarata
maske
maskeleme
maskelemek
maskelenme
maskelenmek
maskeli
maskeli balo
maskesiz
maskot
maskulen
maslahat
maslahatgüzar
maslahatgüzarlık, -ğı
maslak, -ğı
maslup
masmavi
masnu
masnuat
mason
mason locası
masonluk, -ğu
masör
masöz
masraf
masraf kapısı
masraflı
masraflılık, -ğı
masrafsız
masrafsızlık, -ğı
masruf
massetme
massetmek, -der
mastar
mastara
mastı
mastı çiçeği
mastika
mastor
mastur
masturi
mas turizm
mastürbasyon
masum
masumane
masumca
masumcasına
masumcuk, -ğu
masume
masumiyet
masumluk, -ğu
masun
masuniyet
masura
maş
maşa
maşacı
maşacılık, -ğı
maşala
maşalama
maşalamak
maşalanma
maşalanmak
maşalı
maşalık, -ğı
maşallah
maşatlık, -ğı
maşer
maşerî
maşlah
maşrapa
maşrık
maşuk
maşuka
mat
matador
matafora
matafyon
matah
matara
matbaa
matbaacı
matbaacılık, -ğı
matbu
matbua
matbuat
matem
matematik, -ği
matematikçi
matematikçilik, -ği
matematiksel
matematisyen
matem ayı
matem havası
matemli
matemlilik, -ği
materyal, -li
materyalist
materyalistlik, -ği
materyalizm
matine
matiz
matizlik, -ği
matkap, -bı
matla
matlaşma
matlaşmak
matlaştırma
matlaştırmak
matlık, -ğı
matlup, -bu
matmazel
matrah
matrak, -ğı
matrakçı
matriarkal
matriks
matris
matris kağıdı
matruş
matruşka
matruşluk, -ğu
matrut
matuf
matuh
maun
maval
mavera
mavi
mavi bayrak, -ğı
mavi boncuk, -ğu
mavi çocuk, -ğu
mavihastalık, -ğı
mavikantaron
maviküf
mavileşme
mavileşmek
mavileştirme
mavileştirmek
mavili
mavilik, -ği
mavimsi
mavimtırak
maviş
mavi yakalı
mavi yolcu
mavi yolculuk, -ğu
mavna
mavnacı
mavnacılık, -ğı
mavra
mavracı
mavruka
mavzer
maya
maya ağacı
mayabozan
mayalama
mayalamak
mayalandırma
mayalandırmak
mayalanış
mayalanma
mayalanmak
mayalı
mayalık
mayası bozuk
mayasıl
mayasıl otu
mayasız
mayasızlık, -ğı
maydanoz
maydanozgiller
maydanozlu
mayhoş
mayhoşluk, -ğu
mayın
mayın arama tarama gemisi
mayıncı
mayıncılık, -ğı
mayın gemisi
mayınlama
mayınlamak
mayınlanma
mayınlanmak
mayınlı
mayınsız
mayın tarlası
mayıs
mayıs böceği
mayıs böcekleri
mayıslı
mayışma
mayışmak
mayi
mayistra
maymun
maymun balığı
maymuncuk, -ğu
maymun iştahlı
maymun iştahlılık, -ğı
maymunlar
maymunlaşma
maymunlaşmak
maymunlaştırma
maymunlaştırmak
maymunluk, -ğu
maymunsu
maymunumsu
mayna
mayo
mayocu
mayoculuk, -ğu
mayonez
mayonezli
mayonezsiz
mayşor
maytap, -bı
mazak, -ğı
mazarrat
mazbata
mazbata muharriri
mazbut
mazbutluk, -ğu
mazeret
mazeret kağıdı
mazeretli
mazeretsiz
mazeretsizlik, -ği
mazgal
mazgallı
Mazgirt, -t'i
mazhar
mazhariyet
mazı
Mazıdağı
mazılık, -ğı
mazı meşesi
mazi
mazlum
mazlumluk, -ğu
mazmun
maznun
mazoşist
mazoşizm
mazot
mazot göstergesi
mazotlama
mazotlamak
mazruf
mazur
mazurka
mazuryum
Md
me
meal, -li
mealen
mebde
mebiz
meblağ
mebni
mebus
mebusluk, -ğu
mebzul
mebzuliyet
mecal, -li
mecalsiz
mecalsizleşme
mecalsizleşmek
mecalsizleştirme
mecalsizleştirmek
mecalsizlik, -ği
mecaz
mecazen
mecazımürsel
mecazi
mecazlı
mecbur
mecburcu
mecburculuk, -ğu
mecburen
mecburi
mecburi hizmet
mecburilik, -ği
mecburiyet
mecburluk, -ğu
meccanen
meccani
meccanilik, -ği
mecelle
mecidit
mecidiye
Mecitözü
meclis
meclisara
meclis araçtırması
meclup
mecmu
mecmua
mecmuacı
mecmuacılık, -ğı
mecnun
mecnunane
mecnunca
mecnuncasına
mecnunluk, -ğu
mecra
mecruh
Mecus
Mecusi
Mecusilik, -ği
meczup, -bu
meç
meçhul, -lü
meçhulat
medar
medarıiftihar
medarımaişet
meddah
meddahlık, -ğı
medeni
medenici
medeni hal
medenileşme
medenileşmek
medenileştirme
medenileştirmek
medenilik, -ği
medeni nikah
medeniyet
medeniyetçi
medeniyetçilik, -ği
medeniyetsiz
medeniyetsizlik, -ği
medet, -di
medih, -thi
medikal
medine dilencisi
Medine kurdu
meditasyon
mediyastin
medlul, -lü
medrese
medreseli
medüz
medya
medya camiası
medyacı
medyacılık, -ğı
medya grubu
medya maydanozu
medya starı
medyatik
medyatiklik, -ği
medyum
medyumluk, -ğu
medyun
medyunuşükran
mefahir
mefharet
mefhum
mefhumcu
mefhumculuk, -ğu
mefkûre
mefkûreci
mefkûrecilik, -ği
mefluç
mefret
mefruş
mefruşat
mefruşatçı
mefruşatçılık, -ğı
mefsuh
meftun
meftuniyet
meftunluk, -ğu
meful, -lü
megafon
megahertz
megakent
megaloman
megalomani
megapol, -lü
megaton
megatonluk
megavat
megavatlık
meğer
meğerki
meğerse
meh
mehabet
mehabetli
mehaz
mehdi
mehil, -hli
mehil müddeti
mehle
Mehmetçik, -k’i
mehtap, -bı
mehtaplı
mehter
mehteran
mehterbaşı
mehterhane
mehter musikisi
mehter müziği
mehter takımı
mehter yürüyüşü
mekan
mekan akustiği
mekancı
mekancılık, -ğı
mekan grupları
mekanik, -ği
mekanikçi
mekanikçilik, -ği
mekanikleştirici
mekanikleştiricilik, -ği
mekanizasyon
mekanize
mekanize birliği
mekanizm
mekanizma
mekanizmalı
mekan zarfı
meke
mekik, -ği
mekik diplomasisi
mekik oyası
mekkare
mekkareci
mekkarecilik, -ği
meknuz
mekruh
mekruhluk, -ğu
meksefe
Meksika dalgası
Meksikalı
