TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

ABDAL

– esk. Gezgin derviş
– Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse.
– Çingene.
– Dilenci.
– Davul, zurna çalan, çalgıcı (çokça çingene).
– Sünnetçi.
– Serseri.
– Avare.
– Tembel.
– Beceriksiz.
– Deli.
– İtibarsız.
– Kul, köle
– Tamahkar, açgözlü, cimri.
– Yaşlı adam.
– kimseye kötülüğü dokunmayan iyi niyetli kimse
– Genel olarak gezginci dervişlere verilen ad.
– Yetmiş ermişe verilen ad.
– Anadolu’da göçebe bir halkın adı.
– Afganistan’da bir Türk boyunun adı.
– Gezgin dervişlere verilen ad. Kimi halk ozanlarının adlarına eklenerek kullanılır
– Kalender, derviş.
– tar. Safeviler devrinde İran’da yaşayan Türk oymaklarından biri. Anadolu’da yaşayan oymaklardan bazısı


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020