TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Arama Sonucu – "Kadın eö"

akordeon

– müzik. Üstündeki düğmelere veya tuşlara basarak metal dilcikleri titretme yolu ile çalınan körüklü, elde taşınabilir bir çalgı, akordiyon – Fransızca. accordéon ...

alveol

– Torba biçiminde küçük boşluk veya genişlemiş kısım – biyoloji. Akciğerde bronşçukların bittiği bölümde oksijen karbondioksit taşınmasını sağlayan minik kese biçimindeki boşlukların son u ...

analitik geometri

– Geometride temel nesneler olan noktaları, doğruları, düzlemleri, ikinci basamaktan eğrileri ve yüzeyleri koordinatlama yöntemine dayanarak cebirsel işlemlerle inceleyen geometri dalı. – ...

areoloji

Mars üzerine araçtırmalar yapan bilim dalı ...

arkaeozooloji

– Geçmişte yaşamış insan ve hayvanların etkileşimlerini inceleyen tarih dalı. – zooarkaeoloji ...

arkeolog

– Kazı bilimci, arkeoloji uzmanı veya bilgini, arkeolojiyle uğraşan ilim adamı – insanın dünya üzerinde görülmesinden ortaçağa kadar geçen süreç içinde insana iliçkin her türlü kalıntı ve ...

arkeoloji

– Kazı bilimi – geçmiş kültürlerin kullandığı materyalleri inceleyen tarih dalı – Fr. archeologie ...

arkeometri

– İnsanlığın kültür tarihini anlamada arkeologlara yardımcı olabilmek için antik eserlerin ve materyallerin bilimsel yöntemlerle incelenmesi. – Arkeolojinin fiziksel ve kimyasal yöntemlerl ...

arkeopteriks

– Hem kuş hem sürüngen özellikleri gösteren bir hayvan fosili. – bk. ilkel kuş – Fr. archeopteryx ...

astrojeoloji

gezegenlerin, asteroidlerin jeolojisini araçtıran bilim dalı ...

balneoloji

kaplıca ve şifalı banyoların çeşitli hastalıklar üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalı ...

biyojeografi

– Bitki ve hayvanların yeryüzü üzerindeki dağılımını ve bunun sebeplerini inceleyen bilim, biyoloji coğrafyası. – coğrafî-i nebatî ...

biyojeomorfoloji

Organizma ile jeomorfoloji arasındaki etkileşimleri inceleyen bilim dalı. Ekojeomorfoloji ...

biyometeoroloji

– Canlılar üzerinde hava olaylarının etkisini inceleyen bilim. – Havanın bitki ve hayvanlar üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı. – Fr. biometeorologie – ing. biometeorolog ...

biyoseoloji

çeşitli organizmaların kendi aralarındaki ve doğal ortamlarıyla (çevreleriyle) olan iliçkilerini inceleyen bilim dalı ...

ceo

– Chief Executive Officer kısaltması – icra kurulu başkanı ...

çöreotu

– bitki bilimi. Çörek otu – Düğün çiçeğigiller (Ranunculaceae) familyasından, 20-40 cm kadar boyda, çiçekleri açık mavi, tohumları siyah renkli olan, pasta, çörek ve diğer yiyeceklerde lez ...

deodorant

– Vücudun belli bölgelerinden hoş olmayan kokuların çıkmaması için sıkılarak kullanılan güzel kokulu madde ...

deoksiribonükleik asit, DNA

– Birçok organizmanın kalıtsal karakterlerinin tayininde rol oynayan, hücre bölündüğü zaman kendi kopyalarını yaparak oğul hücrelere geçen genetik materyal. Adenin, sitozin, guanin ve timin bazl ...

deontoloji

– ödev bilimi. – Ethik’i ödev bilimi olarak belirlemek üzere J. Bentham’ın kullandığı terim. (Deontology or the Science of Morality, 1834.) // Bu sözcük Kant’ın anladığı ...


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020