TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Arama Sonucu – "Beli açık olan "

acık

– Fr. Dysphorie – Dağlarda yetişen bir çeşit yabani elma. – Biraz, azıcık, pekaz. – Öç, intikam, kin, garaz. – İnat, zıddiyet, nisbet. ...

açık

– Bir gereksinimin karşılanamaması durumu – Belli bir yerin biraz uzağı – Denizin kıyıdan uzakça olan yeri – sf. Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı – sf. Engelsiz, s ...

Açık açık

– Hiçbir gizli yön bırakmadan ; içtenlikle. – saklamaksızın – bütün ayrıntılarıyla ...

açık ağıl

– Koyunların ve keçilerin barındırıldıkları üstü açık, etrafı taş duvar veya çitlerle çevrili basit barınak ...

açık ağızlı

– sf. Aptal, sersem, ahmak. – Boşboğaz, geveze. – Aptal, salak. – Tembel. ...

açık alan

– Şehrin gürültüsünden uzak, insanların dinlenebilecekleri çeşitli bitkilerle kaplı yer – Geniş, kapalı olmayan yer ...

Açık artırma

– Bir malın satışında alıcılar arasında fiyat artırma yarışına dayanan satış biçimi, artırma, müzayede – Bir malın ya da işin daha önceden ilan edilen yer ve zamanda en yüksek fiyatı veren ...

açık bilet

– Tarihi kararlaştırılmamış yolculuklarda kullanılmak üzere belirli bir dönem için geçerli olan bilet. ...

açık bölge

– ekon. Serbest bölge. – Gümrük sınırı dışında sayılan, belli ölçü ve çevrede gümrükçe denetlenen bölge. a. bk. açık liman – Düzlemde açık ve bağlantılı olan küme. – İng. Free ...

açık bono

– tic. Para hanesi boş bırakılarak imza edilen bono, açık senet. – Tutarı ve hamili belirtilmeden sadece açığa imza ile düzenlenmiş bono. – İng. blank bill ...

açık büfe

– Yiyecek ve içeceklerin serbestçe seçilip alındığı servis düzeni. – sf. Bu düzende yapılan ...

açık çek

– ticaret. Üzerine para miktarı yazılmamış çek – Her konuda verilen destek veya yetki, açık kart ...

açık ciro

– tic. Senet veya çekin arkasının kime ödeneceği belirtilmeden imzalanmasıyla yapılan ciro. – Tahsil edecek kişinin adı yazılmadan yalnızca arkası imzalanarak çeklerin ve diğer ticari sene ...

açık deniz

– Denizin, kara sularının dışında kalan bölümü. – Denizin kıyıdan çok uzaklarda bulunan geniş bölümü, engin – Her ülkenin, deniz kıyısına belli bir uzaklıktan geçen ve böylece belirt ...


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020