mektep, -bi
mektep çocuğu
mektep kaçağı
mektepli
mektepli kahvesi
mekteplilik, -ği
mektup, -bu
mektupçu
mektupçuluk, -ğu
mektuplaşma
mektuplaşmak
melaike
melal, -li
melamet
Melami
Melamilik, -ği
melamin
melamin reçinesi
melanet
melanit
melankoli
melankolik
melanurya
melas
melce
melek, -ği
meleke
melek otu
melekût
meleme
melemek
meles
meleş
meleşme
meleşmek
meletme
meletmek
melez
melezleme
melezlemek
melezlenme
melezlenmek
melezleşme
melezleşmek
melezleştirme
melezleştirmek
melezlik, -ği
melfuf
melfufen
melhuz
melik
melike
Melikgazi
melinit
melisa
melisa ruhu
mel mel
melodi
melodik
melodili
melodisiz
melodram
melon
meltem
melul
melul mahzun
melul melul
melun
melunca
melunluk, -ğu
memalik, -ği
memat
memba
memba suyu
meme
meme başı
meme bezi
memecik, -ği
memeli
memeliler
mememsi
memesiz
meme süngeri
memişhane
memleha
memleket
memleketçi
memleketçilik, -ği
memleket havası
memleketler arası
memleketli
memleketlilik, -ği
memleketsiz
memleketsizlik, -ği
memluk, -kü
memnu
memnuiyet
memnuluk, -ğu
memnu meyve
memnu mıntıka
memnun
memnunca
memnuniyet
memnuniyetle
memnuniyetsiz
memnuniyetsizlik, -ği
memnunluk, -ğu
memorandum
memul
memur
memure
memurin
memuriyet
memurluk, -ğu
men
menafi
menafiiumumiye
menajer
menajerlik, -ği
menakıp, -bı
menakıpname
mendebur
mendeburluk, -ğu
mendelevyum
menderes
Menderes (ilçe)
mendil
mendilli
mendilsiz
mendirek, -ği
menediliş
menedilme
menedilmek
menediş
menekşe
menekşegiller
menekşe gözlü
menekşe gülü
menekşe rengi
menemen
Menemen (ilçe)
menengiç, -ci
menenjit
menent, -di
menetme
menetmek, -der
meneviş
menevişleme
menevişlemek
menevişlenme
menevişlenmek
menevişli
menfa
menfaat, -ti
menfaatçi
menfaatçilik, -ği
menfaat düşkünlüğü
menfaat düşkünü
menfaatperest
menfaatperestlik, -ği
menfaatperver
menfaatperverlik, -ği
menfaattar
menfez
menfi
menfilik, -ği
menfur
Mengen
mengene
menhiyat
menhus
meni
menisk
menisküs
menkıbe
menkıbevi
menkul, -lü
menkul kıymetler
menolunma
menolunmak
menopoz
mensubiyet
mensucat
mensup
mensupluk, -ğu
mensur
mensur şiir
menşe
menşeli
menşe şehadetnamesi
Menşevik, -k’i
Menşeviklik, -ği
menşur
menteşe
mentol, -lü
mentollü
mentor
menus
menü
menzil
menzilci
menzile
mepsuten
mera
mera bitkileri
merak
meraklandırma
meraklandırmak
meraklanış
meraklanma
meraklanmak
meraklı
meraklılık, -ğı
meraksız
meraksızca
meraksızlık, -ğı
meram
Meram (ilçe)
meraret
merasim
merasimli
merasim salonu
merasimsiz
merbut
merbutiyet
mercan
mercan adası
mercanağacı
mercan balığı
mercancı
mercaniğnesi
mercanköşk
mercanlar
mercanlı
mercan otu
mercan resifi
mercan teknesi
mercan terliği
mercan tespih
mercan yeşili
mercan yılanı
mercek, -ği
mercekli
merceksi
merci
mercimek, -ği
mercimek çorbası
mercimek kemiği
mercimek köftesi
mercimek pilavı
mercimeksi
merdane
merdaneleme
merdanelemek
merdikıpti
merdiven
merdiven altı
merdiven altı üretim
merdiven boşluğu
merdivenci
merdivencilik, -ği
merdivenevi
merdivenimsi
merdiven korkuluğu
merdivenkovası
merdivenli
merdiven sahanlığı
merdivensi
merdümgiriz
merdümgirizlik, -ği
merek, -ği
meres
meret, -di
mergup
merhaba
merhabalaşma
merhabalaşmak
merhale
merhamet
merhameten
merhametli
merhametlilik, -ği
merhametsiz
merhametsizce
merhametsizcesine
merhametsizlik, -ği
merhem
merhemleme
merhemlemek
merhum
merhume
meri
Meriç, -ç’i
meridyen
meridyen çemberi
meridyen düzlemi
Merih
merinos
merinos koyunu
meristem
meritokrasi
meriyet
merkantilist
merkantilizm
merkat, -di
merkep, -bi
merkepçi
merkepçilik, -ği
merkez
merkez açı
merkezce
merkezci
merkezcil
merkezcilik, -ği
merkezî
merkezî ısıtma
merkezî idare
merkezîleşme
merkezîleşmek
merkezîleştirme
merkezîleştirmek
merkezîlik, -ği
merkezî ülke
merkeziyet
merkeziyetçi
merkeziyetçilik, -ği
merkezî yıkama
merkezî yönetim
merkezkaç
merkezkaç kuvvet
merkezkaçlama
merkezleme
merkezlemek
merkezlenme
merkezlenmek
merkezleşme
merkezleşmek
merkezleştirme
merkezleştirmek
merkez parti
merkez üs, -ssü
merkum
merkûp
Merkür
merlanos
mermer
mermerci
mermercilik, -ği
mermerimsi
mermer kireci
mermerleşme
mermerleşmek
mermerleştirme
mermerleştirmek
mermerli
mermerlik, -ği
mermersi
mermerşahi
mermi
mermi çekirdeği
merserize
mersin
Mersin
mersin ağacı
mersin balığı
mersin balığıgiller
mersin balıkları
mersingiller
Mersinli
Mersinlilik, -ği
mersin morinası
mersiye
mersiyehan
mersiyehanlık, -ğı
mert
mertçe
mertebe
mertek, -ği
mertlik, -ği
meryemana asması
meryemana dikeni
meryemanaeldiveni
meryemanakandili
meryemanakuşağı
meryem pelesengi
merzengûş
Merzifon
mesabe
mesabesinde
mesafe
mesafeli
mesafelik, -ği
mesafelilik, -ği
mesaha
mesai
mesail
mesai saati
mesaj
mesamat
mesame
mesane
mescit, -di
mesel
mesela
mesele
meseleli
meselesiz
meselesizlik, -ği
mesen
meserret
