TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Kategori: Din

abdest

– din b. Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma. – Namaz kılmak, Kur’ân-ı Kerim okumak g ...

ABDüRRAFi

– Rafınin kulu. (bkz. er-Rafi). Allahın isimle­rinden ...

ahd-i atik

– din b. Tevrat – Hz. isa’dan önce yahudilere ait mukaddes kitaplar; Tevrat, Zebur ve Kaballer – ahdiatik ...

Ahd-i Cedit

– İncil – Yeni Ahit – Hıristiyanların kutsal kitabı olan Kitâb-ı mukaddes’in ikinci bölümü. – İncil ve ekleri. ...

AHDiATiK

– incilden önceki kutsal kitaplar – Hz. isa’dan önce yahudilere âit mukaddes kitaplar; Tevrat, Zebur ve Kaballer ...

ahir zaman

– Son zaman. – din b. Dünyanın son günleri, kıyametin kopmak üzere bulunduğu günler veya yıllar ...

akşam ezanı

– din b. Akşam namazının vaktinin geldiğini bildirmek için okunan ezan – zarf. Güneşin battığı sıralar ...

alem

– Dünya, cihan – dünya, eğlence, herkes – Bayrak – gök Evren – mec. Eğlence – Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ...

Allah

– Her şeyin yaratıcısı olan tek ve mutlak varlık, Tanrı, Hudâ. – İslâm dînine göre bütün kemal sıfatlarının kendisinde bulunduğu, mutlak, hakîkî, eksiksiz, ezelî, ebedî, her şeyin yegâne s ...


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020