TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

bozmak

-i Bir şeyi kendisinden beklenilen işi yapamayacak duruma getirmek
-i Bir yerin, bir şeyin düzenini karıştırmak.
-i Dokunmak, zarar vermek
-i Geçersiz bir duruma getirmek
-i Büyük parayı küçük birimlere ayırmak
-i Bozguna uğratmak, yenmek, mağlup etmek
-i Altını paraya çevirmek, bozdurmak.
-i Yabancı ülke parasını Türk parasına çevirmek.
-i Bağ veya bostanın son ürününü toplamak
-i Kızlığına zarar vermek.
-i Biçimini ve kullanılışını değiştirmek
-i Bırakmak, dağıtmak
-i, mecaz Bir kimseyi beklemediği bir davranış karşısında bırakarak veya sözünü yalana çıkararak küçük düşürmek
-le, mecaz Aklını yitirecek derecede bir şeye düşkün olmak
-i, mecaz Kötü duruma getirmek.
– ihlal
– Yumrukoyununda kurallara uymamak, kuralların dışına çıkmak.
– iptal etmek
– Bir markayı ya da bulguyu, yasalarda yazılı nedenlerle ve yollarla yok saymak.


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020