mesh
Mesih
mesire
mesirelik, -ği
mesken
meskenet
Mesket Türkleri
meskûkat
meskûn
meskûn mahal, -lli
meskût
meslek, -ği
mesleki
meslek içi eğitim
mesleksel
mesleksiz
mesleksizlik, -ği
meslektaş
meslektaşlık, -ğı
meslek yaşamı
mesmu
mesnet, -di
mesnetli
mesnetsiz
mesnetsizlik, -ği
mesnevi
mesrur
mest
mestane
mestçi
mestçilik, -ği
mestlik, -ği
mestur
mesture
mesudane
Mesudiye
mesul
mesuliyet
mesuliyetli
mesuliyetsiz
mesuliyetsizce
mesuliyetsizlik, -ği
mesut
mesutça
meşakkat, -ti
meşakkatli
meşakkatsiz
meşakkatsizlik, -ği
meşale
meşaleci
meşalecilik, -ği
meşbu
meşe
meşecik, -ği
meşe kömürü
meşelik, -ği
meşe odunu
meşe palamudu
meşgale
meşgul
meşguliyet
meşgullük, -ğü
meşher
meşhet, -di
meşhur
meşhurluk, -ğu
meşhut
meşhut cürümler mahkemesi
meşhut suç
meşihat, -ti
meşime
meşin
meşin suratlı
meşin yuvarlak, -ğı
meşk
meşkûk
meşkûr
meşrep, -bi
meşru
meşrubat
meşrubatçı
meşrubatçılık, -ğı
meşruhat
meşruiyet
meşrulaşabilme
meşrulaşabilmek
meşrulaşma
meşrulaşmak
meşrulaştırabilme
meşrulaştırabilmek
meşrulaştırma
meşrulaştırmak
meşruluk, -ğu
meşru müdafaa
meşrut
meşruta
meşruten
meşruten tahliye
meşruti
meşrutiyet
Meşrutiyet
meşrutiyetçi
meşrutiyetçilik, -ği
meşum
meşveret
met
met, -ddi (kabarma)
meta
metabolizma
metafizik, -ği
metafizikçi
metafizikçilik, -ği
metafor
metaforik
metal, -li
metal bilimi
metal bilimsel
metalik
metalik boya
metalik renk, -gi
metalografi
metaloit, -di
metalsi
metalürji
metalürjik
metal yatak, -ğı
metal yorulması
metamorfik
metamorfizm
metamorfoz
metan
metanet
metanetli
metanetlilik, -ği
metanetsiz
metanetsizlik, -ği
metapsişik
metastaz
metatez
metazori
metbu
metcezir, -zri
metelik, -ği
meteliksiz
meteliksizlik, -ği
meteor
meteorit
meteorolog, -ğu
meteoroloji
meteoroloji istasyonu
meteorolojik
meteor taşı
metfen
metfun
methal, -li
methaldar
methediş
methetme
methetmek, -der
methiye
methüsena
metil
metilen
metilik
metin, -tni
metîn
metinler arasılık, -ğı
metînlik, -ği
metinsel
metis
metneryum
metodik
metodoloji
metodolojik
metot, -du
metotlu
metotluluk, -ğu
metotsuz
metotsuzluk, -ğu
metraj
metrajlı
metrdotel
metrdotellik, -ği
metre
metrekare
metreküp
metrelerce
metrelik
metres
metre sistemi
metreslik, -ği
metrik
metrik sistem
metris
metro
metroloji
metrolojik
metronom
metropol, -lü
metropolit
metropoliten
metroseksüel
metruk
metrukat
metruke
metrukiyet
mevali
mevcudat
mevcudiyet
mevcut, -du
mevcutluk, -ğu
mevdu
mevduat
mevduat defteri
mevhibe
mevhibeiilahiye
mevhum
mevize
mevki
mevkuf
mevkufen
mevkufiyet
mevkufluk, -ğu
mevkut
mevkute
mevla
Mevla (Tanrı)
Mevlevi
Mevlevihane
Mevlevilik, -ği
Mevlevi pilavı
mevlit, -di
mevlit alayı
mevlithan
Mevlit Kandili
mevlit şekeri
mevlut, -du
mevrut
mevsim
mevsimlik
mevsimlik işçi
mevsimlik işçilik, -ği
mevsimli mevsimsiz
mevsimsel
mevsimsiz
mevsuf
mevsuk
mevt
mevta
mevut
mevzi
mevzii
mevzilendirme
mevzilendirmek
mevzileniş
mevzilenme
mevzilenmek
mevzu
mevzuat
mevzubahis
mevzulu
mevzun
mevzusuz
mey
meyan
meyan balı
meyancı
meyancılık, -ğı
meyane
meyan kökü
meydan
meydancı
meydancık, -ğı
meydancılık, -ğı
meydanda
meydan dayağı
meydani
meydan korkusu
meydanlık, -ğı
meydan muharebesi
meydan saati
meydan savaşı
meydan sazı
meyhane
meyhaneci
meyhanecilik, -ği
meyhaneci otu
meyhaneli
meyhane pilavı
meyhanesiz
meyhane tavuğu
meyil, -yli
meyilli
meyillilik, -ği
meyilsiz
meyilsizlik, -ği
meylediş
meyletme
meyletmek, -der
meylettirme
meylettirmek
meymenet
meymenetli
meymenetlilik, -ği
meymenetsiz
meymenetsizce
meymenetsizlik, -ği
meyus
meyusiyet
meyve
meyve ağacı
meyve bahçesi
meyveci
meyvecilik, -ği
meyvedar
meyve dışı
meyve ezmesi
meyvehoş
meyve içi
meyve kabuğu
meyvelendirme
meyvelendirmek
meyvelenme
meyvelenmek
meyveli
meyvelik, -ği
meyvemsi
meyve ortası
meyve reçeli
meyve sineği
meyve sineğigiller
meyvesiz
meyvesizlik, -ği
meyve suyu
meyve şekeri
meyve yaprak, -ğı
meyyal
meyyallik, -ği
meyyit
mezalim
mezamir
mezar
mezarcı
mezarcılık, -ğı
mezaristan
mezar kaçkını
mezarlık, -ğı
mezar soygunculuğu
mezar soyguncusu
mezar taşı
mezat, -dı
mezatçı
mezatçılık, -ğı
mezat malı
mezbaha
mezbele
mezbelelik, -ği
mezcetme
mezcetmek, -der
meze
mezeci
mezecilik, -ği
mezelenme
mezelenmek
mezelik, -ği
mezellet
mezgit
mezgitgiller
mezhebi geniş
mezhebi genişlik, -ği
mezhep, -bi
mezhepçi
mezhepçilik, -ği
Mezitli
meziyet
meziyetli
meziyetlilik, -ği
meziyetsiz
meziyetsizlik, -ği
mezkûr
mezmur
mezoderm
mezon
mezosefal
mezosfer
mezoterm
mezozoik, -ği
mezozom
mezra
mezru
mezun
mezuniyet
mezura
mezür
mezzo
mezzosoprano
Mg
mı / mi
mıcır
mıgır
mıgırlık, -ğı
mıgri
mıh
mıhlama
mıhlamak
mıhlanma
mıhlanmak
mıhlayabilme
mıhlayabilmek
mıhlayıcı
mıhlayıcılık, -ğı
mıhlı
mıhsıçtı
mıhsıçtılık, -ğı
mıklep, -bi
mıknatıs
