TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Arama Sonucu – "Kadın eş"

aba güreşi

– sp. Aba giyilerek ve bele kuşak bağlanarak yapılan bir tür güreş. – Tatar, Özbek Türkleri ile Hatay ilimiz yörelerinde aba giyilerek ve bele yün kuşak bağlanarak yapılan bir tür güreş. ...

abdest

– din b. Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma. – Namaz kılmak, Kur’ân-ı Kerim okumak g ...

abdestan

– Abdest alırken kullanılan su ibriği. ...

abdesthane

– Abdest bozulacak yer, hela, ayakyolu, tuvalet, yüznumara, kademhane – Abdest alınacak yer ...

ABDüLESED

(Ar.) Er. – Aslanın kulu.- Hz. Rasulullah (s.a.s)m reddet­tiği isimlerdendir. Müslümanlar kul­lanmazlar. ...

ABDüLMESiH

(Ar.) Er. – Hastala­ra şifa veren, mesih isanın kulu.-(bkz. Mesih). isim olarak kullanıl­maz. ...

ABDüRREşiD

(Ar.) Er. – Allahın isimlerinden. Reşidin kulu.- (bkz. er-Reşid). ...

abes

– sf. Gereksiz, yersiz, boş – Akla ve gerçeğe aykırı. – zf. Gereksiz bir biçimde. – Abla, büyük kız kardeş. ...

abesiyet

– faydasız ve boş olma, lüzumsuz ve gayesiz olma – abeslik, saçmalık ...

abeslang

– Dilbasar – dilbasacağı – İng. abaslang ...


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020