TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Arama Sonucu – "Hayat felsefesi"

abıhayat

– Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağladığına inanılan bir su, bengi su, dirim suyu ...

abıhayat, bengisu

– Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağladığına inanılan bir su, – dirim suyu, hayat suyu, sonsuzluk suyu, yaşam suyu, abuhayat ...

aile hayatı

– Aile düzeni içerisinde sürdürülen hayat, aile olarak yaşama ...

AYNIHAYAT

(Ar.) Ka. – Hayatın gözü, hayat pınarı. ...

berhayat

– sıfat. Hayatta olan, canlı, yaşayan (kimse) ...

bitkisel hayat

– tıp. Hastalık veya kaza sebebiyle beyinin yaygın ve geri dönüşümsüz hasarlandığı, ancak beyin sapının refleks işlevlerinin etkilenmediği klinik durum ...

çalışma hayatı

– Düşünsel veya bedensel gücün emekçi tarafından bir mal veya hizmet üretmek için kullanıldığı süreç ...

dil felsefesi

– felsefe. Dilin özü, kökeni, anlamı, yapısı üzerine araştırmalar yapan felsefe dalı. – Dilin özü, kökeni, anlamı, yapısı üzerine araştırmalar yapan felsefe dalı. // Dil üzerine çalışmalar ...

din felsefesi

– din bilgisi. Dinin ilkelerinin özünü ve anlamını temellendirmeyi amaçlayan felsefe dalı. – felsefe-i diniye – Dinin ilkelerinin özünü ve anlamını temellendirmeyi amaçlayan felsefe ...

GüLHAYAT

– Hayat veren güzel. – Mutlu, huzurlu bir hayat. – Gül gibi güzel hayat.   ...

HAYAT

– Canlı, sağ olma durumu. – Yaşam – Hayat biçimi, içinde yaşanılan şartların bütünü, yaşantı – Meslek – Geçim şartlarının bütünü – Canlılığı gösteren hareket, kayna ...

Hayat adamı

Günün koşutlarına ayak uydurabilen, her işi başarabi len kimse. ...

Hayat arkadaşı

1. Eş, kadın işin koca, erkek işin kadın. -2. Birlikte yaşamaya başlayan kimselerden (kadın ve erkek) her biri. ...

Hayat pahalılığı

Gelir ile gider arasındaki dengenin gelir aleyhine bo zulması; temel gereksinmelerin pahalı olması. ...

hayat sigortası

– Bir kimsenin, yaşlılık çağında kendisine veya mirasçılarına para ödenmesi şartıyla yaptığı sigorta anlaşması, yaşam güvencesi. – bk. yaşam sigortası ...


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020