TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Arama Sonucu – "TÜR"

acil kültür

– hayatın sonunun yakın olması kültürü, yarının yokluğunda herşey denenmeli, hissedilmeli, yaşanmalı ...

Açık Oturum

– Seçilmiş bir konuşmacı grubu tarafından güncel, siyasal, sosyal ve bilimsel konuların veya sorunların herkesin izleyebileceği bir biçimde açık olarak tartışıldığı toplantı, panel. – Küçü ...

addan türeme ad

– db. Ad kökünden yapım ekleriyle türetilen ad gövdesi, isimden türeme isim: Ev-cil, göz-cü-lük vb. – (Derleme. isimden isim, addan türemiş ad, isim soyundan isim) Ad kökünden yapım ekleri ...

addan türeme eylem

– dil bilgisi. Ad kökünden fiil yapım ekiyle yapılmış fiil gövdesi, isimden türeme fiil ...

addan türeme fiil

– db. Ad kökünden fiil yapım ekiyle yapılmış fiil gövdesi, isimden türeme fiil. – Ad kök veya gövdelerinden, addan fiil yapma ekleriyle türetilen fiil – İng. denominative verb ...

ALATURA

Müzisyenlerin / çalgıcıların topladığı bahşiş ...

alaturka

– sıfat. Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, Doğuluca, alafranga karşıtı – sıfat. Bu töre ve hayatı benimsemiş (kimse). – Alaturka saat – sıfat, mecaz. Düzensiz ...

alaturka saat

– Güneşin batışında 12’yi gösterecek biçimde ayarlanmış saat, ezani saat ...

alıp götürmek

– yakalayıp götürmek, derdest etmek – aparmak, sürüklemek – Latince. alluere ...

Allah kavuştursun

– birinin yakını, bulunduğu yerden ayrıldığında kalanlara kavuşma dileğinde bulunmak için söylenen bir söz ...

ALPARTUR

(Tür.) Er. – Kendine güveni olan yiğit. ...

ANGOSTURA

Bitki esansı ile yapılmış aromatik bir acı ...

APATURiA

özellikle ion soyundan gelen Yunanlıların ekim ve kasım aylarında düzenledikleri üç gün süren şenlikler ...


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020