TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Arama Sonucu – "karakter"

Karakter

– Ayırt edici nitelik. – Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen, üstün ana özellik, öz yapı, ıra, seciye – ...

karakteristik

– mat. Bir logaritmanın tam birimler anlatan bölümü. – sf. Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik – bk. belirti – Fr. caractéristique ...

karakterize

– Ayırıcı niteliği ortaya konulmuş, ayırt edilmiş ...

karakteroloji

– İnsanlarda karakterin gelişmesini ve özelliklerini inceleyen bilim dalı – Fransızca. caractérologie ...

yazı karakteri

– Bilgisayarda birbiriyle uyumlu büyüklüğe ve biçime sahip, belirli bir özelliği olan harfler dizisi, font – Elle yazılan yazının kendine özgü biçimi. ...


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020