TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Arama Sonucu – "ati"

ABDüLLATiF

(Ar.) Er. – Latif, gü­zel, yumuşak, hoş, nazik olan bütün olayların ve eşyanın inceliklerini bi­len Allahın kulu. – el-Latif; Allahın isimlerindendi. (bkz. Latif). ...

ablatif

– dil bilgisi. Çıkma hali, çıkma durumu, ayrılma durumu, uzaklaşma durumu, -den durumu. ...

ADATiS

çok ince ve çok seyrek muslin yada pamuklu bez ...

adli tatil

– hukuk: Kanunda belirlenen durumların dışında, hiçbir adli işlemin yapılmadığı süre ...

adyabatik

– Isı alışverişi olmayan bir değişiklik. – İng. adiabatic ...

agatidi

– Kınkanatlılar familyasından küçük türleri çürük tahtalarda yaşayan bir böcek ...

ahd-i atik

– din b. Tevrat – Hz. isa’dan önce yahudilere ait mukaddes kitaplar; Tevrat, Zebur ve Kaballer – ahdiatik ...

AHDiATiK

– incilden önceki kutsal kitaplar – Hz. isa’dan önce yahudilere âit mukaddes kitaplar; Tevrat, Zebur ve Kaballer ...

akrobatik

– sf. Cambazlık ile ilgili – Akrobatlıkla ilgili; akrobatların yaptığı başarılması güç ve tehlikeli (hareket) – Fr. acrobatique ...

akromatik

– sf. fiz. Beyaz ışığı çözümlemeden geçiren, renksemez – bit. b. Hücrede boyayı kabul etmeyen (bölüm). – (Yun. a: ..sız; chroma: renk) Renksiz; renk meydana getiren en küçük uyartıy ...

akromatin

– biyoloji. Hücre çekirdeği içindeki ince iplikçiklerden yapılmış, kromatin ile boyanmamış kromozomları oluşturan bölüm – Fransızca. achromatine ...

AKUATiNT

Resimlerin röprodüksiyon için kullanılan , gözenekli reçine ile kaplı metal asitle yakma metodu ...

akuzatif

– dil bilgisi. Belirtme durumu – Fransızca. accusatif ...

ALAçATI

2006 Avrupa Olimpik Windsurf şampiyonasının yapıldığı , izmirin çeşme ilçesindeki parkur ...

ALATiNi

II.Abdülhamitin sürgüne gönderildiği Selanikteki ikmet ettiği köşkün adı ...

ALi BATI

Mondros Mütarekesi ertesi Mardinde çıkan aşiret ayaklanması(11 Mayıs-18 Ağstz 1919) ...


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020