TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Arama Sonucu – "Vücuttaki Azotlu madde"

ak madde

– anatomi. Demet durumundaki sinir liflerinden oluşan beynin iç, omuriliğin dış tabakası. – Gliya hücreleri ve sinir uzantılarından meydana gelmiş, beyin ve beyincikte organın iç tarafında ...

boyar madde

– kimya. Bazı ortamlarda çözünerek ortama belli renk veren, doğal veya yapay renkli madde, boyar. – bitki bilimi. Hücre öz suyu içinde eriyik durumunda bulunan renkli madde, pigment – ...

boz madde

– anatomi. Sinir hücrelerinden oluşan, beyinde dış, omurilikte iç tabaka. – sincâbî madde – Sinir hücrelerinin gövedeleri, gliya hücreleri ve sinir tellerinden meydana gelen, beyin v ...

Kanun maddesi

– hukuk. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin ayrı ayrı hükümlerini gösteren bölüm, bent, fıkra ...

madde

– Duyularla algılanabilen nesne – Bir cismi oluşturan öge, öz – Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm ...

madde başı

– Sözlük yapma düzeninde başlı başına bir anlam ifade eden ve siyah olarak yazılan, tanımı verilen sözlük birimi ...

maddeci

– Para, mal vb.ne çok önem veren kimse – sıfat, felsefe. Maddecilikten yana olan (kimse veya görüş), özdekçi, materyalist ...

Maddecilik

– Para, mal vb.ne çok önem verme. – fel. Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, Tanrı, ruh vb. manevi kavramları ret ve inkar eden felsefi görüş, özdekçilik, materyalizm. – ...

maddesel

– sıfat. Madde ile ilgili, maddi – fizik. Madde özelliğinde olan, maddi ...

maddesel nokta

– Bir maddenin, üç boyuttan soyutlanmış varsayılan çok küçük parçası ...

maddeten

– zarf. Maddi bakımdan, manen karşıtı ...

Saf madde

Fiziksel yollarla kendisinden başka maddelere ayrışmayan madde ...


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020