TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Arama Sonucu – "Yaşam felsefesi"

dil felsefesi

– felsefe. Dilin özü, kökeni, anlamı, yapısı üzerine araştırmalar yapan felsefe dalı. – Dilin özü, kökeni, anlamı, yapısı üzerine araştırmalar yapan felsefe dalı. // Dil üzerine çalışmalar ...

din felsefesi

– din bilgisi. Dinin ilkelerinin özünü ve anlamını temellendirmeyi amaçlayan felsefe dalı. – felsefe-i diniye – Dinin ilkelerinin özünü ve anlamını temellendirmeyi amaçlayan felsefe ...

yaşam

– Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat ...

yasama

– Yasa koyma, yasa yapma, teşri. – huk. Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma. – Salma vergi. ...

yasama dokunulmazlığı

– hukuk. Yasama organı üyelerinin, adli kovuşturmadan korunarak görevlerini serbestçe yapabilmelerini sağlayan anayasa ilkesi, teşrii masuniyet ...

yasama gücü

– hukuk. Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasa yapma, değiştirme ve kaldırma yetkisi, yasama hakkı, yasama yetkisi, yasama kuvveti, teşrii kuvvet, teşri kuvveti ...

yaşama gücü

– Hayatın zorluklarına karşı mücadele etme gücü veya kuvveti ...

yasama yılı

– Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Ekim’de başlayıp 30 Eylül’de biten çalışma dönemi ...

yaşamak

– Canlılığını, hayatını sürdürmek – Sağ olmak – Varlığını sürdürmek – Oturmak, eğleşmek – Geçinmek – Herhangi bir durumda bulunmak veya olmak – Görüp geçirmek ...


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020