TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

formül

– Genel bir olguyu, bir kuralı veya ilkeyi açıklayan simgeler takımı.
– Bir belgenin yazılacağı biçimi ve ona özgü olan deyimi gösteren örnek
– Kalıplaşmış, basmakalıp anlatım.
– mecaz. Çıkar yol, tutulan yol, yöntem
– matematik. Bir veya birçok niceliğe bağlı bulunan bir niceliğin hesaplanmasına yarayan matematiksel anlatım.
– kimya. Bir ilacın hazırlanmasında bir sonucun elde edilmesinde izlenecek işlemlerin çeşitli sayılar ve semboller kullanılarak ifade edildiği özgün kavram.
– kimya. Birleşik bir cismin birleşimine giren maddeleri ve bunların o birleşik maddedeki oranlarını gösteren kısaltma takımı


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020