TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Arama Sonucu – "ney"

Bir Güney Amerika ülkesi

– Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Ekvador, Fransız Guyanası, Guyana, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay, Venezuela ...

CHUTNEY

Doğu Hindistan’ a özgü tatlı-ekşi bir karışım ...

CüNEYD

(Ar.) Er. 1. Küçük asker, askercik. Cüneyd-i Bağdadi ...

Cüneyt

– Küçük asker, askercik. – Beylikler döneminde Aydınoğulları soyunun en son temsilcisi olan beyin adı. ...

deney

– Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe – Deneyim, tecrübe ...

deneycilik

– felsefe. Bilginin gözlem, deneme veya duyular ile elde edilebileceğini ileri süren geleneksel öğreti, görgücülük, ampirizm, akılcılık karşıtı. – Organizma ile durum veya çevre arasında b ...

deneyim

– Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamı, tecrübe, eksperyans – tecrip – Belli bir amaca göre ve belirli yöntem ve kurallara uygun olarak yapılan de ...

deneyimli

– sıfat. Deneyim kazanmış olan, tecrübeli, anaç ...

deneysel

– sıfat. Deneye başvurularak yapılan, deneyle olan, deneyle ilgili, tecrübi, ampirik. – Deneylerle, ölçümlerle ilgili. – Akıl yürütme yoluyla değil bizzat deney yaparak kazanılmış bi ...

deneyselci

– sıfat, felsefe. Deneyselcilik öğretisini benimseyen, eksperimantalist. ...

deneyselcilik

– felsefe. Gerçek bilginin ancak deney yoluyla elde edilebileceğini, bilgilerimizin varsayıma dayanan bir nitelik taşıdığını, gerçeğin insan yaşantısının bir ürünü olarak düşünülmesi gerektiğini ...

deneyüstü

– felsefe. Deneyle kazanılması imkânsız, akılla ilgili olan bilgi, transandantal. ...

deneyüstücü

– sıfat, felsefe. Deneyüstücülük yanlısı, transandantalist. ...

Deneyüstücülük

– insan bilgisinin niteliğini ve ilkelerini akıl yoluyla çözmek amacıyla deney alanının ötesine gitmeye çalışan anlayış, mütealiye, transandantalizm. – Ahlakta belli bir gizemciliği savuna ...

güney

– Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı – Güneş gören yer – Lodos ...

KARNEYN

(Ar.) Er. 1. iki boynuz. 2. Zülkarneyn ...

Ney

– müzik. Klasik Türk müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval biçiminde, yanık sesli, kamıştan yapılmış, üflemeli bir çalgı ...

Neye uğradığını bilememek

– ansızın üzücü, sıkıcı, neşeli, güzel veya hoş bir durumla karşılaşmak – Beklenmedik kötü bir şeyle karşılaşıldığında şaşırıp kalmak. ...


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020