TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Kategori: Eğitim

açık lise

– eğt. Liselerde uygulanan açık öğretim biçimi. ...

açık öğretim

– eğitim bilimi: Dersleri radyo, televizyon vb. araçlarla yayımlanan veya posta ile ilgililere ulaştırılan eğitim ...

açıklama

– Açıklamak işi, izah – bk. betimleme – Bir konuyu, bir olayı, bir sorunu ilgili bilim ya da bilgi dalının kurallarına uyarak aydınlatma, çözümleme işi. – Bir olguyu, bir durum ...

açımlama

– Açımlamak işi, teşrih, şerh. – Bir konuyu, bir sorunu ya da bir yazıyı ayrıntılarına değin gözden geçirerek anlatma, yorumlama ve çözümleme işi. – İki ya da ikiden çok dağılımın bi ...

aktif metot

– eğt. Öğrencilerin, kişisel çalışmalarını ve iş yapma yeteneklerini geliştirmeyi sağlayan bilimsel yöntem ...

alışkanlık (ALIŞKANLIK)

– Bir şeye alışmış olma durumu, alışkınlık, alışmışlık, alışkı, itiyat, huy, ünsiyet – Yakınlık, arkadaşlık, ünsiyet. – İç ve dış etkilerle hep aynı biçimde gerçekleşmesi sonucu beli ...

alıştırma

– Alıştırmak işi – Bir beceriyi, bilgiyi kazanmak için yapılan tekrar, temrin, talim, egzersiz – Bir araç motorundan tam verim elde edilebilmesi için ilk dönemlerinde yüksek devirde ...

anasınıfı

– Genellikle beş yaşını bitirmiş olan çocukları ilkokul öğrenimine hazırlamak üzere kimi ilkokullarda açılan ve anaokulu eğitimi ilkelerine dayalı bir programa göre etkinlikte bulunan sınıflara ...

ara sınav

– eğitim bilimi. Üniversitelerde yarıyıl içinde yapılan sınav, vize, vize sınavı ...

aritmetik

– mat. Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu. – sf. Matematikle ilgili. – Matematiğin sayılarla ilgili bölümünü temel alan, sayıların özellik ve işl ...


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020