TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Arama Sonucu – "Bal teknesi"

ABALON

1.Düğme ve süs eşyası yapımında kullanılan bir deniz kabuklusu 2.Kabuğundan düğme ve süs eşyası yapılan deniz kabuklusu ...

acı balık

– hay. Sazangillerden, Avrupa’da ve ülkemiz göllerinde yaşayan, 8-10 santimetre uzunluğunda bir balık, gördek (Rhodeus amarus) ...

Ağzı kalabalık

– sıfat. Birbirini tutmayan sözler söyleyen, yerli yersiz konuşan, boşboğaz (kimse) ...

akbalık

– hayvan bilimi. Sazangillerden, eti kılçıklı, yumurtası ile tarama yapılan bir balık (Leuciscus). – Akya balığı. – Bir cins tatlı su balığı. – inci balığı ...

akbalıkçıl

– hayvan bilimi. Leyleksilerden, bataklık, ırmak ve göl kıyılarında yaşayan, oldukça büyük, ak renkli bir tür kuş (Egretta alba). ...

akrabalık

– Akraba olma durumu. – Birbirlerine karşı birtakım toplumsal, ekonomik, kültürel iliçki ya da yükümlülükleri olan akrabaların oluşturdukları düzen. bk. akraba, babayanlı akrabalık, anayan ...

akya balığı

– hayvan bilimi. Uskumrugillerden, ufak pullu, 10-60 kilogram gelebilen bir balık, akbalık ...

alabalık

– hayvan bilimi. Alabalıkgillerden, soğuk ve duru sularda yaşayan, eti turuncu ve lezzetli bir tatlı su balığı, ala (Trutta faris). – Eti beyaz ve lezzetli, az kılçıklı, kırmızı ve siyah b ...


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020