TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

işlemek

-i Bir şeye emek vererek onu daha elverişli bir duruma getirmek
– nsz. İnce ve süslü şeyler yapmak, nakışlamak
– -e İçine girmek, etkilemek, nüfuz etmek
– -e Nakşetmek
– nsz. İyi çalışmak, müşterisi bol olmak
– Durağan durumdan hareketli duruma geçmek, çalışmak
– Herhangi bir konuyu ele alarak incelemek, öğretmek
– Düşüncelerini herhangi birine etki yaparak benimsetmek
– -den İşlek, etkin durumda olmak
– nsz. Çıban, olgunlaşma yolunda olmak
– nsz. Yara, kapanmamak
– nsz. Gidip gelmek
– Hesapları, kayıtları düzenli olarak tutmak veya gereken yere aktarmak
– Herhangi bir ürünü satışa sunulmadan önce birtakım işlemlerden geçirmek


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020