TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

çakmak

– Taşa vurulup kıvılcım çıkarılan çelik parçası
– Çelik, taş, cam, plastik vb. maddeden yapılmış gaz veya benzinle dolu tutuşturma aleti.
esk. Tabanca veya tüfeklerde bulunan tetik düzeni.
tıp Kuruduğunda kalın kabuk bağlayan kabarcıklarla beliren ve genellikle yüzde çıkan bir deri hastalığı.
– Vurarak sokup yerleştirmek
– Çivi ile tutturmak
– Kazık çakıp hayvan bağlamak
– Bir şeyi başka bir şeye sürtmek, vurmak veya çarpmak.
– (nsz) Parıldamak, ışık vermek
mec. Saplamak
– tkz. Sezinlemek, anlamak, farkına varmak
– (nsz) argo İçki içmek.
– (-den) argo Anlamak, bilmek
– (-i) argo Vurmak.
– (nsz) argo Sınavda başarısız olmak.
argo Kabul etmeyeceği bir şeyi kurnazlıkla kabul etmesini sağlamak


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020