TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Kategori: Kimya

absorpsiyon

– bk. emme – bk. soğurma, soğurum – gazların ve sıvıların hücreler tarafından alınması, emilim – biy.bir maddenin deri ve sindirim kanalı mukozası tarafından alınması ...

açık dizge

– Isıldevimbilimde, sınırlarından erke ya da özdek geçebilen dizge – İng. open system ...

açık kabuk

– Yörüngeçleri, eksiciklerle çifter çifter dolmamış kabuk – İng. non-closed shell ...

ADRENALiN

– Hekimlikte damarları daraltma, bronşları açma, kanamaları kesme vb. amaçlarla kullanılan, kan şekerinin yükselmesine yol açan böbrek üstü bezlerinin salgısı. – Böbrek üstü bezleri ve sem ...

adsorpsiyon

– Moleküllerin katı bir yüzeye yapışması, tek molekül tabakasından oluşan bir yüzey tabakasının oluşması. – bk. adsorplanma. – Atom, iyon veya moleküllerin katı bir yüzeye yapışarak ...

adyabatik

– Isı alışverişi olmayan bir değişiklik. – İng. adiabatic ...

Aerosol

– Gaz içerisinde dağılmış ve gazla sarılmış 10 mikrometreden daha küçük çaplı sıvı veya katı parçacıklarından oluşan çok fazlı sistem. – Uygun bir çözücüde çözdürülmüş etken maddeyle itici ...

ağır hidrojen

– kim. Döteryum. – kim. Çekirdeğinde bir proton ve bir nötron bulunduran hidrojen atomunun bir izotopu (simgesi D). ...

ağır su

– kimya. Bazı nükleer reaktör tiplerinde nötron yavaşlatıcısı olarak kullanılan, içinde hidrojen atomları yerine döteryum izotopları bulunması sonucu oluşan su ...

akaryakıt

– Benzin, gaz yağı, mazot vb. sıvı yakıt. – Gazyağı, mazot, benzin vb. sıvı yakacaklara verilen genel ad. – Isıl işlem fırınlarında ya da ocaklarında yakıt olarak kullanılan sıvı özd ...


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020