TR-Sözlük

(Eşanlam / Açıklama)

Etiket: Mantık

açık önerme

– mat. İçerisinde değişken bulunan ve bu değişkenin alacağı değerle doğruluğu veya yanlışlığı kesinleşen önerme. – bk. önermeli işlev. – Değişkenler içeren ve bu değişkenlere belirli ...

açılım

– Açılma işi. – Bakış açısı – gök b. Sağ açıklık: Güneş’in bir yıldaki açılımı -23 derece 27 dakikadan +23 derece 27 dakikaya kadar değişir. – mat. Bir kısaltma veya form ...

AD

– Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam – Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu. – db. Canlı ve cansız varlıkları, duygu ...

altık

– altık – man. Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tümel olumlu, biri tikel olumlu; biri tümel olumsuz, biri tikel olumsuz iki önerme arasındaki bağlantı durumu – Konusu ile yüklemi a ...

altlamak

– (-i) man. Özel diye alınan bir şeye, genel bir kavramın altında yer vermek ...

analoji

– Benzeşim, benzeşme – dil bilgisi. Örnekseme – mantık. Andırışma – Fransızca. analogie ...

anlambilim

– Dilleri oluşturan simgelerle anlamları arasındaki iliçkileri inceleyen bilim. – Kelime anlamlarını başka kelimelerinkilerle karşılaştırarak veya onların zaman içindeki gelişimlerini gözö ...

ardıl

– Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, arda, halef, öncel karşıtı – mantık. Bir çıkarımda varılan sonuç ...

bağlam

– Deste, demet, tutam. – Herhangi bir olguda olaylar, durumlar, iliçkiler örgüsü veya bağlantısı, kontekst – dil b. Bir dil birimini çevreleyen, ondan önce veya sonra gelen, birçok d ...


Bu site kaynak olarak "TDK Büyük Türkçe Sözlüğü" kullanmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun resmi sitesi DEĞİLDİR!.
Eş Anlamlısı, halk dilinde, halk ağzı, ne denir, eski dilde, mecazen, bulmacada ..
TR-Sözlük © 2020