TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Kategori: Su Ürünleri

abiyotik

– Canlılık göstermeyen, cansız. – Çevredeki su ve toprak gibi cansız maddeler – cansız(lıkla ilgili) – İng. abiotic ...

absorbsiyon

– Emilim – Sindirilen gıda maddelerinin bağırsak mukoza hücreleri aracılığı ile kana geçmesi, gıdaların emilmesi – maddenin enerjiyi veya diğer bir maddeyi emebilme, soğurma yeteneği ...

açık deniz

– Denizin, kara sularının dışında kalan bölümü. – Denizin kıyıdan çok uzaklarda bulunan geniş bölümü, engin – Her ülkenin, deniz kıyısına belli bir uzaklıktan geçen ve böylece belirt ...

açık dolaşım sistemi

– hay. b. Genellikle bütün eklem bacaklılarda ve birçok yumuşakçada bulunan atardamar ve kan boşluğundan oluşmuş açık bir dolaşım sistemi. – Arterler ve kan boşluğundan meydana gelmiş olan ...

adaptasyon

– Uyum, uyma, alışma, uyarlanma – Tiyatro için hazırlanmış bir yabancı oyunu, yöresel koşullar gözönüne alınarak uygun biçimde kendi diline çevirmek, çıkartmalar ve eklemeler yapmak. ̵ ...

adenit

– tıp Ak kan yangısı. – Herhangi bir salgı bezinin iltihabı, bez iltihabı, – Lenf düğümünün iltihabı, adenitis – Fr. adenite – İng. adenitis ...

adsorpsiyon

– Moleküllerin katı bir yüzeye yapışması, tek molekül tabakasından oluşan bir yüzey tabakasının oluşması. – bk. adsorplanma. – Atom, iyon veya moleküllerin katı bir yüzeye yapışarak ...

akar

– Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkan, tarla, bağ vb. mülk, akaret. – Halı, koltuk, yatak vb. yerlerde ve nemli ortamlarda yaşayan, astıma yol açabilen, insan vücudundan dökülen deri ...

aktivasyon

– Amino asitlerin veya nükleotit monofosfatların ATP’ den bir P grubu alması. – Aminoasitlerin veya nükleotit monofosfatların ATP’ den bir fosfor grubu alması. – Fizyolojide bi ...

akustik

– Yankı bilimi. – Yankılanım. – bk. yankılanımlı – Fizikte ses ile ilgili bölüm – Sesin titreşim sıklığı, süresi ve duyulma gücü bakımından taşıdığı nitelik; ses dağılımı ...


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020