TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Kategori: Matematik

A’mal-i Erbaa

– Mat: Dört işlem. (Toplama, çıkarma, çarpma, bölme.) – Amal-i Erbaa ...

açı

– matematik. Birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan çıkan iki yarım doğrunun oluşturduğu geometrik biçim, zaviye – Görüş, bakım, yön, anlayış biçimi ...

açık bölge

– ekon. Serbest bölge. – Gümrük sınırı dışında sayılan, belli ölçü ve çevrede gümrükçe denetlenen bölge. a. bk. açık liman – Düzlemde açık ve bağlantılı olan küme. – İng. Free ...

açık önerme

– mat. İçerisinde değişken bulunan ve bu değişkenin alacağı değerle doğruluğu veya yanlışlığı kesinleşen önerme. – bk. önermeli işlev. – Değişkenler içeren ve bu değişkenlere belirli ...

açılım

– Açılma işi. – Bakış açısı – gök b. Sağ açıklık: Güneş’in bir yıldaki açılımı -23 derece 27 dakikadan +23 derece 27 dakikaya kadar değişir. – mat. Bir kısaltma veya form ...

açıölçüm

– ölçübilim: Açıların ölçülmesiyle ilgili kuram, uygulayım. – İng. gonimetry ...

açıortay

– mat. Bir açıyı, ölçüleri birbirine eşit olan iki açısal bölgeye ayıran doğru parçası. – İng. bisector, bisectrix – Bir açının köşesinden geçen ve kollara eşit uzaklıkta kalarak açı ...


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020