TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Arama Sonucu – "Gerçek olmayan sahte"

acı gerçek

– İstenmediği halde karşılaşılan sıkıntılı durum – Kaçınılmaz durum ...

esnek olmayan

– katı, sarsılmaz, çelik. – inatçı, sert, kararlı, değiştirilemez ...

gerçek

– Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat – Gerçeklik – Doğruluk – sf. Yalan olmayan – sf. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, ...

gerçek olmayan

– uydurma, asparagas, gerçekmiş gibi gösteren haber – düş, hayal – düzme, düzmece – sahte ...

Gerçekçilik

– Gerçekçi tutum ve davranış, realizm – Gerçekleri olduğu gibi yansıtmaya çalışan sanat çığırı, realizm – fel. Bilinçten bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu benimseyen görüş, reali ...

gerçekten

– cidden, şaka olmayarak, doğrusu, elhakk, doğrusu, filhakika, hakikaten, hakkaa, sahihan, her ne kadar, vakaa ...

metal olmayan

– Ametal – Elektrik iletkenlikleri güçsüz olup kolayca eksinler veren, oksitleri asit oluşturan ve genellikle çok değerlikli, kükürt, fosfor gibi Öğeler Dizgesinin IV—VII kümelerinde bulun ...


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020