TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Kategori: İktisat/Ekonomi

Acente – acenta

– Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. – Banka şubesi. – Vapur ortaklığı. – ...

açık

– Bir gereksinimin karşılanamaması durumu – Belli bir yerin biraz uzağı – Denizin kıyıdan uzakça olan yeri – sf. Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı – sf. Engelsiz, s ...

Açık artırma

– Bir malın satışında alıcılar arasında fiyat artırma yarışına dayanan satış biçimi, artırma, müzayede – Bir malın ya da işin daha önceden ilan edilen yer ve zamanda en yüksek fiyatı veren ...

açık bölge

– ekon. Serbest bölge. – Gümrük sınırı dışında sayılan, belli ölçü ve çevrede gümrükçe denetlenen bölge. a. bk. açık liman – Düzlemde açık ve bağlantılı olan küme. – İng. Free ...

açık çek

– ticaret. Üzerine para miktarı yazılmamış çek – Her konuda verilen destek veya yetki, açık kart ...

açık ciro

– tic. Senet veya çekin arkasının kime ödeneceği belirtilmeden imzalanmasıyla yapılan ciro. – Tahsil edecek kişinin adı yazılmadan yalnızca arkası imzalanarak çeklerin ve diğer ticari sene ...

açık eksiltme

– ticaret. Yaptırılacak bir işin, satın alınacak bir malın ucuza sağlanması için işi yapacak veya malı satacak kişiler arasında fiyat düşürme yarışına dayanan işlem ...

açık kredi

– tic. Bankaların güvendikleri müşterilere rehin, ipotek veya kefil istemeksizin verdikleri borç para. – bk. karşılıksız kredi – (open credit) Cari hesaplarda bankaların düzenli geli ...

açık pazar

– ekon. Her devletin malını serbestçe satabileceği, gümrük işlemleri yapılmayan şehir veya ülke. – Uluslararası alım satım işlemlerinde gümrük vergileri, kota gibi piyasa dışı müdahaleleri ...


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020