TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

birikim

– Birikme, bir yerde toplanıp yığılma
– Gözlemler, deneyler sonucu elde edilmiş şeylerin bütünü, deneyim
– Bilim veya sanat alanında sahip olunan bilgi, repertuvar.
– ekonomi. Biriktirilen mal veya para.
– jeoloji. Herhangi bir aşınma sürecinde veya taşıma işi yapılırken alüvyonlu maddelerin bırakılması.
– toplum bilimi. Toplumların kültürel varlıklarının gelişip genişlemesi ve uygarlık düzeyinin yükselmesi süreci.
– stok
– Birikmiş, satılmamış, istifli mallar. Ambardaki mal.
– Elektronun serbest kalması sonucu, soğrulan doz debisinin derinliğine artması.


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020