TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

benzeşim

– Bazı ortak yönleri olan iki şey arasındaki benzeşme, analoji.
– matematik. İki şeklin kenarlarının uzunlukları arasındaki oran değişmemekle birlikte, karşılıklı açılarının eşit bulunması durumu, benzer.
– mümasele, mümaselet, müşabehet
– eşitleme.
– Benzeşim dönüşümü altında iki uzambiçimin birbirlerine dönüşmesi.
– temsil
– İki ya da daha çok çift terimleri ikişer ikişer birleştiren ilişkinin özdeşliği; özellikle: matematik oranlar
– Doğabilimsel yapılan, özellikleri ya da uzbilimsel davranışları açısından benzerlik gösteren nesneler ya da olaylar.


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020