TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

güç

– Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet, efor
– Bir olaya yol açan her türlü hareket, kuvvet, takat
– Sınırsız, mutlak nitelik
– Büyük etkinliği ve önemi olan nitelik
– Bir cihazın, bir mekanizmanın iş yapabilme niteliği
– Siyasi, ekonomik, askerî vb. bakımlardan etki ve önemi büyük olan devlet, devletler topluluğu
– Bir ulus, bir ordu vb.nin ekonomik, endüstriyel ve askerî potansiyeli
– Bir toprağın verimlilik yeteneği
– Yeterliliğini ve güvenilirliğini kanıtlamış kimse
– coğrafya. Bir akarsuyun aşındırma ve taşıma yeteneği
– fizik. Birim zamanda yapılan iş


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020