TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Arama Sonucu – "Alaylı halk şiiri "

Alaylı

– askerlik. Erlikten yetişmiş, askerî okullarda okumadan başarı gösterip rütbe alan ve yükselen subay. – sıfat, mecaz. Gerekli okul eğitimini görmeden kendini yetiştirmiş olan (kimse), mek ...

bir halk oyunu

– Halay, Sinsin, Tamzara, Terekeme, Bar, Ayşoki, Zeybek, Horon, Hora, Karşılama, Kaşık ...

Ev halkı

– Bir evde yaşayanların hepsi – çoluk çocuk, evladüiyal, hanevade, kız kızan, – Ehl-i Beyt ...

halk

– Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk – Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu – Bir ülke ...

halk bilimi

– Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini inceleyerek bunların birbirleriyle ili ...

halk şiiri

– destan – deyiş – kalenderi – koşma – mani – semai – Toplum arasından çıkan ve geleneksel yöntemlere ve ilkelere bağlı olarak halk ozanları tarafından yazılı ...


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020