mıknatısi
mıknatısiyet
mıknatıslama
mıknatıslamak
mıknatıslanma
mıknatıslanmak
mıknatıslı
mıknatıslı iğne
mıknatıslık, -ğı
mıncık, -ğı
mıncıklama
mıncıklamak
mıncıklanma
mıncıklanmak
mıncık mıncık
mıncırık
mıntıka
mırıldama
mırıldamak
mırıldanabilme
mırıldanabilmek
mırıldanış
mırıldanma
mırıldanmak
mırıl mırıl
mırıltı
mırıltılı
mırın kırın
mırlama
mırlamak
mırlanma
mırlanmak
mırmır (kedi)
mır mır
mırmırık
mırnav
mırra
mısdak, -ğı
mısır
Mısır
Mısır anasonu
Mısır baklası
mısırcı
mısırcılık, -ğı
mısır ekmeği
Mısır fulü
mısır kalburu
Mısırlı
mısırlık, -ğı
mısır özü
mısır püskülü
mısırtavuğu
Mısır turnası
mısır unu
mısır yağı
Mısır yasemini
mıskal
mıskala
mısmıl
mısra
mışıldama
mışıldamak
mışıl mışıl
mışmış
mıymıntı
mıymıntılık, -ğı
mızıka
mızıkacı
mızıkacılık, -ğı
mızıkalı
mızıkçı
mızıkçılık, -ğı
mızıklanma
mızıklanmak
mızıldanma
mızıldanmak
mızıma
mızımak
mızırdanma
mızırdanmak
mızmız
mızmızca
mızmızlanma
mızmızlanmak
mızmızlaşma
mızmızlaşmak
mızmızlık, -ğı
mızrak, -ğı
mızraklı
mızraklık, -ğı
mızraksı
mızraksız
mızrap, -bı
mızraplı
mi
miat, -dı
mibzer
miçel
miço
miçoluk, -ğu
mide
mide ağzı
mideci
midecilik, -ği
mide fesadı
mide kapısı
midesiz
mide spazmı
midevi
midi
midibüs
midibüsçü
midibüsçülük, -ğü
midi etek, -ği
midilli
Midyat
midye
midyeci
midyecilik, -ği
midyelik, -ği
miftah
migmatit
migren
miğfer
Mihalgazi
Mihalıççık, -k’ı
Mihalıççık peyniri
mihaniki
mihenk, -gi
mihenk taşı
mihman
mihmandar
mihmandarlık, -ğı
mihnet
mihnetli
mihnetsiz
mihr
mihrace
mihrak
mihrap, -bı
mihver
mika
mikado
Mikail
mikalı
mikalı cam
mikamsı
mikap, -bı
mikaşist
mikoloji
mikolojik
mikoz
mikro
mikroamper
mikrobik
mikrobiyolog, -ğu
mikrobiyoloji
mikrobiyolojik
mikrocerrahi
mikrodalga
mikrodalga fırın
mikroekonomi
mikroekonomik
mikrofilm
mikrofiş
mikrofon
mikrofoncu
mikrofonik
mikroklima
mikrokok
mikrokozmos
mikrokredi
mikrolit
mikrometre
mikron
mikroorganizma
mikrop, -bu
mikroplanma
mikroplanmak
mikroplaşma
mikroplaşmak
mikroplu
mikropluk, -ğu
mikropsuz
mikropsuzlaştırma
mikropsuzlaştırmak
mikropsuzluk, -ğu
mikrosefal
mikrosinema
mikroskobik
mikroskop, -bu
mikser
miktar
mikyas
mikyaslı
mikyassız
mil
miladi
miladi takvim
miladi tarih
Milas
milat, -dı
milattan önce
milattan sonra
mildiyu
milel
milenyum
milföy
milföy hamuru
milibar
miligram
mililitre
mililitrelik
milim
milimetre
milimetrelik
milimetrik
milimikron
milimi milimine
milim milim
milis
militan
militanlaşma
militanlaşmak
militanlaştırma
militanlaştırmak
militanlık, -ğı
militarist
militarizm
millenme
millenmek
millet
milletçe
milletlerarası
milletlerarasıcı
milletlerarasıcılık, -ğı
milletleşme
milletleşmek
millet meclisi
milletsever
milletseverlik, -ği
millettaş
milletvekili
milletvekilliği
milli
millî (ulusal)
millîci
millîcilik, -ği
millî değer
millî dil
millî eğitim
millî ekonomi
millî gelir
millî güvenlik, -ği
millî hüviyet
millî iktisat, -dı
millî irade
millî kimlik, -ği
millîleşme
millîleşmek
millîleştirilme
millîleştirilmek
millîleştirme
millîleştirmek
millîlik, -ği
millî marş
Millî Misak
millî mücadele
Millî Mücadele (İstiklal Savaşı)
millî müdafaa
millî savunma
millî takım
millî varlık, -ğı
milliyet
milliyetçi
milliyetçilik, -ği
milliyetperver
milliyetperverlik, -ği
milliyetsever
milliyetseverlik, -ği
milliyetsiz
milliyetsizlik, -ği
milsiz
milyar
milyarder
milyarderlik, -ği
milyarlarca
milyarlık
milyon
milyoner
milyonerlik, -ği
milyon kere
milyonlarca
milyonluk
mim
mimar
mimarbaşı
mimari
mimarisiz
mimarlık, -ğı
mimik, -ği
mimleme
mimlemek
mimlenme
mimlenmek
mimli
mimoza
minakop, -bu
minare
minare boyu
minareci
minarecik, -ği
minarecilik, -ği
minaregölgesi
minare kırması
minareli
minaresiz
minber
minder
minderli
mindersiz
mine
mineci
minecilik, -ği
mine çiçeği
mine çiçeğigiller
mineleme
minelemek
mineli
mineral, -li
mineral bilimci
mineral bilimi
mineral bilimsel
mineralleştirici
mineralleştirme
mineralleştirmek
mineralli
mineralsiz
minerolog, -ğu
mineroloji
minerolojik
minesiz
mini
minibüs
minibüsçü
minibüsçülük, -ğü
minicik
mini etek, -ği
minik
minimal
minimetre
minimini
minimum
mink
minkale
minnacık
minnet
minnetsiz
minnetsizce
minnetsizlik, -ği
minnettar
minnettarane
minnettarca
minnettarlık, -ğı
minnoş
minorka
minör
mintan
mintanlı
mintanlık
mintansız
minüskül
minval, -li
minyatür
minyatürcü
minyatürcülük, -ğü
minyatürleşme
minyatürleşmek
minyatürleştirme
minyatürleştirmek
minyatürleştirtme
minyatürleştirtmek
minyon
minyonluk, -ğu
mir
mira
miraç, -cı
Miraç Gecesi
Miraç Kandili
miralay
miralaylık, -ğı
miras
mirasçı
mirasçılık, -ğı
mirasyedi
mirasyedilik, -ği
mirat
mirî
mirîci
mirî katibi
mirî mal
mirliva
mirlivalık, -ğı
mirza
mis
misafir
misafirhane
misafirlik, -ği
misafir odası
