TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

biyoloji

– Bitki ve hayvanların köken, dağılım, yapı, gelişim, büyüme ve üremelerini inceleyen bilim dalı, dirim bilimi.
– Hayat ilmi; genel anlamda bitki ve hayvanların köken, yapı, gelişme, çalışma, dağılış, büyüme ve çoğalmaları ile uğraşan bilim dalı.
– Canlı varlıkların doğma, büyüme ve üreme ile ilgili özelliklerini ve onların yaşayışlarını inceleyen bilim dalı.
– Orta dereceli okullarda öğrencilere canlı varlıkların yaşayışını, canlılar arasındaki iliçkileri gözlem ve deneylere dayalı olarak öğretmek amacıyla okutulan ders.
– Canlıların yapısını, oluşumunu, işlevlerini ve davranışlarını inceleyen bilim dalı.
– Fr. biologie
– ing. biology


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020