TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Arama Sonucu – "Dünya"

dış dünya

– Ülke dışı. – felsefe. Bilinçten bağımsız olan, bilincin dışında var olanların hepsi. ...

Dünya

– acun, varlık, herkes, başkaları – alem, evren, arz, yer, cihan, dehr – üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü. – Dış, çevre, ortam – inançları bir olan ülke v ...

Dünya ahret kardeşim olsun

“Karşı cinsten bir kimseye kardeşlik duygusundan başka bir duygu beslemem, kardeşim gözüyle baka rım, ona kötü gözle bakmam.” anlamında. ...

Dünya başına yıkılmak

– Dayanamayacağı kadar büyük bir yıkıma uğrayıp tüm umutlarını yitirmek, dirliği ve düzeni karmakarışık olmak. – Çok sıkılmak, umutlarınıyitirmek ...

Dünya bir araya gelse

“Tüm insanlar birlikte davranarak karşı olsa, engel olmaya çalışanlar çıksa bile, vız gelir.” anlamında. ...

dünya bir araya gelse

– “dünyadaki bütün insanlar engel olmaya kalksa bile” anlamında kullanılan bir söz – “dünyadaki bütün insanlar bir araya toplansa bile” anlamında kullanılan bir söz ...

dünya görüşü

– Felsefe – İçinde yaşanılan çağı tanıma, anlama yetisi – Evrenin ve yaşamın anlamını, ereğini, değerini, insan varlığını ve davranışlarını bütünüyle kavramağa çalışan genel düşünce; ...

Dünya varmış

– “Oh! bunaltıcı, üzücü, sıkıntılı bu durumdan kurtul dum.” anlamında. – sıkıntılı bir durumdan kurtulan kimsenin söylediği söz ...

Dünyacılık

Bireysel katılımı önemli gören, dinin devletten ayrı ve özerk olmasını savunan öğreti, sekülarizm ...

Dünyadan elini eteğini çekmek

çevresiyle, çevresinde olan bitenlerle ilgisini kesmek, dünya işleriyle ilgilenmez olmak. (Kars. Bir köşe ye çekilmek, inzivaya çekilmek.) ...


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020