misafirperver
misafirperverlik, -ği
misafir salonu
misak
Misakımillî
misal, -li
misel
misil, -sli
misilleme
misilsiz
misina
misis
misk
miskal, -li
miskalle
misket
misket domates
misket elması
misket oyunu
misket üzümü
miskin
miskinane
miskince
miskinhane
miskin hastalığı
miskinler tekkesi
miskinleşme
miskinleşmek
miskinlik, -ği
misk otu
miso
mis sabunu
mistik
mistiklik, -ği
mistisizm
mis üzümü
misvak, -ğı
misyon
misyoner
misyonerlik, -ği
mit
mitil
miting
mitingci
mitingcilik, -ği
mitleşme
mitleşmek
mitleştirme
mitleştirmek
mitokondri
mitoloji
mitolojik
mitos
mitoz
mitral
mitral darlığı
mitral hücreler
mitral kapakçığı
mitral yetersizlik, -ği
mitralyöz
miyar
miyasma
miyav
miyavlama
miyavlamak
miyavlatma
miyavlatmak
miyavlayış
miyaz
miyokart, -dı
miyom
miyop
miyopluk, -ğu
miyosen
miza
mizaç, -cı
mizaçgir
mizaçgirlik, -ği
mizaçlı
mizaçsız
mizah
mizahçı
mizahçılık, -ğı
mizahımsı
mizahi
mizahlı
mizahsı
mizahsız
mizan
mizana
mizanpaj
mizanpajlı
mizanpajsız
mizanpli
mizansen
mizantrop
Mn
mnemotekni
Mo
mobil
mobilize
mobil telefon
mobilya
mobilyacı
mobilyacılık, -ğı
mobilyalı
mobilyasız
moda
modacı
modacılık, -ğı
modaevi
modalaşma
modalaşmak
modalaştırma
modalaştırmak
model
modelaj
modelci
modelcilik, -ği
modelist
modellik, -ği
model salonu
modem
moderato
modern
modernist
modernizasyon
modernize
modernizm
modernleşebilme
modernleşebilmek
modernleşme
modernleşmek
modernleştirme
modernleştirmek
modernlik, -ği
modern mantık, -ğı
modern mobilya
modifikasyon
modistra
modül
modülasyon
modüler
modüllü
Moğol
Moğolca
moher
Mohs ölçeği
moka
mola
molalı
molas
molasız
mola taşı
Moldovalı
molekül
moleküler
moleküllü
molibden
molibdin
molla
mollalık, -ğı
molotofkokteyli
moloz
moloz duvar
molozluk, -ğu
moloz taş
moment
momentum
monadist
monadizm
monarşi
monarşik
monarşist
monarşizm
monat, -dı
monatçı
monatçılık, -ğı
monden
Mongolist
Mongolistik, -ği
monist
monitör
monizm
monoblok
monogam
monogami
monografi
monokl, -lü
monolog, -ğu
monopol, -lü
monoray
monoteist
monoteizm
monotip
monoton
monotonlaşma
monotonlaşmak
monotonlaştırma
monotonlaştırmak
monotonluk, -ğu
monsenyör
monşer
mont
montaj
montajcı
montajcılık, -ğı
montajlama
montajlamak
monte
montgomer
montür
mopet, -di
mor
moral, -li
moral çöküntüsü
moral eğitimi
moral eğitim merkezi
moralist
moralizm
moralman
morarış
morarma
morarmak
morartabilme
morartabilmek
morartı
morartış
morartma
morartmak
moratoryum
moren
morfem
morfin
morfinlenme
morfinlenmek
morfinman
morfoloji
morfolojik
morg
morina
Moritanyalı
morkaraman
morlaşma
morlaşmak
morluk, -ğu
mormenekşe
morötesi
mors
Mors (telgraf dizgesi)
Mors alfabesi
mor salkım
morsgiller
mortadella
mortlama
mortlamak
morto
mortocu
moruk, -ğu
moruklama
moruklamak
moruklaşma
moruklaşmak
morula
morumsu
morumtırak
moskof
Moskof (Rus)
Moskof camı
Moskof gavuru
moskofluk, -ğu
Moskofluk, -ğu (Moskof olma)
Moskof toprağı
mosmor
mostra
mostralık, -ğı
motamot
motamot çeviri
motel
motelci
motelcilik, -ği
motif
motifli
motifsiz
motivasyon
motive
motokros
motokrosçu
motokrosçuluk, -ğu
motopomp
motor
motorbot
motorcu
motorculuk, -ğu
motorin
motorize
motorlu
motorlu taşıt
motorlu tren
motorsuz
motor yağı
motosiklet
motosikletli
mototren
motris
motto
moymul
mozaik, -ği
mozaikçi
mozaikçilik, -ği
mozaik döşeme
mozaik plaka
mozak, -ğı
mozalak, -ğı
Mozambikli
mozerella
mozole
möble
möbleli
möblesiz
mösyö
Mt
muaccel
muacciz
muaddel
muadele
muadelet
muadil
muadillik, -ği
muaf
muafiyet
muafiyet sınavı
muaflık, -ğı
muahede
muahedename
muaheze
muahezename
muahhar
muahharen
muakkip
mualla
muallak
muallel
muallim
muallime
muallimlik, -ği
muamelat
muamele
muamma
muammalı
muammalık, -ğı
muammer
muannit
muannitlik, -ği
muaraza
muare
muarefe
muarız
muarızlık, -ğı
muasır
muasırlaşma
muasırlaşmak
muasırlaştırma
muasırlaştırmak
muasırlık, -ğı
muaşaka
muaşeret
muaşeret adabı
muattal
muattar
muavenet
muavin
muavinlik, -ği
muayede
muayene
muayeneci
muayenehane
muayyen
muayyeniyet
muayyenlik, -ği
muazzam
muazzamlık, -ğı
muazzep
muazzez
mubassır
mubassırlık, -ğı
mucibince
mucip
mucip sebep, -bi
mucir
mucit, -di
mucitlik, -ği
mucize
mucizeli
mucizevi
mucuk, -ğu
mucur
Mucur (ilçe)
muço
Mudanya
mudarebe
mudi
Mudurnu
muf
mufassal
mufla
muflon
muflonlu
mugaddi
mugalata
mugalatacı
mugalatacılık, -ğı
muganni
muganniye
mugayeret
mugayir
muğber
Muğla
muğlak
muğlaklık, -ğı
Muğlalı
Muğlalılık, -ğı
muhabbet
muhabbet çiçeği
muhabbet çiçeğigiller
muhabbet kuşu
muhabbetname
muhabbet tellalı
muhabbet tellallığı
muhaberat
muhabere
muhabereci
muhaberecilik, -ği
muhabere memuru
muhabere sınıfı
muhabir
muhabirlik, -ği
muhaceret
muhacim
muhacir
muhacir arabası
muhacirlik, -ği
muhaddep
muhaddis
muhafaza
muhafazakar
