TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Bağlamak

– Bir şeyi bir yere veya bir şeye tutturmak
– Düğümlemek
– (-i) Yara ilaç koyup bezle sarmak
– (-i) Denk yapmak, paket yapmak
– Anlaşma yapmak
– (-i) Uyulması zorunlu olmak
– (-i, -e) Eklemek, bir araya getirmek, birleştirmek
– Başka bir işle uğraşamaz durumda olmak
– (-i) Sona erdirmek, bitirmek, tamamlamak.
– (-i) Geçişi engellemek
– (-i) Birini söz veya yazı ile bağlamak, taahhüt etmek, angaje etmek.
– (-i) Büyü, muska vb.nin aracılığıyla birinin birtakım isteklerini veya yetkinliğini engellemek, yok etmek.
– mec. Gönlünü kazanmak
– mec. Birinde bir şeye karşı ilgi, istek uyandırarak o şeye ilgi, yakınlık duymasını sağlamak.
– mec. Bütün ilgisini bir yerde yoğunlaştırmak
– Akan suyun önüne set yapmak.
– Akışı istenilen tarafa çevirmek, yöneltmek.
– Büyülemek, aldatmak.
– Erkeği büyüleyerek cinsî bakımdan iktidarsız kılmak.
– Kısmetine manî olmak
– Kapamak.
– bk. kapu bağlamak
– Durdurmak, alıkoymak, menetmek.
– Sarmak.
– Hasretmek, tahsis etmek, mütevakkıf bulmak.
– Hasıl etmek.
– İng. attach, bind, connect, link


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020