TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

çıkmak

– İçeriden dışarıya varmak, gitmek
– (nsz) Elde edilmek, sağlanmak, istihsal edilmek
– (nsz) Bir meslek veya bilim kurumunda okuyup yetişmek, mezun olmak
– Bulunduğu yeri bırakıp başka yere geçmek, taşınmak, ayrılmak, ilgisini kesmek
– Süresi dolduğunda ayrılmak
– (nsz) Yapılmak, yürümek
– Yetiçecek ölçüde olmak
– Eksilmek
– Meydana gelmek
– (nsz) Sıyrılmak, ayrılmak
– (nsz) Herhangi bir durumda olduğu anlaçılmak
– Bir durumla ilgili niteliklerini yitirmek, bir durumdan başka bir duruma geçmek
– (-i) Bir şeyin yukarısına doğru yürümek
– (-de, nsz) Bir inceleme, bir araçtırma sonucu bulmak
– (-e) Yetkili birinin makamına iş için gitmek
– (-e) Talihine veya payına düşmek, isabet etmek, vurmak
– (nsz) Bir konu yetkililerce karara bağlanmak.
– (-e) Mal olmak
– (-e) Oyunda herhangi bir rolü oynamak
– (-e) Bir yere ulaşmak, varmak
– (-e) Karaya ayak basmak
– (nsz) Yayılmak, duyulmak
– (nsz) Olmak, bulunmak, var olmak
– (-e) Bir iddia ile ortalıkta görünmek
– (-den, nsz) Yayılmak
– (-e) Karşı gelebilmek, boy ölçüşmek
– (-e) Bulaşmak
– (-i) Binaya kat eklemek
– (-e) Bir sebeple bulunulan yerden ayrılmak
– (nsz) Niteliği sonradan anlaçılmak
– (nsz) Belirmek, tanınmak
– (nsz) Davranışta herhangi bir niteliği bulunmak
– (nsz) Yerinden oynamak
– (nsz) Görünür veya belli bir durumda bulunmak
– (nsz) Oluşmak, olmak
– (nsz) Piyasaya sürülmek.
– (nsz) Bitmek, büyümek, sürmek
– (nsz) Verilmek
– (nsz) Ay veya mevsim geçmek
– (nsz) Yeni yetişip satışa sunulmak
– (nsz) Yükselmek, artmak
– (nsz) Artırmak, fiyatı yükseltmek.
– (nsz) Sesini yükseltmek.
– (nsz) Büyük abdest bozmak.
– (nsz, -den) Giderilmek, yok olmak
– Unutmak
– (nsz) Ay, Güneş görünmek
– (nsz) Yayımlanmak
– (nsz) Gelmek
– (-den) Gerçekleşmek
– (nsz) Bulunduğu yerden fırlamak, kopmak
– (-den) Bir şeyin düzeni bozulmak, eskisinden daha değişik, kötü bir duruma girmek
– (-le) Flört etmek
– (-e) Erişmek, görmek
– mec. Harcamak zorunda kalmak
– (-i) argo Vermeye katlanmak
– İng. exit


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020