muhafazakarlık, -ğı
muhafazalı
muhafazasız
muhafız
muhafız alayı
muhafızlık, -ğı
muhakeme
muhakeme usulü
muhakkak
muhakkik
muhakkiklik, -ği
muhal
muhalefet
muhalefet partisi
muhalefet şerhi
muhalif
muhaliflik, -ği
muhallebi
muhallebici
muhallebicilik, -ği
muhallebi çocuğu
muhallik, -ği
Muhammedî
muhammen
muhammes
muhammin
muhannet
muhannetlik, -ği
muharebe
muharebeci
muharebecilik, -ği
muharip, -bi
muharrem
muharrer
muharrik
muharriklik, -ği
muharrir
muharrirlik, -ği
muharriş
muhasamat
muhasara
muhasebat
muhasebe
muhasebeci
muhasebecilik, -ği
muhasım
muhasır
muhasip, -bi
muhasiplik, -ği
muhassala
muhassas
muhassasat
muhassenat
muhassıl
muhat
muhatap, -bı
muhatara
muhataralı
muhatarasız
muhavere
muhavvil
muhayyel
muhayyer
muhayyerbuselik, -ği
muhayyerkürdi
muhayyerlik, -ği
muhayyersümbüle
muhayyile
muhbir
muhbirlik, -ği
muhdes
muhik
muhil
muhip
muhit
muhkem
muhkemlik, -ği
muhlis
muhlislik, -ği
muhrik
muhrip, -bi
muhtaç
muhtaçlık, -ğı
muhtar
muhtariyet
muhtarlık, -ğı
muhtasar
muhtasaran
muhtekir
muhtel
muhtelif
muhteliflik, -ği
muhtelis
muhtelit
muhtemel
muhtemelen
muhterem
muhteremlik, -ği
muhteri
muhteris
muhterislik, -ği
muhteriz
muhtesip, -bi
muhteşem
muhteşemlik, -ği
muhteva
muhtevalı
muhtevi
muhteviyat
muhtıra
muhzır
muin
muinli
muinsiz
muit, -di
mujik, -ği
mukaar
mukabele
mukabeleci
mukabelecilik, -ği
mukabeleli
mukabelesiz
mukabil
mukaddem
mukaddema
mukadder
mukadderat
mukaddes
mukaddesat
mukaddesatçı
mukaddesatçılık, -ğı
mukaddeslik, -ği
mukaddime
mukaffa
mukallit, -di
mukallitlik, -ği
mukannen
mukarenet
mukarrer
mukarrerat
mukassem
mukassi
mukataa
mukataalı
mukattar
mukavele
mukaveleli
mukavelename
mukavelesiz
mukavemet
mukavemetçi
mukavemetçilik, -ği
mukavemet koşusu
mukavemetli
mukavemetsiz
mukavemetsizlik, -ği
mukavim
mukavva
mukavves
mukavvi
mukayese
mukayeseli
mukayyet
mukayyit, -di
mukim
mukimlik, -ği
mukni
mukoza
mukriz
muktebes
muktedir
muktedirlik, -ği
muktesit
mukteza
muktezi
mukus
mulaj
mulaj kağıdı
multimedya
multimilyarder
multimilyoner
multipleks
multivizyon
mum
mum ağacı
mumaileyh
mum ampul, -lü
mum boyası
mum cilası
mumcu
mumculuk, -ğu
mum çiçeği
mum direk
mum duruşu
mumhane
mumlama
mumlamak
mumlanma
mumlanmak
mumlaşma
mumlaşmak
mumlayıcı
mumlu
mumluk, -ğu
mumlu kağıt, -dı
mum palmiyesi
mumsöndü
mumya
mumyalama
mumyalamak
mumyalanma
mumyalanmak
mumyalatma
mumyalatmak
munfasıl
munis
munislik, ği
munkabız
munkalip
munsap, -bı
muntazam
muntazaman
muntazamlık, -ğı
muntazır
munzam
murabaha
murabahacı
murabahacılık, -ğı
murabba
murabıt
murabut kuşu
Muradiye
murafaa
murahhas
murahhas aza
murahhaslık, -ğı
murahhas üye
murakabe
murakıp, -bı
murakıplık, -ğı
murana
murassa
murat, -dı
Muratlı
Muratpaşa
murç, -cu
murdar
murdarilik, -ği
murdarlık, -ğı
Murgul
muris
murt
Musabeyli
musaddak
musaffa
musahabe
musahhih
musahhihlik, -ği
musahip, -bi
musahiplik, -ği
musakka
musalla
musallat
musalla taşı
musalli
musandıra
musanna
musannif
musap
musavver
Musevi
Musevilik, -ği
Mushaf
Mushaf-ı Şerif
musır
musibet
musikar
musiki
musikişinas
musikişinaslık, -ğı
muska
muska böreği
muskacı
muskacılık, -ğı
muslihane
muslin
musluk, -ğu
muslukçu
muslukçuluk, -ğu
musluklu
musluksuz
muson
muson iklimi
Mustafakemalpaşa
mustatil
muş
Muş (il)
muşamba
muşambalaşma
muşambalaşmak
muşambalı
muşambasız
Muş lalesi
Muşlu
Muşluluk, -ğu
muşmula
muşmula suratlı
muşta
muştalama
muştalamak
muştu
muştucu
muştulama
muştulamak
muştulanma
muştulanmak
muştulu
muştuluk, -ğu
mut, -du (ölçek)
mut
Mut (ilçe)
muta
mutaassıp
mutaassıplaşma
mutaassıplaşmak
mutaassıplık, -ğı
mutabakat
mutabakat zaptı
mutabık
mutabıklık, -ğı
mutaf
mutallaka
muta nikahı
mutantan
mutariza
mutasarrıf
mutasarrıflık, -ğı
mutasavver
mutasavvıf
mutasyon
mutasyonist
mutasyonizm
mutat
mutavaat
mutavaat fiili
mutavassıt
mutazarrır
mutçu
mutçuluk, -ğu
muteber
muteberlik, -ği
mutedil
mutedillik, -ği
mutedil rüzgar
mutekit
mutemet, -di
mutemetlik, -ği
mutena
muteriz
mutezile
mutfak, -ğı
mutfak dolabı
mutfak havalandırması
mutfak havlusu
mutfak merdiveni
muti
Mutki
mutlak
mutlaka
mutlakçı
mutlakçılık, -ğı
mutlak değer
mutlakiyet
mutlak mera
mutlak nem
mutlak sıcaklık, -ğı
mutlak sıfır
mutlandırma
mutlandırmak
mutlanma
mutlanmak
mutlu
mutluca
mutlulandırma
mutlulandırmak
mutlulanma
mutlulanmak
mutluluk, -ğu
mutluluk çubuğu
mutluluk tablosu
mutmain
mutmainlik, -ği
mutsuz
mutsuzlaşma
mutsuzlaşmak
mutsuzluk, -ğu
muttali
muttarit
muttasıf
muttasıl
muvacehe
muvacehesinde
muvafakat, -ti
muvafakatname
muvaffak
muvaffakiyet
muvaffakiyetli
muvaffakiyetsiz
muvaffakiyetsizlik, -ği
muvafık
muvahhit
muvakkat
muvakkaten
muvakkatlik, -ği
muvakkit
muvakkithane
muvasala
muvasalat
muvaşşah
muvazaa
muvazaalı
