TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

bırakmak

-i Elde bulunan bir şeyi tutmaz olmak.
– Koymak
-i Bir işi başka bir zamana ertelemek
-i Unutmak
-i Bulunduğu yeri veya durumu değiştirmemek.
-i Saklamak, artırmak
-i Bir işin sorumluluğunu, yükümlülüğünü başkasına vermek, görevlendirmek
– Engel olmamak
-i Sarkıtmak
– Ölen, ayrılan birinden iş, kişi, nesne vb. şeyler kalmak
-i Bir alışkanlıktan veya bir işten vazgeçmek
– Uğraşmaz olmak, artık uğraşmamak
– Bıyık veya sakal uzatmak.
– Özgürlük vermek, hürriyetine kavuşmasını sağlamak
-i Boşamak
-i Kötü bir durumda terk etmek.
-i Ayrılmak, terk etmek
-i Sınıf geçirmemek, döndürmek
-e Bir pazarlıkta, belli bir fiyata vermeyi kabul etmek
-e, -i Bakılmak, korunmak için vermek
– Yanına almamak, yanında götürmemek
-e, -i Sahiplik hakkını başkasına vermek
– Yapışık olan bir şey yapışıklıktan kurtulmak.
– Bulunduğu veya dokunduğu yerde bir şey oluşturmak, meydana getirmek


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020