TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Kategori: Sağlık/Tıp

abay

– Şaşma ve korku ünlemi. – Beceri. – Seziş, anlayış. – Büyük erkek kardeş. – Aydınlık, aydınlık verici – Hayret uyandıran, hayret verici – us’un bir şey ...

ABAZi

– Yürüme yeteneğinin yitirildiği hareket kusuru – yürüyememe ...

abdomen

– anat. Karın. – Lat. abdomen – İng. abdomen ...

abdominal

– Karınla ilgili, karna ait. – İng. abdominal ...

abdüksiyon

– dışaçekim – Kol yada bacağın tamamının ya da bir bölümünün vücudun dikey ekseninden yana doğru hareketi – Ayakta duran bir insanın kolları yana sarkık ve el ayası da vücuduna dönük ...

abdusens

– anat. Uzaklaştırıcı – dışaçekme – İng. abducens ...

aberan

– Normalden sapmış, normal dışı değişiklik gösteren, atipik, aberrant – sapkın (cinsel), olağandışı ...

ABERASYON

–gök ruh Sapınç – sapma, sapkınlık, sapıklık (cinsel) – Fr. aberration ...

abeslang

– Dilbasar – dilbasacağı – İng. abaslang ...


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020