muvazene
muvazeneli
muvazenesiz
muvazenesizlik, -ği
muvazi
muvazzaf
muvazzaf hizmet
muvazzaflık, -ğı
muvazzaf subay
muylu
muylu yatağı
muz
muzaffer
muzafferane
muzafferce
muzafferiyet
muzafferlik, -ği
muzdarip
muzdariplik, -ği
muzgiller
muzır
muzırlaşma
muzırlaşmak
muzırlık, -ğı
muzır yayın
muzip
muzipçe
muzipleşme
muzipleşmek
muziplik, -ği
muzlim
muzluk, -ğu
muzmahil
muzsu
muzumsu
mübadele
mübadil
mübah
mübahase
mübahlık, -ğı
mübalağa
mübalağacı
mübalağacılık, -ğı
mübalağalı
mübalağasız
mübarek
mübarek ay
mübarek gün
mübareklik, -ği
mübarek otu
mübareze
mübaşeret
mübaşir
mübaşirlik, -ği
mübayaa
mübayaacı
mübayaacılık, -ğı
mübayenet
mübeşşir
mübeyyiz
mübrem
mücadele
mücadeleci
mücadelecilik, -ği
mücahede
mücahit, -di
mücahitlik, -ği
mücamaa
mücavir
mücavir alan
mücazat
mücbir
mücbir sebep, -bi
mücehhez
mücella
mücellit, -di
mücellithane
mücellitlik, -ği
mücerrep
mücerret, -di
mücessem
mücevher
mücevherat
mücevherci
mücevhercilik, -ği
mücevher kutusu
mücevherli
mücevher mahfazası
mücevher tarih
mücmel
mücrim
mücrimlik, ği
mücver
müçtehit, -di
müdafaa
müdafaaname
müdafi
müdahale
müdahil
müdahillik, -ği
müdana
müdara
müdavi
müdavim
müdavimlik, -ği
müddea
müddei
müddeialeyh
müddeiumumi
müddeiumumilik, -ği
müddet
müddetli
müddetsiz
müdebbir
müdekkik
müdellel
müderris
müderrislik, -ği
müdevven
müdevvenat
müdevver
müdire
müdrik
müdrike
müdriklik, -ği
müdrir
müdür
müdüriyet
müdürlük, -ğü
müdür muavini
müdür yardımcılığı
müdür yardımcısı
müebbeden
müebbet
müebbet hapis, -psi
müeccel
müeddep
müellefat
müellif
müemmen
müennes
müenneslik, -ği
müesses
müessese
müesseseleşme
müesseseleşmek
müesseseleştirme
müesseseleştirmek
müessif
müessir
müessiriyet
müessis
müeyyide
müezzin
müezzinlik, -ği
müfekkire
müferrih
müfessir
müfessirlik, -ği
müfettiş
müfettişlik, -ği
müfit
müflis
müflislik, -ği
müfredat
müfredat programı
müfret, -di
müfrez
müfreze
müfrit
müfritlik, -ği
müfsit
müfsitlik, -ği
müft
müftehir
müfteri
müfterilik, -ği
müftü
müftülük, -ğü
müge
mühendis
mühendishane
mühendislik, -ği
müheyya
müheyyiç
mühim
mühimlik, -ği
mühimmat
mühimmat deposu
mühimseme
mühimsemek
mühimsemezlik, -ği
mühlet
mühlik
mühliye
mühmel
mühre
mühreleme
mührelemek
mühreli
mühresenk, -gi
mührüsüleyman
mühtedi
mühtedilik, -ği
mühür, -hrü
mühürcü
mühürcülük, -ğü
mühürdar
mühürdarlık, -ğı
mühür gözlü
mühürleme
mühürlemek
mühürleniş
mühürlenme
mühürlenmek
mühürletme
mühürletmek
mühürleyiş
mühürlü
mühür mumu
mühür pensi
mühürsüz
müjde
müjdeci
müjdecilik, -ği
müjdeleme
müjdelemek
müjdelenme
müjdelenmek
müjdeli
müjdelik, -ği
müjgan
mükafat
mükafaten
mükafatlandırma
mükafatlandırmak
mükaleme
mükedder
mükellef
mükellefiyet
mükelleflik, -ği
mükemmel
mükemmelen
mükemmeliyet
mükemmeliyetçi
mükemmeliyetçilik, -ği
mükemmeliyet merkezi
mükemmelleşebilme
mükemmelleşebilmek
mükemmelleşme
mükemmelleşmek
mükemmelleştirebilme
mükemmelleştirebilmek
mükemmelleştirme
mükemmelleştirmek
mükemmellik, -ği
mükerrer
mükerreren
mükerrerlik, -ği
mükevvenat
mükeyyifat
mükrim
müktesebat
müktesep
müktesep hak, -kkı
mül
mülahaza
mülahazat
mülahazat hanesi
mülahham
mülakat
mülaki
mülayemet
mülayim
mülayimlik, -ği
mülazım
mülazımlık, -ğı
mülemma
mülevven
mülevves
müleyyin
mülga
mülhak
mülhakat
mülhak bütçe
mülhem
mülhit
mülk
mülki
mülki idare
mülki idare amiri
mülkiye
mülkiyeli
mülkiyelilik, -ği
mülkiyet
mülteci
mültecilik, -ği
mültefit
mültezim
mültezimlik, -ği
mümanaat
mümarese
mümas, -ssı
mümasil
mümbit
mümbitlik, -ği
mümessil
mümessillik, -ği
mümeyyiz
mümeyyizlik, -ği
mümin
müminlik, -ği
mümkün
mümkünlük, -ği
mümkün mertebe
mümtaz
mümtazlık, -ğı
mümteni
münacat
münadi
münafık
münafıklık, -ğı
münakalat
münakale
münakasa
münakaşa
münakaşalı
münasebat
münasebet
münasebetiyle
münasebetli
münasebetli münasebetsiz
münasebetsiz
münasebetsizce
münasebetsizlik, -ği
münasip
münavebe
münavebeli
münazaa
münazara
müncer
mündemiç
münderecat
münderiç
münebbih
müneccim
müneccimbaşı
müneccimlik, -ği
münekkit, -di
münekkitlik, -ği
münevver
münevverlik, -ği
münezzeh
münezzehlik, -ği
münfail
münferiden
münferit
münferitlik, -ği
münfesih
münhal
münhani
münharif
münhasır
münhasıran
münhasırlık, -ğı
münhat
münhezim
münkesir
münkir
münkirlik, -ği
münşeat
münşi
münteha
müntehabat
müntehap
müntehip, -bi
müntehir
müntesip
münteşir
münzevi
münzevilik, -ği
müphem
müphemiyet
müphemlik, -ği
müptedi
müptela
müptelalık, -ğı
müptezel
müptezellik, -ği
müracaat
müracaatçı
müradif
mürai
mürailik, -ği
mürdesenk, -gi
mürdüm
mürdüm eriği
mürdümük, -ğü
mürebbi
mürebbiye
mürebbiyelik, -ği
müreccah
müreffeh
müreffehen
müreffehlik, -ği
mürekkep, -bi
mürekkep balığı
mürekkepçi
mürekkepçilik, -ği
mürekkepleme
mürekkeplemek
mürekkeplenme
