TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

atmak

– Bir cismi bir yöne doğru fırlatmak
– Bir şeyi yere doğru bırakmak.
– Bir kimsenin ilişiğini kesmek.
– (-e, nsz) Koymak
– Rastgele bir kenara koymak.
– (-den, nsz) Uzatmak
– Bir yerden başka bir yere taşımak
– (nsz) Sille, tokat vurmak.
– (nsz) Top, tüfek vb. silahları patlatmak
– (nsz) Kurşun, gülle, ok vb. şeyleri hedefe fırlatmak
– (-e, nsz) Geri bırakmak, ertelemek
– Örtmek
– Yapılmış kötü bir işi birine yüklemek
– (-i, -den) Kovmak, dışarıya çıkarmak, ilgisini kesip uzaklaştırmak.
– (-i) İstenilmeyen bir şeyi kendi malı olmaktan çıkarmak
– (-i) Kullanılması gelenek haline gelmiş bir şeyi kullanmaktan vazgeçmek
– (-i) Çıkarmak, dışarıya vermek
– (-i) Patlayıcı maddelerle havaya uçurup yıkmak
– (-i) Yay ve tokmakla ditmek, kabartmak
– (nsz) Çatlamak
– (nsz) Yırtılmak.
– (-den) Yapışık olduğu yerden ayrılmak.
– (nsz) Kalp, nabız vurmak, çarpmak
– (-i) Sıkıntı dolayısıyla giyilen bir şeyi çıkarmak
– (-den, -i) Yazılı veya banda alınmış bir metinden bazı bölümleri çıkarmak.
– (-i) Değerini eksiltmek.
– (nsz) Göndermek, yollamak
– (-den) Terk etmek.
argo Götürmek
– (nsz) argo Söylemek
– (nsz) argo Yalan veya abartmalı söz söylemek
– (nsz) argo Bilmeden, kestirerek söylemek
– (nsz) tkz. İçki içmek


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020