mürekkeplenmek
mürekkepli
mürekkepsiz
mürettebat
mürettep
mürettip, -bi
mürettiphane
mürettiplik, -ği
mürevviç, -ci
mürit, -di
müritlik, -ği
mürşit, -di
mürşitlik, -ği
mürt
mürteci
mürtecilik, -ği
mürtefi
mürtekip
mürtesem
mürteşi
mürtet
mürtetlik, -ği
mürur
müruriye
mürur tezkeresi
müruruzaman
mürüvvet
mürüvvetli
mürüvvetsiz
mürüvvetsizlik, -ği
mürver
müsaade
müsabaka
müsabık
müsademe
müsadere
müsadif
müsait
müsaitlik, -ğ
müsakkafat
müsamaha
müsamahakar
müsamahakarlık, -ğı
müsamahalı
müsamahasız
müsamahasızca
müsamahasızlık, -ğı
müsamere
müsavat
müsavatçı
müsavatçılık, -ğı
müsavatsız
müsavatsızlık, -ğı
müsavi
müsavilik, -ği
müsebbip
müseccel
müseddes
müsekkin
müsellem
müselles
müsellesat
müsellim
Müselman
müselsel
müsemma
müsemmen
müsevvit, -di
müshil
müskat, -dı
müskirat
Müslim
Müslüman
Müslüman adam
Müslümanlaştırma
Müslümanlaştırmak
Müslümanlık, -ğı
müsmir
müspet
müspet ilimler
müspetlik, -ği
müsrif
müsriflik, -ği
müstacel
müstacelen
müstaceliyet
müstafi
müstafilik, -ği
müstağni
müstağnilik, -ği
müstahak
müstahaklık, -ğı
müstahdem
müstahdemlik, -ği
müstahkem
müstahkem mevki
müstahsil
müstahzar
müstahzarat
müstait
müstakar
müstakbel
müstakil
müstakilen
müstakillik, -ği
müstakim
müstamel
müstantik
müstantiklik, -ği
müstear
müstebat
müstebit
müstebitlik, -ği
müstecir
müstefit
müstehap, -bı
müstehaplık, -ğı
müstehase
müstehcen
müstehcenleşme
müstehcenleşmek
müstehcenlik, -ği
müstehlik
müstehzi
müstehzilik, -ği
müstekreh
müstelzim
müstemirren
müstemleke
müstemlekeci
müstemlekecilik, -ği
müstemlekeleşme
müstemlekeleşmek
müstemlekeleştirme
müstemlekeleştirmek
müsteniden
müstenit
müstenkif
müstensih
müsterih
müsterihlik, -ği
müstesna
müstesnalık, -ğı
müsteşar
müsteşarlık, -ğı
müsteşrik
müsteşriklik, -ği
müstevi
müstevli
müstezat, -dı
müsvedde
müsvedde defteri
müsveddelik
müsveddelik kağıt, -dı
müşabehet
müşabih
müşahede
müşahhas
müşahhaslık, -ğı
müşahit, -di
müçareket
müçareket fiili
müşarünileyh
müşavere
müşavir
müşavirlik, -ği
müşebbeh
müşekkel
müşerref
müşevveş
müşevvik
müşfik
müşfiklik, -ği
müşir
müşirlik, -ği
müşkül
müşkülat
müşkülatlı
müşküle
müşkülleşme
müşkülleşmek
müşküllük, -ğü
müşkülpesent
müşkülpesentlik, -ği
müşrik
müşriklik, -ği
müştak
müştehi
müşteki
müştemilat
müşterek
müşterek bahis, -hsi
müşterek bahisçi
müştereken
müşteri
Müşteri (Jüpiter)
müşteri hizmeti
mütalaa
mütareke
müteaddi
müteaddit
müteaffin
müteahhit, -di
müteahhitlik, -ği
müteakiben
müteakip
mütealiye
müteallik
müteammim
mütearife
mütebahhir
mütebaki
mütebasbıs
mütebeddil
mütebessim
mütecanis
mütecanislik, -ği
mütecasir
mütecaviz
mütecavizlik, -ği
mütecessis
mütedair
mütedavil
mütedavil sermaye
mütedeyyin
mütedeyyinlik, -ği
müteessif
müteessir
mütefekkir
mütefennin
müteferrik
müteferrika
mütegallibe
mütehakkim
mütehammil
müteharrik
mütehassıs
mütehassıslık, -ğı
mütehassis
mütehavvil
mütehayyil
mütehayyir
mütehevvir
müteheyyiç
mütekabil
mütekabiliyet
mütekait
mütekamil
mütekasif
mütekebbir
mütekebbirlik, -ği
mütekellim
mütelezziz
mütemadi
mütemadiyen
mütemayil
mütemayiz
mütemekkin
mütemerkiz
mütemmim
mütemmim cüz
mütemmimlik, -ği
mütenakıs
mütenakız
mütenasip
mütenavip
mütenazır
mütenebbih
müteneffir
mütenekkir
mütenekkiren
mütenevvi
müteradif
müterakim
müterakki
müterakki vergi
mütercem
mütercim
mütercimlik, -ği
mütereddi
mütereddit
mütesanit
müteselli
müteselsil
müteselsil borç, -cu
müteselsilen
müteselsil kefil
müteşebbis
müteşekkil
müteşekkir
müteşekkirlik, -ği
mütetebbi
mütevakkıf
mütevali
mütevazı
mütevazılık, -ğı
mütevazi
mütevazin
müteveccih
müteveccihen
müteveffa
mütevehhim
mütevekkil
mütevelli
mütevelli heyeti
mütevellit
müteverrim
müteyakkız
mütezayit
müthiş
müthişlik, -ği
müttefik
müttefiken
müttefiklik, -ği
müttehiden
müttehit
müttehitlik, -ği
müvekkil
müvekkile
müvellidülhumuza
müvellidülma
müverrih
müvesvis
müvesvislik, -ği
müvezzi
müvezzilik, -ği
müyesser
müzaheret
müzahir
müzahrefat
müzakerat
müzakere
müzakereci
müzakerecilik, -ği
müzayaka
müzayede
müze
müzebzep
müzeci
müzecilik, -ği
müzehhep
müzekker
müzekkere
müzekkerlik, -ği
müzelik
müzevir
müzevirleme
müzevirlemek
müzevirlik, -ği
müzeyyen
müziç
müzik, -ği
müzikal, -li
müzikalite
müzik bilimci
müzik bilimi
müzikçi
müzikçilik, -ği
müzik dolabı
müzikevi
müzikhol, -lü
müzik köşesi
müzik kulağı
müziklendirme
müziklendirmek
müzikleştirme
müzikleştirmek
müzikli
müzik market
müzik odası
müzikolog, -ğu
müzikoloji
müzikolojik
müzik salonu
müziksel
müziksellik, -ği
müziksever
müzikseverlik, -ği
müziksiz
müzisyen
müzisyenlik, -ği
müzmin
müzmin bekar
müzmin bekarlık, -ğı
müzminleşme
müzminleşmek
müzminleştirme
müzminleştirmek
müzminlik, -ği

Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020